Analiza spółki Magellan S.A. Co każdy inwestor powinien wiedzieć? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
13 lip 2015, 07:35

Analiza spółki Magellan S.A. Co każdy inwestor powinien wiedzieć?Tą analizą inicjujemy przedstawianie sylwetek przedsiębiorstw notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych, w ramach cyklu "Biznesy Spółek Giełdowych". Rozpoczynamy od spółki Magellan S.A. #MAG, która działa już od 16 lat i jest notowana na giełdzie od 2007 roku. Czym zajmuje się spółka? Jakie stoją przed nią szanse i zagrożenia? Jak radzi sobie od strony finansowej? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym artykule.

Cel analizy

Na łamach Strefy Inwestorów regularnie opisujemy spółki debiutujące na giełdzie. Przynoszą one powiew świeżości na rynku giełdowym. Na GPW są także firmy obecne już od wielu lat, które również warto lepiej poznać. Dlaczego?

Otóż, podejmując decyzję o wyborze inwestycji w spółkę na dłuższy termin, dobrze jest wiedzieć czym się ona zajmuje. Jakie są jej mocne i słabe strony. W jaki sposób generuje przychody i kto jest jej konkurencją. Warto znać model biznesowy. Jest to istotne, gdyż taka wiedza pozwala nam zmniejszyć ryzyko związane z inwestycją. Dzięki temu, że potrafimy określić, które dane makroekonomiczne mogą realnie wpłynąć na jej kurs. Jakie są szanse na rozwój przedsiębiorstwa i czy można liczyć na dywidendę w przyszłości. Jednym słowem – przyglądając się bliżej spółkom, stajemy się powoli zaawansowanymi inwestorami, którzy wiedzą dużo więcej od przeciętnego gracza na rynku, a wiedza to przewaga.

Czym zajmuje się Magellan S.A.?

Grupa Kapitałowa Magellan jest międzynarodową instytucją specjalizującą się w świadczeniu usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym oraz na rynku jednostek samorządu terytorialnego. Grupa oferuje szeroką gamę produktów finansowych wspierających działalność bieżącą i inwestycyjną. Dostarcza standardowe i zindywidualizowane usługi finansowe, które umożliwiają optymalne i efektywne zarządzanie finansami przez podmioty działające na rynku medycznym i na rynku samorządów lokalnych.

Grupa współpracuje z ponad 500 szpitalami i wieloma dostawcami usług medycznych. Bada ich kondycję finansową i oferuje „szyte na miarę” usługi finansowe. Mogą to być zwykłe pożyczki, refinansowanie zobowiązań, ale także finansowanie inwestycji w nowoczesny sprzęt.

Działalność w branży finansowej wymaga umiejętności gromadzenia kapitału. Magellan współpracuje z kilkunastoma bankami i instytucjami finansowymi. Dodatkowo, pozyskuje kapitał z emisji obligacji. Następnie wspomaga nim działalność wymienionych wyżej instytucji (szpitali, czy jednostek samorządu terytorialnego). Tak jak wszystkie instytucje finansowe generuje przychody odsetkowe i przychody z tytułu dyskonta oraz prowizji. Podstawą tych przychodów jest posiadany portfel aktywów finansowych.

W jakich krajach działa spółka?

Spółka Magellan S.A. jest podmiotem dominującym Grupy kapitałowej działającej na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Główna część działalności Magellana prowadzona jest na terenie całej Polski. Spółka posiada też spółki córki, w których jest 100%-owym udziałowcem, w Czechach i na Słowacji. Co ciekawe, powoli zaznacza także swoją obecność w Hiszpanii, gdzie ma już otwarty oddział.

Konkurencja

Podobną działalność do Magellan S.A. prowadzą firmy M.W. Trade i Siemens Finance. W ostatnim czasie również banki zaczęły interesować się działalnością zbliżoną do prowadzonej przez spółkę. Podobne rozwiązania oferują także firmy leasingowe. Magellan uzyskuje jednak nad nimi przewagę dzięki wyspecjalizowaniu się i ograniczeniu do branży medycznej i samorządowej. Wieloletnia obecność na rynku i zdobyte doświadczenie, ekspercka wiedza, wsparta profesjonalnym i efektywnym zarządzaniem zarówno portfelem aktywów, jak i długiem pozwala spółce co roku realizować bardzo dobre wyniki finansowe.

Akcjonariat

Spółka jest interesująca sama w sobie, z punktu widzenia struktury akcjonariatu. Czterema głównymi akcjonariuszami firmy są otwarte fundusze emerytalne (ING, Aegon, MetLife, Aviva). Każdy z nich posiada od 10% do 16% akcji. W sumie wszystkie 24 fundusze, będące akcjonariuszami spółki objęły 87,56% akcji (dane na dzień 4 maja br.).

Wykres 1. Struktura akcjonariatu Magellan S.A. (Stan na dzień 11.05.2015 r.). Źródło: Dane Magellan S.A.
Wykres 1. Struktura akcjonariatu Magellan S.A. (Stan na dzień 11.05.2015 r.). Źródło: Dane Magellan S.A.

Tak duży udział funduszy jest przyczyną ograniczonej płynności akcji, jednak przy stosunkowo dużej kapitalizacji, nawet 13% rzeczywistego free float nie stanowi problemu, ponieważ w obrocie wciąż pozostają akcje o wartości około 50-60 mln zł. Dodatkowo dzięki takiej, a nie innej strukturze akcjonariatu, spółka jest pod kontrolą zaangażowanych i doświadczonych inwestorów.

Zarząd

Prezesem zarządu od 2008 roku jest Krzysztof Kawalec, związany zawodowo ze spółką od 14 lat. Zaletą takiego rozwoju kariery zawodowej jest fakt, że z pewnością zna spółkę bardzo dobrze. Warto wspomnieć, że Krzysztof Kawalec jest także członkiem rady nadzorczej giełdowej spółki KRUK S.A. Wiceprezes Grzegorz Grabowicz także od wielu lat (od 2003 r.) jest związany ze spółką. Zasiada również w radzie nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Został Dyrektorem Finansowym Roku 2010 za skuteczne pozyskiwanie finansowania w trudnym środowisku biznesowym oraz wdrożenie projektu finansowania inwestycji w sektorze medycznym - MEDFinance.

Od 2009 roku funkcję członka zarządu i dyrektora operacyjnego pełni Urban Kielichowski, który jest również członkiem rad nadzorczych w działających na terenie Słowacji i Czech spółkach Magellan Slovakia s.r.o. i Magellan Česká republika s.r.o. W 2015 roku do Zarządu dołączył Rafał Karnowski, Dyrektor Prawny.

Warto również nadmienić, że za sprawą działań Zarządu spółka prowadzi otwartą politykę informacyjną i jest otwarta na kontakt z inwestorami. Jest aktywna na wielu obszarach. Publikuje raporty o kondycji polskich szpitali, aktywnie uczestniczy w konferencjach dedykowanych dla inwestorów. Dzięki takiemu podejściu, jako inwestorzy, mamy dobry dostęp do informacji o jej bieżącej działalności oraz jej planach, co niestety wciąż nie jest regułą wśród wielu spółek notowanych na GPW.

Aktywność Zarządu Magellana w obszarze komunikacji z rynkiem została doceniona w prestiżowym rankingu Giełdowa Spółka Roku 2013, przyznaniem 3. miejsca w kategorii "Kompetencje zarządu" oraz 7. miejsca w zestawieniu generalnym.

Dane finansowe

Wykres 1. Skala działalności Grupy Magellan. Dane z raportu rocznego za 2014 r. Źródło: Dane Magellan S.A.
Wykres 2. Skala działalności Grupy Magellan. Dane z raportu rocznego za 2014 r. Źródło: Dane Magellan S.A.

Magellan, od 2007 roku, kiedy zadebiutował na giełdzie, zwiększył aktywa ponad siedmiokrotnie. Zwiększa także systematycznie skalę działalności (Wykres 2).

Wartości wskaźników płynności płatniczej są na właściwym poziomie od wielu lat. Świadczy to o maksymalnym wykorzystaniu środków finansowych – nie są one kumulowane bez potrzeby. Zwiększa to jednak oczywiście ryzyko utraty płynności. W tym przypadku taki model działania nie jest zaskoczeniem, gdyż spółka zajmuje się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków finansowych.

Wykres 2. Przychody ze sprzedaży, zyski netto oraz rentowność ROE Grupy Magellan. Dane z raportu rocznego za 2014 r. Źródło: Dane Magellan S.A.
Wykres 2. Przychody ze sprzedaży, zyski netto oraz rentowność ROE Grupy Magellan.
Dane z raportu rocznego za 2014 r. Źródło: Dane Magellan S.A.

Magellan cały czas generuje zyski niezależnie od sytuacji rynkowej i makroekonomicznej. Rentowność ROA od czasu debiutu powoli spada z 6% na 3%. Natomiast rentowność ROE pozostaje na tym samym poziomie, czyli około 17% (Wykres 3). Oznacza to, że wraz ze wzrostem kapitału własnego proporcjonalnie rosną zyski. Kapitał własny natomiast rośnie wolniej od aktywów. Zobowiązania urosły ze 115 mln zł w 2007 roku do 1,2 mld zł na koniec 2014 roku. Pieniądze zostały wykorzystane do finansowania działalności klientów. Widać to dobrze, jeśli porównamy zadłużenie do aktywów. Taka jest charakterystyka tego biznesu. Spółka pozyskuje nowych klientów i finansuje ich obsługę poprzez emisję obligacji i linie kredytowe. Może tak działać, gdyż posiada długą historię i niezbędną w tym biznesie wiarygodność.

Rozwój czy dywidenda?

Po latach budowania silnej pozycji, Magellan wypłaci dywidendę po raz pierwszy w swojej historii w bieżącym, 2015 roku, z zysku za 2014 rok. Stanowi ona około 1/4 zysków skonsolidowanych. Stopa dywidendy przy kursie 60 zł, na początku lipca 2015 r. wyniosła około 3%.

Przez cały okres działalności Magellan stawiał na rozwój i dlatego zyski do tej pory były przeznaczane w całości na inwestycje. W związku z bardzo dobrymi wynikami osiąganymi w ostatnich latach, Spółka zdecydowała się na wypłatę dywidendy i podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Wysokość wypłaty uzależniona jest od aktualnej sytuacji rynkowej i jednocześnie wpisuje się w oczekiwania co do możliwości dalszego rozwoju w połączeniu z zachowaniem realizacji potrzeb w zakresie finansowania Grupy.

Szanse i czynniki ryzyka

Perspektywy rozwoju spółki są duże. Zmiana zasad, dotycząca pozyskiwania dotacji z UE spowodowała wzrost popytu na finansowanie pomostowe, które spółka oferuje. Unia kładzie też nacisk na modernizację szpitali, które muszą dorównać do standardów ogólnoeuropejskich. Część niezbędnych inwestycji będzie musiała być finansowana właśnie długiem.

Warto wspomnieć także o innych czynnikach, w których spółka upatruje szans na rozwój. Przede wszystkim ekspansja na duży rynek hiszpański, ale także efekt bogacenia i starzenia się społeczeństwa, który przekłada się pośrednio na wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne. Dodatkowo, w medycynie zachodzi szybki postęp, co zwiększa zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w nowy sprzęt, które to właśnie Magellan oferuje.

Oczywiście mogą pojawić się problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. Na przeszkodzie w rozwoju spółki mogą stanąć zmiany w prawie. Rynek medyczny jest regulowany i w dużej mierze zależny od decyzji i regulacji prawnych wprowadzanych centralnie.

Przychody zależą także od wysokości stóp procentowych, stopy odsetek ustawowych oraz innych parametrów rynków finansowych. Trzeba pamiętać, że Magellan funkcjonuje w trudnej branży, w której radzą sobie tylko doświadczone spółki.

Kluczowe wnioski

Magellan jest spółką, która weszła na giełdę papierów wartościowych w 2007 roku. Wciąż się rozwija i zwiększa przychody oraz zyski. W artykule opisaliśmy czym się zajmuje i przedstawiliśmy jej cechy, ważne z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Zbierzmy więc razem najistotniejsze informacje o spółce:

  • Pozycja lidera w branży finansowania sektora medycznego i samorządowego. Magellan jest liderem branży, w której działa i największą tego typu spółką na polskiej giełdzie.
  • Specyficzny rynek wymagający wiedzy i doświadczenia. Spółka współpracuje głównie z placówkami publicznymi.
  • Działalność poza Polską poprzez spółki córki i oddział korporacyjny w Hiszpanii. Firma jest obecna w Czechach oraz na Słowacji. Rozpoczęła też proces wejścia na rynek hiszpański.
  • Akcjonariat składający się z funduszy inwestycyjnych. OFE oraz inne fundusze mają kontrolę nad pakietem 87% akcji. Zmniejsza to free float. Z drugiej strony, spółka ma długoterminowych i stabilnych akcjonariuszy.
  • Otwarta polityka informacyjna. Spółka dba o dobrą komunikację z inwestorami indywidualnymi i robi to konsekwentnie od lat.
  • Rosnące przychody i zyski. Magellan systematycznie zwiększa swoje przychody i z roku na rok może pochwalić się większymi zyskami.
  • Regulacje UE na modernizację służby zdrowia. Zarząd upatruje szans na rozwój spółki w zwiększonym zapotrzebowaniu na finansowanie inwestycji, związanych z modernizacją służby zdrowia.
  • Regulowany rynek, na którym działa Magellan. Spółka oferuje finansowanie jednostkom działającym na rynku regulowanym przez państwo i jej przychody mogą zależeć od decyzji politycznych, ale także od zmian makroekonomicznych.

Zadaj pytanie Prezesowi Zarządu

Kolejny etap cyklu Biznesy Spółek Giełdowych #BSGPL to wywiad z Prezesem zarządu Magellan S.A. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat spółki, to zapraszamy do zadawania pytań w formie komentarzy do tej analizy, pocztą elektroniczną na adres p.biedrzycki[at]strefainwestorow[dot]pl lub za pośrednictwem komentarzy w serwisie Facebook. Prosimy o przesyłanie pytań do wtorku, 14 lipca 2015 r.

Analiza spółki Magellan S.A. Co każdy inwestor powinien wiedzieć?
*** Materiał przygotowany w ramach cyklu „Biznesy spółek giełdowych” #BSGPL
we współpracy z partnerem, firmą Magellan S.A. ****

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz