Emisja akcji TenderHut z NewConnect. Co warto wiedzieć o spółce, która planuje przejść na GPW
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
15 lip 2021, 08:56

Emisja akcji TenderHut z NewConnect. Co warto wiedzieć o spółce, która planuje przejść na GPW

TenderHut, spółka notowana na NewConnect, rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Spółka zamierza pozyskać od 1 do 2,5 mln euro (ok. 4,5-11 mln zł). Środki z emisji zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój, ekspansję przez przejęcia oraz rozwój platformy venture buildingu, czyli ekosystemu start-upów.Zapisy na akcje już się rozpoczęły i potrwają do 21 lipca.

Trzy linie biznesowe TenderHut

Spółka prowadzi działalność w trzech obszarach. Pierwszym jest outsorcing IT. TenderHut rozwija wspomnianą linię biznesową głównie poprzez spółkę zależną SoftwareHut. Usługi w tym dziale świadczą też kolejne spółki córki ExtraHut (UI/UX/design). LegalHut (doradztwo prawne dla sektora IT) i ProtectHut (cyberbezpieczeństwo).

TenderHut Software development

Spółki z sektora outsorcingu IT są oddzielnymi, niezależnymi podmiotami. Dzięki temu mogą też obsługiwać firmy spoza grupy kapitałowej. Także zarządzanie nimi jest mniej skomplikowane, niż gdyby były połączone w jeden podmiot.

Grupa też wdraża laboratoryjne systemy informatyczne. Obsługuje laboratoria petrochemiczne, chemicznie i wydobywcze. Ostatnio także – laboratoria szpitalne i kliniczne. Wspomniane obszary grupa kapitałowa rozwija przez spółki Solution4Labs (wdrożenia LIMS) i Holo4Med.

TenderHut lab systems

Trzecim obszarem działalności jest venture building, rozwijany poprzez spółki zależne VenturesHut i Nordic Tech House. Start-upy reprezentują różne sektory takie jak PropTech/WorkTech (spółka Zonifero), MedTech (spółka Holo4Med), czy HRTech (spółka Grow Uperion). Obecnie najbardziej zaawansowanym start-upem jest Zonifero.

Venture building jest źródłem innowacji w grupie i stanowi podstawę do generowania wzrostu. Zwroty z inwestycji w tym segmencie, po doprowadzeniu do exitu, są potencjalnie najwyższe, ale też są obarczone większym ryzykiem.

TenderHut venture building

Reasumując, trzy nogi działalności TenderHut uzupełniają się wzajemnie. Z usług programistycznych, cyberbezpieczeństwa i prawnych, oferowanych przez segment software development, korzystają spółki z dwóch kolejnych sektorów. Odnoga venture building wspiera start-upy, które, na odpowiednim etapie rozwoju, dołączą do sektorów lab systems i software development. Już teraz Holo4Labs i Holo4Med przechodzą z venture do sektora laboratoryjnego.

TenderHut synergie

Wyniki finansowe

W 2020 r. segment software development odpowiadał za 72% przychodów grupy. Natomiast systemy laboratoryjne – za 15% przychodów. Venture building w zeszłym roku odpowiadał za 13% przychodów skonsolidowanych grupy TenderHut.

Od strony finansowej, sektor software development odpowiadał za największą część wyniku na poziomie EBIT w 2020 r. Natomiast segment venture building obciążał ten wynik, co sprawia, że TenderHut ma niższe wskaźniki od podobnych spółek, które nie wspierają rozwoju start-upów z takim zaangażowaniem.

dane finansowe TenderHut

Wraz z rosnącymi przychodami, rośnie EBITDA i zysk netto. Grupa wygenerowała w 2020 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 8,8 mln zł. Zysk netto wyniósł 5,9 mln zł. Tendencja wzrostowa utrzymana jest też w I kwartale 2021 r.

dane finansowe2 TenderHut

Przejęcia ujęte w strategii na lata 2021-2025

Zarząd TenderHut przyjął w planach na następne lata utrzymanie dalszej ekspansji zagranicznej i w kraju. Jest to najważniejszy punkt założeń strategii obowiązującej do 2025 r. Obok rozwoju organicznego i poszerzania oferty produktowej, spółka planuje akwizycje firm z sektora IT.

TenderHut już dokonał 10-ciu przejęć. Właściciele otrzymali, w ramach zapłaty, także akcje TenderHut i często wciąż odpowiadają za swoją firmę. Obecnie zarząd zidentyfikował około 36 podmiotów, które mogłyby być potencjalnym celem przejęć. Właśnie na to zostaną przeznaczone w znacznej mierze środki z emisji akcji.

"Grupa TenderHut zamierza nabywać podmioty o relatywnie niewielkiej skali działalności, nieprzekraczających pod względem rocznego obrotu poziomu 25 proc. przychodu grupy TenderHut za ostatnie 12 miesięcy. Aktualnie zidentyfikowano około 36 podmiotów, które mogłyby stać się celami akwizycji dokonywanych przez grupę, z czego 33 z tych podmiotów prowadzą działalność na rynku polskim, natomiast pozostałe 3 na rynkach zagranicznych" – podano w komunikacie spółki.

Przejęcia wpisują się w trendy konsolidacyjne, które nabierają na sile w sektorze IT.

„Naszym celem strategicznym jest wzrost Grupy TenderHut zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Konsekwentnie realizujemy nasze plany osiągając kolejne kamienie milowe dotyczące ekspansji zagranicznej, rozwoju organicznego w Polce i na świecie, a także konsolidacji branży IT poprzez przeprowadzanie akwizycji o zasięgu krajowym i międzynarodowym” - mówi Robert Strzelecki, założyciel i prezes TenderHut.

TenderHut strategia

Zobacz także: Udany debiut TenderHut na NewConnect. Kurs na początku sesji +34%

Oferta akcji i cele emisji TenderHut

Spółka zamierza pozyskać do 2,5 mln euro, czyli do 11,16 mln zł. W tym celu wyemituje do 180 000 nowych akcji serii D1.

Środki zostaną przeznaczone na rozwój, głównie przez akwizycje. Do 8 mln zł zostanie spożytkowane na przejęcia podmiotów mogących stanowić uzupełnienie oferty produktowej z segmentu software design and development lub mogących zwiększyć bazę klientów. Wskazane są też akwizycje firm, których rozwiązania mogłyby być wdrożone w formule SaaS, w ramach platform funkcjonujących w grupie.

Kolejne 2,16 mln zł posłuży rozwinięciu segmentu venture building poprzez stworzenie środowiska łączącego, integrującego i wspomagającego rozwój podmiotów, które są na wczesnym etapie rozwoju. Część środków z tej puli zostanie też przeznaczona na zbudowanie platformy dającej możliwość pozyskania przez nie finansowania.

Pozostałe środki, około 1 mln zł, wzmocnią zarządzanie kanałami sprzedaży.

Jeszcze w tym roku spółka planuje sfinalizować 4-5 akwizycji w Polsce i za granicą, ale zastrzega, że te plany mogą zostać przesunięte na pierwszy kwartał 2022 r., jeśli będą kolidować z przeniesieniem notowań akcji na rynek główny GPW.

Jednocześnie z ofertą akcji D1, spółka wyemituje 60 tys. akcji serii E1. Zostaną one zaoferowane w ofercie prywatnej dla trzech inwestorów w zamian za wkład niepieniężny w postaci części udziałów w spółce EVERTOP Sp. z.o.o., które do nich należą. Jedna akcja serii E1 została wyceniona na 65 zł, czyli wyżej niż akcje serii D1, zaoferowane w ofercie publicznej.

TenderHut już jest obecny na rynku NewConnect. W planach jest też ubieganie się o przejście na rynek główny GPW. Trwają już prace nad prospektem emisyjnym. Debiut na GPW możliwy jest jeszcze w tym roku. Kapitalizacja spółki, która obecnie przekracza 100 mln zł pozwala na płynną zmianę rynku.

„Emisja akcji umożliwi nam pozyskanie kapitału na dalszy rozwój m.in. środowiska inkubacyjno - akceleracyjnego, a także na przeprowadzenie kolejnych akwizycji. To dla nas również ważny krok prowadzący do przeniesienia notowań akcji TenderHut z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Na dużym parkiecie chcielibyśmy zadebiutować do końca 2021 roku. Wiemy, że są to plany ambitne, jednak w przypadku TenderHut –jak najbardziej realne” - podsumowuje Robert Strzelecki.

Cena maksymalna w ofercie została ustalona w wysokości 62 zł za akcję. Cena ostateczna zostanie podana po zakończeniu budowy księgi popytu. Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisać się na akcje po cenie maksymalnej. Ewentualne nadwyżki zostaną zwrócone na konto.

Zapisy przyjmowane będą do 21 lipca, do godz 20:00. Cena emisyjna zostanie podana 23 lipca. Wtedy też poznamy podział na transze inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Akcje zostaną przydzielone do 9 lipca.

Harmonogram oferty publicznej TenderHut

TerminEtap
12.07.2021 r.Publikacja Memorandum Informacyjnego na stronie TenderHut oraz Firmy Inwestycyjnej – Dom Maklerski Navigator
13.07 – 21.07.2021 r.(do godz.20:00)Przyjmowanie zapisów i wpłat po Cenie Maksymalnej
15 lipca – 22 lipca (do godz. 15:30)Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
nie później niż 23 lipca (do godz. 12:00)Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii D1 oferowanych w poszczególnych transzach)
23 lipca – 27 lipca (do godz. 20:00)Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze)
Nie później niż 29.07.2021 r.Dzień przydziału Akcji

Zobacz także: Udany debiut TenderHut na NewConnect. Kurs na początku sesji +34%

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.