GK BEST – wysokie spłaty z portfeli wierzytelności | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lip 2022, 12:04

GK BEST – wysokie spłaty z portfeli wierzytelności

GK BEST zakończyła II kwartał br. z historycznie najwyższym poziomem spłat z zarządzanych przez siebie portfeli wierzytelności. Wyniosły one 113,8 mln zł, wobec 111,6 mln zł przed rokiem. Wartość spłat należnych BEST przekroczyła w minionym kwartale 100 mln zł. Giełdowa firma zainwestowała w II kwartale 46,3 mln zł w zakup portfeli wierzytelności o nominalnej wartości 167,5 mln zł.

W I półroczu 2022 r. łączne spłaty z zarządzanych przez BEST portfeli wyniosły rekordowe 217,8 mln zł, o 4% proc. więcej niż w I półroczu 2021 r. (obecnie drugim najlepszym w historii Grupy okresie). Na wzrost spłat złożyły się zarówno pierwsze efekty dokonanych w ostatnich kwartałach zakupów nowych portfeli wierzytelności, jak i dobra spłacalność wierzytelności obsługiwanych przez Grupę od kilku lat.

W ostatnich 12 miesiącach Grupa BEST zainwestowała 194,0 mln zł w portfele wierzytelności o wartości 836 mln zł. To istotnie więcej niż wyniosły łączne inwestycje Grupy zrealizowane w latach 2018-2020. Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A. podkreśla, że zrealizowane zakupy nie wyczerpują potencjału inwestycyjnego firmy. – Jesteśmy gotowi rokrocznie inwestować nawet 250-300 mln zł. Finalny poziom inwestycji zależeć będzie, w dużej mierze, od warunków rynkowych, w tym podaży i cen portfeli. Niezmiennie zakładamy, że obecna sytuacja gospodarcza stymulować będzie wzrost rynku wierzytelności. Grupa BEST będzie zwiększała w najbliższych latach skalę swojej działalności, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych - komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

O spółce BEST:

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2021 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST sięgnęły blisko 400 mln zł, przychody operacyjne wyniosły ponad 339 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 218 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2021 r. wyniosła ponad 1 mld zł.

Źródło: Spółka, #GK BEST

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości