„Obecnie, epidemia COVID-19 nie wywiera istotnego wpływu na sytuację Grupy” - relacja z czatu z prezesem zarządu Grupy CIECH | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
01 kwi 2020, 20:09

„Obecnie, epidemia COVID-19 nie wywiera istotnego wpływu na sytuację Grupy” - relacja z czatu z prezesem zarządu Grupy CIECH

W środę, 1 kwietnia 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy CIECH, Dawidem Jakubowiczem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za 2019 rok. Inwestorzy zadawali również pytania o politykę dywidendową, przegląd opcji strategicznych oraz wpływ epidemii COVID-19 na działalność spółki. W spotkaniu wzięło udział 750 osób, a prezes zarządu odpowiedział na 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy CIECH, Dawidem Jakubowiczem. W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o wynikach finansowych za 2019 roku, realizowanych projektach oraz perspektywach Grupy.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 1 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółek odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Dzień dobry Państwu, zachęcam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak trwająca epidemia wpływa na sytuację spółki?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

W ujęciu skonsolidowanym i na dzień dzisiejszy, epidemia COVID-19 nie wywiera istotnego wpływu na sytuację Grupy. Ograniczyliśmy działalność produkcyjną spółek Ciech Pianki (wyroby dla sektora meblarskiego) i Ciech Vitrosilicon (automotive/producenci opon). W podstawowym segmencie sodowym, odpowiadającym za znaczącą część wyników Grupy, realizacja zadań biznesowych odbywa się na dzień dzisiejszy bez zakłóceń.
Oczywiście jak wszyscy widzimy, sytuacja jest dynamiczna i w kolejnych tygodniach oraz miesiącach wiele może się zmienić, zarówno w branży chemicznej, jak i na przestrzeni całych gospodarek, prognozy nie są optymistyczne. Jednakże jako Zarząd na bieżąco monitorujemy rozwój wydarzeń oraz wpływ sytuacji na naszą działalność, identyfikujemy zagrożenia i realizujemy działania zapobiegawcze, pozwalające maksymalnie mitygować ewentualne ryzyka. Dywersyfikacja przychodowa (produktowa, branżowa, geograficzna) to także czynnik mogący pomóc nam przejść przez ewentualne spowolnienie gospodarcze relatywnie niskim kosztem.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym raportem bieżącym z 30 marca oraz rocznym sprawozdaniem finansowym (str. 103), gdzie szczegółowo komentujemy wpływ zaistniałej sytuacji epidemiologicznej na Grupę CIECH.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jakim stopniu CIECH był i jest uzależniony od dostaw surowców z rynku chińskiego?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Grupa CIECH posiada zdywersyfikowaną strukturę dostawców oraz większość surowców pozyskuje z rynków europejskich, zwłaszcza w segmencie sodowym oraz krzemianów/szkła. W obszarze organicznym, część łańcucha dostaw dotyczy substancji aktywnych, pozyskiwanych z Azji, w tym z Chin. Nie obserwujemy istotnych niekorzystnych zmian w tym zakresie. Liczymy że takie nie nastąpią, czemu sprzyja stopniowy powrót chińskiej gospodarki do stanu sprzed kilku miesięcy.

Obrazek użytkownika Anonim
SL

Czy w związku z tym, że został wypracowany zysk, to za 2019 rok można się spodziewać jakiejś choćby delikatnej rekomendacji zarządu ws. dywidendy, czy raczej będziecie chcieli przeznaczyć wsyzstko na zapas?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Zgodnie z informacją przekazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym CIECH S.A. zarząd podjął uchwałę z propozycją przeznaczenia zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy. Rekomendacja wynika przede wszystkim z analizy płynnościowej Grupy i sytuacji makroekonomicznej. Ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Ile osób obecnie pracuje w zakładach CIECHU i jak zostały zabezpieczone przed skutkami epidemii? Jakie jest wg Pana ryzyko wstrzymania produkcji, bo obecnie to byłby chyba najgorszy scenariusz?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Na koniec 2019 roku w Grupie CIECH pracowało 3,7 tys osób, z tego w obszarze produkcyjnym 2/3 pracowników. Więcej informacji o strukturze zatrudnienia znajdzie Pan w Raporcie Niefinansowym, do którego lektury serdecznie zapraszam.
W związku z pandemią podjęliśmy szereg działań zwiększających stopień ochrony pracowników (m.in. obowiązkowy pomiar temperatury, płyny dezynfekujące i dezynfekcja miejsc wspólnych w zakładach, ograniczanie spotkań, organizacja pracy zmianowej w zakładach w taki sposób by ograniczać kontakty, a tam gdzie to możliwe umożliwiamy home office). Wprowadziliśmy także restrykcje dla podwykonawców i przewoźników. Realizujemy program wsparcia bezpieczeństwa pracowników, ich rodzin i społeczności lokalnych, w ramach którego będziemy uruchamiać kolejne inicjatywy w najbliższych dniach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jaki sposób udało się osiągnąć wzrost znorm. EBITDA mimo spadku przychodów? Czy to jest jeszcze do powtórzenia w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Przede wszystkim to wynik koncentracji na efektywności procesów biznesowych i skupienia działań w najbardziej marżowych segmentach rynku. Kontynuacja tego trendu jest naszym celem, ale musimy brać pod uwagę sytuację makroekonomiczną związaną z obecną sytuacją.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda sytuacja w hiszpańskim Proplanie? Czy fabryka funkcjonuje normalnie, czy trzeba było ją zatrzymać?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Spółka Proplan nie posiada własnego zakładu produkcyjnego, jest spółka dystrybucyjną, której głównym aktywem jest własność intelektualna. Na chwilę obecną spółka realizuje działania biznesowe i pracuje bez istotnych zakłóceń.

Obrazek użytkownika Anonim
EEE

W jakim stopniu osłabienie złotego do EUR i USD może pozytywnie wpłynąć na wyniki najbliższych kwartałach? W jakim stopniu przychody są w walutach obcych? Jakie to może mieć przełożenie na zysk?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Stosujemy politykę zabezpieczenia ryzyka walutowego, więc wahania kursów w krótkim okresie nie mają dużego znaczenia dla wyników spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry. Czy zarząd zakończył przegląd opcji strategicznych i jeśli tak to jakie są wnioski?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Przegląd opcji trwa i jego zakończenie - podobnie jak rozpoczęcie - będziemy komunikować raportem bieżącym.

Obrazek użytkownika Anonim
K.K

Czy któreś fabryki zawiesiły działalność albo zredukowały tempo pracy?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

W poniedziałek 30 marca informowaliśmy w raporcie bieżącym o kompleksowym wpływie obecnej sytuacji na wszystkie nasze biznesy i procesy. Zachęcam do lektury.

Obrazek użytkownika Anonim
SL

Czy ta ogólnoświatowa sytuacja może wpłynąć jakoś znacząco na popyt na szkło etc.? Jaki to jest obecnie udział w całym biznesie grupy?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Dziś trudno oceniać makroekonomiczne skutki obecnej sytuacji, które mogą wpłynąć na biznes naszych klientów. Tak jak informowaliśmy przed kilkoma dniami, segment sodowy pracuje bez zakłóceń. Około 30 proc. sody produkowanej przez Grupę trafia do producentów szkła płaskiego. Kolejne 30 proc. - do wytwórców szkła opakowaniowego, u których obecnie zauważamy wzrost zapotrzebowania i mogę przypuszczać, że jest to związane z branżą spożywczą.

Obrazek użytkownika Anonim
EEE

Jak Pan obecnie ocenia sytuację na rynku energii elektrycznej? Czy spodziewacie się wzrostu cen energii?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Obecnie ciężko jest jednoznacznie oceniać sytuację rynkową, co dotyczy również energii elektrycznej. Proszę pamiętać, że większość zapotrzebowania na energię elektryczną zaspokajamy własnymi źródłami, a nadwyżki wyprodukowanej energii w Niemczech sprzedajemy do sieci.

Obrazek użytkownika Anonim
BC

Jaki skutek na wyniki moga miec spadajace ceny ropy? Czy CIECH moze liczyc na oszczednosci na surowcach?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

W związku z tym, że stosujemy zabezpieczenia na różnych pozycjach kosztowych nie odczuwamy wahań cen w krótkim okresie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w jakimś stopniu jesteście w stanie "skorzystać" na tej sytuacji, np. produkując jakieś środki dezynfekujące?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Grupa nie wytwarza produktów bezpośrednio dedykowanych walce z epidemią. Jednakże wybrane pozycje naszego asortymentu mogą być jak najbardziej przydatne w produkcji wyrobów finalnych. Przede wszystkim mam na myśli sodę kalcynowaną (produkcja detergentów) oraz oczyszczoną (środki farmaceutyczne). W tym obszarze w 2019 roku istotnie zwiększyliśmy moce produkcyjne naszej fabryki w Stassfurcie.
W ostatnich tygodniach obserwujemy wzmożone zainteresowanie produktami Grupy o których napisałem powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy Państwo planują inwestycje w najbliższym czasie by podnieść innowacyjność firmy?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Ważnym elementem działalności Grupy jest digitalizacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych i biznesowych. Prowadzimy szereg projektów z obszaru wsparcia produkcji wspomagających szeroko rozumianą efektywność, projekty innowacyjne dotyczą m.in. inicjatyw takich jak niedawno komunikowane zatężanie CO2 w procesie produkcji sody czy inwestycje w perspektywiczne start-upy (np. Smart Fluid).

Obrazek użytkownika Anonim
SL

Jak wygląda obecnie sytuacja w piankach? Czy tam też są to już istotne liczby i jaki to mniej więcej udział przychodach całej firmy?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Biznes pianek jest uzależniony od sytuacji w branży meblarskiej, w której widzimy w ostatnim czasie spowolnienie. Proszę mieć jednak na uwadze, że jest to jeden z mniejszych biznesów Grupy, który w 2019 roku miał 7-proc. udział w przychodach Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Czy nie będzie potrzeba zrewidować mimo wszystko strategii? Czy na tę chwilę wciąż realne jest 900 mln EBITDA w 2021?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Panie Grzegorzu, rzeczywista skala przyszłych skutków związanych z koronawirusem i ich wpływem na działalność firm jest obecnie nieznana. Dziś skupiamy na bezpieczeństwie pracowników i ciągłości operacyjnej zakładów, przygotowując jednocześnie analizy rozwoju sytuacji, by być gotowym na różne ewentualności.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Notowania się cofnęły do 2014 r. czy teraz zarząd uważa, że jest tanio?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Panie Adamie, zgodnie z naszą politykę informacyjną nie odnosimy się do wyceny giełdowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Jarni

Czy Ciech planuje finansowo wesprzeć lekarzy, ratowników i innych, którzy są na pierwszym froncie walki z wirusem?

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Realizujemy szereg inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych przy naszych zakładach produkcyjnych - dotyczą one wsparcia służby zdrowia. Przykładowo, CIECH Pianki wyprodukowało 200 materaców na potrzeby szpitala, drukujemy przyłbice dla pogotowia na drukarkach 3D, czy dofinansowujemy zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Obrazek użytkownika Dawid Jakubowicz
Dawid Jakubowicz

Dziękuję za wszystkie pytania. Zachęcam do odwiedzin naszego serwisu relacji inwestorskich. Życzę Państwu dużo siły i zdrowia!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.