Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców – rząd publikuje wstępny projekt ustawy "Tarcza antykryzysowa"
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
23 mar 2020, 18:58

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców – rząd publikuje wstępny projekt ustawy, który stanowi pomoc dla firm w walce z koronawirusem

Rząd opublikował roboczy projekt ustawy wprowadzającej szereg udogodnień dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Pakiet osłonowy dla firm zakłada przede wszystkim ulgi w należnościach, ułatwienia w płatnościach podatków i składek ZUS, dopłaty do kredytów i wsparcie rynku pracy. Sprawdź dokładnie jak rząd zamierza pomóc przedsiębiorcom w walce z koronawirusem.

Pakiet osłonowy dla firm to rządowy projekt specustawy i pomoc przede wszystkim dla przedsiębiorców oraz pracodawców.

- Profilaktyka jest ważna, by zachować zdrowie. Podobnie ważne jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w gospodarce. Właśnie taką rolę odegrać ma, przygotowany przez rząd, pakiet osłonowy dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – powiedziała w oficjalnym komunikacie minister Jadwiga Emilewicz.

Pakiet osłonowy dla firm jest jednym z pięciu filarów projektu pod nazwą „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”. Rząd na wsparcie biznesu i gospodarki planuje w sumie przeznaczyć 212 mld złotych.

Prace nad ostateczną wersją pakietu osłonowego dla przedsiębiorców cały czas trwają. Niemniej jednak już teraz przedstawiamy najważniejsze rozwiązania prawne, które znalazły się w roboczej wersji ustawy o COVID-19.

Odroczenie terminów płatności podatków i zaliczek na podatki

Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców przewiduje liczne odroczenia terminów płatności podatków lub zaliczek na podatki. Przede wszystkim przedsiębiorcy będą mogli przesunąć lub odroczyć:

  • termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. na 1 czerwca 2020 r.
  • termin do zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r., o ile firma odnotowała przychody niższe o co najmniej 50%,
  • podatek od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

Ustawa o COVID-19 przewiduje również możliwość odstąpienia od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem, o ile jego przychody są mniejsze o co najmniej 50%. Natomiast tzw. mali podatnicy będą mogli odstąpić od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

Ponadto pakiet osłonowy zakłada przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników, z możliwością dobrowolnego złożenia nowego JPK_VAT w maju 2020 r.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

To chyba najważniejsza część ustawy o COVID-19, na którą czekają przedsiębiorcy. Jakie dokładnie zwolnienia i ulgi podatkowe proponuje rząd? Oto najważniejsze z nich:

  • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
  • zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy,
  • obniżenie o 90 proc. czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie,
  • obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

Ponadto ustawa o COVID-19 przewiduje także przepisy, które umożliwią gminom wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców. Powyższa zmiana ma dotyczyć przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy ze względu na COVID-19, stracili płynność finansową.

Mikropożyczki do 5 tys. zł

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Ponadto ustawa przewiduje 6-miesięczny okres karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia. Środki na pokrycie mikropożyczek zapewni Fundusz Pracy.

Rozliczenie strat podatkowych w CIT i PIT

Projekt ustawy o COVID-19 wprowadza również dla podatników PIT i CIT możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Żeby skorzystać z powyższego rozwiązania, podatnicy będą musieli złożyć korektę zeznania za 2019 r. i wykazać, że ich przychody osiągnięte w 2020 r. spadły o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Maksymalna strata, którą będzie można odliczyć od dochodu z 2019 r., ma wynosić 5 mln złotych w pierwszym roku. Natomiast nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.

Zwolnienia ze składek ZUS i czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej

Prawdopodobnie ostateczny projekt ustawy o COVID-19 będzie przewidywał zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50%. Natomiast wstępna wersja pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, opublikowana w sobotę 21 marca 2020 r., nie zawierała jeszcze takiego rozwiązania.

Robocza wersja ustawy o COVID-19 zakłada za to brak naliczania opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. Dotyczy to wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

Korzyści dla darczyńców środków przekazanych na walkę z COVID-19

Rząd będzie premiował darczyńców, którzy przekażą darowizny pieniężne lub rzeczowe na przeciwdziałanie COVID-19. Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r., uprzednio nieodliczone darowizny dokonane w tym okresie dla podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych i Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Eksperci i opozycja krytycznie o propozycjach rządu dotyczących walki z COVID-19

Opublikowany w sobotę 21 marca 2020 r. roboczy projekt ustawy o COVID-19 nie spotkał się z aprobatą zarówno opozycji jak i ekspertów. Zdaniem Roberta Biedronia, kandydata Lewicy na urząd prezydenta w najbliższych wyborach prezydenckich, propozycje rządu nie są wystarczające, aby wesprzeć polskich pracowników w walce z COVID-19.

Krytycznie o rozwiązaniach rządowych wypowiada się również klub przedsiębiorców Business Centre Club (BCC). Prezes BCC, Marek Goliszewski, wystosował nawet do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz list otwarty, w którym wskazał, że przedstawione projekty ustaw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie odpowiadają skali wyzwań w gospodarce i potrzebie osłony małego oraz średniego biznesu. Natomiast skala biurokracji, żądania dokumentacji firm, często wrażliwej, rozmaitych zaświadczeń, stanowią klasyczne działanie urzędnicze, w celu zabezpieczenia własnych pozycji. List otwarty zawierał również szereg propozycji i zmian BCC do rządowej ustawy o COVID-19.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.