Captor Therapeutics może wprowadzić nawet dwa projekty do fazy klinicznej w 2023

Captor Therapeutics może wprowadzić nawet dwa projekty do fazy klinicznej w 2023

Notowana na GPW spółka biotechnologiczna Captor Therapeutics oczekuje, że pierwszy projekt z jej portfolio może trafić do fazy klinicznej już w 2023 roku. Analitycy Domu Maklerskiego Trigon oceniają, że do tej fazy w przyszłym roku mogą trafić nawet dwa projekty spółki.

W pierwszym roku od debiutu na GPW Captor Therapeutics zaliczył znaczące postępy w dwóch kluczowych projektach CT-01 oraz CT-03. Celem projektu CT-01 jest opracowanie kandydata na lek, który zahamuje rozwój raka wątrobowokomórkowego (HCC), natomiast projekt CT-03 dedykowany jest rozwojowi leków stosowanych w kilku rodzajach terapii chorób nowotworowych poprzez degradację białka MCL-1. Wszystkie opracowywane przez Captor Therapetics potencjalne leki oparte są na technologii Celowanej Degradacji Białek (TPD, ang. Targeted Protein Degradation).

- W dyskusjach branżowych przewiduje się, że następne kilka lat będzie miało przełomowe znaczenie dla rozwoju technologii TPD, dzięki czemu z nowatorskiej koncepcji stanie się produktywną, wszechstronną platformą technologiczną, zwiększającą zakres możliwości zastosowania terapii celowanych. Cieszymy się, że Captor jest częścią tego procesu – komentuje dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.

CT-01 i CT-03 to nie jedyne projekty rozwijane przez Captor Therapeutics. Polsko-szwajcarska spółka pracuje obecnie nad kilkoma projektami równocześnie. Są one realizowane w technologii TPD dwóch typów, oparte zarówno o wykorzystanie degradera bifunkcjonalnego, jak również kleju molekularnego.
 

Pipeline projektów Captor Therapeutics

Portfolio Captor Therapeutics
źródło: raport roczny spółki

Spółka stosuje opracowaną przy wykorzystaniu własnych zasobów platformę technologiczną, która umożliwia wybiórczą degradację białek sygnałowych z zachowaniem pozostałych szlaków sygnałowych receptorów, minimalizując możliwość wystąpienia działań niepożądanych opracowywanych terapii. Dzięki temu leki, nad którymi pracuje, są również łatwiejsze w podawaniu chorym (najczęściej drogą doustną).

- Otrzymane wyniki świadczą o szerokim zakresie i różnorodności naszej platformy technologicznej Captor Optigrade TM. Jesteśmy jedną z nielicznych firm poświęconą w pełni technologii TPD, która w swoim portfolio posiada zarówno kleje molekularne (CT-01, CT-02), jak i degradery bifunckjonalne (CT-03, CT-04 i CT-05), co umożliwia nam elastyczność w zakresie doboru rodzaju degradera do celu molekularnego – podkreśla dr Michał Walczak, członek zarządu i Chief Scientific Officer Captor Therapeutics.

Zobacz także: Captor Therapeutics posiada wystarczającą ilość środków na dalsze badania i melduje znaczące postępy prac badawczo-rozwojowych

Trzy filary modelu biznesowego Captor Therapeutics

Model biznesowy Captor Therapeutics oparty jest na trzech filarach. Rozwoju własnych projektów i ich komercjalizacji, współpracy z partnerami na wczesnym etapie oraz dalszemu rozwijaniu własnej platformy.
 

Model Biznesowy Captor Therapeutics

źródło: prezentacja spółki
 

Spółka zakłada, że komercjalizacja własnych projektów będzie następować na stosunkowo wczesnym etapie, czyli późnej przedkliniki lub wczesnej fazy klinicznej. Pozwala to uniknąć znaczących kosztów związanych z dalszym rozwojem projektów w badaniach na ludziach.

- Zamiarem Spółki jest, aby cząsteczki te zostały skomercjalizowane poprzez licencjonowanie lub sprzedaż praw do wyników badań oraz własności intelektualnej dużym firmom farmaceutycznym lub biotechnologicznym, które będą odpowiadały za dalszy ich rozwój i marketing - czytamy w raporcie rocznym.

Drugi filar to współpraca na wczesnym etapie z wyspecjalizowanymi firmami biotechnologicznym lub ośrodkami badawczymi. Ten obszar zakłada tzw. wczesne współprace, gdzie od samego początku spółka realizuje projekt odkrywania i rozwoju leku wspólnie z firmą farmaceutyczną czy biotechnologiczną. Pozwala to wykorzystać platformę do współpracy z partnerami, którzy mają duże doświadczenie w danej technologii czy też obszarze terapeutycznym, czy w odniesieniu do konkretnego celu molekularnego, aby wspólnymi siłami otworzyć dla TPD nowe obszary terapeutyczne. Captor Therapeutics już posiada taką współpracę z japońską spółką biotechnologiczną Sosei Heptaris, z którą wspólnie pracuje nad zastosowaniem technologii TPD w leczeniu chorób układu pokarmowego.

Trzeci filar modelu biznesowego to własna platforma technologiczna Captor Optigrade TM, która dzięki szerokiemu zastosowaniu, umożliwia tworzenie kolejnych nowych kandydatów na leki, w miarę postępu istniejących programów.

- Spółka dysponuje listą kilkunastu zwalidowanych celów molekularnych, które potencjalnie mogą dostarczyć atrakcyjnych kandydatów na leki z zakresu autoimmunologii lub onkologii, które, w ocenie Spółki, będą interesujące dla firm farmaceutycznych mających silne zapotrzebowanie na nowe i skuteczne produkty. W efekcie, jeśli obecne projekty znajdą się na etapie komercjalizacji, Spółka może wprowadzać do swojego pipeline kolejne projekty, oparte o te wytypowane już i zwalidowane cele molekularne. Dodatkowo, Spółka realizuje również projekt poświęcony dalszemu rozwojowi platformy TPD - czytamy w raporcie rocznym Captor Therapeutics.

Zobacz także: Captor Therapeutics ogłosił istotny postęp w pracach badawczo-rozwojowych w ramach kolejnego flagowego projektu

214 mln zł zabezpieczonego finansowania na rozwój projektów

Koszty operacyjne Captor Therapeutics w całym 2021 roku wyniosły 53,7 mln zł. Kwota obejmuje zagregowane koszty działalności, w które wchodzą koszty prac badawczych, koszty ogólne projektów oraz koszty zarządu. Po stronie przychodów ze sprzedaży spółka rozpoznała prawie 4 mln zł z tytułu kontynuowanej realizacji projektu razem z podmiotem branżowym – Sosei Heptares. W pozycji przychody z dotacji spółka odnotowała przychody z pozyskanych przez nią dotacji z NCBR, które w 2021 roku wyniosły niemal 22 mln zł.
 

rodki finansowe Captor

źródło: prezentacja spółki

Na koniec 2021 roku Captor Therapeutics dysponował 118 mln zł gotówki oraz niemal 96 mln zł zabezpieczonego finansowania z NCBiR. To pozwala spółce spokojnie pracować nad dalszym rozwojem projektów i zachować odpowiednią pozycję negocjacyjną w przypadku rozmów z potencjalnymi partnerami na etapie komercjalizacji.

Akcja Captor Therapeutics wyceniona na 239,3 zł

W rekomendacji z 22 kwietnia 2022 roku Dom Maklerski Trigon wycenił jedną akcję Captor Therapeutics na 239,3 zł. Analitycy zakładają około 50 mln zł kosztów R&D Captor Therapeutics w 2022 oraz to, że w 2023 roku spółka rozpocznie 1 fazę kliniczną badań nad dwoma projektami CT-01 oraz CT-03.
 

Kurs akcji Captor Therapeutics od debiutu na GPW

Captor Therapeutics

Zobacz także: Captor Therapeutics może wprowadzić pierwszy projekt do fazy klinicznej w połowie 2023 roku - oceniają analitycy Trigon

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.