Rynek dla PCC Rokita wciąż pozostaje trudny. Dywersyfikacja sprzedaży pozwala jednak pracować nad długoterminowym rozwojem
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
24 maj 2024, 07:20

Rynek dla PCC Rokita wciąż pozostaje trudny. Dywersyfikacja sprzedaży pozwala jednak pracować nad długoterminowym rozwojem

PCC Rokita przedstawia wyniki za I kwartał i wskazuje na dalsze wyzwania w 2024 r. w każdym z trzech segmentów działalności. Jednocześnie inwestuje w zmniejszenie energochłonności produkcji i kontynuuje politykę wypłat dywidendy.

Wyniki za I kwartał PCC Rokita

Wyniki Grupy PCC Rokita za pierwszy kwartał 2024 roku wykazały znaczący spadek w porównaniu do rekordowego pierwszego kwartału 2023 roku.

"Za nami kolejny bardzo wymagający okres dla Grupy" – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

EBITDA za pierwszy kwartał 2024 roku była zaledwie jedną trzecią wartości z tego samego okresu w roku poprzednim. Również skonsolidowany zysk netto okazał się niższy.
 

EBITDA PCC Rokita


„Miniony kwartał 2024 roku zamknął się zyskiem EBITDA będącym jedną trzecią zysku z analogicznego okresu 2023 roku. Niższy był również skonsolidowany zysk netto. Sytuacja we wszystkich segmentach była wymagająca” – dodaje.

Niższe wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2024 roku były spowodowane głównie efektem spadków w segmencie Chloropochodne. Dodatkowo, wyniki segmentu Inna działalność również były na niższym poziomie. Jednak w segmencie Poliuretany odnotowano nieznaczne polepszenie sytuacji. Spółce nie sprzyjał niski popyt i wciąż niskie ceny rynkowe na produkty grupy.
 

Wyniki PCC Rokita


Porównując pierwszy kwartał 2024 roku z czwartym kwartałem 2023 roku, w segmencie Chloropochodne, zysk EBITDA za pierwszy kwartał 2024 roku był o ponad połowę niższy niż w czwartym kwartale 2023 roku, co częściowo wynikało z otrzymanych w listopadzie 2023 roku rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Segment Poliuretany natomiast odnotował poprawę wyników, z zyskiem EBITDA ponad dwukrotnie wyższym niż w poprzednim kwartale. Również w segmencie Inna działalność chemiczna przełom roku 2023 i 2024 przyniósł krótkotrwałe, lekkie ożywienie na rynku.

Spółka wciąż utrzymuje przy tym niskie zadłużenie:

„Wskaźnik net debt/EBITDA po Iq2024 wyniósł 0,8. Na to zadłużenie składają się w około ¼ obligacje. Pozostała część to głównie kredyty” – wyjaśnia wiceprezes.

Zobacz także: PCC Rokita ma za sobą trudny rok. Spółce udało się jednak wypracować zyski i planuje dalej wypłacać dywidendy

Segment Poliuretany

Segment Poliuretany w PCC Rokita odnotował poprawę wyników w pierwszym kwartale 2024 roku, co stanowiło pozytywny zwrot po trudnym 2023 roku.

"Wynik EBITDA segmentu był o 13% wyższy niż w pierwszym kwartale 2023 roku" – zaznacza Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita w liście do akcjonariuszy.

Kluczowym czynnikiem była pozytywna zmiana sytuacji na europejskim rynku polioli, gdzie ograniczenia produkcyjne i wyhamowanie importu spoza Europy umożliwiły spółce pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.

"Dodatkowo w Europie nastąpiło ograniczenie podaży wraz z wyhamowaniem importu polioli z Chin i Arabii Saudyjskiej. Sprawiły to m.in. ograniczenia logistyczne po atakach na Kanale Sueskim." – dodaje Rafał Zdon.

Te warunki pozwoliły również na stopniowe podnoszenie cen i częściowe zwiększenie marż. Jednak mimo poprawy, obecna sytuacja rynkowa, osłabienie popytu ze strony rynku meblowego oraz powrót mocy produkcyjnych konkurentów, stawia przed segmentem nowe wyzwania. Okres wiosenno-letni jest tradycyjnie słabszy dla rynku meblowego, będącego znaczącym odbiorcą produktów segmentu. Dlatego mimo optymistycznych sygnałów z początku roku, kolejne miesiące będą wymagające dla spółki.

"Poziom rentowności jednak wciąż nie jest satysfakcjonujący, a warunki rynkowe wciąż wymagają elastyczności" – zauważa wiceprezes.

Zobacz także: „Dostarczamy produkty dla wielu branż i to postrzegamy jako nasz atut” - relacja z czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita

Segment Chloropochodne

Segment Chloropochodne w PCC Rokita także napotyka znaczące wyzwania w pierwszym kwartale 2024 roku, głównie ze względu na trudne warunki rynkowe dla produktów takich jak ług sodowy i soda kaustyczna.

"Popyt rynkowy wciąż na ług sodowy nadal jest niski" – podkreśla Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

Dodatkowo, niepewność co do dostępności sody kaustycznej z Chin i Indii wpływa na rynek, co komplikuje przewidywanie kierunku zmian cen tych produktów. Niski popyt oraz zmienność dostępności surowców powodują, że segment ten stoi przed wyjątkowo wymagającymi warunkami.

„Co do segmentu Chloropochodne, to trudno przewidzieć kierunek zmian cen zarówno ługu sodowego jak i sody kaustycznej w najbliższym czasie. Popyt rynkowy wciąż na ług sodowy nadal jest niski, w przypadku sody kaustycznej na rynek może wpłynąć m.in. dostępność sody kaustycznej z Chin i Indii” – wyjaśnia Zdon.

Pomimo trudności w segmencie Chloropochodne, pewnym wsparciem dla firmy, na co wskazuje zarząd, są niższe ceny energii, zwłaszcza wynikające z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz modulowanej pracy instalacji elektrolizy.

Zobacz także: Vercom zwiększa liczbę klientów, wypłaca rekordową dywidendę i przygotowuje się do akwizycji

Segment Inna Działalność

Segment Inna Działalność doświadczył pewnego ożywienia na przełomie 2023 i 2024 roku, co zaowocowało lekkim wzrostem popytu na produkty.

"Przełom roku 2023 i 2024 przyniósł pewne ożywienie na rynku. Popyt na produkty segmentu lekko wzrósł. Nie przesądza to jednak o trwałej poprawie sytuacji, pierwszy kwartał był dla segmentu trudny. Nie sprzyjała wciąż sytuacja rynkowa i istotnie wpływała na obroty jak i marże" - zauważa Rafał Zdon.

Wprowadzenie tymczasowych ceł antydumpingowych przez Komisję Europejską, po interwencji PCC Rokita i innych producentów, w wysokości około 60%, może jednak pomóc w odzyskaniu części rynku utraconego na rzecz konkurentów z Chin.

Mimo wprowadzenia ceł, trwała poprawa sytuacji w segmencie Inna działalność chemiczna pozostaje niepewna. Rafał Zdon podkreślił, że "pewne ożywienie rynkowe na przełomie roku 2023 i 2024 wciąż nie przesądza o trwałej poprawie sytuacji."

Zobacz także: cyber_Folks przygotowuje się do kolejnych przejęć. Spółka obniży zadłużenie i wypłaci rekordową dywidendę

Zmniejszanie energochłonności produkcji

Jednym ze sposobów walki z kryzysem, są dalsze inwestycje w projekty mające na celu zmniejszenie energochłonności produkcji.

"Konsekwentnie realizujemy projekty związane z potencjałem na zmniejszenie w przyszłości energochłonności produkcji" - stwierdza Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

W ramach tych działań, firma inwestuje w rozbudowę instalacji elektrolizy membranowej, dodając kolejne dwa nowoczesne elektrolizery. Zwiększone moce produkcyjne pozwolą na modulowanie obciążenia instalacji, co umożliwi dostosowanie poziomu produkcji do zmieniających się cen energii.

„Głównym celem tego projektu jest obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w segmencie Chloropochodne. Inwestycja ta przyczynia się również do zagospodarowania większej ilości energii z OZE” – wyjaśnia wiceprezes.

Ponadto PCC Rokita optymalizuje pracę nowej kotłowni dedykowanej produkcji pary technologicznej, która będzie zasilana wyłącznie gazem ziemnym. Dzięki temu, firma może istotnie zmniejszyć zapotrzebowanie na uprawnienia CO2, co bezpośrednio wpłynie na optymalizację kosztów wytwarzania pary technologicznej.
 

Kurs akcji PCC Rokita od początku 2022 roku

PCC Rokita (4)

Dywersyfikacja i dywidenda

PCC Rokita od lat podkreśla, że podstawą jej strategii jest mocna dywersyfikacja produkcji.

„Warto podkreślić pewną generalną cechę naszego biznesu. Od lat nasza działalność jest zdywersyfikowana i historycznie dywersyfikacja była dla nas wsparciem. Obserwując rynki długofalowo, koniunkturę na nich charakteryzuje pewna sinusoida. Dostarczamy produkty dla wielu branż i to postrzegamy jako nasz atut.” - zaznacza Rafał Zdon.

Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, dywersyfikacja sprawdzała się. Przy czym, jak wskazuje zarząd, wciąż sytuacja makroekonomiczna może być „mocno złożona” w najbliższych kwartałach.

„Gdybym miał wysnuć ogólne wnioski z obecnej sytuacji w naszych biznesach, to wskazałbym na potrzebę dużej elastyczności. Warunki rynkowe dynamicznie zmieniają się, Grupa musi się do nich szybko dostosowywać. Sytuacja makroekonomiczna jest nadal złożona. Trudno przewidywać, jakie będą przyszłe trendy rynkowe” – podsumowuje wiceprezes.

Mimo to, PCC Rokita dzieli się zyskiem i pozostaje spółką dywidendową.

„Taka była finalna decyzja akcjonariuszy, spójna z resztą z wcześniejszą rekomendacją Zarządu i RN. Od początku obecności na giełdzie dzieliliśmy się zyskiem z inwestorami. Inwestycja w nasze akcje „wiernym” inwestorom zwróciła się już i to ponad dwukrotnie. Dla przypomnienia cena na debiucie giełdowym była na poziomie 33 zł. W ubiegłym roku kwota dywidendy była najwyższa z dotychczasowych. W tym roku akcjonariusze otrzymają 6,70 zł na jedną akcję” – wskazuje wiceprezes.

Zobacz także: PCC Rokita wypłaci ponad połowę zysku do inwestorów. Dywidenda w 2024 roku będzie dziesiątą z rzędu

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost