Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Rośliny uczą swoje potomstwo przystosowywania się do zmian klimatycznych

Zmiany w środowisku naturalnym, wywołane przez kryzys klimatyczny wymusiły na florze dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Według badania, opublikowanego przez magazyn ,,Trends in Plant Science ‘’, rośliny by przetrwać uczą swoje potomstwo adaptacji do zmieniających się warunków.


Wzrost temperatur, krótsze zimy, powodzie – to jedne z wielu konsekwencji kryzysu klimatycznego. Do tak szybko zmieniającego się środowiska musiała przystosować się fauna i flora.

Najnowsze badanie z magazynu ,,Trends in Plant Science ‘’ sugeruje, że aby zapobiec skutkom zmian, rośliny przekazują swoim potomkom informacje konieczne do adaptacji.

„Pewnego dnia zastanawiałem się nad tym, jak styl życia i doświadczenia danej osoby wpływają na jej komórki rozrodcze, przenosząc molekularne ślady jej życia na dzieci. Od razu pomyślałem, że u roślin musi być przekazywanych jeszcze więcej wskaźników epigenetycznych [niepochodzących wprost z genów], ponieważ są organizmami osiadłymi, które w ciągu życia są poddawane znacznie większym stresom środowiskowym niż zwierzęta” – wyjaśnia Federico Martinelli, genetyk roślin z Uniwersytetu we Florencji.

Google zarabia miliony na ekościemie największych spółek naftowych i gazowych

Czy rośliny mają pamięć

Zwierzęta, by przystosować się do zmian modyfikują swoje wzorce zachowań w zakresie polowania i hibernacji, bądź też przenoszą swoje siedliska. W przypadku flory, sprawa jest bardziej złożona.

Rośliny, ze względu na swoje uziemienie, muszą radzić sobie z warunkami środowiskowymi i klimatycznymi w miejscu, w którym rosną. Aby przetrwać wykształcają odporność na niekorzystne czynniki i przystosowują się do zmian dzięki modyfikacji procesu ekspresji genów.

Naukowcy przypuszczają, że rośliny zapamiętują informacje konieczne do dalszej adaptacji, a swoje wspomnienia przechowują w zaawansowanych komórkowych i molekularnych sieciach sygnalizacyjnych. Dzięki temu są w stanie kontrolować czas rozpoczęcia kwitnienia i regulować swój zegar biologiczny, tak aby wegetacja przebiegła jak najskuteczniej.

Na aktualnym etapie badań naukowcy dopiero zaczynają poznawać cały mechanizm, jednak są przekonani, że nabywane w ten sposób cechy są dziedziczone przez nowe pokolenia roślin.

Co z tego wynika?

Kryzys klimatyczny postępuje w tempie, za którym część gatunków roślin i zwierząt nie będzie w stanie nadążyć. Według prognoz naukowców z Uniwersytetu w Arizonie, nawet w przypadku dotrzymania postanowień porozumienia paryskiego, do 2070 roku możemy stracić 2 na każde 10 gatunków roślin i zwierząt. Jeśli jednak globalna temperatura wzrośnie powyżej zakładanych norm, z Ziemi może zniknąć nawet połowa odmian roślin i zwierząt.

Branża pogrzebowa przechodzi zieloną transformację. We Francji pojawiły się pierwsze rowerowe karawany

udostępnij: