We wrześniu saldo funduszy inwestycyjnych znów było ujemne

We wrześniu saldo funduszy inwestycyjnych znów było ujemne. TFI idzie jak po grudzie

I znów jest nieciekawie na rynku funduszy inwestycyjnych. We wrześniu, jeśli chodzi o fundusze detaliczne, umorzenia przeważały lekko nad wpłatami (o 0,3 mld zł). Saldo dla całego rynku wyniosło -0,65 mld zł – wynika z danych portalu Analizy.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Niespodziewanie kategorią funduszy, z której odpłynęło najwięcej środków w ubiegłym miesiącu, były mieszane. Stało się tak na skutek wypłaty aż 0,4 mld zł z funduszu mieszanego PZU SFIO Universum – wskazuje portal Analizy.pl.

Jednak jeśli pominiemy ten przypadek, to największym „chłopcem do bicia” są fundusze absolutnej stopy zwrotu. We wrześniu klienci wypłacili z nich o 0,5 mld zł więcej, niż do nich wpłacili. Ich saldo jest ujemne 22 miesiąc z rzędu! Klienci są sfrustrowani wynikami tych podmiotów – miały zarabiać w każdych warunkach rynkowych, a tak nie jest.

Inwestorów giełdowych martwić powinna czarna passa funduszy akcyjnych. We wrześniu odpłynęło od nich o 0,3 mld zł więcej, niż do nich napłynęło. Jak informuje portal Analizy.pl, klienci wypłacali środki głównie z funduszy inwestujących za granicą.

Zdecydowanie najlepiej spisały się fundusze dłużne. Cieszą się one dużym zaufaniem klientów. Widać, że na rynku króluje ostrożność, świeci się lampka z napisem „risk off”. Ta kategoria funduszy miała saldo sięgające 0,6 mld zł. Od początku roku saldo w ich przypadku wynosi +3,4 mld zł. Pieniądze płyną głównie do funduszy o uniwersalnej strategii (papierów krótko i średnio terminowych).

Jak podaje portal Analizy.pl, we wrześniu przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały jeszcze fundusze surowcowe, a właściwie te inwestujące pośrednio w złoto lub spółki wydobywające złoto.

TFI, które sprzedawało najwięcej jednostek uczestnictwa funduszy we wrześniu, to NN Investment Partners TFI – wynika to głównie z owocnej kooperacji z ING Bankiem Śląskim. Najwięcej środków napłynęło do funduszy NN Krótkoterminowych Obligacji oraz NN Obligacji.

1. Saldo wpłat i wypłat do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych detalicznych w ujęciu miesięcznym

1

2. Saldo dla funduszy akcji skumulowane od początku 2016 roku (linia niebieska) na tle WIG (czerwona)

2

Zobacz także: Wojna cenowa brokerów w USA staje się coraz bardziej brutalna. Charles Schwab rezygnuje z opłat za inwestowanie online

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.