Napływy do funduszy inwestycyjnych w maju 2019 roku

Polskie fundusze powoli wyjmują głowę z piasku

W maju polski rynek funduszy inwestycyjnych nieśmiało podniósł głowę, którą w poprzednich dwóch miesiącach schował w piasek, niczym struś. Saldo wpłat do funduszy było dodatnie, choć skromne (+0,3 mld zł) – wynika z danych portalu Analizy.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Inwestorzy indywidualni wciąż jednak nie pchają się do polskich TFI drzwiami i oknami. W ubiegłym miesiącu saldo w funduszach detalicznych wyniosło ledwie +49 mln zł.

Fundusze bezpieczne przyciągają

Kategorią funduszy, która cieszy się największą popularnością, są fundusze dłużne. Do nich klienci wpłacili w maju blisko 0,5 mld zł. Co ciekawe, ujemny bilans wpłat i wypłat odnotowały w ubiegłym miesiącu strategie oparte na obligacjach skarbowych. Zwraca uwagę również fakt, że – jak podaje portal Analizy.pl - fundusze obligacji korporacyjnych utrzymały dodatni bilans sprzedaży, pozyskując w maju +158 mln zł netto.

Nawet fundusze nowych technologii tracą kapitał

Na cenzurowanym wciąż znajdują się fundusze akcyjne, które w ciągu ostatnich 16 miesięcy tylko raz miały dodatnie saldo wpłat i wypłat. W maju odpłynęło z nich o 393 mln zł więcej, niż do nich napłynęło. Odpływy były najmocniejsze z funduszy akcji zagranicznych (-255 mln zł). Co ciekawe, spore dopływy zanotował fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny (-79 mln zł).

Jeśli chodzi o poszczególne TFI, to w ubiegłym miesiącu najwięcej środków pozyskało Ipopema TFI (ale dzięki funduszowi sekurytyzacyjnemu, który nie jest detaliczny). W pierwszej trójce zestawienia portalu Analizy.pl znalazły się także BNP Paribas TFI (dzięki BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania) oraz Santander TFI (dzięki funduszom obligacji korporacyjnych). Z największym odpływem środków borykało się Investors TFI.

1. Saldo wpłat i wypłat do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych detalicznych w ujęciu miesięcznym

1
 

2. Saldo dla funduszy akcji skumulowane od początku 2016 roku (linia niebieska) na tle WIG (czerwona)

2
 

Zobacz także: Wycena funduszu Agio Kapitał spadła o 2,8 proc. po odpisie obligacji ZM Kania

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.