Pieniądze wciąż uciekają z funduszy inwestycyjnych, lipiec był dziesiątym miesiącem ujemnego salda z rzędu

Pieniądze wciąż uciekają z funduszy inwestycyjnych, lipiec był dziesiątym miesiącem ujemnego salda z rzędu

W ciągu ostatnich 10 miesięcy wycofano z funduszy o 31 mld zł więcej, niż do nich wpłacono. Kapitał odpływa głównie z funduszy akcyjnych. Doszło do przełomu, jeśli chodzi o fundusze dłużne.

W lipcu fundusze inwestycyjne już 10 miesiąc z rzędu zanotowały ujemne saldo sprzedaży, czyli klienci więcej z nich wypłacili, niż do nich wpłacili. Tym razem saldo wyniosło -2,5 mld zł i było o 0,3 mld zł wyższe, niż w czerwcu – podaje portal Analizy.pl.

Odpływy z funduszy akcji przybrały na sile

Lipiec był 10. miesiącem z rzędu z ujemnym bilansem sprzedaży TFI. Dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnęły jedynie PPK. Przez pierwszych 7 miesięcy tego roku z funduszy wycofano już ponad 22,6 mld zł więcej, niż do nich wpłacono. W ciągu tych 10 miesięcy z ujemnym saldem z funduszy wycofano o 31 mld zł więcej, niż do nich wpłacono.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych (mln zł)

fundusze saldo wpłat wypłat

Źródło: Analizy.pl

Lipiec był ponownie zły głównie przez sytuację dotykającą funduszy akcyjnych. Odpływy nie tylko były kontynuowane, ale wręcz przybrały na sile, bo klienci wypłacili z nich łącznie ponad 800 mln zł, aż o 600 mln zł więcej, niż w czerwcu – zwracają uwagę eksperci portalu Analizy.pl. Najwięcej kapitału uciekło z funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii (-380 mln zł), z funduszy akcji małych i średnich spółek wypłacono ponad 90 mln zł, a z funduszy akcji zagranicznych blisko 180 mln zł.

Na minusie miesiąc zamknęły także fundusze mieszane (-260 mln zł), absolutnej stopy zwrotu (-100 mln zł) oraz surowcowe (-450 mln zł). Warto jednak podkreślić, że fundusze surowcowe mają teraz największe w historii aktywa, przekraczające 5 mld zł.

Większość TFI zakończyła ubiegły miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży. Najwięcej pieniędzy wypłacono z TFI Allianz (prawie -0,9 mld zł). Dodatni bilans sprzedaży w lipcu miało 11 TFI, a najlepiej wypadło pod tym względem PZU TFI (+91 mln zł).

Zobacz także: Warto inwestować w spółki wartościowe i surowcowe – radzi David Einhorn

Fundusze dłużne na coraz mniejszym minusie

Co ciekawe, lipiec przyniósł przełom w segmencie produktów dłużnych. Po pierwsze, ujemne saldo zmniejszyło się miesiąc do miesiąca o 0,3 mld zł, do -1,2 mld zł. Poza tym, po raz pierwszy od lutego 2021 r. dodatni bilans sprzedaży zanotowały fundusze obligacji długoterminowych (+300 mln zł). W tym samym czasie z funduszy obligacji krótkoterminowych oraz funduszy papierów korporacyjnych wycofano łącznie po ponad 600 mln zł – zwracają uwagę eksperci portalu Analizy.pl.

Tym samym potwierdza się zmiana trendu, jeśli chodzi o fundusze dłużne. Saldo ujemne zmniejsza się, i to można odczytywać jako początek zmiany. W maju saldo sięgało -1,7 mld zł, w kwietniu -2,3 mld zł, a w marcu aż -8,1 mld zł. Wydaje się, że Kowalscy powoli wracają do kupowania jednostek funduszy dłużnych.

12-miesięczne saldo wpłat i wypłat dla wybranych kategorii funduszy (mln zł)

saldo_fundusze_d__u__ne_j

Źródło: QNews.pl / IZFiA

Zobacz także: Ropa, miedź, pszenica czy węgiel koksujący... ceny tych surowców są poniżej poziomów przed wybuchem wojny w Ukrainie

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.