Debiut Grupy Pracuj: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
18 lis 2021, 13:06

Debiut Grupy Pracuj: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce

W środę, 17 listopada rozpoczęły się zapisy w ofercie publicznej Grupy Pracuj, lidera na rynku cyfrowej rekrutacji w Polsce. Spółka zamierza zadebiutować na GPW ok. 9 grudnia.

Grupa Pracuj działa w Polsce od ponad 20 lat. Jest też obecna od 15 lat na Ukrainie. Oferuje usługi wspierające przedsiębiorców w zatrudnianiu, utrzymaniu i rozwoju pracowników. Pomaga także użytkownikom ich serwisów znaleźć odpowiednie zatrudnienie i wspiera w procesie rekrutacji.

Grupa jest właścicielem największego polskiego internetowego serwisu rekrutacyjnego w Polsce – Pracuj.pl. Udział serwisu w polskim rynku szacowany jest na 64% pod względem przychodów za 2020 r. (wg OC&C).

Drugim, popularnym serwisem Grupy Pracuj jest Robota.ua. Jest on wiodącym na rynku ukraińskim internetowym, serwisem rekrutacyjnym. Jego udział w rynku ukraińskim szacowany jest na 37% pod względem przychodów za 2020 r. (wg OC&C).

Spółka podaje, że w 2020 r. korzystało z jej serwisów średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie głównie z Polski i Ukrainy. Na portalach rekrutacyjnych dostępnych jest każdego dnia średnio 176 tys. ofert pracy. Z usług Grupy Pracuj aktywnie korzysta ponad 48 tys. firm w Polsce i ok. 64 tys. na Ukrainie.

„Od ponad 20 lat pomagamy osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi, zaś przedsiębiorcom dostarczamy rozwiązania wspierające rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników. Dzięki innowacjom i dogłębnemu zrozumieniu rynku, serwisy Pracuj.pl oraz Robota.ua są dzisiaj najbardziej rozpoznawalnymi markami rekrutacyjnymi w Polsce i na Ukrainie” – mówi Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj.

Ponadto spółka prowadzi platformę do zarządzania procesami rekrutacyjnymi eRecruiter. Dostarcza narzędzie do obsługi całego procesu rekrutacyjnego, w tym publikowania ogłoszeń, zarządzania bazą kandydatów i badania ich doświadczenia i umiejętności zawodowych. Narzędzie wspiera też komunikację zespołów zaangażowanych w procesy rekrutacyjne. Usługi te są oferowane w modelu SaaS. Z systemu korzysta ponad 1,5 tys. przedsiębiorstw z kilkudziesięciu branż.
 

Dane Grupa Pracuj


Grupa rozwija też dwie nowe marki. Pierwsza, Dryg.pl, jest rozwiązaniem skoncentrowanym na pracownikach fizycznych. Drugą jest the:protocol, czyli serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów z branży IT.

„Nieustannie rozwijamy ekosystem cyfrowych narzędzi wspierających rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników. Jesteśmy przekonani, że innowacje i dogłębne zrozumienie rynku, które leżą u podstaw naszego rozwoju, dają nam dobre perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości. Zamierzamy umacniać naszą pozycję rynkową nie tylko na rynku internetowych usług rekrutacyjnych, lecz również rynku HR w szerszym ujęciu. Cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić nasze dokonania i plany nowym inwestorom” - dodaje Przemysław Gacek.

Zobacz także: Grupa Pracuj publikuje prospekt i rozpoczyna publiczną ofertę akcji

Plany i strategia rozwoju Grupy Pracuj

Grupa zamierza dalej umacniać swoją pozycję jako platformy pierwszego wyboru w Polsce i osiągnąć tę pozycję także na Ukrainie. W tym celu zamierza poszerzać bazę kandydatów do pracy (użytkowników serwisów) o pracowników fizycznych i zatrudnianych w specjalistycznych branżach.

Wsparciem rozwoju ma być dalsze tworzenie synergii produktowych i wykorzystanie pełnych możliwości rozwiązań technologicznych w branży. Cel ten wspierany jest przez grupę spółek portfelowych zebranych w funduszu Pracuj Ventures.

Grupa buduje pierwszy w Polsce fundusz innowacji korporacyjnych Pracuj Ventures, który koncentruje się przede wszystkim w inwestowaniu w start-upy z sektora HR Tech i Edu Tech. Fundusz inwestuje część środków finansowych grupy w rozwiązania technologiczne, które mogą mieć znaczący wpływ w dalszy rozwój branży HR.

Pracuj Ventures wyszukuje start-upy, które już mają klientów, a ich przedsięwzięcia są komplementarne w stosunku do Grupy Pracuj. Obejmuje pakiety mniejszościowe udziałów dofinansowując je środkami od 0,5 do 2 mln zł na spółkę.

W portfolio funduszu jest obecnie 7 podmiotów. Kolejne kilkanaście jest badanych pod kątem słuszności zaangażowania środków. W tym roku Grupa Pracuj objęła, za pośrednictwem funduszu, udziały mniejszościowe – ze ścieżką do objęcia w przyszłości pakietu większościowego – spółki Worksmile.

„Ta nowoczesna platforma łączy pozapłacowe benefity dla pracowników z budowaniem zintegrowanej społeczności firmowej. Worksmile to przykład umiejętności odkrywania przez Pracuj Ventures nowych trendów w branży HR Tech, a jednocześnie platforma, dzięki której Grupa Pracuj poszerza swoją ofertę, wychodząc poza obszar rekrutacji” – podano w komunikacie spółki.

Jednym ze sposobów na dalszy rozwój Grupy Pracuj jest poszerzanie zasięgu geograficznego i oferty poprzez przejęcia. Spółka planuje akwizycje wyselekcjonowanych spółek z Europy Wschodniej, ale też z krajów DACH.

Mają to być podmioty przede wszystkim działające w obszarze HR Tech na wczesnym etapie rozwoju. Grupę interesują rozwiązania w formie narzędzi do zarządzania pracownikami w firmach i wspierające systemy rekrutacji. Zarząd ocenia potencjał wzrostu sektora HR Tech jako obiecujący.

Zobacz także: Debiuty i oferty publiczne, które mogą odbyć się na głównym rynku GPW, jeszcze w 2021 r.

Czynniki ryzyka i szanse na rozwój

W prospekcie emisyjnym spółka zwraca uwagę na ryzyko związane z rosnącą konkurencją:

„Polski rynek usług rekrutacyjnych charakteryzuje wysokie nasycenie firmami konkurencyjnymi, takimi jak: OLX, Infopraca, Praca.pl, NoFluff Jobs czy Just Join IT. Ponadto, ze względu na niskie bariery wejścia na rynek, nie można wykluczyć pojawienia się nowych konkurentów w przyszłości. Zagrożeniem dla pozycji rynkowej Grupy stanowią profesjonalne oraz ogólne serwisy społecznościowe takie jak LinkedIn czy Facebook. Grupa spotyka się również z konkurencją ze strony spółek prowadzących działalność w zakresie metod rekrutacji z wykorzystaniem tradycyjnych metod.” - podano w prospekcie emisyjnym.

Ten czynnik ryzyka jest minimalizowany przez efekt skali działalności spółki. Grupa Pracuj korzysta w pełni z wypracowanej przez lata pozycji lidera i tym samym dużej skali swojej działalności. Wiodąca pozycja na rynkach polskim i ukraińskim, szeroka znajomość marki oraz relatywnie duża liczba ogłoszeń o pracę i usług dla pracodawców znacząco utrudnia konkurencyjnym podmiotom podważenie wysokiej pozycji grupy.

„Z każdym kolejnym pracodawcą dołączającym do platformy Grupy Pracuj działalność Grupy rośnie poprzez wzajemnie napędzające się czynniki. Zwiększa się liczba ogłoszeń o pracę, przyciągając większą liczbę kandydatów, a tym samym zwiększając liczbę aplikacji w systemach Grupy Pracuj, co z kolei przyciąga kolejnych pracodawców” - podaje spółka.

Istotnym czynnikiem ryzyka jest zmiana sytuacji makroekonomicznej i kondycji rynku pracy. Wyniki finansowe Grupy Pracuj są ściśle związane z szeroko zdefiniowaną sytuacją gospodarczą. Tyczy się to rynku w Polsce, ale w szczególności rynku ukraińskiego. Ryzyko pogorszenia się sytuacji politycznej lub gospodarczej na Ukrainie może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową spółki. Obecnie 12% przychodów grupy jest związanych z serwisem robota.ua, który ma ekspozycję właśnie na ten rynek.

„Grupa jest obecna na rynku ukraińskim od roku 2006 i nie wyklucza podjęcia w przyszłości próby rozwoju swojej działalności na tym rynku. Jednakże rynek ukraiński charakteryzuje się mniejszą stabilnością polityczną oraz prawną od rynków krajów rozwiniętych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest uśpiony obecnie konflikt we wschodniej części kraju (...) Ponadto, Ukraina wciąż boryka się z problemami z korupcją w państwie i nadużyciami ze strony władzy mającymi negatywny wpływ na klimat biznesowy.” - zaznaczono w prospekcie emisyjnym.

Z drugiej strony Grupie Pracuj sprzyjają trendy rynkowe. Według raportu OC&C wartość rynku rekrutacyjnego (SAM) dla Grupy Pracuj oszacowana została na ok. 932 mln zł łącznie w Polsce i na Ukrainie. Szacunek na 2030 r. zakłada wzrost rynku rekrutacyjnego (SAM) do 3,22 mld zł, a prognozowany do 2030 r. całkowity rozmiar rynku (TAM) ma wzrosnąć do ok. 13,46 mld zł. Ma to nastąpić dzięki wysokiemu wzrostowi rynku pracy w Polsce i na Ukrainie i przez to także wzrostowi wydatków na ogłoszenia w porównaniu do innych międzynarodowych rynków takich jak np. niemiecki.
 

Rynek rekrutacji prognozy


Według OC&C stosunek ceny ogłoszenia o pracy na jedno miejsce pracy jako procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w Niemczech wynosi 6,6%. Natomiast w Polsce i Ukrainie wynosi odpowiednio 4,9% i 4,3%. Oznacza to potencjał wzrostu wartości tego wskaźnika o 30% w Polsce i o 50% na Ukrainie.

Spółka zwraca uwagę także na zagrożenie koronawirusem, które ma przełożenie na źródła przychodów w grupie. Powiązane z tym zagrożeniem ograniczenia lub zawieszenia produkcji, działalności biznesowej oraz ograniczenia w transporcie mają negatywne przełożenie na podaż siły roboczej u klientów grupy.

„Powyższe ryzyko zmaterializowało się we wcześniejszej działalności Grupy, jednak, pomimo spadku przychodów, EBITDA i zysku netto Spółki, nie miało to istotnego wpływu na wskaźniki operacyjne (rentowność) Grupy lub jej sytuację finansową. Na Dzień Prospektu Grupa uznaje istotność tego czynnika ryzyka za średnią (…) W ocenie Spółki prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka jest średnie (…) - zaznaczono w prospekcie emisyjnym.

Polityka dywidendowa Grupy Pracuj

Grupa Pracuj wypłaca dywidendę od kilku lat. W założeniu przyjętej polityki dywidendowej, zarząd będzie rekomendował wypłatę nie mniejszą niż 50% zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

„W perspektywie średniookresowej intencją Spółki jest wypłata dywidendy na poziomie nie niższym niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy. Intencją Spółki jest wypłata dywidendy, o ile pozwolą na to możliwości finansowe Spółki, warunki rynkowe oraz bieżące potrzeby inwestycyjne.” - podano w prospekcie emisyjnym.

Dane finansowe

Przychody Grupy Pracuj systematycznie rosły w latach 2009-2019. W roku 2018 wyniosły 327 mln zł, a w 2019 – 368 mln zł. Tendencję wzrostową zaburzył 2020 r. Wpływ pandemii uwidocznił się w spadku przychodów do poziomu 299 mln zł. Obecnie spółka nadrabia i już w trzech kwartałach 2021 r. osiągnęła 344 mln zł przychodów, czyli więcej niż w całym 2018 r. i o 6,5% mniej w porównaniu do całego 2019 r.
 

Wyniki finansowe Grupa Pracuj


Grupa Pracuj publikuje także oczekiwania względem wzrostu przychodów na rynku Polskim w krótkim i długim terminie:

„W krótkim terminie oczekuje się, że przewidywany roczny wzrost wartości przychodów z umów z klientami w Polsce utrzyma się w wysokim przedziale pięćdziesięcioprocentowym w stosunku do poprzedniego roku (rok do roku). Ze względu na kontynuację wzrostu przychodów ze sprzedaży z umów z klientami w Polsce oczekuje się, że w bliskim i średnim terminie wzrost wartości przychodów z umów z klientami zawartych w Polsce utrzyma się w niskim przedziale kilkunastoprocentowym w stosunku do poprzedniego roku (rok do roku).” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Niższe oczekiwania dotyczą wzrostu wartości przychodów z umów z klientami zawartych na Ukrainie. W krótkim terminie spółka oczekuje wzrostu w średnim-niskim przedziale trzydziestoprocentowym rok do roku. W bliskim terminie oczekuje zaś wzrostu na poziomie kilkunastoprocentowym w stosunku do poprzednich okresów, a w średnim terminie – na poziomie dwudziestoprocentowym.

Głównym źródłem przychodów jest serwis Pracuj.pl, który odpowiadał w 2020 r. za 80% ich wartości. Zaś serwis robota.ua – za 12%. Zarząd zwraca uwagę na potencjał monetyzacji serwisu na Ukrainę. Spowoduje on w przyszłości wzrost procentowego udziału w całkowitych przychodach grupy serwisu robota.ua

Skorygowana EBITDA grupy osiągnęła poziom w trzech kwartałach tego roku w wysokości 200 mln zł. Jest więc on wyższy od wyniku za cały 2019 r. (175 mln zł) i oczywiście także wyższy od wyniku za 2020 r. wynoszącego 148 mln zł. Marża EBITA (skorygowana) utrzymuje się od lat na wysokim poziomie ok. 50% (58% w tym roku).

Oferta akcji i zapisy dla inwestorów indywidualnych

W trwającej ofercie publicznej zostaną zaoferowane wyłącznie akcje już istniejące należące do dotychczasowych akcjonariuszy. Większość akcji oferowanych należy do funduszu TCV, który posiada obecnie 26,66% akcji grupy. Fundusz zainwestował w Grupę Pracuj w 2017 r. i teraz zamierza spieniężyć swój udział.

Zostaną także zaoferowane mniejszościowe pakiety akcji należących do współzałożycieli grupy. Po przeprowadzeniu oferty prezes, Przemysław Gacek pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki posiadającym nie mniej niż 53% akcji. Zamierza dalej rozwijać grupę.

„W 2017 r. uzyskaliśmy wsparcie TCV, jednego z największych na świecie funduszy wzrostowych, którego zespół wniósł doświadczenie i wiedzę branżową, pozwalające zwiększyć skalę naszej działalności. Wraz z Zarządem planujemy uczestniczyć w dalszym rozwoju Grupy Pracuj. Mamy ambitne plany, by wykorzystać budowane od dwóch dekad know-how i umiejętności do rozszerzania oferty produktowej i ekspansji Grupy Pracuj” - podkreśla Przemysław Gacek.
 

akcjonariat Grupa Pracuj


Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni będą mogli nabyć do 20% akcji Grupy Pracuj, co przekłada się na wartość całej oferty, przy cenie maksymalnej, w wysokości 1,1 mld zł. Spółka zastrzega, że oferta ta może zostać zwiększona do 32,86% akcji, jeśli zainteresowanie zapisami będzie znaczące. W tym przypadku wartość całej oferty rośnie do 1,8 mld zł.

Grupa Pracuj nie wyemituje nowych akcji i tym samym nie pozyska dodatkowych środków z oferty publicznej.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej w wysokości 82 zł za akcję. Zapisy już się rozpoczęły i potrwają do 24 listopada do godziny 16:59. Minimalny zapis może opiewać na 100 akcji o łącznej wartości 8 200 zł. W celu ułatwienia wzięcia udziału w ofercie, zostało utworzone konsorcjum detaliczne, którego skład dostępny jest na stronie oferty.

Inwestorzy indywidualni będą mogli złożyć zapisy do 10% łącznej liczby akcji oferowanych.

Wycena Grupy Pracuj, przy założeniu zamknięcia oferty z ceną maksymalną za akcje, wyniesie 5,584 mld zł. Plasuje to grupę pod względem wartości wśród spółek, które uwzględniane są w większości w indeksie mWIG40.

Przydział akcji nastąpi 30 listopada, a sam debiut na głównym rynku GPW planowany jest wstępnie na 9 grudnia 2021 r.
 

Harmonogram IPO Grupy Pracuj

TerminEtap
17–24 listopada 2021 r.Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
17–24 listopada 2021 r. (do godz. 16:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 24 listopada 2021 r.)Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych
24 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty)Publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Oferty przez każdego z akcjonariuszy sprzedających oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
do 30 listopada 2021 r.Przydział akcji oferowanych („Dzień Przydziału”)
30 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty)Zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych
9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty)Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.