9 najbardziej wydajnych spółek, dających nadzieję na dywidendę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
16 gru 2014, 07:30

9 najbardziej wydajnych spółek, dających nadzieję na dywidendę

9 najbardziej wydajnych spółek dających nadzieję na dywidendęNa Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można obecnie znaleźć wiele spółek rentownych i coraz lepiej zarządzanych. W tym artykule skupimy się na najlepszych z nich. Zbadamy, które spółki najbardziej wydajnie zarządzają kapitałem. Sprawdzimy, jak radziły sobie w przeszłości i czy generują zyski. Następnie wybierzemy spośród nich te, które mogą się tymi zyskami podzielić z akcjonariuszami. Na końcu zaś, przedstawimy krótki opis, jak w przyszłości przeprowadzić samemu podobną selekcję.

Pierwsza selekcja

Podstawowym kryterium naszej selekcji spółek jest zysk. Wybieramy więc tylko te firmy notowane na GPW, których wskaźnik C/Z jest dodatni. By uniknąć spółek bardzo tanich, czyli takich, które prawdopodobnie mają problemy finansowe, dolną granicę wartości wskaźnika C/Z przesuniemy na 5. Z drugiej strony, niektóre spółki mają bardzo małe zyski lub są po prostu mocno przewartościowane przez rynek i przez to ich wartości wskaźnika C/Z są bardzo wysokie. W obu przypadkach jest to niepożądana cecha, jeśli chcemy na poważnie rozważyć inwestycję w nie. Dlatego górną granicę wartości C/Z ustalmy na wartości 30, która odpowiada 2,5 krotności aktualnego wskaźnika C/Z dla indeksu WIG.

Drugim istotnym kryterium, które w tej analizie weźmiemy pod uwagę, jest zwrot z zainwestowanego kapitału. Zależy nam na spółkach, których zarządy skutecznie wykorzystują powierzone im kapitały, zarówno własne jak i te pochodzące z kredytów i z wyemitowanych obligacji. Najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem wydajności inwestycji jest ROIC. Mówi ile kapitału jest generowanego przez biznes w porównaniu do ilości kapitału zainwestowanego w niego. Wybierzemy do dalszych badań spółki, które mają najwyższe wartości wskaźnika ROIC. Więcej o wskaźniku ROIC i sposobach jego użycia można przeczytać w bazie wiedzy Sindicator.net tutaj.

Sortując spółki z wartościami C/Z pomiędzy 5 a 30 po wartościach ROIC, otrzymujemy następującą listę 20 najlepszych przedsiębiorstw:

Tabela 1. Najlepsze 20 spółek z wysokim ROIC i CZ w granicach od 5 do 30. Dane na podstawie skanowania za pomocą narzędzia Sindi
Tabela 1. Najlepsze 20 spółek z wysokim ROIC i C/Z w granicach od 5 do 30.
Dane na podstawie skanowania za pomocą narzędzia Sindicator.net na dzień 12.12.2014 r.

Historia ma znaczenie

Sposobem opisanym powyżej, wybraliśmy obiecujące spółki. Jednak to nie koniec analizy. Należy jeszcze zwrócić uwagę na kilka czynników, które upewnią nas, że dana spółka nie znalazła się w tym rankingu przypadkowo.

Pierwszym z nich jest stabilność zysków. Sprawdzamy więc, czy historyczne wartości wskaźnika C/Z lub wskaźnika ROA są dodatnie. Drugą - ważniejszą rzeczą - jest stabilność płynności płatniczej. W tym celu sprawdzamy czy obecnie, ale także i historycznie, spółka ma prawidłowe wartości wskaźników current ratio, quick ratio i C/WK Grahama. Pod pojęciem "prawidłowe" rozumiemy wartości current ratio większe od 1,3; quick ratio większe od 0,75; wskaźnika C/WK Grahama większe od 0. Można też sprawdzić czy zadłużenie spółki wyrażone np. wskaźnikiem ogólnego zadłużenia nie wzrasta.

Dodatkowo, można pokusić się o sprawdzenie, czy akcjonariusze spółki mają szansę na wypłatę dywidendy. Byłby to dodatkowy atut. Można to zrobić sprawdzając czy spółka wypłacała już wcześniej dywidendy i śledząc zapowiedzi i zmiany w polityce tychże dywidend w komunikatach wybranych, najlepszych spółek.

Dla wygody czytelników, przedstawiamy naszą analizę pierwszych 10 spółek z Tabeli 1, bazując głównie na informacjach z serwisu Sindicator.net.

Quercus TFI S.A. #QRS

Na zakończenie roku 2010 towarzystwo funduszy inwestycyjnych Quercus wykazało zyski, które od tamtej pory systematycznie rosną. Obecnie spółka ma wartości C/Z nieco niższe niż średnia dla indeksu. Jednocześnie bardzo duże wartości ROIC wskazują na dobre zarządzanie kapitałem. Także bardzo dobra płynność finansowa i niskie zadłużenie (wskaźnik ogólnego zadłużenia: 13,33%) to potwierdzają. Wraz z pojawieniem się zysków, spółka rozpoczęła także wypłatę dywidend. W ostatnim roku zamiast dywidendy, walne zgromadzenie akcjonariuszy przegłosowało jednak skup akcji własnych po atrakcyjnej cenie, co także jest formą wypłaty zysku. Zważywszy, że zysk na akcję wzrósł z 0,55 zł na 0,68 zł możemy spodziewać się, że także w 2015 roku spółka podzieli się nim z akcjonariuszami, czy to poprzez dywidendę czy przez skup akcji własnych.

Kino Polska TV S.A. #KPL

Spółka ma od wielu lat zyski. W tym roku mocno spadł kurs, więc wartość wskaźnika C/Z 5,04 jest obecnie na bardzo atrakcyjnym poziomie. Ponadto spółka ma bardzo dobrą płynność finansową, a zadłużenie sięga tylko 19% aktywów. Dywidendy są wypłacane od 2011 roku. W tym roku, mimo emisji akcji, nastąpił wzrost zysku na akcję aż o 88%, więc spodziewana dywidenda może być wyższa niż w poprzednich latach.

Rysunek 1. Fragment strony spółki Kino Polska S.A. z serwisu Sindicator.net
Rysunek 1. Fragment strony spółki Kino Polska S.A. z serwisu Sindicator.net

Rainbow Tours S.A. #RBW

Spółka ma stosunkowo niskie wartości C/Z (8,09), mimo wzrostu kursu w ostatnich latach. Jednocześnie wykazuje zyski od 2009 r. Obecnie ma dobrą płynność (current ratio 1,39). Wciąż ma duże zadłużenie, ale wysoka wartość wskaźnika ROIC świadczy o dobrym jego wykorzystaniu. Dywidendy wypłaciła za ostatnie dwa lata i jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, to prawdopodobnie w 2015 także będzie można liczyć na dywidendę, gdyż zysk na akcję wzrósł aż o 144%. Przyszła dywidenda, przy zachowaniu takiej samej proporcji wypłaconych zysków i nie zaskakującego IV kwartału, może wynieść około 0,86 zł na akcję. Czyli obecnie stopa dywidendy, przy tych założeniach, wynosi około 4,6%

Skarbiec Holding S.A. #SKH

Skarbiec jest nowym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na GPW. Jest to dużo większa spółka, pod względem wartości zarządzanych funduszy, od Querqus TFI S.A. i także tańsza. Ma niższą wydajność inwestycji mierzoną wskaźnikiem ROIC, co jest uzasadnione mniejszą rentownością (ROA 34,30%). Nie ma historii dywidend, ale w prospekcie emisyjnym zarząd zapowiadał wypłatę nawet 100% przyszłych zysków. Można pokusić się o oszacowanie obecnej stopy dywidendy. Wynosi ona aż 13%, lecz została wyliczona na podstawie nieaktualnych danych, gdyż spółka nie opublikowała raportu za III kwartał. Należy też pamiętać, że w 2015 roku spółka przesuwa zakończenie roku obrotowego więc dywidenda, jeśli zostanie wypłacona, to z półrocznym opóźnieniem (zima 2015).

Budimex S.A. #BDX

Budimex S.A. to najlepsza Polska spółka budowlana, która wykazuje zyski od lat. Kurs rośnie mimo zawirowań na rynkach. Niestety spółka ma kiepską płynność (current ratio 1,08) i bardzo duże zadłużenie (wskaźnik ogólnego zadłużenia 86,93%), ale widać, że zarząd wie jak zarządzać finansami, gdyż podobne wartości wskaźników są utrzymywane od 9 lat i mimo to zyski systematycznie rosną. Wypłacana jest też regularnie dywidenda, od 2008 roku. Jeśli ta tendencja się utrzyma także w następnym roku, to obecnie stopa dywidendy dla spółki wciąż jest wysoka i wynosi około 9%.

Rysunek 2. Fragment strony spółki Budimex S.A. z serwisu Sindicator.net
Rysunek 2. Fragment strony spółki Budimex S.A. z serwisu Sindicator.net

Polwax S.A. #PWX

Polwax S.A. to drugi tegoroczny debiutant w naszym zestawieniu. Mimo ostatnich wzrostów, spółka ma wciąż niskie C/Z. Wykazuje zyski i ma dobrą płynność, choć wysokie zadłużenie. Zarząd zapowiada regularne dywidendy w wysokości 30-50% zysków. Jeśli zyski w następnym kwartale utrzymają się na podobnym poziomie, to obecna stopa dywidendy wyniesie od 4,3% do 7,3%.

Inter RAO Lietuva AB #IRL

Litewska spółka zajmująca się produkcją energii elektrycznej (wiatrowej). Kurs wzrósł mocno przez ostatnie dwa kwartały po równie gwałtownym spadku w pierwszej połowie tego roku. Spółka wykazuje zyski od lat, ale należy zwrócić uwagę na stale pogarszającą się płynność finansową jednocześnie przy rosnącym zadłużeniu. Może to oznaczać kłopoty w przyszłości. Ostatnia dywidenda została wypłacona raz za rok 2012. Reasumując, mimo zysków, spółka może mieć w przyszłości problemy finansowe i raczej nie należy się spodziewać dywidendy. W przypadku tej inwestycji należy uwzględnić też fakt, że jest to firma zagraniczna, która nie podlega polskiemu prawu.

Rysunek 3. Fragment strony spółki Inter RAO Lietuva AB z serwisu Sindicator.net
Rysunek 3. Fragment strony spółki Inter RAO Lietuva AB z serwisu Sindicator.net

Simple S.A. #SME

Spółka z branży informatycznej Simple S.A. notuje wysokie zyski od lat. Jej płynność finansowa jest na granicy poprawnych wartości wskaźników. Ma także, jak na tę branżę wysokie zadłużenie. Wskaźnik ogólnego zadłużenia ma wartość 52,30% gdy średnia w branży wynosi 39,03%. Za to na koniec III kwartału spółka zanotowała wyższy o 42% zysk na akcję niż pod koniec 2013 r. i od trzech lat wypłaca regularnie dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 7,41%, jeśli założymy takie same zyski za następny kwartał i wypłatę takiego samego procenta zysków, co w tym roku.

Rysunek 4. Fragment strony spółki Simple S.A. z serwisu Sindicator.net
Rysunek 4. Fragment strony spółki Simple S.A. z serwisu Sindicator.net

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. #ENE

W przeciwieństwie do pozostałych spółek z tego zestawienia, ENEL-MED nie ma regularnych zysków. W przeszłości miała także fatalną płynność i wysokie zadłużenie. Jednak w ostatnich kwartałach nastąpiła poprawa. Znów pojawiły się zyski i to znaczne (ROA 25,57%). Płynność finansowa wróciła do normy i spadło znacząco zadłużenie (z 55% do 33%). Wzrost kursu w ostatnich latach świadczy o tym, że rynek spodziewa się, że zmiany na lepsze się utrzymają. Zyskiem spółka podzieliła się raz, w 2012 r. Biorąc jednak pod uwagę poprawę zachodzącą w spółce i wzrost kursu oraz zyski, może to być niespodzianka dywidendowa w następnym roku.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. #EUC

Spółka wykazuje rentowność od lat. Także inne wskaźniki ma dobre, zarówno teraz jak i historycznie. Zyski powoli rosną, a dywidendy są wypłacane od 2011 roku. Co ciekawe, co roku jest wypłacany coraz większy procent zysków w postaci dywidend. W ostatnim roku było to 57% zysku. Jeśli więc, także w następnym kwartale utrzymają się podobne wartości wskaźników, to obecnie stopa dywidendy dla tej spółki wyniesie około 4,9% 

Podsumowanie

Wybraliśmy dziewięć spółek, które najlepiej zarządzają kapitałem, generują zyski oraz jest szansa, że w 2015 roku wypłacą dywidendę. Dokonaliśmy tego w kilku krokach:

  1. Wybór spółek z zyskami. Pominęliśmy bardzo tanie i bardzo drogie, zawężając wybór do spółek, dla których wartości wskaźnika C/Z są pomiędzy 5 a 30. Zachęcamy jednak do dowolnej zmiany tych ograniczeń i sprawdzenia, czy poza tym przedziałem nie czają się też okazje inwestycyjne.
  2. Wybór spółek z wysokim zwrotem z zainwestowanego kapitału. Firmy, z wartościami wskaźnika C/Z mieszczącymi się w powyższym przedziale, zostały posortowane malejąco pod względem wartości wskaźnika ROIC.

  3. Sprawdzenie zysków oraz płynności wybranych spółek teraz i historycznie. Wybrane najlepsze spółki zostały sprawdzone pod kątem prawidłowych wartości wskaźników, zarówno obecnie, jak też i w przeszłości. Jest to ważne, gdyż fakt, że spółka radziła sobie dobrze finansowo przez długi okres daje nadzieję na kontynuację dobrych wyników w przyszłości. Zweryfikowaliśmy, czy spółki miały dobrą płynność, sprawdzając czy wskaźnik current ratio ma wartości większe od 1,3; quick ratio > 0,75 i czy C/WK Grahama jest dodatni. Natomiast dodatnie wartości wskaźnika ROA były oznaką rentowności.

Spośród dziesięciu sprawdzonych spółek, znaleźliśmy aż dziewięć stabilnych finansowo i z szansą na wypłatę dywidendy w następnym roku. Większość z nich jest także w trendzie wzrostowym. Tak więc, nawet stosując prostą selekcję, opartą na dwóch wskaźnikach (C/Z i ROIC) można już mieć duże szanse na znalezienie ciekawych propozycji inwestycyjnych.

Świąteczna wyprzedaż w Sindicator.netSindicator.net

Od dzisiaj, do czwartku, 18 grudnia 2014 r., do godziny 23:59 trwać będzie świąteczna wyprzedaż abonamentów w Sindicator.net. W jej trakcie można będzie uzyskać dostęp do tego przydatnego narzędzia dla inwestorów giełdowych w obniżonej cenie. Wyprzedaż jest jednak objęta limitem. Obniżona cena dotyczy tylko 50 abonamentów (o dowolnej długości).

Więcej informacji o Sindicator.net oraz szczegóły oferty promocyjnej dostępne są pod adresem Sindicator.net. 

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.