Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos na ostatniej prostej. Skarb państwa zwiększy udział w płockiej spółce do 35,66 proc. po połączeniu podmiotów

PKN Orlen i Grupa Lotos poinformowały, że 2 czerwca doszło do uzgodnienia planu połączenia obu firm, który zakłada przejęcie majątku gdańskiego koncernu przez płocki czebol w zamian za nowo emitowane akcje. Skarb państwa obejmie w nowym podmiocie 35,66 proc. udziałów.

Największa fuzja paliwowa we współczesnej historii Polski wchodzi w finałowy etap. PKN Orlen spełnił warunki Komisji Europejskiej, które warunkują jej zgodę na cały proces. W ich wyniku mniejszościowe udziały w Rafinerii Gdańskiej obejmie globalny potentat Saudi Aramco; dojdzie do wymiany stacji benzynowych w Polsce, na Słowacji i Węgrzech z grupą MOL; część baz paliwowych zostanie scedowanych na Unimot. Ostateczne „zielone światło” ze strony Brukseli jest oczekiwane w tym miesiącu.

Wielka fuzja Orlenu i Lotosu na ostatniej prostej. Zgoda Brukseli na przejęcie

Wdrożenie fuzji będzie oznaczało powstanie nowego podmiotu multienergetycznego w Polsce operującego w takich obszarach jak petrochemia, działalność wydobywcza, ale również energetyka czy sprzedaż detaliczna i wydawnicza.

Profil działalności będzie dostosowany do wymogów unijnego Zielonego Ładu. PKN Orlen jako pierwsza spółka państwowa w Polsce ogłosiła plan osiągnięcia neutralności klimatycznej. Już dziś widoczne są pierwsze projekty wpisujące się w „zieloną transformację”: morska energetyka wiatrowa, doliny wodorowe czy małe modułowe reaktory jądrowe.

Państwo obejmie 35 proc. udziałów w koncernie multienergetycznym

PKN Orlen i Grupa Lotos oczekując na ostateczną zgodę Komisji Europejskiej na wdrożenie fuzji doszły również do porozumienia w kwestii objęcia majątku gdańskiego koncernu przez płocki czebol w zamian za nowo emitowane akcje. To bardzo ważny element fuzji.
 

Skarb Państwa posiada obecnie w Orlenie 117710196 akcji stanowiących 27,52 proc. całości. Po połączeniu Orlen wyemituje dodatkowe akcje i wymieni je akcjonariuszom Lotosu za posiadane akcje Gdańskiej spółki. Za każdą akcję lotosu akcjonariusz otrzyma 1,075 akcji PKN Orlen. W efekcie skarb państwa będzie posiadał w sumie 223414425 akcji Orlen co zwiększy poziom zaangażowania właścicielskiego z 27,52 proc. do 35,66 proc. Przy dzisiejszym kursie akcji PKN Orlen pakiet akcji Skarbu Państwa w połączonych podmiotach będzie warty prawie 17.7 mld zł, a cała grupa będzie warta prawie 46.8 mld zł.  

Orlen wchodzi we współpracę z firmą Alstom. Efektem może być rozwój ekologicznego transportu kolejowego w Polsce

Sfinalizowanie tej transakcji będzie zależeć od zgody dotyczącej parytetu jak i pozostałych warunków połączenia, wyrażonej przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń.
 

Kurs akcji PKN Orlen od początku 2022 roku

PKN ORLEN

Kolejny etap budowy koncernu multienergetycznego

Finalizacja przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen nie zakończy procesu budowy koncernu multienergetycznego, który ma przeprowadzić transformację energetyczną w Polsce. Do końca roku płocka grupa powinna przejąć także PGNiG. W gazowym potentacie skarb państwa posiada 71,88 proc. udziałów. W efekcie finalny poziom pakietu właścicielskiego ustalony po fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos znów ulegnie zmianie.

Co z tego wynika?

PKN Orlen skutecznie integruje rynek paliwowy i wdraża własne plany budowy koncernu multienergetycznego. To odpowiedź na potrzeby wynikające z unijnego Zielonego Ładu i pytanie o to jaki podmiot wdroży ją na dużą skalę w Polsce.

Do końca roku wydaje się możliwe zintegrowanie PKN Orlen, Grupy Lotos i Grupy PGNiG. W efekcie powstanie podmiot o bardzo dużej i zdywersyfikowanej skali działalności oraz olbrzymim potencjale inwestycyjnym i kapitałowym.

Udział właścicielski skarbu państwa wraz z wdrażaniem kolejnych etapów fuzji będzie się zwiększał. Rząd z pewnością będzie prowadzić komunikację, że to kluczowe w dobie wojny na Ukrainie i dużej niestabilności geopolitycznej.

Dla inwestorów budowa koncernu multienergetycznego to bardzo ważna informacja. Najprawdopodobniej odrębność przejmowanych podmiotów będzie szybko wygaszana, a proces integracji aktywów szybko wdrażany. Z pewnością wpłynie to na „krajobraz” warszawskiego parkietu.

udostępnij: