„Ceny minimalne i maksymalne” – książka o tym jak przydają się one w prognozowaniu zmienności i zależności na rynkach finansowych
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
25 wrz 2020, 07:00

„Ceny minimalne i maksymalne” – książka o tym jak przydają się one w prognozowaniu zmienności i zależności na rynkach finansowych

Modele zmienności skonstruowane na podstawie cen minimalnych i maksymalnych dają dobre wyniki inwestycyjne, gdy zostaną zastosowane w portfelach inwestorów grających na forex.

„Analiza zakresu cen może być użyteczna przy podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiednich narzędzi do prognozowania, szacowania VaR, konstrukcji portfeli, wyceny instrumentów pochodnych czy szacowania współczynnika zabezpieczenia” – przekonuje Piotr Fiszeder w książce „Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020).

Badanie efektywności modeli konstruowanych na bazie zakresów cenowych

Dr hab. Piotr Fiszeder z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zajmuje się ekonometrią i statystyką. Zainteresował się tym w jaki sposób ogólnodostępne informacje, takie jak dzienne ceny minimalne i maksymalne oraz z otwarć sesji mogą pomóc w modelowaniu i prognozowaniu zmienności i zależności na rynkach finansowych. Nawiązał tym samym do opracowań słynnego naukowca Benoita Mandelbrota który jako pierwszy zwrócił uwagę na to, iż zakres cen można wykorzystywać do badania długoterminowych zależności na rynkach finansowych. Omawiana monografia jest pierwszą w literaturze światowej publikacją w całości poświęconą modelom zmienności zakresu cen.

Dr Fiszeder ustanowił sobie dwa cele w swojej pracy. Pierwszym była prezentacja oraz klasyfikacja modeli zmienności skonstruowanych na podstawie cen minimalnych i maksymalnych. Drugim było pokazanie – na podstawie badań empirycznych – że stosowanie modeli skonstruowanych na bazie badania zakresów cen zwiększa efektywność alokacji aktywów w stosunku do modeli skonstruowanych na podstawie cen zamknięcia.

Monografia składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy wprowadza w tematykę wykorzystywania cen w modelowaniu finansowych szeregów czasowych. Omawia własności rozstępu cen oraz najpopularniejsze estymatory wariancji (m.in. Parkinsona i Garmana-Klassa). Omawia też wyniki badań dotyczących porównania własności estymatorów.

Drugi rozdział przybliża czytelnikowi jednowymiarowe modele zmienności. W nim dr Fiszeder omawia klasyczny model GARCH - konstruowany na bazie stóp zwrotu wyznaczanych z cen zamknięcia – oraz inne.

Rozdział trzeci jest poświęcony metodom wielowymiarowym. Chodzi tutaj głównie o modele oparte na cenach minimalnych i maksymalnych. W tej części książki znajdziemy omówienie modeli BEKK i DCC oraz przegląd badań dotyczących tychże.

Zobacz także: „Chaos nad chaosami” – jedna z pierwszych książek o spekulacji dzięki TJS dostępna za darmo po polsku

Zakresy cenowe pozwalają więcej zarobić na forex

Najważniejszy jest rozdział 4, w którym dr Fiszeder prezentuje badania dotyczące skuteczności 7 wybranych wielowymiarowych modeli GARCH, w tym 4 skonstruowanych na bazie cen minimalnych i maksymalnych, w analizie kursów walutowych na rynku forex. Trzy spośród tych modeli to autorskie propozycje dra Fiszedera i jego współpracowników (BEKK-HL, DCC-RGARCH oraz DCC ko-zakresu). Badania zostały przeprowadzone dla trzech bardzo płynnych par walutowych: EUR/USD, JPY/USD oraz GBP/USD (by zminimalizować wpływ efektów związanych z mikrostrukturą rynku).

Dr Fiszeder nie tylko przedstawia każdy z tych modeli oraz ich przydatność do prognozowania. Dokonuje także analizy portfelowej, czyli oceny efektywności portfeli inwestycyjnych skonstruowanych z użyciem wybranych modeli. Ocena została przeprowadzona w oparciu o dwa kryteria: oszacowanej ex post wariancji portfela oraz współczynnika Sharpe’a. Nie chcemy tutaj zdradzać wszystkiego, ale najlepiej wypadł jeden z modeli autorskich dra Fiszedera. Generalnie okazało się, że modele z zastosowaniem kowariancji stóp zwrotu zbudowanych na podstawie zakresów cen wypadają lepiej od modeli jednowymiarowych. To oznacza, że są korzystne dla stóp zwrotu generowanych przez portfele inwestorów. „Omawiane metody mogą okazać się użyteczne przy podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiednich narzędzi do prognozowania, szacowania VaR, konstrukcji portfeli, wyceny instrumentów pochodnych czy szacowania współczynnika zabezpieczenia” – podsumował dr Fiszeder.

Publikacja zebrała bardzo dobre recenzje od naukowców. Zacytujmy jedną z nich. „Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych i minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny. Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania danych śróddziennych i – co najważniejsze – jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego inwestora” – stwierdziła prof. dr hab. Małgorzata Doman.

Recenzowana książka jest owocem 7-letnich badań dra Fiszedera, które były dofinansowane przez Narodowe Centrum Nauki. My doceniamy jej użyteczność. Ale ostrzegamy, że to nie jest łatwa i przyjemna lektura. Jest to typowa monografia naukowa, wydana po prostu w formie książkowej. Jeśli jednak inwestorzy chcą z niej wyjąć coś dla siebie, muszą się nieco pomęczyć.

Zobacz także: „Rekomendacje giełdowe a ceny akcji” – książka o tym, jaki wpływ mają oceny analityków na notowania spółek z GPW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.