Dywidenda z Grupy Ambra w 2019 roku może być większa dzięki rosnącej konsumpcji wina w Polsce
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
21 lut 2019, 08:47

Rosnąca konsumpcja wina w Polsce zwiększa potencjał dywidendowy Grupy Ambra

Grupa Ambra pokazuje stabilną, rosnącą tendencję wyników finansowych uzyskanych w I półroczu roku obrotowego 2018-2019. Przychody wzrosły 10%, co oznacza, że spółka rośnie szybciej niż rynek winiarski w Polsce.

Na poziomie zyskowności, Grupa Ambra uzyskała nieznacznie wyższe zyski względem porównywalnego okresu rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 31,5 mln zł (wobec 29,1 mln zł rok wcześniej, a w przeliczeniu na jedną akcję jest to 1,25 zł.


Skonsolidowane wyniki finansowe Ambra S.A.

(mln zł)I półrocze 2018/2019I półrocze 2017/2018
Przychody ze sprzedaży327,0300,5
Zysk EBITDA57,856,1
Zysk operacyjny51,150,2
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy j.d.31,529,1


Głównym segmentem napędzającym przychody Ambry były wina musujące, których sprzedaż zwiększyła się na wszystkich rynkach działalności o 15,3 mln rdr. Spółka podkreśla szczególnie wzrosty marki Mucha Sekt (Czechy i Słowacja) oraz Zarea (Rumunia). W kategorii win spokojny, rosnących o 8,7% w ciągu roku, prym wiedzie Fresco. Marża na sprzedaży wyniosła 44,7% i była symbolicznie niższą od bazy porównawczej. Na przeszkodzie do wyższych zysków, stanęły rosnące koszty operacyjne. Wśród nich najmocniej puchły koszty wynagrodzeń (wzrost o 10%) oraz pozostałe koszty operacyjny związane z otwieraniem kolejnych sklepów Centrum Wina. Pewnym obciążeniem były wyższe ceny zakupu wina.

- W pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego wdrożone zostały podwyżki cen produktów dotkniętych wyższymi kosztami zakupu wina ze słabszych zbiorów w 2017 r., które wpłynęły na spadek marży. Efekt podwyżek cen będzie w pełni widoczny w trzecim i czwartym kwartale roku obrotowego – podała spółka w komunikacie.

Zobacz także: Czat inwestorski z zarządem Ambra

Rosnąca konsumpcja Wina w Polsce sprzyja wynikom finansowym Grupy Ambra

Ambra nadal korzysta ze stabilnie rosnącej konsumpcji wina w Polsce. Pozytywny trend utrzymuje się na przestrzeni ostatnich lat i na razie nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Spółce udaje się w ostatnim czasie rosnąć nieco szybciej niż rynek i taką tendencje chce utrzymać w przyszłości. Według jej szacunków, rynek wina może w kolejnych latach rosnąć w tempie 5% rocznie. Prezes Robert Ogór podkreślił, że kontynuowana będzie strategia wsparcia najbardziej wartościowych kategorii produktowych.

W bilansie widoczny jest wzrostu aktywów obrotowych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 43 mln zł, czyli o 12,8%. Jest to uzasadniony poziom, ze względu na wzrost przychodów o 10%. Co ciekawe, głównym źródłem finansowania wyższych zapasów i należności, nie są w największym stopniu zobowiązania handlowe (rosnące o 8 mln zł). Do tego celu w największym stopniu spółka użyła kapitałów własnych, które dzięki dużym zyskom wzrosły do poziomu 321 mln zł. Dług netto w ciągu roku pozostał na zbliżonym poziomie – 55,7 mln zł. Poziom zadłużenia spółki jest niski, gdyż wskaźnik długu netto do EBITDA oscyluje w okolicy 0,8.

Dywidenda w Grupie Ambra powinna nadal rosnąć

Ambra przyzwyczaiła swoich akcjonariuszy do regularnych i rosnących dywidend. W ciągu ostatnich wielu lat. Za ostatni, pełny rok obrotowy, dywidenda wyniosła 68 groszy. Stopa dywidendy kształtuje się w ostatnich latach na poziomie nieco ponad 5% (za wyjątkiem 2012 r.).

Ambra S.A. – dywidendy w latach 2010-2017

dywidenda


Patrząc na zaprezentowanej wyniki finansowe za I półrocze 2018/2019 można śmiało stwierdzić, że polityka rosnącej dywidendy ma duże szansy być utrzymana przynajmniej w horyzoncie trwającego roku obrotowego.

Zobacz także: Historia dywidend Grupa Ambra

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.