Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | StrefaInwestorow.pl

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Karty podstawowe

87.20
0.80
0.93%
17:00
Poprzednia wartość: 
86.40
Otwarcie: 
86.68
Wolumen: 
198.6 tys.
Zasięg dzienny: 
88.50
 - 
84.80
Obrót: 
17.32 mln

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Węgiel koksowy JSW wykorzystywany jest głównie w produkcji koksu - obok rudy żelaza, podstawowego składnika wsadu do wytwarzania stali. Grupa JSW przetwarza we własnych koksowniach około 45% produkowanego przez Grupę węgla koksowego dzięki czemu finalnie może oferować produkt bardziej przetworzony i o większej wartości. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W skład JSW S.A. wchodzi 5 kopalni węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych oraz Zakład Logistyki Materiałowej. Do ważniejszych spółek powiązanych kapitałowo z JSW S.A. należą: JSW KOKS S.A., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A., Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A., Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., Polski Koks S.A. oraz JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. W 2013 r. w kopalniach JSW S.A. wydobyto 9,8 mln ton węgla koksowego (w tym 7,8 mln ton koksowego typu 35) oraz 3,8 mln ton węgla do celów energetycznych. W 2013 roku w koksowniach należących do JSW S.A. wyprodukowano 3,9 mln ton koksu. Kopalnie JSW S.A. posiadają łącznie ok. 2,2 mld ton zasobów bilansowych węgla w tym ok. 0,6 mld ton zasobów operatywnych węgla. Grupa zamierza powiększyć bazę zasobów operatywnych co umożliwi utrzymanie mocnej pozycji na międzynarodowych rynkach przez okres następnych 60 lat. Grupa JSW prowadzi swoją działalność na Górnym i Dolnym Śląsku. Produkty Grupy znajdują klientów w Polsce, w Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, a także w Indiach i Brazylii. Wśród największych zewnętrznych odbiorców produktów Grupy są ArcelorMittal Poland, voestalpine Stahl, Moravia Steel, ThyssenKrupp, U.S. Steel i Koksownia Częstochowa Nowa. Grupa jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Łącznie w Grupie zatrudnionych jest ponad 32 tys. osób, w tym ponad 23 tys. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.