Ryvu podpisuje z BioNTech umowę na współpracę naukową i rozwój agonistów STING

Ryvu podpisuje z BioNTech umowę na współpracę naukową i rozwój agonistów STING, o wartości 876,2 mln euro

BioNTech i Ryvu Therapeutics, poinformowały o nawiązaniu współpracy w zakresie rozwoju kilku programów badawczych. Celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym z wykorzystaniem mechanizmu immunoterapii. Spółki zawarły też wyłączną umowę licencyjną na rozwój portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING odkrytych i rozwiniętych przez Ryvu.

Współpraca badawcza i agoniści STING

Współpraca pomiędzy BioNTech i Ryvu Therapeutics będzie dwuczęściowa. Na mocy zawartej umowy, BioNTech otrzyma globalną, wyłączną licencję na rozwój i komercjalizację portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING w monoterapii oraz w terapiach skojarzonych. Ponadto BioNTech i Ryvu będą wspólnie prowadzić projekty badawcze, których celem jest opracowanie małocząsteczkowych związków w ramach rozwoju kilku programów ukierunkowanych na cele terapeutyczne wskazane przez firmę BioNTech, skupionych głównie na modulacji immunologicznej w onkologii, z potencjalnym zastosowaniem w innych obszarach chorobowych. BioNTech otrzymał także opcje licencjonowania globalnych praw do rozwoju i komercjalizacji tych programów na etapie kandydata przedklinicznego.

Zobacz także: Ryvu Therapeutics podpisuje najkorzystniejszą umowę partneringową w swojej historii i komercjalizuje projekt z obszaru immunoonkologii

- Małocząsteczkowe związki celujące w nowe ścieżki sygnalizacyjne układu odpornościowego posiadają ogromny potencjał, aby zwiększyć skuteczność immunoterapii stosowanych w leczeniu nowotworów — podkreśla prof. Ugur Sahin, Prezes Zarządu i współzałożyciel BioNTech. – Współpraca z Ryvu daje nam szansę na dostęp do licznych, innowacyjnych immunomodulujących cząsteczek, które są komplementarne do naszego portfolio immunoterapii.

- Ryvu jest podekscytowane możliwością wniesienia swojej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie immunoonkologii do współpracy ze światowym liderem w zakresie rozwoju immunomodulacyjnych terapii celowanych — komentuje Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu i współzałożyciel Ryvu Therapeutics. – Doświadczenie BioNTech w obszarze działania mechanizmów modulujących aktywność układu odpornościowego doskonale pasuje do platformy badawczej Ryvu. Jesteśmy pewni, że dzięki naszej połączonej wiedzy uda nam się opracować zróżnicowane, skuteczne terapeutycznie i bezpieczne cząsteczki.

Zobacz także: RVU120 wykazał skuteczność terapeutyczną w badaniach na ludziach. Ryvu Therapeutics planuje dalej rozwijać projekt, do którego posiada pełne prawa

Upfront payment i inwestycja w akcje

Zgodnie z warunkami umowy, Ryvu otrzyma od BioNTech płatność z góry w wysokości 93 mln PLN (20 mln EUR) w zamian za określone prawa do portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING odkrytych i rozwiniętych przez Ryvu oraz za określone prawa i opcje licencjonowania kilku programów zmierzających do opracowania małocząsteczkowych związków w ramach współpracy badawczej ukierunkowanej na wiele celów terapeutycznych. Ponadto BioNTech zobowiązał się do inwestycji kapitałowej w Spółkę o wartości 93 mln PLN (20 mln EUR).

W ramach nawiązanej współpracy ukierunkowanej na badania nad wieloma celami terapeutycznymi BioNTech będzie również finansował wszystkie działania badawczo-rozwojowe w projekcie, w tym prace prowadzone przez Ryvu. Ryvu będzie upoważnione do otrzymania płatności za osiągnięcie kamieni milowych na etapie rozwoju, dopuszczenia na rynek i komercjalizacji projektu, a także niskich, jednocyfrowych tantiem od rocznej sprzedaży netto wszelkich produktów, które zostaną pomyślnie skomercjalizowane w ramach współpracy. Łączna wartość potencjalnych środków może wynieść 876,2 mln EUR

Zobacz także: Paweł Przewięźlikowski planuje sprzedać część akcji Selvity, aby wziąć udział w emisji Ryvu Therapeutics

Dodatkowo, na mocy umowy Inwestycyjnej BioNTech zobowiązał się do zainwestowania kolejnych 20.000.000 EUR (przeliczonych na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego złożenie przez BioNTech zapisu zgodnie z Umową Inwestycyjną) poprzez objęcie nowych akcji zwykłych serii J emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego i oferowanych w ramach oferty publicznej, po cenie niższej z 48.86 PLN, tj. średniej ważonej wolumenem ceny za akcję (VWAP) w okresie od 26 października 2022 r. do dnia poprzedzającego zawarcie Umów z 20% premią lub ostatecznej ceny emisyjnej nowych akcji, która zostanie określona przez Zarząd Spółki po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, obowiązującej inwestorów instytucjonalnych. Spółka zobowiązała się do przydzielenia BioNTech takiej liczby akcji serii J, na jaką BioNTech dokona zapisu, bez potencjalnej redukcji zapisu złożonego przez BioNTech.
 

Kurs akcji Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics (3)


BioNTech (Biopharmaceutical New Technologies) to firma zajmująca się immunoterapią nowej generacji, pionier w zakresie nowatorskich terapii onkologicznych oraz leczenia innych, poważnych chorób. Spółka wykorzystuje szeroki wachlarz platform odkrywania obliczeniowego oraz leków terapeutycznych w celu szybkiego rozwoju nowych biofarmaceutyków. Zróżnicowane portfolio kandydatów na leki onkologiczne obejmuje zindywidualizowane i gotowe terapie oparte na mRNA, innowacyjne chimeryczne receptory antygenowe komórek typu T, bispecyficzne modulatory punktów kontrolnych, przeciwciała przeciwnowotworowe i małocząsteczkowe związki. W oparciu o bogatą wiedzę w zakresie opracowywania szczepionek mRNA oraz własne możliwości produkcyjne, firma BioNTech i jej partnerzy prowadzą badania nad opracowaniem wielu potencjalnych szczepionek mRNA dla szeregu chorób zakaźnych, obok zróżnicowanego portfolio projektów onkologicznych. Spółka nawiązała współprace z wieloma globalnymi firmami farmaceutycznymi, takimi jak Genmab, Sanofi, Genentech, będący częścią Grupy Roche, Regeneron, Genevant, Fosun Pharma i Pfizer.

Zobacz także: Widzieliśmy laboratoria Ryvu Therapeutics. Oto jak największa firma drug discovery w tej części świata pomaga chorym na raka pacjentom

Zobacz także: Augebit FIZ jest gotowy zainwestować środki z ABB Selvity w emisję Ryvu Therapeutics

#rvu

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.