Polski Bank Komórek Macierzystych. Sprawdzamy, co dzieje się w spółce. Dobre wyniki, zmiany w akcjonariacie i dywidenda
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
28 maj 2019, 13:45

PBKM 9 miesięcy po poważnych zmianach w akcjonariacie. Spółka mocno się rozwija i planuje kolejne duże przejęcie

Minęły już trzy kwartały od gwałtownego spadku ceny akcji Grupy PBKM. Kurs wrócił już niemal do poziomów sprzed zamieszania spowodowanego przez wyjście z akcjonariatu funduszu Altus. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w tej międzynarodowej grupie i jednocześnie w największym banku komórek macierzystych w Europie.

Wyniki finansowe PBKM w górę

Grupa PBKM zwiększyła w 2018 roku łączne przychody ze sprzedaży o 13% do 161,6 mln zł. W najważniejszym segmencie działalności, stanowiącym 87% sprzedaży, czyli w bankowaniu rodzinnym (B2C) i w segmencie B2B wzrosły o 14% do poziomu 146,1 mln zł w porównaniu do 2017 roku.

Pierwszy kwartał 2019 roku także był udany. Spółka wypracowała o ok. 20% wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Wyniosły one 43,2 mln zł.

- Zanotowaliśmy w pierwszym kwartale tego roku solidny wzrost przychodów o 20%, na który z jednej strony miała pozytywny wpływ konsolidacja wyników Stemlab S.A., a jednocześnie z drugiej strony odczuliśmy negatywny efekt wprowadzonego od 1 stycznia br. na rynku węgierskim 27 proc. podatku VAT na usługi rodzinnego bankowania komórek macierzystych. W pierwszym kwartale br. zanotowaliśmy wyższe w porównaniu rok do roku koszty działalności operacyjnej, które były związane ze wzrostem Grupy FamiCord, szczególnie po przejęciu portugalskiej spółki Stemlab – mówi prezes zarządu Jakub Baran.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł ponad 10,2 mln zł. Był nieznacznie niższy w porównaniu do analogicznych wartości z pierwszego kwartału 2018 r. Natomiast EBITDA gotówkowa była wyższa o ok. 5% porównując rok do roku. Skorygowany zysk netto wyniósł w pierwszym kwartale 2019 r. 6,3 mln zł wobec 7,8 mln zł skorygowanego zysku netto w tym samym okresie roku ubiegłego.

Duża akwizycja już za spółką, a następne na horyzoncie

Warto przypomnieć, że jednym z istotnych motorów wzrostu Grupy PBKM są akwizycje. W trzecim kwartale 2018 r. spółka dokonała, największej w historii pod względem wartości, akwizycji portugalskiej spółki Stemlab. Zaś w styczniu tego roku, spółka zależna PBKM przejęła rodzinny hiszpański bank komórek macierzystych wraz z jego szwajcarskim laboratorium, które jako jedno z nielicznych w Europie posiada akredytację FACT na przechowywanie preparatów z komórek macierzystych.

- Poza przejęciami w Portugalii i Hiszpanii, kupiliśmy również szwajcarską spółkę Biocell Lugano (obecnie Famicord Suisse), dzięki której uzyskaliśmy dostęp do autoryzowanego laboratorium na terenie Szwajcarii – dodaje Jakub Baran

Zobacz także: Spółka zależna PBKM przejmuje w Hiszpanii bank komórek macierzystych

Grupa rozważa dalsze akwizycje. Pozyskała na ten cel 53 mln zł z grudniowej emisji akcji. Rozważa przejęcia nie tylko w Europie, ale też poza nią.

- Mamy dużą listę celów akwizycyjnych. Ona rośnie cały czas. Gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie, potrzebowalibyśmy ok. 60 mln euro. Już jesteśmy w kilku procesach mniej lub bardzie zaangażowani. Wchodzą w grę zarówno akwizycje w krajach, których nas jeszcze nie ma, ale też w krajach, których już jesteśmy – tłumaczy Jakub Baran.

- Rozmiar potencjalnych transakcji, którymi możemy być zainteresowani może wahać się od kilkuset tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów euro. Mamy przeprowadzoną analizę rynku i zdefiniowane cele potencjalnych akwizycji. Według naszych szacunków w przypadku uzyskania pozytywnych analiz i ocen mogą zostać zrealizowane w perspektywie najbliższych kwartałów – dodaje Jakub Baran.

Spółka negocjuje też z grupą Esperite możliwość przejęcia działalności związanej z bankowaniem rodzinnym pod marką Cryo-Save.

- Chciałbym podkreślić, że skala potencjalnego przejęcia będzie miała duży wpływ na pozycję Grupy FamiCord, ponieważ w przypadku dojścia do skutku tej transakcji, staniemy się trzecim największym na świecie bankiem komórek macierzystych pod względem liczby klientów – mówi Jakub Baran.

Badania nad lekami na bazie komórek macierzystych

Grupa prowadzi także samodzielne badania realizowane przy wsparciu finansowym NCBiR. PBKM opracowuje produkt leczniczy terapii zaawansowanej oparty na komórkach mezenchymalnych z galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS).

Podwykonawcami będą m.in. firma CRO, Polska Akademia Nauk, która odpowiedzialna będzie za część przedkliniczną oraz Szpital Kliniczny WUM, który będzie pierwszym ośrodkiem, w którym będą leczeni pacjenci.

- Próba kliniczna zostanie przeprowadzona na grupie około 100 pacjentów. Pierwsze podania są planowane jeszcze w tym roku. - Spodziewamy się, że dzięki zgromadzonym już przez PBKM danym w ramach działalności spółki zależnej - Instytutu Terapii Komórkowych, mamy szansę na znaczące przyspieszenie harmonogramu prób klinicznych - mówi Jakub Baran.

Spółka rozważa też udział w kolejnym projekcie biotechnologicznym, którego budżet szacowany jest na ok. 6,5 mln zł. Dalsze informacje mają być przekazane inwestorom w komunikatach w najbliższych miesiącach.

Zobacz także: "Planujemy kolejne akwizycje i jednocześnie prowadzimy proces integracji przejętych podmiotów" - relacja z czatu z Jakubem Baranem, Prezesem Zarządu Grupy PBKM

Brak dywidendy w 2019 r.

Kilka dni temu zarząd zarekomendował zatrzymanie całego zysku wypracowanego w 2018 r. w spółce. Wiąże się to z przewidywanymi potrzebami finansowymi na akwizycje oraz dalszym rozwojem działu R&D.

Do tej pory polityka dywidendowa zakładała możliwość wypłaty do 50% zysku netto. Mimo rezygnacji z tegorocznej wypłaty, zarząd potwierdza utrzymanie tej polityki w perspektywie kolejnych lat.

- Chcąc prowadzić dalsze akwizycje, powinniśmy akumulować gotówkę w spółce. Absurdem byłoby rekomendowanie wypłaty dywidendy w sytuacji, gdy może się zdarzyć konieczność pozyskania dodatkowych źródeł finansowania naszego rozwoju – komentuje Jakub Baran.

Rekomendacja zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą spółki.

Kurs akcji i zmiany w akcjonariacie

Kurs akcji PBKM odrobił już niemal cały zeszłoroczny spadek spowodowany zamieszaniem wokół największego wówczas akcjonariusza, funduszu Altus TFI.
 

Wykres ceny akcji Grupy PBKM – ostatnie 12 miesięcy

PBKM kurs akcji


Od tego czasu zmieniła się też struktura akcjonariatu. Dominującą pozycję mają inwestorzy instytucjonalni. Coraz więcej akcji PBKM mają też fundusze zagraniczne. Już teraz około 30% akcji jest posiadaniu inwestorów spoza Polski. Dochodzą też nowe podmioty.
 

akcjonariat


- Widzimy cały czas przesuwanie się kapitału w kierunku funduszy zagranicznych. Ostatnio do akcjonariatu dołączył niemiecki fundusz Lacuna i obecnie posiada ok. 1% akcji – zwraca uwagę Jakub Baran.

Podsumowując, zmiany w akcjonariacie, zwiększający się udział podmiotów zagranicznych i powrót do wzrostu kursu akcji świadczy o tym, że rynek już nie uwzględnia w wycenie wydarzeń sprzed 3 kwartałów. Teraz przed PBKM stoją kolejne wyzwania. Spółka ma zamiar kontynuować akwizycje, rozwój działu R&D. Pozyskała na te cele środki z emisji akcji i ograniczyła wypłaty dla akcjonariuszy. Stoją też przed nią inne wyzwania, takiej jak uporządkowanie struktury grupy, analiza perspektyw i osiągnięcie jak największe korzyści z synergii z już przejętymi podmiotami.

Zobacz także: Polski Bank Komórek Macierzystych PBKM, notowania, dane finansowe, dywidendy, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.