Bank Millennium, a właściwie jego akcje przeżywają na giełdzie pogrom
Obrazek użytkownika Natalia Kieszek
28 sie 2019, 16:14

Kurs Banku Millennium najniższy od ponad dwóch lat. Odkąd sąd anulował kredyt we franku wycena spółki spadła o 27%

Od 10 lipca wycena Banku Millennium drastycznie spadła. Dzisiaj cena za akcję wynosi 6,50 zł, to oznacza spadek o 27%. Jest to najniższy kurs od ponad 2 lat. A to za sprawą przegranego procesu dotyczącego umowy kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim. Millennium wciąż jest jednym z największych posiadaczy tego typu kredytów, a ponadto przejęcie Euro Banku dołożyło kolejny 1 mld zł do portfela pożyczek w szwajcarskiej walucie.

Prawomocny wyrok, który zapadł 10 lipca przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, był pierwszą taką decyzją niekorzystną dla Banku Millennium. Spółka zapowiada kasację od wyroku. Ponadto, frank od prawie 2 tygodni kosztuje ponad 4 zł. Mimo rosnącego kursu CHF, Millennium wciąż podtrzymuje oczekiwania, że udział kredytów frankowych po pewnym czasie spadnie poniżej 20%.

Mimo ostatniego wyroku, spółka nie przewiduje zawiązania rezerwy na poczet kolejnych procesów sądowych. Podkreśla, że był to na razie jeden niekorzystny wyrok wobec pozostałych na korzyść banku.

- Nie widzimy podstaw do zmiany rezerw w związku z tym jednym wyrokiem. Trzeba patrzeć na tę sprawę w pełnej perspektywie - jest to jedna z kilkunastu prawomocnie zakończonych spraw dotyczących klauzul indeksacyjnych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich banku, do której bank złoży wniosek o kasację. Wszystkie pozostałe rozstrzygnięcia są na korzyść banku. Warto również podkreślić, że unieważnienie umowy skutkuje koniecznością zwrotu świadczeń przez obie strony, nie tylko przez bank, lecz także przez klienta, od którego bank będzie domagał się zwrotu kwoty kredytu wraz wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału – komentuje biuro prasowe Banku Millennium.

Notowania Banku Millennium

Millennium kurs akcji

Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego opublikowało opracowanie „Kredyty Walutowe. Węzłowe zagadnienia”. Analiza przeprowadzona przez SN ma pomóc sędziom w rozstrzyganiu tzw. spraw frankowych. W raporcie zaznaczono, że sędziowie w swoich orzecznictwach w pierwszej kolejności powinni uwzględniać decyzje wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Również według autorów analizy, po unieważnieniu klauzuli indeksacyjnej powinien pozostać kredyt złotówkowy z oprocentowaniem LIBOR.  

Zobacz także: Sąd unieważnił w całości umowę kredytu frankowego w Banku Millennium. To pierwszy taki wyrok, który może wywołać lawinę pozwów

Millennium i kredyty w CHF

Millennium jest jednym z tych giełdowych banków, który ma największy procentowy udział kredytów we franku w swoim portfolio. W raporcie finansowym opublikowanym za I półrocze 2019 roku spółka poinformowała, że obecnie ma ponad 15 mld zł kredytów w CHF. Stan portfela powiększył się o około 1 mld zł, ze względu na przejęcie Euro Banku.

Większość z tych kredytów to kredyty indeksowane do szwajcarskiej waluty, o które obecnie toczy się spór w polskich sądach. Po wyroku z 10 lipca, który był niekorzystny dla Banku Millennium, pojawiła się dyskusja na temat nieuczciwych indeksacji stosowanych przez instytucje finansowe. W rozmowie z mec. Barbarą Garlacz dowiedzieliśmy się, że jeszcze miesiąc temu jej kancelaria prowadziło około 80 spraw przeciwko Millennium. Spółka wciąż podtrzymuje wniesienie kasacji od wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego.

- W ocenie banku przesłanki prawne wyroku są błędne. Bankowi przysługuje skarga kasacyjna od wyroku i bank zamierza ją wnieść po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku (wyrok SA w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1712/17, z dnia 10 lipca 2019 r.). W ostatnim czasie Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawach banku wydawał wyroki potwierdzające ważność umowy oraz możliwość jej rozliczenia po kursie średnim NBP (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 r., VI ACa 830/17 oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r., I ACa 953/16). Aktualnie trwają prace nad jego modyfikacją powództwa w stosunku do klienta – bank zażąda od klienta zwrotu kwoty udzielonego kredytu wraz z wynagrodzeniem za korzystanie przez klienta z kapitału banku – komentuje biuro prasowe Millennium.

kredyt

Źródło: Raport Banku Millennium

Spółka w raporcie za I półrocze 2019 roku informuje również o pozwie grupowym, który kwestionuje użyty przez bank mechanizm indeksacji. Spór sądowy toczy się od 2014 roku i obecnie liczba członków grupy pozywających wynosi około 5 400 osób. Wartość kredytów w tym sporze to 146 mln zł. Obecnym etapem postępowania jest ustalenie składu grupy.

- W obszarze portfela walutowych kredytów hipotecznych występuje ryzyko, związane z orzeczeniami polskich sądów w sprawach z powództwa kredytobiorców walutowych kredytów hipotecznych przeciwko bankom, w tym Bankowi Millennium. Dotychczas zdecydowana większość z wyroków w sprawach, dotyczących Banku Millennium była dla banku korzystna. Jednakże niedawne orzeczenia oraz opinia Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pytań, zadanych przez polski sąd w sprawie takiego rodzaju postępowania, spowodowały ryzyko wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia, które zwiększyłoby ryzyko ewentualnej zmiany linii orzecznictwa. W razie zaistnienia, takie ryzyko może wywrzeć znaczny, negatywny wpływ na banki, posiadające portfele walutowych kredytów hipotecznych, w tym Bank Millennium. Zobowiązania warunkowego wynikającego z ewentualnego negatywnego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który miałby zastosowanie w lokalnych orzeczeniach, nie można wiarygodnie oszacować – napisano w ostatnim raporcie.

Zobacz także: Posiadacze kredytów we franku szwajcarskim mają 6 lat na skuteczną walkę w sądzie – rozmowa z mec. Barbarą Garlacz

Bank Millennium bez dywidendy od lat

W związku z tak dużym portfelem hipotecznych kredytów walutowych, Bank Millennium ostatni raz wypłacił dywidendę w 2014 roku. Spółka w ostatnim czasie nie otrzymała zgody od Komisji Nadzoru Finansowego na wypłatę dywidendy za zysk z 2018 roku. Fuzja Banku Millennium z Eurobankiem może sprawić, że udział kredytów we franku szwajcarskim w portfelu banku spadnie sumarycznie poniżej 20%, aby umożliwić wypłatę dywidendy. Niestety, na drodze do realizacji tego scenariusza stoi wzrost notowań CHF, który generuje nominalny wzrost wartości portfela kredytów frankowych.

Pod koniec lipca Bank Millennium opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku. Były one powyżej oczekiwań. Skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł niecałe 174 mln zł, czyli 17,7% wyżej, niż oszacowali analitycy. Co więcej, jest to niższy zysk w porównaniu do poprzedniego roku. W I półroczu 2018 Millennium odnotowało ponad 190 mln zł zysku.

Bank sfinalizował transakcję zakupu Euro Banku i jest on konsolidowany w wynikach grupy Banku Millennium już od czerwca br. Fuzja prawna zaplanowana jest na październik tego roku, a fuzja operacyjna nastąpi miesiąc później. 27 sierpnia podczas NWZ akcjonariusze zatwierdzili połączenie Banku Millennium z Eurobankiem.

Zobacz także: Zysk netto Banku Millennium w II kw. '19 wyniósł 173,7 mln zł, powyżej oczekiwań

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.