"Nasze działania skupiają się na rozbudowie portfolio produktów we wszystkich biznesach" - relacja z czatu z Grupą Ciech | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
30 maj 2018, 15:36

"Nasze działania skupiają się na rozbudowie portfolio produktów we wszystkich biznesach" - relacja z czatu z Grupą Ciech

W środę, 30 maja 2018 r. zorganizowaliśmy czat inwestorski z Szefem Pionu Finansowo-Księgowego CIECH, Mirosławem Wojtaszko. W czasie dyskusji przedstawiciel spółki odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji finansowej spółki, polityki dywidendowej, przejęcia spółki Proplan, planów inwestycyjnych m.in. zwiększenia mocy produkcyjnych w soli i dalszej strategii działania. W spotkaniu, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło udział blisko 500 inwestorów. Przedstawiciel spółki odpowiedział na ponad 20 pytań. Zapraszamy do lektury całego zapisu czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Szefem Pionu Finansowo-Księgowego CIECH, Mirosławem Wojtaszko, na którym rozmawiać będziemy o aktualnej sytuacji finansowej spółki oraz o planach dalszego rozwoju.

 

Spotkanie odbędzie się w środę, 30 maja 2018 r. o godz. 14:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Anonim
Mirek

Dzień dobry
Skoro w strategii przyjęli państwo dywersyfikację biznesu by nie był tak bardzo oparty na sodzie, to jakie działania są realizowane w tym kierunku i jak za rok będzie wyglądać podział przychodów w spółce na segmenty?

Obrazek użytkownika <a href=CIECH" typeof="foaf:Image" />
CIECH

Nasze działania skupiają się na rozbudowie portfolio produktów we wszystkich biznesach. Inwestujemy w zwiększenie mocy produkcyjnych w soli, m.in. poprzez budowę nowego zakładu soli w Niemczech, nowe produkty solne w Janikowie, nowe zdolności produkcyjne w sodzie oczyszczonej w Niemczech, ciągły proces rejestracyjny w środkach ochrony roślin, nowe produkty w piankach i tworzywach, zwiększenie mocy produkcyjnych w krzemianach. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że w prawdzie segment sodowy odpowiada za większość EBITDA Grupy, ale należy pamiętać, że w ramach tego segmentu również jesteśmy zdywersyfikowani produktowo (soda oczyszczona, sól, chlorek wapnia, energia elektryczna w Niemczech).

Obrazek użytkownika Bernard
Bernard

czy Ciech w kolejnych latach zamierza wypłacać dywidendę - jeżeli tak to jaki % zysku będzie na nią przeznaczany

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Obecnie spółka nie posiada polityki dywidendowej, w związku z tym rekomendacje Zarządu odnośnie podziału zysku oraz propozycje wypłat dywidend są każdorazowo podejmowane indywidualnie. Zarząd podejmując decyzje uwzględnia sytuację finansową i płynnościową Grupy, oraz potrzeby inwestycyjne Grupy CIECH.

Obrazek użytkownika Anonim
AkcjonariuszCIE

Na ostatnim czacie pisali Państwo, że rozwijacie się w zakresie produktów specjalistycznych, z wyższą marżą. Jakie są postępy w tym zakresie? Czy ma to już jakiś istotny wpływ na zysk?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Co do zakresu odsyłamy do odpowiedzi powyżej. Cześć efektów powinna pojawić się w bieżącym roku (np. lizawki, granulat, nowy piec do szklistego krzemianu sody), natomiast zakończenie inwestycji w nowe moce produkcyjne sody oczyszczonej do dializ w przyszłym roku a zakład solny w 2020 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jaki sposób będzie finansowana budowa zakładu produkcyjnego soli oprócz dotacji 11 mln zł?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Oprócz dotacji od niemieckich władz regionalnych w wysokości 11,25 mln euro inwestycja będzie sfinansowana ze środków dostępnych w Grupie CIECH oraz dostępnego finansowania bankowego.

Obrazek użytkownika Anonim
A. D.

Dlaczego w tym roku nastąpi wypłata całego zysku i do tego jeszcze części kapitału zapasowego? Czy spółka nie potrzebuje już pieniędzy na inwestycje?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Odpowiedź została udzielona powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Odek

Od roku w spółce pogarsza się marża operacyjna i zysku netto... czy ta tendencja może się odwrócić w tym roku?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Niestety nie możemy na to pytanie udzielić odpowiedzi. Zgodnie z naszą strategią informacyjną nie podajemy prognoz.

Obrazek użytkownika Anonim
A. D.

Bardzo proszę o trochę więcej informacji na temat planowanej inwestycji w spółkę Proplan

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Od kilku lat mocno rozwijamy biznes AGRO, co znalazło odzwierciedlenie w prowadzonynch pracach R&D i inwestycjach. Specyfika rynku, a w szczególności kwestie regulacyjne powodują, że rozwój organiczny, nawet mimo maksymalnego zaangażowania, jest czasochłonny. Dlatego szukaliśmy w Europie podmiotów, które moglibyśmy przejąć z myślą o poszerzeniu portfolio produktowego i zasięgu geograficznego dla biznesu AGRO. Przejęcie Proplanu umożliwi nam też dostęp do nowych rynków podlegających innym czynnikom pogodowym niż Polska, dzięki czemu nasz biznes AGRO będzie mógł stać się bardziej stabilny. Proszę pamiętać, że podpisanie umów to jeden z etapów całego procesu, a termin zamknięcia transakcji planowany jest na lipiec 2018 r.

 
Obrazek użytkownika Anonim
Mirek

Dlaczego tak bardzo spadły przychody w pierwszym kwartale (w stosunku do I kw 2017) ze sprzedaży do wielu krajów UE?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Jest to składowa kilku czynników. To m.in. efekt nieznacznie niższych cen sody na rynku europejskim, alokacji większego wolumenu sody na rynki subkontynentu indyjskiego oraz Azji. To także efekt umocnienia złotówki i leja rumuńskiego do euro i dolara.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego koszty sprzedaży i ogólnego zarządu się zwiększyły i to mimo spadku przychodów?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Wzrost kosztów sprzedaży to głównie efekt przejmowania gestii transportowej, co poprawia jakość obsługi klientów. W przypadku kosztów ogólnego zarządu wzrost jest niewielki i wynika m.in. z realizacji różnych projektów, np. związany z wdrożeniem RODO.

Obrazek użytkownika Anonim
AkcjonariuszCIE

W ostatnim czasie Złoty mocno się osłabia wobec USD i EUR. Jak to wpłynie na wyniki trwającego kwartału?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Jak wyżej, nie udzielamy prognoz. Możemy przypomnieć, że nasza pozycja walutowa to tzw. pozycja długa - osłabienie złotówki, czy rumuńskiego leja wpływa pozytywnie na wyniki finansowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy stosunkowo wysoka dywidenda nie spowoduje, że spółka pozbędzie się cennego aktywa w postaci gotówki i nie będzie mogła zrealizować swoich celów inwestycyjnych ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Wypłata dywidendy na takim poziomie nie powinna istotnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy (jak zostało wspomniane powyżej).

Obrazek użytkownika Anonim
AkcjonariuszCIE

Dlaczego podjęliście decyzję o budowie zakładu produkcji soli w Niemczech, a nie w Polsce? Czy nie lepiej było to zrobić w Polsce, gdzie jednak koszty pracy są dużo niższe?? Jakie przesłanki stały za taką decyzją?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

To efekt przemyślanej strategii ekspansji biznesu solnego Grupy na rynkach zachodnioeuropejskich. Dodatkowo atutem lokalizacji niemieckiej jest dostępność surowców niezbędnych do produkcji oraz bardzo dobre warunki logistyczne, dzięki którym łatwiej dotrzemy na atrakcyjne rynki zbytu.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzesiek

Czy macie jakieś projekty inwestycyjne. Jeżeli tak to które mogą mieć dla was jakieś realne przełożenie na wyniki finansowe w przyszłości?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

O realizowanych projektach inwestycyjnych w poszczególnych segmentach, oraz planowanych terminach ich zakończenia pisaliśmy powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Odek

Jak wygląda według zarządu obecny poziom zadłużenia spółki?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Zgodnie ze sprawozdaniem dług netto do EBITDA na koniec I kwartału 2018 r. wynosił 1,3.

Obrazek użytkownika Anonim
MAX

Mamy silny dolar i wysoki kurs ropy. W takim środowisku spółka w obecnej formie nigdy nie funkcjonbowała. Jakie to może mieć przełożenie na wasz biznes?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Jeśli chodzi o kwestie walutową, została ona opisana powyżej. Natomiast kurs ropy nie ma bezpośredniego przełożenia - możnaby było szukać korelacji pomiędzy ceną ropy a gazu (gaz jest wykorzystywany do produkcji ciepła w Niemczech).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Segment środków ochrony roślin okazał się najsłabszym ogniwem wyników kwartalnych, jakie tendencje spółka widzi w obecnym kwartale ? Czy inwestorzy mogą oczekiwać poprawy w najbliższych miesiącach ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Jak wyżej niestety nie udostępniamy prognoz.

Obrazek użytkownika Anonim
DeDek

Czy popyt globalny na sodę wciąż utrzymuje się w trendzie wzrostowym?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Obecnie obserwujemy utrzymujący się wysoki popyt na sodę kalcynowaną zarówno w Europie jak również na rynkach azjatyckich. Korzystamy z tej sytuacji m.in. poprzez zwiększanie wolumenu na rynek azjatycki i subkontynet indyjski, gdzie jak pisaliśmy w sprawozdaniu finansowym obserwujemy wzrost cen.

Obrazek użytkownika Anonim
Damian

Skąd ten nagły wystrzał kursu w ostatnich dniach?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Nie odnosimy się do zmian kursów spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Zadłużenie spółki konsekwentnie spada. Jaki jest poziom docelowy długu jaki chcielibyście osiągnąć i czy jeżeli go osiągnięcie to będzie oznaczać, że zaczniecie regularnie płacić dywidendy?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Co do zadłużenia niestety nie publikujemy prognoz. Jeśli chodzi o dywidendę, jak pisaliśmy powyżej, rekomendacja odnośnie podziału zysku jest podejmowana każdorazowo indywidualnie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

jaki jest koszt budowy zakładu soli w Niemczech ? Czy spółka posiada już wstępne umowy w instytucjami finansującymi ? Jaki jest przewidywany koszt pozyskania kapitału bankowego ? Czy planowana jest emisja obligacji na ten cel, jak alternatywa finansowania bankowego ?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Zgodnie z tym co podawaliśmy w raporcie bieżącym, koszt inwestycji to ok. 100 mln euro. Zakładamy, że inwestycja ta zostanie sfinansowana z środków własnych Grupy oraz dostępnego finansowania bankowego. Inwestycję tę wesprze również dotacja, która została opisana powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
DeDek

Czy bardzo spółka odczuła wpływ zwiększenia mocy Turcji na rynek sody?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Popyt na globalnym rynku sody jest nadal stabilny. Podejmujemy wiele działań żeby wykorzystywać obecną sytuacje na rynku sody (np. w Azji). Pracujemy również nad trwałymi, długoterminowymi relacjami z odbiorcami, podnosimy jakość naszego produktu oraz obsługi (logistyka, przeładunki, transport). Jednocześnie rozwijamy inne produkty poza sodą kalcynowaną, np. wyższe gatunki sody oczyszczonej.

Obrazek użytkownika Anonim
MAX

Jakie są wasze oczekiwania co do cen węgla koksującego i energetycznego? Czy będą sprzyjały wynikom w 2018 roku? Co powinniśmy w tym zakresie śledzić?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Niestety nie podajemy prognoz. Natomiast warto śledzić tendencje na rynku surowców energetycznych.

Obrazek użytkownika Anonim
A. D.

Jak bardzo ta inwestycja w Proplan wpłynie na przychody w biznesie AGRO i czy dalszy rozwój tego segmentu także będzie prowadzony przez przejęcia?

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Ważnym elementem transakcji będzie pozyskanie dostępu do nowych rynków na których do tej pory nie byliśmy obecni. Druga kluczowa kwestia to rejestracje produktów i możliwości zwiększenia portfela naszych substancji aktywnych, których rozwój wewnątrz organizacji byłby bardziej kosztowny, niż bezpośredni zakup spółki posiadającej gotowe rejestracje i substancje. Te kwestie w długim terminie powinny pozytywnie wpłynąć na wyniki Grupy.

Obrazek użytkownika CIECH
CIECH

Dziękujęmy za udział w czacie i jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami na stronie relacji inwestorskich https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.