2loop Tech, spółka która rozwija recykling paneli fotowoltaicznych, rozpoczyna ofertę akcji
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
10 wrz 2021, 07:46

2loop Tech zajmuje się recyklingiem paneli fotowoltaicznych i rozpoczyna ofertę akcji. W planach debiut na NewConnect

2loop Tech, spółka z branży technologiczno-badawczej, która specjalizuje się w bezodpadowym recyklingu paneli fotowoltaicznych, zamierza przeprowadzić pre-IPO i zadebiutować na rynku NewConnect w 2022 r.

Spółka zamierza odpowiedzieć na szybko rosnący problem utylizacji m.in. zużytych paneli fotowoltaicznych i ich negatywnego wpływu na środowisko. 2loop Tech opracowuje, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, technologię pozwalającą na odzysk blisko 99% surowców z paneli fotowoltaicznych. Zamierza też stworzyć linię technologiczną przetwarzającą zużyte instalacje fotowoltaiczne. W tym celu spółka podpisała list intencyjny współpracy z ESOLEO – spółką z Grupy Cyfrowy Polsat.

Technologia rozwiązaniem problemu zużytych paneli fotowoltaicznych

2loop Tech opracowuje nowatorskie technologie pozwalające na efektywny ekonomicznie recykling instalacji energetycznych używanych w sektorze OZE, w tym paneli PV i łopat turbin wiatrowych. W założeniu spółka ma zamiar czerpać przychody zarówno z samego procesu recyklingu, jak i też ze sprzedaży licencji na użycie opracowanych technologii.

„Stajemy przed globalnym wyzwaniem zagospodarowania zużytych paneli fotowoltaicznych. Nasze metody przetwarzania zużytych paneli, opracowane wraz z firmą 2loop Tech, będą nie tylko w 100% ekologiczne, lecz również efektywne ekonomicznie. Dzięki opracowanym technologiom odzyskamy praktycznie wszystko co możliwe, łącznie z metalami szlachetnymi, takimi jak srebro, w formie umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie” – mówi prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Prace nad doskonaleniem technologii recyklingu paneli są na zaawansowanym etapie. Spółka już zakończyła badania w skali laboratoryjnej i przygotowuje się do ich kontynuacji w skali przemysłowej.

„Badania w skali technicznej przeprowadzimy niebawem na specjalnie zbudowanej instalacji pilotażowej. Dowodem na zaawansowanie badań jest złożenie przez spółkę pierwszego wniosku patentowego.” – mówi dr Grzegorz Kujawski, Przewodniczący Rady Nadzorczej 2loop Tech.

2loop Tech złożyła już wniosek patentowy dotyczący wynalazku bezodpadowego przetwarzania instalacji PV w celu osiągnięcia bezodpadowej technologii recyklingu paneli PV. Spółka zapowiada kolejne wnioski do Urzędu Patentowego RP.

„Nasz wniosek dotyczy sposobu ogrzewania panelu poniżej temperatury mięknięcia szkła oraz powyżej temperatury rozkładu folii typu EVA lub typu Tedlar. Pozwoli to na późniejszą separację mieszaniny szkła, krzemu oraz cennych metali znanymi metodami separacji, co jest kluczowe dla całego procesu recyklingu” – tłumaczy Marcin Karbowniczek, Prezes Zarządu 2loop Tech S.A.

Obecnie 2loop Tech czeka także na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 5 mln zł złożonego w NCBiR.
 

2loop_Tech_1536x768

Zobacz także: AGH oraz 2loop Tech opracują technologię blisko 100% recyklingu paneli fotowoltaicznych

Prototypowa linia technologiczna

Spółka planuje dokonać adaptacji i wyposażyć wydzierżawiony zakład przemysłowy w Czaplach. Tam też zamierza zainstalować linię technologiczną do przetwarzania paneli PV.

„Budynki zakładu (hale produkcyjne, magazyny, budynki pomocnicze, drogi dojazdowe), a także niezbędne instalacje doprowadzające media już istnieją. Instalacja recyklingu w oddziale Czaple będzie budowana przez spółkę we współpracy z zewnętrznym dostawcą wybranym w postępowaniu przetargowym. W przypadku zawarcia przez nas umowy o dofinansowanie z NCBiR, koszt instalacji będzie w bardzo istotnej części finansowany w ramach tej umowy.” - tłumaczy dr Grzegorz Kujawski.

2loop Tech podpisał list intencyjny z ESOLEO – spółką z Grupy Cyfrowy Polsat – w celu budowy wspólnego zakładu przetwarzającego wycofane instalacje PV. Spółka ESOLEO wspiera 2loop Tech także w badaniach nad technologią recyklingu paneli fotowoltaicznych.

„Zainteresowanie ze strony rynku naszą technologią jest ogromne. Już teraz mamy podpisanych kilka listów intencyjnych z firmami zajmującymi się dostarczaniem i montażem systemów energii odnawialnych, w tym m.in. z ESOLEO. W ramach współpracy, ESOLEO będzie wspierała działania 2Loop Tech S.A. w zakresie prowadzonych badań i rozwoju oraz wdrażania technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych, a w szczególności paneli instalowanych przez ESOLEO. Planujemy powołać spółkę celową, która wybuduje drugi zakład recyklingu ogniw fotowoltaicznych. W zakładzie zostanie wdrożona technologia opracowana przez 2loop Tech S.A.” - precyzuje Kujawski.

Wdrożenie technologii i pełny rozruch zakładu planowany jest do końca 2023 r. Wcześniej, pod koniec 2022 r., zakład powinien już funkcjonować na próbkach paneli w celu optymalizacji linii przetwarzania.

„Nasze doświadczenia we wdrażaniu technologii wskazują, że proces wdrażania w skali przemysłowej powinien potrwać około roku. Trzeba jednak pamiętać, że aby móc działać w branży recyklingu odpadów, konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i decyzji środowiskowych. Trzeba się liczyć z tym, że proces pozyskiwania wszystkich zgód, który odbywa się równolegle do działań badawczych i wdrożeniowych trwa około 2 lat. Jesteśmy też przygotowani na zdarzenia losowe, a więc na ewentualne opóźnienia, dlatego zakładamy że finalne wdrożenie technologii i oddanie zakładu do użytku nastąpi pod koniec 2023 roku. - wyjaśnia Kujawski.

Zobacz także: Pierwszy w Polsce wniosek patentowy dotyczący bezodpadowej metody recyklingu paneli PV

Nie tylko recykling paneli, ale też łopat turbin wiatrowych

Spółka opracowuje też nowe technologie służące recyklingowi kompozytów używanych do budowy łopat turbin wiatrowych. Odzyskane surowce znajdą zastosowania w wielu segmentach przemysłu.

„Uzyskany w ten sposób recyklat mógłby znaleźć zastosowanie np. do budowy silosów, zbiorników, laminatów, jako wzmocnienia żywic propylenowych czy do izolacji składowisk odpadów. Można go też wykorzystywać jako podsypkę do budowy dróg czy jako element wzmacniający beton.” - wyjaśnia dr Grzegorz Kujawski.

„Obecnie w sektorze energii wiatrowej na całym świecie jest ok. 2,5 miliona ton materiału kompozytowego w użyciu. WindEurope szacuje, że około 14 000 turbin wirników może zostać wycofanych z eksploatacji do 2023 r., co odpowiada masie 40 000 – 60 000 ton.” - dodaje.

Technologia recyklingu łopat turbin wiatrowych, opracowywana przez spółkę, jest obecnie na mniej zaawansowanym etapie niż technologia recyklingu PV. Jej dalszy rozwój ma zostać wsparty przez część środków z emisji akcji.
 

Recykling paneli słonecznych

Sprzyjający rynek rozwoju fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularną metodą produkcji energii. Według szacunków podawanych przez spółkę, tylko w Polsce będzie zainstalowanych ponad 420 tys ton paneli do 2025 r.

Analitycy Research&Markets w raporcie “Europe Solar Panel Recycling Market 2020-2027” przytaczanym przez spółkę przewidują, że wartość rynku recyklingu paneli fotowoltaicznych w Europie będzie rosła 19% rocznie w latach 2020-2027. Wartość sektora wzrośnie więc do 165,8 mln USD w porównianiu do 49,1 mln USD w 2020 r.

„Szacując, że średnia żywotność paneli wynosi 20 – 30 lat, już w najbliższych latach, w samej Polsce, do utylizacji lub recyklingu może trafić ponad 100 ton zużytych instalacji fotowoltaicznych. Już teraz z paneli fotowoltaicznych można odzyskiwać surowce, m.in. aluminium, krzem czy szkło. Na razie są to jednak często metody niekompletne lub mało wydajne i kosztowne” – podaje spółka.

Zobacz także: Rosnące zapotrzebowanie na recykling paneli PV

Emisja akcji i plany debiutu na NewConnect

Zapisy na akcje 2loop Tech rozpoczną się już w środę 15 września i potrwają maksymalnie do 29 września. Zbiórka publiczna będzie realizowana za pośrednictwem strony internetowej spółki.

„Staramy się bardzo oszczędnie wydawać wszelkie środki, dlatego nie korzystamy z pomocy domu maklerskiego do promocji naszej oferty publicznej, dzięki czemu nie musimy przeznaczyć środków z emisji na prowizję dla pośrednika” – mówi dr Grzegorz Kujawski.

Spółka ma zamiar pozyskać ok. 4,3 mln zł głównie na poszerzenie zakresu prowadzonych badań.

„Pozyskane środki chcemy w pierwszej kolejności wydatkować na dalsze badania oraz na zakup maszyn do recyklingu w budowanym zakładzie. Jeśli pozyskamy grant z NCBiR, część z tych funduszy pójdzie na wkład własny do grantu, co pozwoli zaoszczędzone środki przeznaczyć na kolejne cele.” - wyjaśnia Kujawski.

Środki zostaną też spożytkowane na ochronę patentową i komercjalizację projektu. Ponadto, dofinansowanie z emisji akcji pozwoli na rozwinięcie technologii recyklingu łopat turbin wiatrowych.

„Poza tym chcemy zabezpieczyć środki na nowy projekt badawczy w branży OZE, poszerzenie zespołu B+R, na działania promocyjne oraz administracyjne” – dodaje.

Większość środków ma być spożytkowana do końca 2023 roku. Wycena spółki post-money, przy założeniu objęcia całej emisji akcji, wyniesie ok. 34,8 mln zł.

2loop Tech, po zakończeniu oferty publicznej, zamierza wejść na NewConnect. Prace w tym kierunku już trwają. Spółka przygotowuje dokument ofertowy i jest w trakcie wyboru autoryzowanego doradcy. Sam debiut planowany jest na 2022 r.

„Badania, które prowadzimy, są jednymi z najbardziej zaawansowanych w Europie i pozwolą na efektywny ekonomicznie i środowiskowo recykling m.in. paneli PV. Dzięki emisji akcji w ramach pre-IPO chcemy dać szerokiemu gronu inwestorów możliwość uczestniczenia w naszym innowacyjnym projekcie – podsumowuje Marcin Karbowniczek, prezes zarządu 2loop Tech.

Zobacz także: Debiuty, artykuły, analizy IPO w Strefie Inwestorów

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.