Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

W Unii Europejskiej rośnie moc z energii wiatrowej. Polska z nowym rekordem

W roku 2022 Unia Europejska zwiększyła moc instalacji w energetyce wiatrowej o 16,1 GW, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z rokiem 2021. Mimo to, osiągnięte wyniki okazały się niższe niż oczekiwano. Zdaniem WindEurope, do osiągnięcia celów UE na rok 2030 potrzebne jest instalowanie 31 GW rocznie.


W roku 2022, Europa zainstalowała łącznie 19,1 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej, z czego 16,1 GW zainstalowano w krajach należących do Unii Europejskiej. Największy wzrost zainstalowanej mocy odnotowały odpowiednio Niemcy, Szwecja, Finlandia, Francja i Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Polska w zestawieniu zajęła 7 miejsce w Europie i 6 w Unii Europejskiej.

WindEurope

Źródło: WindEurope

Rekordowy wynik dla Polski

W 2022 roku Polska zanotowała rekordowy wynik w rocznej instalacji mocy OZE w energetyce wiatrowej, osiągając wkład na poziomie 1,5 GW. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki realizacji projektów wiatrowych, dla których inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę do 2016 roku. Następnie, dalsze inwestycje zostały zablokowane przez ustawę odległościową (10H).

Sejm przyjął nowelizację ustawy wiatrakowej. Inwestycje w nowe farmy nadal utrudnione

Cel UE: 43% udziału energii wiatrowej do 2030 roku

W Europie rośnie udział energii elektrycznej pochodzącej z wiatru. Obecnie stanowi on 17% w UE oraz Wielkiej Brytanii, jednak Komisja Europejska planuje podnieść ten wskaźnik do 43% do 2030 roku.

Procent zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywany przez wiatr

WindEurope

Źródło: WindEurope


Jak wynika z danych WindEurope, Europa wciąż inwestuje głównie w farmy wiatrowe na lądzie. W ubiegłym roku, tylko 2,5 GW mocy w energetyce wiatrowej pochodziło z morskich farm wiatrowych.

Za prawie połowę osiągnięto wyniku odpowiada Wielka Brytania, gdzie zainstalowana moc osiągnęła 1,2 GW. Pozostałe 1,3 GW zainstalowano we Francji, Włoszech, Niemczech i Holandii. Polska jak dotąd nie doczekała się jeszcze swojej morskiej farmy wiatrowej.

Moc wiatru w Europie

W Europie zainstalowano już łącznie 255 GW mocy w farmach wiatrowych, aż 2/3 z tej liczby to moce wyprodukowane w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji i Turcji.

Siódmą pozycję w Europie, z mocą zainstalowaną na poziomie 12 GW zajmują Włochy. Za nimi kolejno plasują się Holandia, Polska (7,86 GW), Dania, Portugalia, Finlandia, Belgia i Norwegia.

W dalszej kolejności są kraje mające powyżej 3 GW mocy zainstalowanej: Grecja, Irlandia, Austria i Rumunia.

Całkowita moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w poszczególnych krajach (2022 r.)

WindEurope

Źródło: WindEurope

Odnawialne źródła energii biją kolejny rekord wyprzedzając gaz i węgiel w 2022 roku

Co z tego wynika?

Zdaniem WindEurope, moc zainstalowana w 2022 r. to wciąż za mało, aby UE mogła osiągnąć swoje cele klimatyczne. Mimo, że ilość inwestycji zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2021, osiągnięcie celów do 2030 roku wymaga dodatkowo instalacji około 31 GW mocy wiatrowej w ciągu lat 2023-2027.

Zamówienia na turbiny wiatrowe w ubiegłym roku spadły o 47% w porównaniu z rokiem 2021, co stanowi niepokojący sygnał dla przemysłu wiatrowego. Według danych z 2022 roku, inwestycje w farmy wiatrowe wyniosły zaledwie 13 GW, a żadna morska farma wiatrowa nie otrzymała jeszcze ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Takie spowolnienie wynika głównie z inflacji i niskiej rentowności inwestycji. Wysokie koszty surowców i brak indeksacji cen aukcyjnych i taryf wpłynęły na cenę turbin. Reformy rynku energii elektrycznej również obniżyły zaufanie inwestorów. WindEurope uważa, że kluczową rolę w przypadku nowych inwestycji będą odgrywać kontrakty różnicowe i umowy PPA. Aby osiągnąć cele UE, konieczne będzie dalsze uproszczenie procedur wydawania pozwoleń oraz jasne sygnały dla inwestorów.

,,Rządy zaczynają upraszczać swoje zasady i procedury wydawania pozwoleń dla nowych odnawialnych źródeł energii. Niemcy przodują w tej dziedzinie. W porównaniu z sytuacją sprzed trzech lat podwoili liczbę wydawanych pozwoleń na budowę nowych elektrowni wiatrowych na lądzie. Średni czas oczekiwania na pozwolenie spadł do dwóch lat. Inni muszą pójść w ich ślady. Wydawanie pozwoleń jest nadal wąskim gardłem dla rozwoju energetyki wiatrowej w Europie"– mówi Giles Dickson dyrektor generalny WindEurope.

Vestas znalazł rozwiązanie na recykling łopat turbin wiatrowych. Koniec ,,cmentarzysk'' wiatraków?

udostępnij: