Banki dalej zaostrzają politykę kredytową, zwłaszcza w przypadku kredytów konsumenckich
Obrazek użytkownika Wioletta Hass
08 lis 2022, 08:30

Banki dalej zaostrzają politykę kredytową, zwłaszcza w przypadku kredytów konsumenckich

W ostatnim kwartale roku banki nadal będą zaostrzały politykę kredytową, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Według ankiety NBP dotyczącej kryteriów i warunków udzielania kredytów już w II kw. pogorszyła się sytuacja na rynku kredytowym. Banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich kredytów, a w większości segmentów odnotowały widoczny spadek popytu.

Podobne dane można znaleźć w PKO Research.
 

Gorsza sytuacja gospodarcza uderzyła w kredyty

Trudna sytuacja gospodarcza oraz cykl podwyżek stóp procentowych NBP ograniczyły aktywność rynku kredytowego już w II kw. br. W tym czasie banki ostrzały kryteria przydzielania wszystkich rodzajów finansowań oraz odnotowały spadek popytu większej część segmentu, z wyjątkiem krótkoterminowych pożyczek dla dużych przedsiębiorstw i finansowań konsumenckich.

„Spadek popytu motywowany był głównie zmniejszeniem się zapotrzebowania na długoterminowe finansowanie inwestycji przedsiębiorstw oraz pogorszeniem się sytuacji gospodarstw domowych i prognozami sytuacji na rynku mieszkaniowym.” – czytamy w komunikacie NBP.

W III kw. banki zapowiadają dalsze zaostrzenia, szczególnie wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, oczekując silnego spadku popytu dla kredytów długoterminowych i mieszkaniowych.

„Na III kwartał 2022 r. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz oczekują spadku popytu, który w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych ma być znaczny.” – napisano w publikacji NBP.

Jeśli chodzi o kredyty dla przedsiębiorstw, ma nastąpić nieznaczne zaostrzenie kryteriów ich udzielania wobec wszystkich rodzajów finansowań. Banku oczekują spadku popytu, wyjątkiem mają być kredyty dla dużych firm na krótki termin, jednocześnie oczekując wzrostu zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego.

W przypadku kredytów mieszkaniowych w II kw nastąpiło istotne zaostrzenie kryteriów udzielania finansowania, który było wywołane pogarszaniem się prognoz sytuacji gospodarczej, cyklem podwyżek stóp procentowych oraz wdrożeniem rekomendacji KNF, ale także obniżeniem marży kredytowej.

W wyniku wyżej wymienionych czynników zauważono duży spadek popytu. Banki przewidują dalszego spadku popytu przy nieznacznym zaostrzeniu polityki kredytowej.

Polityka kredytów konsumpcyjnych jest zaostrzana, ze względu na pogarszającą sytuację gospodarstw domowych, wzrostem stóp NBP.

„[…] zaostrzenie kryteriów polityki kredytowej motywowane m.in. pogorszeniem się sytuacji gospodarstw domowych i wzrostem stóp procentowych przy jednoczesnym wzroście presji konkurencyjnej; zaostrzenie większości warunków kredytowania, w tym marży kredytowej i marży na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, przy zwiększeniu maksymalnej kwoty kredytu.” – możemy przeczytać w komunikacie NBP.

Wobec tego banki przewidują zaostrzenie polityki oraz spadek popytu, przy jednocześnie rosnącej presji konsumenckiej.

polityka kredytowa

Źródło: NBP

Sprzedaż kredytów hipotecznych zaczyna się stabilizować

Wydaje się, że rynek kredytów hipotecznych zaczyna się stabilizować. W październiku według najnowszych danych BIK wartość zapytań o hipoteki spadła o 68,7% r/r, tym samym nie zmieniając się od dwóch miesięcy.

Można przypuszczać, że w październiku udzielono kredytów na kwotę około 2,67 mld zł, co przy 2,5 mld zł udzielonych kredytów mieszkaniowych we wrześniu wskazywałoby na stabilizację na obecnym poziomie.

Czy ta sytuacja będzie się utrzymywać, okaże się w najbliższych dniach. Na pewno duży wpływ zachowanie segmentu hipotek będzie miało najbliższe posiedzenie RPP, na który rada zdecyduję o ewentualnej podwyżce stóp NBP.

Kolejna zebranie RPP odbędzie się już 9 listopada.

Zobacz także: Sprzedaż kredytów hipotecznych zaczyna się stabilizować na poziomie 70% niższym niż rok temu

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.