Rusza IPO OncoArendi Therapeutics. Debiut na GPW przeprowadzi spółka biotechnologiczna, która odkrywa i rozwija innowacyjne leki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
15 mar 2018, 16:10

Rusza IPO OncoArendi Therapeutics. Debiut na GPW przeprowadzi spółka biotechnologiczna, która odkrywa i rozwija innowacyjne leki

Do spółek biotechnologicznych na GPW zamierza dołączyć OncoArendi Therapeutics. KNF właśnie zatwierdził prospekt emisyjny spółki i wkrótce rozpocznie się proces IPO. Firma prowadzi kilka projektów nowych leków, z których dwa znajdują się w fazach rozwoju przedklinicznego i klinicznego. Debiut OncoArendi na giełdzie ma umożliwić pozyskanie kapitału na dalsze inwestycje. Jest to wzorcowa spółka typu drug discovery, która całą energię kieruje na badania nad własnymi innowacyjnymi cząsteczkami.

Spółka pozyskuje finansowanie z grantów i dotacji oraz od inwestorów. Kolejnym krokiem przed osiągnięciem celu, czyli komercjalizacją pierwszego leku, jest więc wejście na giełdę i pozyskanie kapitału na dalsze inwestycje. Prospekt emisyjny właśnie został zatwierdzony.

Projekty innowacyjne w zaawansowanej fazie badań

OncoArendi Therapeutics jest trzecią firmą biotechnologiczną z Polski, której udało się wprowadzić własny, innowacyjny lek do fazy klinicznej (faza I). To nie jedyny projekt spółki. OncoArendi rozwija obecnie kilka programów badawczych nowych leków. Specjalizuje się w dwóch obszarach terapeutycznych, w chorobach układu oddechowego o podłożu zapalnym oraz w immunoterapii przeciwnowotworowej, czyli dziale onkologii o największym potencjale wzrostu.

Najbardziej zaawansowaną cząsteczką spółki jest związek OATD‑01 wykazujący działanie przeciwzapalne oraz hamujące patologiczne zmiany w płucach. Może być potencjalnie stosowany w terapii astmy, włóknienia płuc i sarkoidozy. Cząsteczka należy do nowej klasy leków tzw. inhibitorów chitynaz, enzymów trawiących chitynę. Cząsteczka wyróżnia się formą dawkowania, ponieważ w przeciwieństwie do większości leków na astmę ma postać tabletki, a nie będzie podawana za pomocą inhalatora. Ułatwia to pacjentom przyjmowanie leku oraz zwiększa precyzję właściwego dawkowania.

W październiku 2017 roku OncoArendi Therapeutics rozpoczęła badania kliniczne pierwszej fazy, typu „First in Human” związku OATD-01, które są prowadzone w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w Niemczech. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie 48 zdrowych ochotników, w celu określenia bezpieczeństwa substancji. Tym samym OncoArendi Therapeutics jako trzecia firma w historii polskiego rynku farmaceutycznego wprowadziła innowacyjny lek do fazy badań klinicznych.

- Pierwsze podanie związku OATD-01 ludziom jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju zupełnie nowej klasy leków. Uważamy, że inhibitory białek z rodziny chitynaz mają duży potencjał, aby stać się nowymi lekami w terapii przewlekłych chorób układu oddechowego – tłumaczy Stanisław Pikul, Członek Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.

Portfolio projektów

Obiecującym obszarem badań spółki jest też immuno-onkologia, której rynek charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu (ok. 50% rocznie). To zbliżony obszar do tego, w którym Selvita rozwija swoje cząsteczki SEL24 i SEL120. OncoArendi również w tej dziedzinie osiąga postępy. Najbardziej zaawansowaną cząsteczką jest OATD-02, nowy potencjalny lek do zastosowania w immunoterapii wielu typów nowotworów.

Obecnie cząsteczka jest w fazie rozwoju przedklinicznego (badania toksykologiczne w standardzie GLP). Spółka podaje, że wyniki badań z wykorzystaniem kilku zwierzęcych modeli chorób nowotworowych są obiecujące i cząsteczka wykazuje działanie przeciwnowotworowe w monoterapii (podanie tylko OATD-02) oraz zwiększa skuteczność innych leków stosowanych obecnie w onkologii (terapie skojarzone z innymi lekami).

- OATD-02 jest cząsteczką chemiczną blokującą enzymy, które hamują naturalną zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania nowotworu. Badania kliniczne z udziałem pacjentów chcielibyśmy rozpocząć w 2019 roku – powiedziała Karolina Dzwonek, Dyrektor Działu Biologii OncoArendi Therapeutics S.A.

Zobacz także: Oncoarendi Therapeutics S.A. zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji i zadebiutować na GPW w Warszawie

Finansowanie kluczem do sukcesu w biotechnologii

OncoArendi Therapeutics nie posiada jeszcze skomercjalizowanego programu, ani gotowego leku, z którego mogłaby czerpać przychody i przeznaczać je na dalsze badania. Nie posiada też pionu usługowego generującego na bieżąco przychody. Jest to typowa spółka biotech nastawiona przede wszystkim na badania i odkrywanie nowych leków, koncentrując się na lekach pierwszych lub najlepszych w swojej kategorii. Tego rodzaju spółki biotechnologiczne są klasycznymi przedstawicielami tej branży, a dodatkową przewagą OncoArendi są znacznie niższe koszty prowadzonych badań ze względu na model finansowania.

OncoArendi4

Działalność OncoArendi w znacznej części finansowana jest z dotacji przyznanych ze środków publicznych NCBR, Komisji Europejskiej, PARP oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (National Health Institute - NIH, USA). W latach 2015-2017 łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła ok. 135 mln zł. Na rozwój projektów, spółka pozyskała pierwszą transzę finansowania o wartości ok. 1 mln zł od założycieli. W styczniu 2014 roku kolejną rundę inwestycyjną zapewnili tzw. aniołowie biznesu, czyli inwestorzy angażujący się w projekty na wczesnym etapie rozwoju. Rok później Spółka zamknęła z sukcesem kolejną rundę finansowania prywatnego na kwotę 12,5 mln zł. W 2017 roku Spółka pozyskała łącznie blisko 18 mln zł od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Dotychczas spółka pozyskała łącznie w postaci dotacji oraz finansowania prywatnego ok. 170 mln PLN na rozwój nowych leków. Zdobyte finansowanie pozwoli spółce doprowadzić rozwijane projekty do fazy badań klinicznych i rozpocząć nowe badania. Pozyskanie finansowania na dalsze etapy rozwoju obiecujących cząstek pozwoli na osiągnięcie etapu komercjalizacji.

Cel debiutu na giełdzie

By pozyskać środki na realizację obecnie prowadzonych programów badawczo-rozwojowych OncoArendi zdecydowało się wejść na giełdę. Właśnie rozpoczął się proces IPO, czyli pierwszej oferty publicznej.

- Naszym celem strategicznym jest doprowadzenie projektów badawczo-rozwojowych do optymalnego momentu umożliwiającego ich komercjalizację, poprzez podpisanie umowy partneringowej lub sprzedaż licencji globalnym firmom farmaceutycznym - powiedział Marcin Szumowski, Prezes Zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A.

W ten sposób OncoArendi dołączy do nielicznego grona spółek biotechnologicznych na rynku głównym GPW. Prospekt emisyjny został już zatwierdzony. Czekamy więc na jego publikację. Wtedy poznamy wielkość emisji, cenę akcji i plany spółki na dalszy rozwój.

Zobacz także: Lista spółek, które mogą zadebiutować na giełdzie w 2018 roku

Zarząd spółki opowiada o modelu biznesowym, prowadzonych badaniach i trwającym IPO

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.