Restrukturyzacja PROJPRZEM-MAKRUM przynosi efekty. Spółka w 2017 roku notuje rekordowe wyniki choć zmiany jeszcze trwają | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
18 kwi 2018, 09:08

Restrukturyzacja PROJPRZEM-MAKRUM przynosi efekty. Spółka w 2017 roku notuje rekordowe wyniki choć zmiany jeszcze trwają

Restrukturyzacja spółki giełdowej nie jest częstą sytuacją. Kiedy się jednak pojawia i jest prowadzona przez doświadczony zespół może być okazją inwestycyjną. Dla inwestora, który przede wszystkim opiera swoje decyzje na analizie fundamentalnej, to okazja do zdobycia przewagi rynkowej. Przecież przejmująca firma robi to po to, aby wygenerować dodatkowy zysk. Dowodzi tego przejęcie i restrukturyzacja PROJRZEM-MAKRUM przez Grupę Kapitałową Immobile.

Nie bez znaczenia jest też to, że od formalnego przejęcia upłynęło już trochę czasu, to w PROJPRZEM-MAKRUM, wciąż jest potencjał do dalszej poprawy efektywności biznesu. Pokazują to niedawno opublikowane wyniki za 2017 rok.

Przejęcie i restrukturyzacja spółki giełdowej - dlaczego to interesujący temat

Każdy kto mnie zna, wie że jestem zwolennikiem poszukiwania okazji inwestycyjnych z potencjałem na dwucyfrowy wzrost. Aby jednak taka sytuacja mogła nastąpić, muszą pojawić się czynniki sprzyjające, jak np. zaskakująco dobre wyniki spółki, która była do tej pory niedoceniana przez rynek, nieoczekiwany duży kontrakt, czy udane wyjście spółki zagranicę.

Przejęcie i restrukturyzacja spółki giełdowej stwarza właśnie taką sytuację. W przypadku transakcji GK Immobile – PROJPRZEM z jednej strony mamy firmę z zespołem doświadczonych menadżerów i stabilnymi finansami, a z drugiej podmiot, który co prawda ma wartościowe aktywa, ale nie miał perspektyw rozwoju lub co gorsza, coraz trudniejszą sytuację finansową. Ale zacznijmy od początku.

Kurs akcji PROJPRZEM-MAKRUM lata 2016 - 2018

Kurs akcji PROJPRZEM-MAKRUM lata 2016 - 2018

Restrukturyzacja w PROJPRZEM-MAKRUM zaczęła się po przejęciu przez GK Immobile i wciąż trwa

Grupa Kapitałowa Immobile od 2015 roku szukała firmy, która pozwoliłaby na kontynuację i rozwój rozpoczętej, perspektywicznej działalności, czyli systemów parkingowych Modulo. Zarządowi spółki zależało na rozpoczęciu seryjnej produkcji, czego nie mogła zrobić we własnym zakładzie, należącym do spółki zależnej Makrum. Bydgoska grupa była zainteresowana akwizycją firmy, która dodatkowo miałaby: własny produkt, kanały sprzedaży i ugruntowaną renomę.
 

Przejęcie PROJPRZEMU otworzyło GK Immobile rozwój perspektywicznej działalności, czyli systemów parkingowych Modulo
Prezentacja systemów parkingowego Modulo
 

Celem było przejęcie, które powodowałoby także uzyskanie synergii różnego rodzaju np. synergii kosztowej czy produkcyjnej. Wybór padł na giełdowy PROJPRZEM. Spółka niemal idealnie pasowała do założeń akwizycyjnych. Systemy przeładunkowe, które produkowała oraz posiadany majątek produkcyjny, dobrze pasowały do założeń akwizycyjnych GKI. Dodatkowo PROJPRZEM przed przejęciem był w nie najlepszej kondycji finansowej – jego przychody w ujęciu rocznym spadały, a wynik już na poziomie operacyjnym był ujemny. Dodatkowo, był notowany poniżej wartości księgowej.

Proces skupowania akcji PROJPRZEMU rozpoczął się w 2016 r. i trwał około rok. Ostatecznie bydgoskiej grupie udało się nabyć pakiet 66% akcji. Walory były skupowane średnio po ok. 8 zł, co daje łączną cenę inwestycji o wartości 32 mln zł. Aktualnie cena akcji PROJPRZEMU to ok. 16-17 zł, co daje już ponad 100% zysku.

Zobacz także: Grupa Kapitałowa Immobile - na czym polega jej biznes i gdzie poszukiwać perspektyw na wzrost

Model biznesowy PROJPRZEM MAKRUM – trzy segmenty przychodowe

PROJPRZEM nie był anonimową spółką. Jego marka jest dobrze znana w branży od ponad 70 lat. Do momentu wejścia do Grupy Kapitałowej IMMOBILE, miał trzy segmenty przychodowe - systemy przeładunkowe, budownictwo przemysłowe oraz konstrukcje stalowe. Produkcja była oparta o dwa zakłady produkcyjne – w Sępólnie Krajeńskim i Koronowie. Siedziba spółki jest zlokalizowana w Bydgoszczy.

W skład segmentu przeładunkowego wchodzą pomosty, rampy przeładunkowe, uszczelnienia oraz segmentowe bramy przemysłowe i szybkobieżne. Sprzedaż obejmuje 33 kraje poprzez własną sieć handlową. Za ten segment odpowiada spółka zależna PromStahl, z siedzibami w Polsce i Niemczech. W segmencie tym spółka prezentuje również rozwijaną koncepcję automatycznych systemów parkingowych MODULO. Oba produkty łączą bowiem rozległe synergie.

W zakresie konstrukcji stalowych oferta obejmowała przede wszystkim hale przemysłowe i magazynowe. Obecnie segment ten zdominowany został przez produkcję maszyn krusząco-mielących, w której marka Makrum posiada 150 lat doświadczenia. Zmiana profilu tego segmentu poparta jest przeprowadzonym due dilligence i zakłada odejście od produkcji nierentownych konstrukcji stalowych na rzecz produktów własnych o stabilnej marce i jakości. Odbiorcami maszyn spod szyldu Makrum od dziesiątek lat jest np. KGHM.

W obszarze budownictwa przemysłowego firma pełni rolę generalnego wykonawcy i projektanta na terenie całego kraju. Zadania może realizować od etapu koncepcji projektowych do wykończenia „pod klucz”. Spółka może pochwalić się realizacją kilkudziesięciu obiektów przemysłowych w Polsce o łącznej powierzchni ponad 300 tys. m2.

Restrukturyzacja spółki: pierwsze działania operacyjne w PROJPRZEMIE

W kolejnych tygodniach od przejęcia PROJPRZEMU przez GKI, nastąpiła reorganizacja zatrudnienia i struktur wewnątrz firmy. Zmiany dotyczyły głównie obszaru administracji. Nowe struktury powstały na wzór tych obowiązujących i wypracowanych dotychczas w GKI. Dzięki zmianom od samego początku, spółka mogła dość szybko wykazać oszczędności, chociażby z tytułu cięć etatów w obszarze administracji.

Kolejnymi działaniami nowego zarządu była renegocjacja umów z dostawcami, uwzględniająca synergie występujące między Makrum, a PROJPRZEM. Renegocjowano również kontrakty z klientami podpisane przez poprzedni zarząd, co ograniczyło prawdopodobieństwo poniesienia na nich strat. Wygaszono stare spory sądowe. Przeprowadzono proces rewizji kosztów doradców i usługodawców, eliminując niepotrzebne koszty. Zmianie uległ sposób zarządzania jakością produktu. Zrezygnowano ze zbędnego oprogramowania. Podjęto natomiast działania zwiększające aktywność sprzedażową na rynkach zagranicznych, m.in. poprzez znaczące zwiększenie zatrudnienia w sprzedaży.
 

PROJPRZEM Koronowo
Zakład PROJPRZEM MAKRUM w Koronowie

Działalność PROJPRZEM powiększona o automatyczne systemy parkingowe MODULO

GKI zdecydowało się na przeniesienie do PROJPRZEM nowego segmentu, który dotychczas prowadził we własnych strukturach. Produkcja automatycznych systemów parkingowych MODULO ma szansę stać się najdynamiczniej rosnącym segmentem nie tylko w PROJPRZEM MAKRUM, ale w całej Grupie Kapitałowej Immobile. Zarząd grupy wiąże z nim bardzo duże nadzieje i nie są one bezpodstawne.

Parkingi mają szerokie zastosowanie i mogą w istotny sposób zmniejszać koszty inwestycji dla deweloperów przy efektywnym wykorzystaniu miejsc parkingowych. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami jest w Polsce coraz większe, a dobre przykłady ich zastosowań można często spotkać np. w niemieckich miastach. Głównym kanałem sprzedaży tego produktu są firmy będące generalnymi wykonawcami. Już teraz portfel zamówień opiewa na ponad 500 miejsc parkingowych, a firma odnotowuje półroczne wyprzedzenie w zamówieniach. Wśród dotychczasowych klientów są: deweloperzy mieszkaniowi, dealerzy samochodowi, klienci indywidualni czy szpitale. Za rozwój produkcji parkingów MODULO odpowiada spółka celowa – Modulo Parking Sp. z o.o.

Zobacz także: Parkingi automatyczne MODULO firmy z Bydgoszczy podbijają Polskę i Europę. Nadchodzi czas parkowania SMART

Demonstracyjny parking automatyczny MODULO – największy model może pomieścić niezależnie do 25 samochodów
Demonstracyjny parking automatyczny MODULO – największy model może pomieścić niezależnie do 25 samochodów

PROJPRZEM staje się PROJRZEM-MAKRUM

W marcu 2017 roku nastąpiła fundamentalna zmiana dla PROJPRZEMU. Chodzi o transakcję nabycia od Immobile spółki Makrum Project Management. Cena transakcyjna za 100% udziałów wyniosła 31 mln zł. Płatność rozłożono na 5 rat do końca grudnia 2019 roku. Zarząd wskazał na dwie korzyści płynące z tej akwizycji. Pierwszą było sumowanie potencjału rynkowego, produkcyjnego i kadrowego dwóch spółek, a drugą były synergie organizacyjno-kosztowe. Tym samym PROJPRZEM powiększył paletę sprzedażową o nowe obszary w segmencie przemysłowym, a także pozyskał szeroką bazę klientów z różnych segmentów gospodarki.

Drugim istotnym wydarzeniem w 2017 roku była sprzedaż zakładu produkcyjnego konstrukcji stalowych w Sępólnie Krajeńskim. Po analizie zarząd stwierdził, że realizowana tam produkcja jest trwale nierentowna. Wcześniej – w latach 2013-2016 zakład przynosił firmie średnio 2,5 mln zł straty rocznie. Nabywcą była firma Eggersmann Polska, która zapłaciła za to aktywo kwotę ok. 16 mln zł.

To jednak nie wszystko. Końcowy etap reorganizacji PROJPRZEM MAKRUM ma się odbyć jeszcze w 2018 roku. Zarząd kończy analizę zmian w zakładzie produkcyjnym w Koronowie. Wcześniej taka sama analiza odbyła się w zakładzie produkcyjnym w Sępólnie Krajeńskim.

Pierwsze efekty restrukturyzacji: nowy model biznesowy i poprawa wyników finansowych

Obecnie, działalność PROJPRZEM MAKRUM opiera się na trzech zrestrukturyzowanych segmentach. Pierwszym jest sprzedaż systemów przeładunkowych (m.in. mostki przeładunkowe, termośluzy, uszczelnienia, naprowadzacze, oświetlenie) oraz systemów parkingowych. m.in. mostki przeładunkowe, termośluzy, uszczelnienia, naprowadzacze, oświetlenie.

Za ten segment odpowiada spółka zależna Promstahl, która ma największy udział w skonsolidowanych przychodach PROJPRZEM MAKRUM oraz spółka MODULO, która po okresie wprowadzenia na rynek, któremu towarzyszyły intensywne działania marketingowe i sprzedażowe, zaczyna rozpoznawać przychody. Drugim segmentem jest działalność związana z budownictwem przemysłowy. Trzecia działalność jest kontynuowana od samego początku powstania Grupy Immobile, która wywodzi się z firmy Makrum. Produkuje ona maszyny mieląco-kruszące.
 

Showroom PROJPRZEMU w Koronowie – miejsce, w którym spółka prezentuje produkowane w swoim zakładzie platformy przeładunkowe
Showroom PROJPRZEMU w Koronowie – miejsce, w którym spółka prezentuje produkowane w swoim zakładzie platformy przeładunkowe

PROJPRZEM we wszystkich swoich działaniach koncentruje się obecnie na promocji produktów własnych. Ma dwie spółki-córki, które zajmują się handlem: Promstahl i Makrum. Ponadto w strukturach wewnętrznych PROJPRZEMU w 2017 r. powstał zespół Promstahl Export, zajmujący się eksportem.

Wyniki finansowe PROJPRZEM MAKRUM w trakcie restrukturyzacji i pierwsze efekty zmian – wzrost przychodów o 62% w 2017 r.

Efekty przeprowadzonej restrukturyzacji widać już w wynikach finansowych PROJPRZEMU. W 2017 roku udało się przede wszystkim zwiększyć przychody oraz zyskowność.

Wyniki finansowe PROJPRZEM-MAKRUM S.A.

(tys. zł)2016I-III kw. 2016I-III kw. 2017
Przychody ze sprzedaży12310987477138382
Zysk EBITDA2431549610331
Zysk operacyjny-233930087510
Zysk netto-471615643955


Wyniki finansowe rok do roku

(tys. zł)20162017
Przychody ze sprzedaży123109199190
Zysk EBITDA243119081
Zysk operacyjny-233914996
Zysk netto-471610845

Wartość przychodów ze sprzedaży w 2017 roku wyniosła niemal 200 mln zł, co oznaczało wzrost o 62% wobec poprzedniego roku. Na zwiększenie sprzedaży wpłynął zarówno wzrost organiczny oraz przejęcie firmy Makrum. Warto podkreślić wzrost o 19,4% przychodów w najbardziej perspektywicznym segmencie – systemy przeładunkowe (do 110,4 mln zł) oraz wzrost eksportu o 30%.

Zysk operacyjny w ubiegłym roku osiągnął wartość 15 mln zł wobec straty operacyjnej rok wcześniej wynoszącej 2,3 mln zł. Na tak dobrą poprawę zyskowności PROJPRZEM MAKRUM w 2017 roku wpłynęły wymienione wcześniej działania restrukturyzacyjne w tym m.in. renegocjacja umów z dostawcami, outsourcing części produkcji, redukcja kosztów administracji, zwiększenie zespołu sprzedażowego.

Pozytywnie na zyskowności odbiła się też sprzedaż nierentownego zakładu w Sępólnie Krajeńskim. Z tytułu tej operacji spółka odnotowała jednorazowy zysk w wysokości 4,6 mln zł. W 2017 roku zysk na poziomie EBITDA w stosunku do 2016 roku uległ zwiększeniu aż 13-krotnie i wyniósł 19,1 mln zł. Spółka zamknęła ubiegły rok zyskiem netto w kwocie 10,8 mln zł wobec straty netto na poziomie 4,7 mln zł w 2016 roku. To bardzo wyraźna i dobra zmiana.

Pozytywne tendencje można odnotować też w bilansie. Na koniec 2017 roku suma aktywów wzrosła do 187,6 mln zł wobec 129,7 mln zł na koniec 2016 roku. Głównym źródłem wzrostu wartości majątku spółki było przejęcie firmy Makrum oraz wzrost należności, które są naturalnym efektem dużego zwiększenia wartości sprzedaży. Kapitał własny na ostatni dzień bilansowy wyniósł 101,4 mln zł, a suma wszystkich zobowiązań to 86,2 mln zł. Na koniec 2017 r. zwiększyło się zadłużenie spółki, gdyż dług netto z ujemnych wartość rok wcześniej wzrósł do 17,3 mln zł. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 0,9. Wysokość długu 17,3 mln jest zdecydowanie mniejsza niż, chociażby nieruchomości inwestycyjne (22 mln zł) czy rzeczowe aktywa trwałe (29,1 mln zł).

Zarząd zapowiada kontynuację poprawy wyników w kolejnych raportach finansowych i jeśli efekty jego pracy będą takie jak w 2017 roku, co wydaje się być zupełnie realnym scenariuszem. Zgodnie ze swoją strategią rozwoju, PROJPRZEM MAKRUM chce zmienić swoją rolę na rynku z usługodawcy na producenta. W 2018 r. planuje m.in. kontynuować reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych oraz promocję produktów własnych tak, aby przeważały one w ofercie firmy. Celem strategicznym jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy.

Jak widać, przejęcie i restrukturyzacja nie jest procesem ani prostym, ani krótkim. Jest wiele niuansów i ryzyk na które trzeba zwrócić uwagę. Jeśli jednak taką transakcję przeprowadza doświadczony zespół, to szansa na sukces i ostatecznie zysk dla akcjonariuszy rośnie. Dla inwestora płynie z tej historii wartościowy sygnał. Tego rodzaju sytuacje mogą być potencjalną okazją inwestycyjną. Trzeba jednak znać spółkę, która przejmuje i potencjalne korzyści z przejęcia. PROJPRZEM z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Restrukturyzacja trwa, a jak deklaruje zarząd w spółce drzemie jeszcze spory potencjał.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.