Oponeo.pl nadal szybko się rozwija na rosnącym rynku e-commerce | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
19 sie 2019, 14:38

Oponeo.pl nadal szybko się rozwija na rosnącym rynku e-commerce

Grupa Oponeo.pl osiągnęła w I półroczu 2019 r. dwucyfrowy wzrost przychodów. Jeśli utrzyma to tempo w II półroczu, może zbliżyć się do poziomu 1 mld przychodów w całym roku.

Oponeo.pl w I półroczu 2019 r. zanotowało 13% wzrost przychodów ze sprzedaży i niemal osiągnęło barierę 400 mln zł przychodów. Sprzedaż opon realizowana przez spółkę wzrosła o 9,2%, co jest dobrym osiągnięciem na tle 3,7% spadku sprzedaży całego rynku opon samochodowych w Europie.

Głównym źródłem przychodów Oponeo.pl był segment handlu oponami (359,8 mln zł), a udział zamówień krajowych wyniósł 77%. Spółka wskazała, że jest to efekt m.in. znaczącej pozycji rynkowej oraz szybkiego wzrostu udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej. Segment sprzedaży felg również odnotował wzrost – o 16,2% rdr.

Wyniki finansowe grupy Oponeo.pl

t1

Źródło: Oponeo.pl

Marża brutto ze sprzedaży utrzymała się na niemal takim samym poziomie, jak rok wcześniej (20,8%). Po stronie kosztów spółka zanotowała podobną dynamikę wzrostu, jak po stronie przychodów. Koszty sprzedaży i zarządu wzrosły o 12,1%, do 70,5 mln zł. Pozytywnie na wynik finansowy wpłynęła lepsza kontrybucja salda z pozostałej działalności operacyjnej (+0,6 mln zł vs -0,6 mln zł rok wcześniej) oraz działalności finansowej (+0,1 mln zł vs -0,35 mln zł rok wcześniej). Ten aspekt miał dość duży wpływ na porównywalny wzrost zysku brutto, który za I półrocze 2019 r. wyniósł 12,9 mln zł, wobec 9,7 mln zł rok wcześniej. Na poziomie zysku netto rok do roku nie ma już tak okazałej różnicy (8,9 mln zł vs. 7,2 mln zł), gdyż podatek dochodowy był blisko dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 4,1 mln zł.

Notowania Oponeo.pl

Notowania Oponeo.pl, 2019 rok, interwał dzienny
 

Nowy kredyt, ale dług netto nadal ujemny

W bilansie na koniec czerwca 2019 r. uwagę zwraca wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 15,6 mln zł, do poziomu 81,3 mln zł w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wiąże się to głównie z ujęciem w aktywach grupy - zgodnie z MSSF 16 „Leasing” - wynajmowanej powierzchni magazynowej. Względem końca czerwca 2018 r. wyraźnie wzrosły też zapasy: do 152,6 mln zł (wobec 122,7 mln zł). Jest to naturalny efekt przygotowania się do zimowego sezonu wymiany opon przy rosnącej skali prowadzenia biznesu.

Nadal na wysokim poziomie na ostatni dzień bilansowy, jest stan środków pieniężnych wynoszący 38,4 mln zł. Wzrost wartości aktywów do łącznej kwoty 372,3 mln zł finansowany był głównie z kapitału obcego, a w największym stopniu z zaciągniętego kredytu bankowego o wartości bilansowej 25,8 mln zł (celem finansowania zakupu towarów).

Plany Oponeo na najbliższe kwartały

W 2019 roku grupa Oponeo.pl zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju, tj. umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju. Będzie też kontynuować optymalizację sprzedaży na rynkach zagranicznych za pośrednictwem funkcjonujących sklepów internetowych. Głównym celem dla spółki w najbliższych kwartałach będzie zatem zwiększanie przychodów i zyskowności w oparciu o 14 rynków, na których obecnie prowadzi działalność. Wśród zagranicznych rynków, największym dla spółki jest obecnie Wielka Brytania.

Zarząd nie ma planów wchodzenia na nowe rynki. Zarząd nie ma też obecnie planów do nowych, znaczących projektów inwestycyjnych. Gros wydatków w najbliższym czasie będzie dotyczyć rozwoju i optymalizacji obecnie prowadzonej działalności operacyjnej.

Zobacz także: Dlaczego wysokie dywidendy często NIE są okazją inwestycyjną

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.