Debiut Gaming Factory: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
24 cze 2020, 12:12

Debiut Gaming Factory: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Szykuje się drugi w tym roku debiut na głównym rynku GPW. Ofertę publiczną rozpoczęła spółka Gaming Factory, która planuje pozyskać do 17 mln zł na produkcję gier i działania marketingowe.

Gaming Factory jest producentem i wydawcą gier, który koncentruje swoją działalność na nisko i średnio-budżetowych produkcjach o zróżnicowanej tematyce. Średni koszt projektów prowadzonych przez studio wynosi między 200 a 600 tys. zł. Spółka współpracuje z ponad 20 deweloperami gier. Portfolio projektów jest pokaźne. W planach do końca 2021 roku jest sfinansowanie i wydanie ponad 30 gier, w tym połowa projektów ma być własnej produkcji. Ponadto trwają prace nad ponad 20 portami do gier na Nintendo Switch, a do końca następnego roku spółka planuje sfinalizować port kolejnych 50 gier na tę konsolę.

Do tej pory spółka zakończyła porting 60 gier na zlecenie, co ma dawać spółce w przyszłości stabilne źródło przychodu. Ambicje są większe, spółka zamierza skupić się przede wszystkim na inwestowaniu w produkcje własne i powoli podnosić budżety tworzonych gier.

„Chcemy produkować gry wysokiej jakości, koncentrując się na własnych tytułach, które odniosły sukces i rozwijać ich licencje. W planach mamy również rozwijanie własnego działu wydawnictwa i marketingu” - mówi prezes Gaming Factory, Mateusz Adamkiewicz.
 

Gry gaming factory

Gry 2 gaming factory

Zobacz także: Gaming Factory w drodze na GPW. Spółka ogłasza strategię rozwoju

Gaming Factory jest stosunkowo młodą spółką. Początkowo skupiała się na inwestycjach typu venture capital w studia deweloperów gier. Od października 2019 r. strategia uległa zmianie z naciskiem na produkcje własne gier.

„Pierwszym krokiem w realizacji tej strategii były inwestycje kapitałowe w spółki z tej branży. Finansowaliśmy wiele firm, a gdy było ich całkiem sporo, przeszliśmy na finansowanie samych produkcji. Etap budowy grupy kapitałowej i pozyskiwania szerokiej bazy zespołów został zakończony w zeszłym roku. W tym momencie koncentrujemy się na naszym głównym celu, jakim jest produkcji własnych tytułów” – wyjaśnia Adamkiewicz w wywiadzie dla Strefy Inwestorów.

Spółka planuje w tym roku zakończyć prace nad kilkoma tytułami z własnego portfolio.

„Druga połowa roku będzie dla nas kluczowym momentem, do sprzedaży trafi ok. 10 gier naszego autorstwa. Produkcje, na które warto zwrócić uwagę to na pewno Bakery Simulator, Farming Life czy Castle Flipper. Będą one sprzedawane przy współpracy z Ultimate Games, który jest wydawcą wielu naszych tytułów, w szczególności z gatunku symulatorów” – dodaje Adamkiewicz.

Zobacz także: Realistyczny wariant zakłada debiut Gaming Factory na giełdzie na przełomie czerwca i lipca br. - Mateusz Adamkiewicz, prezes zarządu

Gaming Factory nawiązało współpracę z ponad 25 zespołami deweloperskimi i osobami fizycznymi. Obecnie w grupie kapitałowej są trzy podmioty i trzy kolejne stowarzyszone. Najważniejszą jest spółka Black Rose Project, która odpowiada za większość przychodów operacyjnych. Spółka Silver Lynx Games jest wydawcą gier planszowych. Założona we współpracy z Ultimate Games, spółka Ultimate VR dostosowuje gry do urządzeń wirtualnej rzeczywistości.
 

struktura grupy

Źródło: Prospekt emisyjny, stan na datę prospektu

Oferta akcji Gaming Factory

Gaming Factory zamierza zaoferować do 1,1 mln akcji nowej emisji, ze sprzedaży których ma zamiar pozyskać od 15 do 17 mln zł. Środki zostaną przeznaczone w ciągu następnych trzech lat na produkcję gier i działania marketingowe.

Około 70% wpływów wesprze dokończenie tytułów, które już są w produkcji w tym między innymi: City Eye, Roman Legionary, Farming Life, Fat[EX] Courier Simulator, Castle Flipper, Big Battle and Defence Simulator oraz Knight Simulator. Pozostałe 30% zebranej kwoty będzie przeznaczone na rozwój działu marketingu i pokrycie kosztów działań marketingowych wydawanych gier.

„Pozyskane środki z emisji Nowych Akcji zostaną wykorzystane w okresie 3 lat od pozyskania środków, przy czym ze wstępnych założeń wynika, że w pierwszym i drugim roku będzie to po 40% zebranych środków, a w trzecim roku 20%. (…) W przypadku braku wpływów z emisji Nowych Akcji lub uzyskania wpływów niższych niż zamierzone, Spółka zrealizuje odpowiednio mniej projektów lub przeprowadzi projekty o mniejszej skali” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Oprócz akcji nowej emisji, zostanie zaoferowane około 6% akcji już istniejących należących do trzech największych akcjonariuszy spółki.

Co ciekawe, i niespotykane w ostatnich latach, dla inwestorów indywidualnych przeznaczona zostanie stosunkowo duża pula akcji – 50% z planowanej liczby oferowanych walorów. Zapisy na akcje w tej transzy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, a ewentualna nadwyżka nad cenę ostateczną zostanie zwrócona po zakończeniu subskrypcji.

Zobacz także: 26 spółek, które planują debiut na GPW lub NewConnect w 2020 i 2021 r. oraz kolejne 10, które rozważa taki scenariusz

Polityka dywidendowa

Spółka wypłaca dywidendę od trzech lat. W 2017 r. wypłaciła 100 tys. zł, a w latach 2018 i 2019 ok. 1,5 mln zł. gaming factory nie ma sformalizowanej polityki dywidendowej, jednak w prospekcie emisyjnym można znaleźć informację, że: „Intencją Zarządu jest wypłata szacunkowo od 30% do 70% wypracowanego zysku za każdy rok obrotowy”.

Warto zauważyć, że dywidenda w poprzednich latach oparta była na zysku netto wygenerowanym w zdecydowanej większości z przychodów finansowych, a nie z przychodów ze sprzedaży. Te ostatnie bowiem stanowią odpowiednio 11% i 0,5% całości przychodów w latach 2019 i 2018. Wyniki są w dużej mierze efektem tego, że w poprzednich latach grupa skupiała się na inwestowaniu w spółki z branży i stąd czerpała przychody.

Zobacz także: Spółka Gaming Factory zdecydowała o wypłacie dywidendy

Dane finansowe gaming factory i cena akcji

Spółka podała pełne dane finansowe za lata 2018 i 2019 r. Przychody grupy w ostatnim roku wzrosły do 10,2 mln zł w porównaniu do 2018 r. kiedy wyniosły 4,7 mln zł. Ze względu na poprzedni model biznesowy, ponad połowę z nich, 5,5 mln zł stanowił zysk ze zbycia inwestycji, czyli sprzedaży akcji deweloperów gier. Natomiast przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 1,2 mln zł w 2019 r.

Pozostałe 3,5 mln zł stanowiła zmiana stanu produktów. Jest to pozycja wynikająca z zasad rachunkowości, która w rzeczywistości nie jest przychodem, a jedynie służy korekcie kosztów. Jej wartość jest wysoka, gdyż Gaming Factory rozpoczął w 2019 r. produkcje wielu tytułów. To właśnie one mają stanowić podstawowe źródło przychodów w tym i następnych latach.

„W związku z planowanym wydaniem wielu gier w 2020 roku oraz dzięki bogatemu portfolio przyszłych gier, Spółka oczekuje zwiększenia przychodów ze sprzedaży w 2020 roku i kolejnych latach. Emitent oczekuje, że wzrost przychodów ze sprzedaży, przy braku ponoszenia dodatkowych kosztów, na wydanie wyprodukowanych już gier, bądź będących blisko ukończenia, powinien wpłynąć pozytywnie na rentowność działalności, w szczególności zwiększenie przez Grupę dodatniej rentowności działalności operacyjnej w 2020 roku oraz utrzymanie jej w kolejnych latach” - czytamy w prospekcie emisyjnym.
 

Wybrane dane finansowe


Spółka praktycznie nie posiada żadnych zobowiązań o charakterze finansowym. Raportowany stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 31 marca 2020 r. wynosi 990 tys. zł.

Cena maksymalna oferowanych akcji została ustalona na poziomie 15,50 zł za akcję. Jeśli wszystkie akcje nowej emisji znalazłyby nabywców, to wycena spółki sięgnęłaby przy cenie maksymalnej 86,8 mln zł.

Gaming Factory chce zadebiutować na głównym rynku GPW. Spółka przewiduje, że przydział akcji nastąpi do 9 lipca, a przewidywany termin wprowadzenia do obrotu i rozpoczęcia notowań praw do akcji – dwa tygodnie później.

Harmonogram IPO Gaming Factory

TerminEtap
24 czerwca – 1 lipca do godz. 23:59Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
24 czerwca - 2 lipcaBudowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
2 lipcaOpublikowanie ostatecznej liczby i ceny Akcji Oferowanych
3 – 8 lipcaPrzyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
8 lipcaEwentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firmy Inwestycyjnej
9 lipcaPrzydział Akcji Oferowanych
około 2 tygodni od przydziału Akcji OferowanychPrzewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym
około 1 miesiąca od przydziału Akcji OferowanychPrzewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym

Wideo z konferencji z prezesem zarządu Gaming Factory, Mateuszem Adamkiewiczem

Zapraszamy do obejrzenia wideo z konferencji on-line Gaming Factory, która odbyła się w środę, 24 czerwca 2020 roku o godz. 10.00. Spółkę reprezentował prezes zarządu, Mateusz Adamkiewicz. Podczas spotkania omówione zostały: model biznesowy spółki, plany debiutu na GPW oraz zaplanowane premiery gier.

Zobacz także: Debiuty w 2020 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.