B-Act rusza z ofertą akcji i planuje debiut na NewConnect
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
17 paź 2023, 11:19

B-Act rusza z ofertą akcji i planuje debiut na NewConnect. Spółka zapowiada znaczący wzrost przychodów i zysków w następnych latach

B-Act, spółka inżyniersko-konsultingowa działająca w Polsce i na Ukrainie oraz kilku zagranicznych rynkach, prowadzi ofertę akcji na obsługę znaczącej wysokości portfela zamówień zapowiadanego na najbliższe trzy lata. B-Act zamierza zadebiutować na rynku NewConnect na początku 2024 r.

B-Act to firma inżyniersko-konsultingowa z siedzibą w Bydgoszczy, która od ponad ćwierć wieku działa w obszarze doradztwa i nadzoru inwestycji budowlanych. Jak to ujął zwięźle prezes Adam Białachowski: „Zajmujemy się wszystkim w budownictwie, oprócz samego budowania”.

Spółka specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz eliminacji sporów budowlanych. B-Act pełni kluczową funkcję inżyniera i administratora kontraktu w projektach budowlanych, zapewniając kompleksowe wsparcie dla inwestorów oraz zespołów budowlanych. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z opóźnieniami sądowymi, analizą ilościową oraz rozwiązywaniem roszczeń i sporów budowlanych. Posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze inżynieryjnym, B-Act aktywnie działa nie tylko w Polsce, lecz także w krajach takich jak Ukraina, Rumunia, kraje bałtyckie, Brazylia i Katar.

Firma skupia ponad 120 osobowy zespół specjalistów i pracuje aktualnie przy ponad 35 inwestycjach. Dużym obszarem działań są zlecenia publiczne, które stanowią aż 85% wykonywanych projektów. Przykładowo, realizują zamówienia dla urzędów miast, wodociągów oraz PKP. Jednakże firma obsługuje również zlecenia niepubliczne, takie jak budowa biurowców, gdzie oferują pomoc i działają jako inwestorzy zastępczy. Dodatkowo, B-Act dostarcza opinie techniczne, zajmuje się rozwiązywaniem roszczeń oraz wspiera duże firmy w projektach zagranicznych.

Zobacz także: Trwa oferta publiczna B-Act. Spółka zajmie się odbudową Ukrainy 

B-Act w Polsce i zagranicą

B-Act angażuje się w różnorodne inicjatywy. Warto wymienić między nimi planowaną trasę szybkiego tramwaju z Warszawy do Wilanowa, rozbudowę kompleksu budynków Opery Nova w Bydgoszczy oraz realizację wielofunkcyjnego portu lotniczego dla wojska w Mirosławcu.

Wybrane projekty B-Act

Projekty B-Act


W Polsce, z której wciąż pochodzi większość przychodów, spółka pracowała przy projektach wodociągowych, kanalizacji, budowie dróg i kolei. W planach na przyszłość są projekty powiązane z OZE, czyli udział w rozbudowie sieci energetycznych, by mogły odbierać coraz większą produkcję zielonej energii. B-Act ma zamiar je prowadzić wraz ze spółką z USA „Power Engineers” (400 zatrudnionych i 50 biur na świecie), z którą podpisała we wrześniu memorandum.

„Mamy blisko 30-letnie, unikalne doświadczenie w wysoko wyspecjalizowanej branży. Od ponad ćwierć wieku zarządzamy, doradzamy i nadzorujemy realizację różnorodnych inwestycji budowlanych. Polska pozostaje dla nas kluczowym rynkiem. W najbliższych latach chcemy wykorzystać potencjał naszego zespołu przy realizacji projektów kolejowych, hydrotechnicznych oraz energetycznych. Równocześnie rozwijamy naszą obecność na Bliskim Wschodzie i w Brazylii” – mówi Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act.

„Nieustannie stawiamy sobie nowe wyzwania. Kolejnym z nich będzie praca przy transformacji energetycznej naszego kraju. Zaczęliśmy współpracować z jedną z największych firm w Stanach Zjednoczonych zajmującą się projektami w obszarze energii odnawialnej. Liczymy, że nowe kierunki rozwoju przełożą się na umowy w obszarze gospodarki, w którym dotąd nie byliśmy obecni” – dodaje.

Wartość rynku budowlanego w Polsce, według danych zebranych w raportach PMR oraz Banku PEKAO, wynosi ok. 55,8 mld EUR z czego 1,9 mld EUR stanowi część związana z usługami konsultingowymi, czyli usługami oferowanymi przez B-Act.

Zobacz także: B-Act rusza z ofertą publiczną akcji Zapisy na akcje rozpoczną się 9 października 2023 r. 

Odbudowa Ukrainy już trwa - szansa na duże zlecenia

B-Act jest już obecny na Ukrainie, gdzie prowadzi kilka projektów. Między innymi budowę mostu przez Dniepr na granicy z Mołdawią. Ukraina już jest odbudowywana, w szczególności jej zniszczona infrastruktura krytyczna.

Zespół inżynierów z B-Act otrzymał zaproszenie do współpracy z japońskimi przedsiębiorstwami w ramach projektu "The Project for Improvement of Equipment for Infrastructure Reconstruction and Recovery for Ukraine". Firma B-Act jest obecna na Ukrainie poprzez swoje biuro w Kijowie, które koordynuje operacje terenowe w miastach takich jak Charków i Winnica.

Zarząd zauważa, że system przetargów publicznych w Ukrainie jest transparentny i dostępny. Pomimo wojny odbywa się wiele przetargów w ramach projektów związanych z odbudową Ukrainy B-Act zamierza zwiększać zaangażowanie na tym rynku i celuje, by Ukraina była jednym z najważniejszych rynków, jak nie najważniejszym, zaraz po Polsce.
 

Projekty B-Act w Ukrainie

Projekty B-Act Ukraina


Od 2023 r. B-Act jest członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, pełniącej rolę centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, przyczyniając się do rozwoju współpracy między Polską a Ukrainą. W 2019 roku spółka otworzyła stałe przedstawicielstwo w Kijowie, a w 2021 roku rozszerzyła swoją obecność, otwierając biuro w Połtawie. Kolejnymi krokami były otwarcia biur w Charkowie i Winnicy w 2023 roku.

Odbudowa Ukrainy ma być finansowana częściowo z funduszy europejskich, w których zamierza partycypować także B-Act. Już teraz wydano 1,6 mld USD na ten cel. Całościowa odbudowa Ukrainy szacowana jest przez bank światowy na kwotę 411 mld EUR, w tym 9,5 mld na odbudowę Charkowa, gdzie spółka ma przedstawicielstwo.

Istotnym momentem będzie wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Komisja Parlamentu Europejskiego już zatwierdziła plan alokacji 50 miliardów EUR na proces odbudowy Ukrainy w okresie od 2024 do 2027 roku. Na zbliżającej się sesji spodziewane jest przegłosowanie tego programu przez Parlament Europejski. Jest to krok o dużym znaczeniu dla przyszłości Ukrainy.

„Abstrahując od sytuacji na froncie przyszły rok będzie przełomowy jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy. Pozwolą na to fundusze przyznane przez Unię Europejską. Cały czas jednak będą się toczyć projekt w ramach małej odbudowy Ukrainy. Sami mieliśmy okazję się o tym przekonać pozyskując tylko w ostatnich miesiącach kontrakty o wartości 26,5 mln PLN. Łącznie wartość ukraińskich kontraktów, które są w realizacji oraz tych, gdzie mamy podpisane umowy to 44,6 mln PLN” – podkreśla Adam Białachowski.

Bliski Wschód i plany rozwoju

Spółka jest członkiem międzynarodowych organizacji, dzięki którym ma ułatwiony dostęp do zleceń z całego świata. Są to FIDIC (Międzynarodowa Organizacja Inżynierów Konsultantów), SIDiR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), ICEG (Gildia Inżynierów Konsultantów Międzypaństwowych Ukrainy) i Harvard Club of Poland. Projekty prowadzone są na całym świecie, a biura spółki są rozmieszczone także poza Polską w Ukrainie, Rumunii, czy też Katarze.

W 2022 roku B-Act zarządzał roszczeniami przy dwóch znaczących projektach na Bliskim Wschodzie, konkretnie w Katarze. Pierwszym z nich była budowa stadionu Al. Bayt, a drugim był projekt i budowa alei Ras Bufontas. Łączna wartość tych dwóch inwestycji wyniosła 786 milionów EUR.

Spółka ma również w planach uczestnictwo w projekcie "Saudi Vision 2030" na Bliskim Wschodzie, który stanowi jedno z największych przedsięwzięć budowlanych na świecie. Głównym celem tego projektu jest redukcja zależności Arabii Saudyjskiej od ropy naftowej, dywersyfikacja gospodarki oraz rozwijanie sektorów usług publicznych. Szacowana wartość całego przedsięwzięcia wynosi około 1,1 biliona USD, a wartość usług konsultingowych związaną z projektem szacuje się na 32,5 miliarda EUR. To inicjatywa o globalnym znaczeniu, która stanowi ważny krok w kierunku transformacji gospodarczej Arabii Saudyjskiej.

Dane finansowe B-Act prognozy i backlog

Najważniejszą liczbą z finansów spółki jest jest backlog o wartości 67 mln zł – kwota wynikająca z podpisanych już umów, z czego zdecydowana większość to zamówienia publiczne, który pokazuje potencjał do wzrostu przychodów na przestrzeni następnych trzech lat. Zarząd zakłada, że ok. 80% backlogu przypadnie na 2 najbliższe lata.

W roku 2022 Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów, osiągając 13,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 54% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto również wzrósł w tym okresie, sięgając 1,1 mln zł, co stanowi wzrost o 49% rok do roku.
 

Przychody i zyski B-Act


W tym roku, w pierwszym półroczu spółka osiągnęła już 6,2 mln zł przychodów i 0,6 mln zł zysku netto. Co stanowi w przybliżeniu połowę całorocznej z 2022 r. wartości wyniku.

B-Act publikuje też prognozy finansowe. Według nich wynik z działalności tylko w Polsce wyniesie 13 mln zł w 2023 r., a z uwzględnieniem Ukrainy wyniesie 15 mln zł. Tak więc tempo wzrostów przychodów spadnie, ale sam wzrost będzie zauważalny. Wynika to oczywiście z niskiej bazy porównawczej.

Co ciekawe, już w 2024 r. spółka przewiduje ponowny, znaczący wzrost przychodów do 28 mln zł. W 2025 r. ma to być już poziom 31,7 mln zł.

Emisja akcji. Cele i zapisy

Od poniedziałku, 16 października, ruszyły zapisy w transzy inwestorów indywidualnych na akcje B-Act. Spółka zamierza pozyskać do 2,4 mln zł z przeznaczeniem na obsługę backlogu.

„Dzięki wypracowanemu doświadczeniu i renomie jesteśmy zapraszani do różnych międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Aby móc dalej prężnie się rozwijać postanowiliśmy pozyskać kapitał od inwestorów, który chcemy przeznaczyć na obsługę obecnego backlogu oraz na realizację nowych projektów – mówi Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act.

Zapisy prowadzone są przez Dom Maklerski INC S.A. 

Co istotne, z zapisów na stronie wynika, że nie będzie przewidziana redukcja akcji. O pierwszeństwie otrzymania akcji będzie decydować kolejność wpłat. To sprawia, że w przypadku większego zainteresowania ofertą, będą preferowani inwestorzy, którzy złożyli zapisy jak najwcześniej.

Zapisy potrwają do 30 października 2023 r. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 1,92 mln zł, a kapitalizacja pre-money wynosi 13,3 mln zł. 

Spółka zamierza złożyć wniosek do GPW, by otworzyć sobie drogę do debiutu akcji na rynku NewConnect. Akcjonariat stanowi w trzech czwartych rodzina Białachowskich - założycieli. Ich akcje nie zostaną dopuszczone do obrotu po debiucie na rynku NewConnect. Według zarządu, rozpoczęcie notowań akcji może mieć miejsce już na początku przyszłego roku.

Harmonogram oferty akcji B-Act

TerminyEtap
Od 09.10.2023 do 16.10.2023, godz. 10:00Przyjmowanie zapisów na akcje i wpłaty w ramach I transzy (Dużych Inwestorów)
Od 16.10.2023, godz. 10:00 do 30.10.2023, godz. 23:59Przyjmowanie zapisów na akcje i wpłaty
w ramach II transzy (Małych Inwestorów) 
30.10.2023, godz. 23:59 do 02.11.2023, godz. 16:00Transza III (Uzupełniająca)


Webinar i prezentacja z przedstawicielami zarządu B-ACT

Zobacz także: Debiuty w 2023 r., artykuły, analizy IPO w Strefie Inwestorów 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost