Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Jeronimo Martins osiągnął rekordowe 30 mld euro w przychodach. Biedronka szykuje się na deflację cen żywności

Od kilku tygodni przez Polskę przetacza się wielka wojna handlowa „memiczno-bilbordowo-cenowa", gdzie po dwóch stronach barykady stoi Biedronka i Lidl. No i właśnie Jeronimo Martins (na portugalskim parkiecie o tickerze JMT), właściciel Biedronki i Hebe, ogłosił osiągnięcie ponad 30 mld euro przychodów w roku 2023. Teraz, firma przygotowuje się do stawienia czoła oczekiwanej deflacji cen żywności.


Zainteresowani inwestorzy oraz ci, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat GlobalConnect, w tym Regulaminu i innych dokumentów, znajdą potrzebne informacje na oficjalnej stronie: www.gpwglobalconnect.pl. GlobalConnect stawia sobie za cel dalszy rozwój i umożliwienie inwestorom uczestnictwa w globalnych sukcesach, nawet korzystając z rodzimej waluty.

Biedronka traci dynamikę wzrostu, ale pozostaje liderem. Akcje Dino reagują spadkiem

Z najnowszego komunikatu spółki wynika, że planowane inwestycje na rok 2024 wyniosą 1,2 mld euro, czyli tak jak w poprzednim roku.

W minionym roku firma skupiła się na zwiększaniu sprzedaży poprzez obniżanie cen, reagując na warunki rynkowe, takie jak wysoka inflacja i ograniczone budżety klientów. W efekcie odnotowano rekordowe przychody w wysokości 30,6 mld euro, co oznacza wzrost o 20,6%. Wartość EBITDA wzrosła do 2,2 mld euro, zanotowano również zysk netto na poziomie 756 mln euro.

Średnia cena docelowa 20 analityków pokrywających spółkę wynosi 25€.

Zagraniczna spółka z ekspozycją na konsumpcję w Polsce. Sprawdzamy akcje Jeronimo Martins właściciela Biedronki

W czwartym kwartale 2023 roku sprzedaż wzrosła odpowiednio o 16,7% w euro i 9,9% w walutach lokalnych, osiągając 8,2 mld euro.

Strategia koncentracji na konkurencyjności cenowej potwierdzona przez Jeronimo Martins przyniosła wzrost sprzedaży (LfL)  o 12,8%. Programy ekspansji i modernizacji sklepów przyczyniły się również do wzmocnienia pozycji na rynku.

Nowe akcje na GPW: Biedronka i Zara dołączają do grona spółek na rynku GlobalConnect

Spadek marży EBITDA o 22% w porównaniu z 2022 rokiem został zinterpretowany jako efekt inwestycji w obniżanie cen i walkę z wysoką inflacją. Wskaźnik zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC) przed opodatkowaniem wyniósł 26,8% (27,0% w 2022 r.).

Prezes Jeronimo Martins, Pedro Soares Dos Santos, podkreślił dążenie do utrzymania niskich cen i poprawy doświadczeń zakupowych klientów. Zapewnił także, że firma będzie kontynuować inwestycje w wzrost sprzedaży i utrzymanie rentowności, mimo spodziewanej deflacji cen żywności.

Dos Santos zauważył, że wraz z oczekiwaną deflacją cen żywności w pierwszej połowie 2024 roku, konkurencja na rynkach, na których działa firma, może się zintensyfikować. Jednakże, dzięki silnej pozycji rynkowej, firma planuje utrzymać udziały w rynku, jednocześnie zapewniając konkurencyjne warunki zatrudnienia dla pracowników.


Partnerem działu GlobalConnect jest Giełda Papierów Wartościowych. Więcej informacji pod adresem: https://gpwglobalconnect.pl/

Tagi

udostępnij: