Fundusze Altus TFI zanotowały gigantyczne odpływy we wrześniu. Towarzystwo napisało listo do inwestorów

Fundusze Altus TFI zanotowały gigantyczne odpływy we wrześniu. Towarzystwo napisało list do inwestorów

Altus TFI straciło niemal połowę zarządzanych aktywów. We wrześniu. W ciągu 1 (jednego) miesiąca. Samo przyznaje w liście do inwestorów, że przeżyło swoisty „run na fundusze”, podobny do paniki bankowej.
 

We wrześniu wartość aktywów Altus TFI w zarządzaniu poszła w dół o 5,5 mld zł, z 13 mld zł do 7,5 mld zł, czyli o 42%. Wartość aktywów otwartych funduszy inwestycyjnych Altus TFI spadła w trakcie ostatnich 2 tygodni września o 23%, do 345,8 mln zł.

Chyba nie będzie błędem ani nadużyciem, jeśli stwierdzimy, że takiego odpływu aktywów i klientów nie przeżyło żadne TFI w historii polskiego rynku kapitałowego. Nie dziwota, że Altus jest jedną z najgorszych inwestycji 2018 roku na GPW - akcje towarzystwa potaniały o 84%.

1. Historia notowań Altus TFI

1

2. Najgorsze inwestycje roku 2018 na GPW

2

Altus TFI przyznaje, że przeżyło run klientów na fundusze inwestycyjne

Altus TFI opublikowało list do inwestorów, w którym przyznało, że przeżyło coś na kształt runu bankowego. Różnica jest taka, że klienci chcieli masowo wycofywać pieniądze z funduszy, a nie z lokat i rachunków bankowych.

„Co by się stało gdyby pod wpływem paniki, lub nie zawsze rzetelnych, a czasami wręcz nieprawdziwych informacji Klienci zdecydowaliby się wypłacić jednocześnie aktywa z produktów, które są ulokowane na rynku kapitałowym? Tę skrajną sytuację, w naszej ocenie właśnie mieliśmy okazję zaobserwować w przypadku funduszy, zarządzanych przez Altus TFI.

Znaleźliśmy się w sytuacji gdy Klienci - czasami z własnej woli i inicjatywy, czasem pod wpływem czyjejś sugestii - zdecydowali się jednocześnie i masowo złożyć żądania wykupu, których wartość w przypadku niektórych funduszy sięgała nawet 80%, a czasem ponad 90% wartości ich aktywów. Gdyby do dowolnego banku zgłosiła się w ciągu miesiąca podobna liczba Klientów z żądaniem wycofania depozytów w podobnej skali, to bank ten byłby z całą pewnością zmuszony zawiesić na pewien czas obsługę Klientów z uwagi na brak środków płynnych do realizacji tych żądań Klientów” – napisało Altus TFI w komunikacie.

list

Zobacz także: Co to właściwie oznacza w praktyce, że Altus TFI likwiduje 6 subfunduszy otwartych?

Altus tłumaczy, dlaczego zastosował proporcjonalną redukcję składanych żądań wykupu

Altus TFI nie odpowiada na wszystkie żądania wykupu, bo „realizacja tych zleceń z posiadanej przez fundusze gotówki, czy środków pochodzących ze zbycia instrumentów dłużnych, nie byłaby możliwa, a co za tym idzie wymusiłoby to na zarządzających masową wyprzedaż akcji w bardzo krótkim czasie - a co się z tym wiąże ogromne straty, często sięgające 40-50%, niezależnie od prawdziwej wartości tych akcji” – tłumaczy Altus TFI. „To tak jakbyście Państwo byli zmuszeni do sprzedania całego swojego majątku w ciągu kilku dni, wszystkich nieruchomości i ruchomości. Każdy z nas wie, że jest to możliwe tylko godząc się na ceny znacznie niższe niż rynkowe, dlatego nikt z nas z własnej woli tak nie robi” - dodaje.

Dlatego też Altus TFI zdecydowało się na zastosowanie proporcjonalnej redukcji składanych żądań wykupu. „To rozwiązanie minimalizuje negatywny efekt (lecz go nie eliminuje) i nie wymusza tak znacznej skali wyprzedaży akcji na rynku, a tym samym chroni wartość certyfikatów, a więc jest w najlepiej pojętym interesie naszych Klientów. [...] Najlepszym naszym zdaniem dowodem potwierdzającym te nieprzychylne czynniki jest fakt, że spółki w których Altus TFI zmniejszył zaangażowanie poniżej progu 5% w akcjonariacie, w wielu przypadkach bardzo solidnie i pozytywnie odreagowały, a skala tego ruchu to często kilkanaście, a nawet niekiedy ponad 20% w ciągu kilku sesji” – zwraca uwagę Altus TFI.

Altus namawia, by nie składać zleceń wykupu

Zarząd Altus TFI robi co może, by ratować biznes. Na końcu listu uspokaja inwestorów i namawia ich do przemyślenia podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

„Wiele firm aktualnie na rynku jest wycenianych bardzo atrakcyjnie i z perspektywy czasu mogłoby się okazać, że sprzedając akcje w tym momencie realizacja tych transakcji nastąpiłaby po bardzo zaniżonych cenach, a finalnie Państwo zrealizowaliby stratę na poziomie funduszu. Wyceny bardzo wielu akcji są na poziomie sprzed 10 lat, kiedy to rynek osiągnął najniższe wartości po upadku banku Lehman Brothers, co wywołało recesję i największą bessę ostatnich lat. Mamy nadzieję, że argumenty, które staramy się przedstawić w tym krótkim komentarzu, jak również nasze transparentne działania oraz próba ochrony wartości Państwa inwestycji skłonią Państwa do zastanowienia się nad argumentami, które kierowały Państwem podczas składania zleceń wykupu” – przekonuje Altus TFI.

Rockbridge TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie 6 funduszami zamkniętymi

Kontrolowane przez Altusa Rockbridge TFI przejmuje zarządzanie 6 funduszami zamkniętymi. Chodzi o: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 oraz Altus Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Należy docenić starania zarządu Altus TFI pod wodzą Krzysztofa Mazurka: robi co może, by ratować biznes. Ale on chyba już nigdy nie będzie taki sam, jak kiedyś. Straty są bardzo duże, nie tylko te finansowe (spadek aktywów w zarządzaniu odbije się wydatnie na wynikach finansowych), ale także te wizerunkowe...

Źródła wykresów: 1. Strefa Inwestorów, 2. Stooq

Ilustracja: "De Windstoot", Willem van de Velde II (1707)

Zobacz także: Altus i Getback pogrążają giełdę. Największe spadki notowań małych spółek od kryzysu PIIGS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.