Limity wpłat na IKE i IKZE w 2019 r. znów wyższe niż w roku 2018
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
08 lis 2018, 15:23

Znamy nowe limity wpłat na IKE i IKZE w 2019 r. Na emeryturę można odłożyć więcej niż w 2018


Po raz kolejny wzrosła wysokość limitów kwot wpłacanych na IKE oraz IKZE. W 2019 r. limit kwot wpłacanych na IKE wynosi 14 295 zł, a na konto IKZE – 5718 zł. To oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku odpowiednio o 966 zł w przypadku IKE i o 386,40 zł jeśli chodzi o IKZE.


Jak wylicza się limity wpłat na IKE oraz IKZE?

Co roku ustalany jest roczny limit maksymalnych wpłat na IKE oraz IKZE. Informacje o limitach są publikowane w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydanego oddzielnie dla IKE oraz IKZE.

Zgodnie z ustawą z 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Odpowiednio wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wskazanej kwoty.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 21 sierpnia 2018 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 roku wzrośnie do kwoty 4765 zł. Z tego też wynika tegoroczny limit wpłat na IKE, który wynosi 14 295 zł (4765 x 3), a w IKZE – 5718 zł (4765 x 1,2).

Zobacz także: Jak dzięki IKE samodzielnie oszczędzać na emeryturę i zyskać nawet 150 tys. zł

Limity wpłat na IKE oraz IKZE są coraz wyższe

Przez ostatnie kilka lat limity kwot wpłacanych na IKE oraz IKZE są coraz wyższe. To efekt wciąż rosnącego przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, które stanowi podstawę do wyliczenia corocznych limitów.
 

Zobacz także: Jak skutecznie oszczędzać na emeryturę, wykorzystując IKE, akcje i obligacje? | 21% Rocznie | Podcast | Jak inwestować

Limity wpłat na IKE, lata 2004 – 2019

RokLimit kwot (zł)
201914295,00
201813329,00
201712789,00
201612165,00
201511877,00
201411238,00
201311139,00
201210578,00
201110077,00
20109579,00
20099579,00
20084055,12
20073697,00
20063521,00
20053635,00
20043435,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 

Limity wpłat na IKZE, lata 2012 – 2019

RokLimit kwot (zł)
20195718,00
20185331,60
20175115,60
20164866,00
20154750,80
20144495,20
20134231,00
20124031,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zobacz także: Limity wpłat na IKE i IKZE w 2018 r. wyższe niż w poprzednim roku 

Czym jest IKE oraz IKZE?

Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to dobrowolne formy ubezpieczenia społecznego. Wraz z pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE) i pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), zaliczane są do tzw. III filaru emerytalnego. W ten sposób można samodzielnie dodatkowo odkładać oszczędności na przyszłą emeryturę.

Dlaczego warto oszczędzać na IKE oraz IKZE?

IKE oraz IKZE cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród oszczędzających długoterminowo. To jedna z form oszczędzania, która daje szansę na samodzielne decydowanie o pomnażaniu środków na emeryturę. Jeśli zdecydujesz się na założenie IKE lub IKZE, będziesz mógł przede wszystkim skorzystać z ulg podatkowych.

Osoba posiadająca IKE jest zwolniona od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki w wys. 19%), jeśli będzie posiadać tylko jedno IKE oraz gdy zostanie spełnione ograniczenie kwotowe dotyczące wysokości wpłat, czyli wspomniane limity. Sama wypłata środków z IKE jest nieopodatkowana.

Natomiast osoba oszczędzająca w IKZE będzie mogła odliczyć wpłaty na IKZE od podstawy opodatkowania. Musi być tylko spełniony jeden warunek, czyli posiadanie jednego IKZE. Zapłaci jednak ona zryczałtowany podatek w wys. 10% przychodu gdy wypłaci środki z IKZE. Ta sama zasada obowiązuje gdy w przypadku śmierci oszczędzającego z wypłaty skorzysta uprawniony do wypłaty środków z IKZE.

Zobacz także: Pracownicze plany kapitałowe, oto jak będą inwestować twoje pieniądze na emeryturę fundusze prowadzące PPK

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.