Kategoria:
Kategoria

Sanok stawia na produkcję zielonego wodoru. Powstaje pierwsza samorządowa spółka wodorowa w Polsce

Sanok powołał pierwszą samorządową spółkę wodorową, której celem jest dekarbonizacja oraz produkcja zielonego wodoru. Miasto planuje modernizację systemu ciepłowniczego oraz budowę nowych źródeł energii bazujących na wodorze.

Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka ogłosił utworzenie pierwszej samorządowej spółki w Polsce. Realizacja projektu ma się stać motorem napędowym technologii wodorowej, co w rezultacie stworzy zaplecze rozwojowi gospodarczemu i ekologicznemu. W uroczystości brała udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Sanok

Źródło : Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

- To ważny krok w duchu przemian i obecnych wyzwań energetycznych. To także ogromna szansa na stworzenie przewagi konkurencyjnej miasta, Subregionu Bieszczadzkiego i całego Podkarpacia – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przedsięwzięcie wpisuje się zarówno w charakter rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, jak i w sytuację geopolityczną związaną z dywersyfikacją źródeł energii. Wodór ma szansę stać się jednym z kluczowych paliw w transformacji energetycznej zachodzącej w Unii Europejskiej.

Polityka Spójności na lata 2021-2027, jak i Krajowy Program Odbudowy kładą duży nacisk na inwestycje w odnawialne i niskoemisyjne źródła energii w przedsiębiorstwach czy zero i niskoemisyjny transport – podkreśliła wiceminister.

Czekają nas kilkuset procentowe podwyżki cen energii i kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen ciepła

W maju ubiegłego roku podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia doliny Wodorowej na Podkarpaciu. Realizacja tego projektu pozwoli stworzyć zaplecze do rozwijania innych projektów z wykorzystaniem technologii wodorowych. Będzie to między innymi produkcja autobusów wodorowych i ogniw paliwowych. Ważnym partnerem w projekcie będzie firma Autosan, która już od prawie roku szczyci się prototypem autobusu zasilanego wodorem. Produkcja paliwa do tych pojazdów również ma się odbywać na miejscu. Burmistrz miasta chce, aby dostarczane w mieście ciepło pochodziło całkowicie z produkcji wodorowej.

Nowy polski zeroemisyjny autobus wodorowy przeznaczony do obsługi miejskiego ruchu pasażerskiego.

SANCITY-12LFH

Źródło: AUTOSAN

Aby poprowadzić projekt na taką skalę niezbędne będzie pozyskanie partnerów posiadających know-how oraz odpowiednie doświadczenie. Takim partnerem będzie dla Sanoka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto zadbało także o wykwalifikowaną kadrę pracowników. Już od października na Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku zostanie uruchomiona nowa specjalność: energetyka wodorowa. Takie przedsięwzięcie stawia Sanok na konkurencyjnej pozycji na arenie Polski .

Kryzys energetyczny może zakończyć walkę ze smogiem w polskich miastach

udostępnij: