Podział Selvita krok po kroku. Ryvu Therapeutics to nowa spółka biotechnologiczna, która pojawi się na GPW
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
04 paź 2019, 09:31

Selvita podzieliła się na Ryvu Therapeutics i Selvita. Oto jak będzie przebiegał proces dopuszczenia akcji nowej spółki do obrotu

Biotechnologiczna Selvita podzieli się na dwie spółki. Pierwsza ze spółek będzie świadczyła kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych i zachowa nazwę Selvita. Druga – Ryvu Therapeutics - będzie kontynuowała rozwój własnych innowacyjnych terapii onkologicznych. Oto co wiemy o tej operacji, jej przebiegu i skutkach dla Selvity oraz Ryvu, a także ich akcjonariuszy.

W dniu 1 października 2019 r. sąd rejestrowy dokonał rejestracji podziału Selvita S.A. formalnie finalizując proces podziału tej firmy na dwa osobne podmioty. Docelowo po przydziale akcji podziałowych każdy akcjonariusz będzie posiadał, oprócz jednej akcji Selvity, jeszcze jedną akcję Ryvu Therapeutics. Zarząd Selvity, oczekuje, że akcje podziałowe zostaną dopuszczone do obrotu na GPW w dniu 16 października 2019 r.

Notowania Selvity od 2019 roku

Selvita kurs akcji od początku 2019 roku

Kalendarium wydarzeń. Co wydarzy się dalej z akcjami spółki Selvita?

Prospekt Selvita CRO S.A. (obecnie Selvita S.A.) sporządzony na potrzeby podziału oraz wprowadzenia akcji nowej spółki do obrotu na GPW został zatwierdzony 3 września. Dwa tygodnie później NWZA obydwu spółek zatwierdziło podział Selvity (obecnie Ryvu Therapeutics). Następnie sąd rejestrowy 1 października dokonał formalnie wpisu podziału do KRS, jednocześnie zmieniając nazwy obydwu spółek, dotychczasowa spółka Selvita S.A. zmieniła nazwę na Ryvu Therapeutics S.A., natomiast nowoutworzona spółka Selvita CRO S.A. (do której została wniesiona działalność segmentu usługowego i bioinformatycznego) zmieniła nazwę na Selvita S.A.

3 października, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) zarejestrował akcje podziałowe wyemitowane w związku z podziałem oraz wyznaczył na 10 października Dzień Referencyjny, który jest kluczowy dla kolejnych kroków w procesie. Oto jak przebiegnie ten proces i czego mogą spodziewać się akcjonariusze w następnych dniach.

Zobacz także: Kim jest Paweł Przewięźlikowski - informatyk, który stracił głowę dla biotechnologii 

Podział spółki Selvita krok po kroku

Oto jak będzie wyglądać dalszy kalendarz podziału Selvity na GPW. Warto na wstępie zaznaczyć, że będzie miał miejsce okres przejściowy w którym po podziale na giełdzie będzie notowana tylko jedna z dwóch spółek.

8 października będzie ostatnim, w którym można będzie nabyć akcje spółki, by mieć prawo do „uczestnictwa w podziale Selvity”. Na koniec sesji tego dnia, każdy akcjonariusz posiadający akcje Ryvu Therapeutics (dawna Selvita) będzie uprawniony do objęcia takiej samej liczby akcji nowej spółki - Selvita (dawna Selvita CRO). Akcjonariusze nie będą musieli wnosić dodatkowego wkładu pieniężnego – otrzymają nowe akcje automatycznie bez konieczności ich zakupu lub wykonania innej czynności, jednak nie od razu. Co ważne, na koniec tej sesji nastąpi odcięcie wartości części usługowej (zgodnie z relacją wycen sporządzonych na potrzeby Planu Podziału będzie to 28,13 proc. wartości całej spółki przed podziałem).

9 października nastąpi oddzielenie Ryvu od „usługowej” Selvity. W tym dniu nastąpi zmiana nazwy identyfikującej emitenta na GPW – z Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. (oraz tickera z [SLV] na [RVU]). Kurs akcji Ryvu Therapeutics otworzy się na poziomie o 28,13 proc. niższym niż kurs zamknięcia z sesji 8 października.

Wartość 28,13% czyli wartość części usługowej „wróci” do akcjonariuszy w momencie, w którym na ich rachunku pojawią się akcje „nowej” Selvity. Na to będą musieli poczekać 2 dni. Od 9 października będzie można bez przeszkód handlować akcjami Ryvu, zachowując prawo do takiej samej ilości akcji Selvita S.A., jaką miało się dwa dni przed Dniem Referencyjnym.

11 Października. W tym dniu nastąpi realizowany przez KDPW przydział akcji podziałowych i na rachunkach akcjonariuszy, obok akcji Ryvu Therapeutics S.A. (reprezentujących wartość segmentu innowacyjnego), pojawią się akcje Selvita S.A. (wartość segmentów usługowego i bioinformatycznego).

16 Października. Zarząd Selvita planuje, że pierwsze notowanie spółki usługowej – Selvita S.A. – na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych ma nastąpić właśnie 16 października. Do tego czasu akcjonariusze będą mieli możliwość pełnego dysponowania akcjami Ryvu Therapeutics. W pierwszym dniu notowania spółki usługowej Selvita kurs otwarcia będzie równy 28,13 proc. ceny akcji Selvita S.A. (przed podziałem) z momentu zamknięcia sesji na dwa dni przed Dniem Referencyjnym.

Podsumowując, jeśli więc jesteś już teraz akcjonariuszem Ryvu Therapeutics (dawnej Selvity) i chcesz nim pozostać, to nic nie musisz robić – 11 października na Twoim rachunku maklerskim zamiast jednej akcji Selvity znajdziesz dwie akcje: Ryvu Therapeutics S.A. oraz nowej Selvita S.A.

Selvita to od dawna dwa oddzielne segmenty biznesu

Selvita od początku działalności miała być nastawioną na innowacje firmą biotechnologiczną. Założyciele, Paweł Przewięźlikowski oraz Bogusław Sieczkowski chcieli wspólnie stworzyć od zera spółkę z dziedziny high-tech z misją realizacji czegoś, co by było w jak największym stopniu pożyteczne społecznie.

Założenie life-sciencowej spółki w Polsce było zadaniem trudnym, nie tylko pod względem organizacyjnym, ale też finansowym. Selvita od początku stawiała więc na jak największą niezależność od finansowania zewnętrznego. Stąd powstał pomysł na stworzenie jednocześnie dwóch segmentów działalności – innowacyjnej oraz usługowej. Ta druga miała generować stabilne przepływy finansowe, świadcząc usługi dla zewnętrznych podmiotów.

- W IV kwartale 2013 roku, czyli 6 lat od momentu założenia spółki, odetchnęliśmy z ulgą. Spółka przestała wtedy tracić gotówkę i udowodniliśmy, że ten model biznesowy może zarabiać. To był przełom – mówi w wywiadzie dla Strefy Inwestorów Bogusław Sieczkowski, prezes Selvita CRO

Zobacz także: "Nie ma innej drogi, żeby efektywnie gonić światową czołówkę niż przejęcia" - Bogusław Sieczkowski prezes Selvita CRO 

Jednoczesne prowadzenie dwóch pozornie podobnych, ale jednak z punktu widzenia modelu biznesowego zupełnie różnych działalności, stało w pewnym momencie niewskazane. Zarówno innowacje, jak i usługi, są całkowicie samodzielne. Podzielone spółki będą posiadać indywidualny profil ryzyka, różne strategie i czynniki wzrostu, co powinno przełożyć się na większe zainteresowanie spółkami przez inwestorów.

- Od początku istnienia spółki realizowaliśmy nietypową strategię. Nazywaliśmy ją strategią ośmiornicy. W czasie jej realizacji testowaliśmy wiele kierunków. Nasza ośmiornica wyciągała ramiona na różne rynki. (...) Doszliśmy do momentu, w którym nasza wielka ośmiornica, jaką jest Selvita, może się podzielić na dwie kolejne ośmiornice, aby mogły mieć jeszcze więcej ramion do łapania okazji rynkowych – mówi w wywiadzie Paweł Przewięźlikowski, prezes Ryvu Therapeutics.

Zobacz także: Selvita rozpoczyna proces podziału - spółka złożyła prospekt emisyjny Selvita CRO do KNF 

Czym będzie Ryvu Therapeutics i Selvita po podziale

Podział ma przede wszystkim ułatwić wycenę dwóch odrębnych segmentów i zwiększyć znacząco transparentność biznesów. Ale to nie wszystkie korzyści jakie ma przynieść ta operacja. Przede wszystkim w każdej z nowych spółek odblokują się nowe możliwości.

Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.)

Ryvu Therapeutics, czyli dotychczasowy segment innowacyjny Selvity, skupi się na własnych, projektach w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii.

Na stanowisku prezesa pozostanie Paweł Przewięźlikowski. Wraz z nim w kierownictwie spółki znajdzie się wiceprezes i dyrektor naukowy dr Krzysztof Brzózka oraz dr Setareh Shamsili, dyrektor medyczny. W spółce pozostaną udziały w spółce Nodthera Ltd.

Dzięki podziałowi segment innowacji stanie się bardziej przejrzysty dla analityków i inwestorów międzynarodowych specjalizujących się w branży biotechnologicznej. Zarządowi będzie łatwiej pozyskać wsparcie dla nowych i już rozwijanych projektów.

- Część innowacyjna musi być skoncentrowana na celach medycznych i naukowych. Nie może być skupiona jedynie na wynikach kwartalnych. Musi mieć również dostęp do bazy inwestorów międzynarodowych, specjalizujących się w branży biotechnologicznej – wyjaśnia Przewięźlikowski.

Zobacz także: Podział umożliwia nam zaproszenie do akcjonariatu nowych inwestorów, dla których tylko jedna część naszego modelu biznesowego jest atrakcyjna - Paweł Przewięźlikowski prezes Selvita S.A.

Obecnie bezpośrednimi celami Ryvu Therapeutics jest sprawne kontynuowanie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów będących obecnie na etapie przedklinicznym. Zarząd planuje co roku identyfikację co najmniej jednego nowego kandydata przedklinicznego jako dodatkowy wkład do portfolio projektów.

Selvita S.A. (dawniej Selvita CRO S.A.)

Dotychczasowy segment usługowy Selvity S.A. zatrudniający ok. 300 naukowców, po podziale będzie kontynuować działalność w ramach odrębnej spółki, która przejęła brand Selvita. Ta część biznesu w zasadniczej części skupia się na wspieraniu firm farmaceutycznych i biotechnologicznych na każdym etapie rozwoju ich projektów. Selvita oferuje pełny przekrój usług, począwszy od modelowania cząsteczek, do testowania gotowych leków w laboratoriach. Wciąż stara się też poszerzać ofertę o nowe zakresy badań przedklinicznych. Kontraktuje też dłuższe, bardziej złożone projekty, w tym tzw. „projekty zintegrowane”.

Na czele zarządu spółki po podziale stanał Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu Selvita S.A. W składzie zarządu pozostali dotychczasowi członkowie zarządu spółki odpowiedzialni za segment usługowy: dr Miłosz Gruca (który w „nowej” Selvicie objał stanowisko wiceprezesa), dr Mirosława Zydroń oraz Edyta Jaworska. Ponadto do zarządu spółki dołączyli Dawid Radziszewski, dyrektor działu prawnego, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za akwizycje oraz Dariusz Kurdas, pełniący funkcję dyrektora finansowego. Co warte zaznaczenia po podziale spółce przypadły akcje bioinformatycznej spółki Ardigen SA.

- Rynek CRO cały czas rośnie – firmy farmaceutyczne coraz chętniej outsourcują badania. Do tego obserwujemy wiele korzystnych zjawisk związanych z sytuacją makroekonomiczną i geopolityczną. Sprzyja nam np. BREXIT bo wiele firm farmaceutycznych, które zlecały usługi do Wielkiej Brytanii, w związku z planowanym wyjściem kraju z UE poszukują alternatywy. Selvita idealnie wpisuje się w ten trend, gdyż mamy wszystkie certyfikaty obowiązujące w całej Wspólnocie. Z kolei napięcia na linii Stany Zjednoczone-Chiny ułatwiają nam pracę z amerykańskimi klientami – mówi Bogusław Sieczkowski.

Zarząd zakłada, że podział otworzy nowe możliwości. Spółka będzie mogła postawić na akwizycje podmiotów wpisujących się w jej strategię m.in. dzięki finansowaniu dłużnemu, do którego dostęp przed podziałem był ograniczony.

- Po splicie planujemy rozwijać się również poprzez akwizycje, co daje szansę na wzmocnienie trendu wzrostowego. (…) Systemowo przygotowujemy się do tego. Do zarządu Selvity wszedł szef naszego działu prawnego, mecenas Dawid Radziszewski, jego głównym zadaniem będzie nadzór nad procesami akwizycyjnymi. Z kolei Dariusz Kurdas, który w zarządzie przejął ode mnie rolę CFO/COO ma doświadczenie i kompetencje w zakresie integrowania przejmowanych firm - wszystko po to, aby sprawnie wejść w nowy dla nas etap rozwoju, jakim są akwizycje – wyjaśnia Sieczkowski.

Już przed podziałem segment CRO Selvity rozwijał się w tempie 30% rocznie. Utrzymanie tej dynamiki nie jest proste i efekt rosnącej bazy staje się coraz bardziej odczuwalny. Pomóc mają właśnie akwizycje.

Już niedługo finalizacja podziału

Podsumowując, 16 października akcje podziałowe Selvita zadebiutują na GPW, kurs otwarcia będzie wynosił 28,13% kurs spółki dzielonej (obecnie Ryvu Therapeutics) na zakończenie sesji 8 października, o tyle też spadnie kurs otwarcia Ryvu Therpaeutics na sesji 9 października. Po czym, „utracona część wartości” wróci do akcjonariuszy gdy na ich rachunkach pojawią się akcje nowopowstałej Selvity. Każdy z akcjonariuszy dotychczasowej Selvity, który w dniu referencyjnym miał zapisane na swoim rachunku maklerskim jej akcje otrzyma dokładnie taką samą ilość akcji drugiej spółki.

Każda ze spółek w ocenie ich Zarządów zyska na podziale nowe możliwości rozwoju.

- Jesteśmy wdzięczni naszym inwestorom za zaufanie dla obranej przez nas ścieżki rozwoju działalności obydwu segmentów w ramach niezależnych spółek i wsparcie całego procesu – mówi Bogusław Sieczkowski – współzałożyciel Selvita S.A.

- Pomimo że się dzielimy, mamy wspólne korzenie i wspólnym celem każdej ze spółek pozostaje dostarczanie najwyższej jakości wyników prac. Obie spółki będą miały indywidualne cele, ale wartości, filozofia i ambitne podejście do biznesu nie zmienią się – zapewnia Sieczkowski.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.