Scope Fluidics: Większość ryzyk już za nami. W Q12019 planujemy pierwsze spotkania z potencjalnymi nabywcami PCR|ONE - relacja z czatu z zarządem spółki
Obrazek użytkownika Czaty
09 sty 2019, 17:48

"Większość ryzyk już za nami. W Q12019 planujemy pierwsze kontakty z potencjalnymi nabywcami PCR|ONE" - relacja z czatu z zarządem Scope Fluidics

W środę, 9 stycznia 2019 r. zorganizowaliśmy czat inwestorski z przedstawicielami spółki Scope Fluidics – prezesem zarządu Piotrem Garsteckim i członkiem zarządu Szymonem Ruta. W czasie spotkania rozmawialiśmy o perspektywach rozwoju spółki, postępie prac związanych z komercjalizacją systemu PCR|ONE oraz rozwojem BacterOMIC. W spotkaniu, które cieszyło się zainteresowaniem wzięło udział blisko 300 inwestorów. Przedstawiciele spółki odpowiedzieli na blisko 40 pytań. Zapraszamy do lektury zapisu z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z przedstawicielami spółki Scope Fluidics, prezesem zarządu Piotrem Garsteckim oraz członkiem zarządu Szymonem Rutą. Spotkanie będzie dotyczyło podsumowania prac nad kluczowymi projektami firmy: PCR|ONE i BacterOMIC, a także dalszych perspektyw związanych z ich rozwojem i komercjalizacją.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 9 stycznia 2019 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie, zapraszamy do zadawania pytań i śledzenia dyskusji.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Poniżej 5 pytań do spółki, niektóre poprzedziłem cytatami z publikowanch przez spółkę raportów dot. badań i stanowią one integralną część pytania

 

1) został rok do wprowadzenia pcr/one na rynek a więc industrializacja i potem certyfikacja. Dla mnie w perfekcyjnie przestrzeganym przez spółkę harmonogramie chyba nie został zrealizowany jeden punkt : wybór partnera do produkcji i rozpoczęcia produkcji :chip i analizator zapowiedziany na IV kw 2018r, co prawda została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji – ale czy to to samo ?

 

2) 3 m-ce mijają w styczniu br mają przyjść propozycje produkcji przemysłowej, kosztów, dokumentacji itp. I potem kolejne 3 m-ce to opracowanie szczegółów procesu certyfikacyjnego. Czy terminy zostaną dotrzymane ?

 

3) spółka do tej pory kw/kw ponosiła bardzo stabilne koszty działalności co z dodatkowymi kosztami, które teraz będą wchodzić - wynagrodzenie Clairfield - industrializacja (podpisano pierwsza umowę na dokumentację) – koszt ?- badania certyfikujące, rejestracja i certyfikacja ?Czy jesteście na to gotowi i czy nie przestraszycie inwestorów czymś czego się najbardziej boja czyli niespodziewaną emisją ?

 

4) Pytania do testów PCRO w laboratoriach ALAB „Na 62 zanalizowane systemem PCR|ONE próbki 61 zawierało gronkowca, z których 32 szczepy były oporne na antybiotyki. System prawidłowo wykrył obecność gronkowca we wszystkich próbkach, a oporność (lub jej brak) została poprawnie oznaczona dla 60 próbek”.
Pytanie A): czy testy te wypadły porównywalnie / gorzej/lepiej od istniejących na rynku urządzeń konkurencji i analityki tradycyjnej ?

 

Próbki z wymazów nosowych. „Na 126 próbek system oznaczył prawidłowo obecność gronkowca w 115 przypadkach, a geny oporności na antybiotyk w 100 przypadkach. W testowanych próbkach system poprawnie wykrył gronkowca złocistego opornego na antybiotyk. System okazał się jednak nadczuły - wskazał bowiem obecność genów oporności w 26 próbkach, w których obecny tam gronkowiec złocisty genów oporności nie posiadał – obniżając wynik w zakresie specyficzności metody”.
Pytanie B) : czy testy te wypadły porównywalnie / gorzej/lepiej od istniejących na rynku urządzeń konkurencji i analityki tradycyjnej ?

 

„Docelowo panele będą produkowane w izolowanym, kontrolowanym środowisku, tym samym umożliwiając osiągnięcie podobnej specyficzności badania jak systemy konkurencyjne. – zapowiada Piotr Garstecki”.
Pytanie C): to oznacza, że nie jesteście zaskoczeni i element czystości kartidżów (wolnych od cząsteczek DNA) można całkowicie i w 100% rozwiązać w warunkach produkcyjnych i czy to jest jedynie kwestia czystości oraz poprawa reakcji biochemicznych ? Czy to oznacza, ze po poprawieniu czystości, usprawnieniu wybranych reakcji biochemicznych oraz poprawie architektury jednorazowego panelu – jest duże prawdopodobieństwo, że uzyskacie to co chcieliście – czyli w pełni porównywalny do innych konkurencyjnych (czułość i specyficzność) oraz o wiele szybszy system, który będzie miał zastosowanie na izolatach jak i bezpośrednich wymazach?

 

5) Czy drugi panel wykrywający Clostridium difficile, – też będziecie w podobny sposób testować w ALAB ?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Już odpowiadamy.
1) produkcja chipu i analizatora PCR|ONE - kalendarz.
Opracowanie dokumentacji jest pierwszym etapem wdrożenia chipów PCRIONE do produkcji. Współpracujemy z jednym z najbardziej doświadczonych na świecie producentów chipów na rzecz diagnostyki medycznej. W tej chwili jesteśmy w trakcie uzgadniania szczegółowych rozwiązań technicznych, które pozwolą optymalizować koszty i efektywność produkcji chipów. Bierzemy pod uwagę informacje które pozyskaliśmy w ramach testów przedklinicznych w laboratoriach Alab. Najważniejszym dla nas czynnikiem jest dotrzymanie terminu certyfikacji systemu w połowie 2020 i postrzegamy ten harmonogram jako niezagrożony.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

2) pytanie o dotrzymanie terminu PCR|ONE.
Kwestia dotrzymania terminu certyfikacji systemu w połowie 2020 jest dla nas priorytetem. W miarę postępu prac nad systemem aktualizujemy plany. Te plany podlegaja modyfikacjom, tak aby optymalizować czas i koszt wykonania. Uszczegółowiony harmonogram dalszych etapów rozwoju projektu PCRIONE planujemy przedstawić w następnych tygodniach. Wyprodukowaliśmy już partię kilkuset kartridży oraz 3 analizatory na potrzeby badań przed-klinicznych w Alab Laboratoria. Teraz przygotowujemy partię kolejnej serii, która będzie ponownie przetestowana na próbkach klinicznych, i stanie sie podstawa do walidacji procesu produkcyjnego, na potrzeby procesu rejestracyjnego. Idziemy zgodnie z planem i podtrzymujemy założenia.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

3) pytanie o Clairfield i wydatki
Rzeczywiście trzymamy wydatki pod kontrolą. Odpowiadając bardziej szczególowo, wynagrodzenie Clairfield oparte jest głównie na tzw. success fee, czyli premii od osiągniętej ceny sprzedaży systemu PCR|ONE. Produkcja i certyfikacja będzie wiązała się ze zwiększeniem wydatków, co mamy już zaplanowane w budżecie.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

4) pytanie odnośnie znaczenia wyników uzyskanych w badaniach przed-klincznych w Alab.
testy w Alab są były dla nas bardzo ważne z wielu względów - to był pierwszy test w docelowych warunkach, system był obsługiwany przez personel Alab, system był w kilkuset testach porównywany do metody referencyjnej, oraz do systemu konkurencyjnego - lidera rynku. Wyniki sa dla nas po pierwsze potwierdzeniem najwazniejszych przewag naszego systemu - co zostało też wyraźnie docenione przez użytkowników - ekspresowe tempo wykonania badań oraz łatwość obsługi systemu. Jeżeli chodzi o prametry badania, tzw. czułość i specyficzność, totesty na izolatach wypadły doskonale, wykazując, że system PCRONE poprawnie wykrywa geny w szerokiej gamie klinicznych szczepów gronkowca. Testy na wymazach pokazały, że musimy o musimy nieco poprawić parametry badania - systemy konkurencyjne prezentują czułość na poziomie ponad 80%, często ponad 90%, specyficzność ponad 90%. Już jesteśmy blisko zakresów które prezentują systemy konkurencyjne a proszę pamiętać, że był to pierwszy duży test najszybszego na świecie systemu PCR na próbkach klinicznych. Najcenniejsze dla nas są szczególowe dane, ktorych dostarczyły nam te testy - wiemy co wymaga optymalizacji i prace te już trwają.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

5) pytanie o panel Clostridium difficile - czy będzie testowany podobnie jak w Alab.
Tak, każdy panel wprowadzany na rynek musi być certyfikowany, przejśc badania klinczne, a te będą poprzedzone testami przed-klinicznymi. Procedura jest praktycznie taka sama, różni się tylko rodzaj próbek.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda obecnie stan gotówki w firmie i jakie są miesięczne koszty funkcjonowania? Krótko mówiąc, ile czasu od strony posiadanych środków ma Scope na skomercjalizowanie, któregoś projektu?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

na koniec 3Q2018 mieliśmy na koncie ponad 10 mln zł. Szczegółowe dane dot. całego roku opublikujemy w połowie lutego br.
Rzeczywiście wprowadzenie systemu do produkcji oraz jego rejestracja będą się wiązały ze zwiększonymi wydatkami w latach 2019 oraz 2020. Pracujemy w ramach budżetu.
Zgodnie z pierwotnymi założeniami środki pozyskane w emisji w 2017 roku wystarczą do zakończenia projektu PCRIONE oraz, że pozyskamy w 2019 finansowanie na wdrożenie systemu BacterOMIC.
Pewien wpływ na wykonanie tych założeń będzie miała efektywność wykorzystania dotacji NCBiR na projekt PCRIONE. Pełne wykorzystanie tych środków może okazać się trudne z uwagi na formalne ograniczenia.
W 2019.tym roku wystąpimy o ko-finansowanie projektu BacterOMIC z grantu SME instrument z Komisji Europejskiej. Zbieramy bardzo pozytywny feedback od klinicystów na temat systemu Bacteromic. Problem, który ten system rozwiązuje jest obecnie bardzo ważny nie tylko dla systemu ochrony zdrowia ale również dla agencji finansujących badania i rozwój. Dlatego będziemy eksplorować ambitną opcję pozyskania tego prestiżowego grantu. Niezależnie od tego, będziemy starali się o uzupełniające finansowania prywatne. W najbardziej optymistycznym scenariuszu źródłem finansowania będą pierwsze raty płatności za system PCRIONE. Inne źródła obejmują np. podwyższenie kapitału na poziomie spółki celowej Bacteromic sp. z o.o., dłużne finansowanie pomostowe, lub mix rozwiązań.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie działania w 2018 r. podjął doradca żeby pomóc sprzedać PCR|ONE? Możecie Państwo podzielić się jakimiś szczegółami?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Od momentu podpisania umowy z doradcą tj. od sierpnia 2018r. trwał proces przygotowywania niezbędnej dokumentacji i opracowań na potrzeby prezentacji systemu PCRIONE zainteresowanym podmiotom. Jednocześnie dokonano selekcji potencjalnych nabywców systemu. Na obecnym etapie Raport z przeprowadzonej prewalidacji systemu w ALAB posłuży nam również jako kluczowe narzędzie wykorzystywane w procesie poszukiwania nabywcy systemu PCRIONE. Z perspektywy potencjalnego kupującego, zewnętrzny, niezależny Raport, sporządzony przez profesjonalne laboratorium mikrobiologiczne, jest doskonałym źródłem wiarygodnych informacji o systemie diagnostycznym. W pierwszym kwartale br. planowane są pierwsze usystematyzowane kontakty z inwestorami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy podtrzymują państwo deklarację skomercjalizowania PCROne do 2020 roku?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Podtrzymujemy tą deklarację.

Obrazek użytkownika Anonim
D.D.

Czy sami będziecie sprzedawać i rozprowadzać swoje systemy na świecie?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

nasz model biznesowy opieramy na założeniu, że opracowany przez nas system diagnostyczny, po jego certyfikacji i dopuszczeniu do rynku, zostanie przez nas sprzedany na rzecz globalnego producenta urządzeń medtech

Obrazek użytkownika Anonim
new_here

Jaka jest potencjalna wartość projektówo? Kiedy i za ile mogą zostać sprzedane? Jaka jest alternatywa ich komercjalizacji?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

wartość przejęć spółek medtech w wczesnej fazie ich rozwoju kształtuje się pomiędzy kilkadziesiąt a kilkaset milionów USD. System PCRIONE planujemy sprzedać do połowy 2020 r. Alternatywą do sprzedaży projektów przez Scope Fluidics może być ich rozwijanie na zasadzie partnerstwa z globalnym producentem -ten scenariusz nie jest jednak obecnie pogłębiany.

Obrazek użytkownika Anonim
D.D.

O ile szybszy jest PCR|ONE w stosunku do konkurencji?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

System PCR|ONE będzie oferował wynik w czasie 15 minut od włożenia kartridża do analizatora (w tej chwili, w testach Alab ten czas wynosił ~20 minut, i nie widzimy przeszkód aby go docelowo dalej skrócić). Co ważne, system PCR|ONE umożliwia badanie próbki pod kątem obecności wielu genow jednocześnie - dzięki temu test jest nie tylko szybki, ale może udzielić wszystkich odpowiedzi, ktore sa wymagane w danych zastosowaniu klinicznym. Istnieją aparaty konkurencyjne oferujące podobnie szybką analizę, ale na bardzo ograniczoną liczbę genów. Wśród aparatów oferujących kompleksowe badanie jesteśmy najszybsi - prównujemy się do czasów na poziomie conajmniej godziny. Bardzo nas ucieszyło to, że w testach Alab ta różnica została entuzjastycznie zauważona - testy na naszym systemie biegły kilkukrotnie szybciej niż równoległe testy na aparacie konkurencyjnym.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

kiedy zakończą się prace nad Bacteromic?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Zakladamy 2022.

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Jakie spółka ma plany na przyszłość po sprzedaży dwóch technologii?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Scope Fluidics to hub projektów medtech. Wraz z kolejnymi exitami będziemy zdobywać doświadczenia i wiarygodność oraz własne finansowanie do rozwijania kolejnych projektów. Planujemy, aby w pipeline mieć zawsze 2-3 projekty

Obrazek użytkownika Anonim
new_here

Prezesie, ma Pan prawie 400k akcji spółki. Jaka wycena by Pana satsfakcjonowała? Za ile byłby pan gotów sprzedać pakiet lub jego część? Czy 30 zł za akcję by Pana przekonało?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Nie myślę o sprzedaży akcji. Główna motywacją jest satysfakcja z uplasowania najszybszego analizatora diagnostycznego na rynku. BTW - prosze tez pamiętać o tym, że duża część wpływów ze sprzedaży systemu będzie dystrybuowana do akcjonariuszy w postaci dywidendy :)

Obrazek użytkownika Anonim
Szymon

Gratuluję powołania światowej klasy rady naukowej. Czy macie stały kontakt z tymi osobami i w jakim stopniu mogą was wesprzeć?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Komitet Doradczy Scope Fluidics składa się z międzynarodowych autorytetów o zróżnicowanych kompetencjach i doświadczeniach, tak aby w możliwie jak największym zakresie pokrywać strategiczne obszary naszej działalności. Dlatego też cieszymy się z możliwości współpracy z Dr Vincent'em Linder'em – założycielem startupu diagnostycznego Claros Diagnostics, wydzielonej w ramach Uniwersytetu Harvarda spółki technologicznej, sprzedanego inwestorowi branżowemu za ponad 50 mln USD. Doświadczenia Vincenta wprost odnosimy do naszej strategii, a jego osobiste doświadczenia są dla nas bezcennymi wskazówkami dla wielu operacyjnych decyzji. Dr David Wareham, światowej klasy mikrobiolog kliniczny z renomowanego londyńskiego Uniwersytetu Queen Mary i największego w Londynie laboratorium mikrobiologicznego, posiadający ogromne doświadczenie w diagnostyce, leczeniu oraz badaniach naukowych nad zakażeniami bakteryjnymi. David jest dla nas źródłem trudno dostępnych informacji wykorzystywanych przez nas w prowadzonych eksperymentach mikrobiologicznych i biochemicznych.
Sarai Kemp, izraelska specjalistka w dziedzinie rozwoju startupów w obszarze biotechnologii i life sciences. Sarai dzięki kompetencjom stricte finansowym uzupełnia rolę Komitetu o aspekty w pozyskiwaniu finansowania, komercjalizacji i sprzedaży projektów oraz prowadzeniu startupów w środowisku międzynarodowym.
Jeżeli chodzi o intensywność tych kontaktów - jesteśmy w stałym kontakcie, zresztą nie tylko z członkami rady naukowej, ale również z innymi specjalistami - przede wszystkim w obszarze klinicznym.

Obrazek użytkownika Anonim
Zosia

Wspominaliście gdzieś w prasie o nowych projektach. Możecie zdradzić coś więcej na ich temat? Kiedy mogłyby się rozpocząć ewentualnie prace nad nimi? I czy też będą dot. zakresu mikrobiologii?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Najważniejsze sa dla nas systemy PCR|ONE oraz Bacteromic, poświęcamy im też gros naszej uwagi i energii. Prowadzimy proces wyłonienia trzeciego projektu, te prace trwają. Tempo prac będzie uzależnione od zasobów - w świetle priorytetu jakim jest certyfikacja PCR|ONE.

Obrazek użytkownika Anonim
ofix

Witam Panów. Ja miałbym pytanie czy prace nad projektem PCR ONE idą zgodnie z planem i czy uda się dotrzymać zakładanego terminu komercjalizacji tj. drugiej połowy 2020 r?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Jak wspominałem wyżej, planujemy certyfikację w zakładanym terminie.

Obrazek użytkownika Anonim
donau

Jakie macie plany w przypadku gdyby nie doszło do komercjalizacji PCR|ONE w zakładanym przez harmonogram terminie?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Transakcje systemów konkurencyjnych dla PCRIONE były zamykane praktycznie w momencie ich rejestracji. Ryzyko to obecnie mitygujemy wcześniejszym rozpoczęciem procesu poszukiwania nabywcy. Wybrany przez nas w ub. roku doradca transakcyjny Clairfield prowadzi już prace w tym zakresie

Obrazek użytkownika Anonim
Marck

Przewaga PRC ONE nad aparatem POC od Capheid to tylko czas czy również funkcje, potencjalna cena uządzenia/badania? Jak ważna jest różnica 7 min vs. 45 min w tym przypadku?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Przewaga opiera się na trzech aspektach - rekordowo krótki czas, mnogość genów wykrywanych w pojedycznym badaniu, oraz łatwość modyfikacji panelu genów w przyszłości, w odpowiedzi na zmieniające się wyzwania epidemiologiczne. Czas jest ważny, bo tylko format '15 minutowy' jest kompatybilny z prawdzimy point-of-care w izbie przyjęć. dodakowo krótszy czas umożliwia prowadzenie badań CITO, oraz zwiększa przepustowość aparatu w laboratorium - dla przykładu w czasie jednej zmiany nasz system będzie mógł wykonać między 20 a 30 badań, podczas gdy cytowany przez Pan konkurent miedzy 5 a 10. Ważna jest również szerokość panelu genów wykrywanych - np. dla panelu Clostridium Difficile trzeba przeprowadzić 6 reakcji równolegle i system konkurencyjny oferuje dwa panele, podczas gdy system PCR|ONE umożliwia umieszczenie wszystkich reakcji na jednym panelu.

Obrazek użytkownika Anonim
Kosmodrom

Czy po optymalizacji systemu PCR ONE będziecie prowadzić jeszcze jakieś inne testy z ALAB lub inna firmą zewnętrzną?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Tak, planujemy kolejną rundę testow przedklinicznych, na podobnej liczbie próbek.

Obrazek użytkownika Anonim
Kris

Jak się układa współpraca z Clairfield International LLC i proszę pozdrowić pana Petera Chudego. :)

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

doradcę transakcyjnego wybraliśmy w starannym procesie kwalifikacji, w szczególności biorąc pod uwagę doświadczenia w realizacji kontraktów M&A na rynku medtech, głównie z perspektywy wysokiego prawdopodobieństwa sprzedaży systemu PCRIONE. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Clairfield
pozdrowienia przekażemy :)

Obrazek użytkownika Anonim
Lady

Ostatnio na czasie jest poruszany temat antybiotykoodporności, którą zbiera coraz większe żniwa w światowych systemach opieki medycznej. Czy może tak być że wasz drugi projekt BacterOMIC może mieć większe zainteresowanie niż PCR ONE?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Rzeczywiście, projekt Bacteromic spotyka się z dużym zainteresowaniem klinicystów, tak naprawdę projekt byl inspirowany zainteresowaniem naszych konsultantow. Bacteromic ma wprowadzić dwie bardzo ciekawe z punktu widzenia leczenia trudnych zakażeń bakteryjnych funkcjonalności - po pierwsze ilościowe oznaczenia antybiotykooporności na bardzo szeroką gamę antybiotyków, po drugie zupełnie unikalną możliwość sprawdzenia podatności na kombinacje antybiotyków.

Obrazek użytkownika Anonim
el padrino

Witam Panowie - jak oceniacie zainteresowanie pcr-one ze strony potencjalnych kupców?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

na razie za wcześnie aby komentować przebieg dotychczasowych rozmów z potencjalnymi nabywcami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy to co się dzieje z biznesem MedicAlgorythmics nie sprawia, że zainteresowanie waszym urządzeniem wśród potencjalnych partnerów jest mniejsze.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Nie widzimy tutaj związku, to zupełnie różne obszary diagnostyki.

Obrazek użytkownika Anonim
Marck

Wyceny transakcji na rynku diagnostyki molekularnej są bardzo wysokie. Na jakim etapie cyklu życia się odbywały? Czy jest szansa na podobne wyceny produktu dobrego, ale nieobecnego (jeszcze) na rynku?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Zazwyczaj transakcje odbywają się w momencie rejestracji (dopuszczenia do rynku), lub niedługo po tym zdarzeniu. Przygotowanie transakcji przebiega przed momentem rejestracji, i transkacje często dzielone sa na upfront payment oraz milestone związany z realizacją jakiegoś dodatkowego celu technicznego - np. opracowania nowego panelu. Planujemy transakcję w podobnym scenariuszu do tych, które odbywały się w ostatnich latach na rynku diagnostyki molekularnej.

Obrazek użytkownika Anonim
Mike

Czy po pomyślnej komercjalizacji systemu PCRONE spółka będzie rozważać możliwość debiutu na rynku głównym ?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

wejście na rynek główny jest naszą ambicją. obecnie skupiamy się na transakcji sprzedaży systemu PCRIONE

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

"Tak, planujemy kolejną rundę testow przedklinicznych, na podobnej liczbie próbek" - mniej więcej, kiedy można się spodziewać ich rozpoczęcia?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Kolejną rundę testów przedklinicznych rozpoczniemy od razu po zoptymalizowaniu systemu. Szczegóły aktualizacji harmonogramu planujemy przedstawić w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Obrazek użytkownika Anonim
Matt

W jakim stopniu państwa produkty konkurują z będącym już na rynku analizatorem BioFire?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Najważniejszą zaletą systemu BioFire jest kompleksowość badania - nawet ok. 30 genów w jednym badaniu. Główne zastosowanie to testy w szpitalach, np. identyfikacja patogenu powodującego zakażenie dróg oddechowych - w trudnych przypadkach. Panele są bardzo kosztowne a test trwa ponad godzinę. Nasze pierwsze panele (MRSA oraz CDiff) nie będą bezpośrednimi konkurentami dla BioFire.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

jakie koszty (miesięcznie, rocznie) wiążą się dla spółki z powołaniem i utrzymywaniem komitetu doradczego ? czy od innej strony - jak osoby zasiadające w komitecie doradczym będą wynagradzane/ jakie mają korzyści z tego, że doradzają SCP ?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

nie przewidujemy wynagrodzenia z tytułu powołania do komitetu doradczego. Są to nasi ambasadorowie, którzy pełnią tą funkcję honorowo. dla tych osób wartością jest wspieranie technologii o istotnej wartości dla diagnostyki medycznej, nie tylko z perspektywy wycen finansowych, ale również aspektów społecznych

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy pcr|one bedzie sprzedawane w polsce czy szpitalom zalezy by to miec i czy ich na to stac?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Na pewno rozważamy oferowanie pierwszych systemów w Polsce - chcielibyśmy aby mogły tutaj slużyć. Wiemy o tym, że zwłaszcza prywatne szpitale decydują się na screening pacjentów z wykorzystaniem systemów konkurencyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są w tej chwili bazowe terminy w których spółka chciałaby skomercjalizować PCRONE i Bacteromic?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

PCR|ONE 2020, Bacteromic 2022.

Obrazek użytkownika Anonim
Marck

Ile (wg Waszej oceny) jest korporacji potencjalnie zainteresowanych przejęciem Waszych projektów?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Po przeprowadzonej selekcji oceniamy, że potencjalnych nabywców systemu PCRIONE jest ok 40 korporacji

Obrazek użytkownika Anonim
new_here

Jakie jest ryzyko niepowodzenia projektu i jego zerowej wartości?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Większość ryzyk już za nami. Nie widzimy teraz zagrożeń dla rozwoju technicznego, i jesteśmy przekonani, że system o parametrach PCR|ONE doskonale wpisuje się we wzrostowe trendy na rynku diagnostyki chorób zakaźnych i diagnostyki molekularnej.

Obrazek użytkownika figo
figo

Czy spółka planuje po komercjalizacji PCR ONE oraz Bacteromic zwiększenie zatrudnienia oraz powiększenie bazy lokalowej...?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Mamy w tej chwili bardzo dobrze dobrany zespół specjalistów. Będziemy dotrudniać osoby o kwalifikacjach związanych z produkcją i certyfikacją. Po komercjalizacji PCR|ONE - nasze potrzeby kadrowe i lokalowe będą zależały od prowadzonych projektów.

Obrazek użytkownika Anonim
Marck

Co po 2022? Czy chcecie być inkubatorem kolejnych projektów czy raczej dzielimy się zyskami i rozchodzimy?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Chcemy prowadzic nowe projekty również po sukcesie PCR|ONE. Będziemy prowadzić małą liczbę, dobrze wyselekcjonowanych projektów, aby optymalnie wykorzystywać know-how naszego zespołu oraz infrastrukturę.

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Panie Prezesie, czy mając tak konkurencyjny produkt, wasi najwięksi konkurencji nie obawiają się Was, albo może prowadzicie z nimi jakieś rozmowy? Na logikę to oni powinni od was kupić urządzenie.

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Na tym etapie mogę zgodzić się z Pańskim wnioskiem, ale za wcześnie aby ujawniać szczególy dotyczące rozmów z partnerami. Największe korporacje medtech to potencjalni nabywcy systemu PCR|ONE.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Wiadomo, ze poza niewątpliwymi atutami systemów dla potencjalnych nabywców będzie ważna też cena aparatu i używanych kartidży - czy waszym zdaniem jest prawdopodobne aby było to na poziomie tego co oferuja konkurenci ?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Zdecydowanie tak, bardzo dużo uwagi poświęcamy optymalizacji konstrukcji kartridża pod kątem obniżenia kosztów jego produkcji. Wstepne, szacunkowe wyceny kosztów produkcji przez partnerów potwierdzają zakres w który celujemy, a szczególowo cena wytworzenia będzie bardzo silnie zależna od skali produkcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

jak wygląda zabezpieczenie patentami badań prowadzonych przez spółkę?

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Starannie planujemy i zarządzamy strategią budowania ochrony patentowej, oba projekty są już chronione zgłoszeniami patentowymi i przyznanymi patentami. Dla przykładu - kluczowy moduł systemu PCR|ONE odpowiedzialny za ultra-szybki PCR oraz detekcję ma już przyznany patent w USA, a procesy biegną równiez w Europie oraz w Chinach.

Obrazek użytkownika Anonim
marcin

Czy zarząd zamierza organizować spotkania dla inwestorów by przekonać ich do inwestycji w spółkę?

Obrazek użytkownika Szymon Ruta
Szymon Ruta

Oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkich inwestorów. Ten rok rozpoczęliśmy od czatu i zależy nam na możliwie najlepszej komunikacji z rynkiem. Spotkania z inwestorami i konferencje to również część planu na najbliższe kwartały

Obrazek użytkownika Piotr Garstecki
Piotr Garstecki

Bardzo dziekujemy za pytania i uczestnictwo w czacie, zapraszamy do śledzenia informacji o Scope Fluidics i naszych projektach.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.