Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Uzależnienie Unii Europejskiej od metali ziem rzadkich rośnie. Aby osiągnąć zamierzone cele klimatyczne będziemy potrzebować ich 60 razy więcej

W związku z przyspieszającą zieloną transformacją w Unii Europejskiej, rośnie uzależnienie od metali ziem rzadkich. Według prognoz PIE, aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej, zużycie litu w UE będzie musiało wzrosnąć aż 60-krotnie.


W ostatnich latach zielona transformacja stała się jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej, dążącej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Kluczowymi aspektami związanymi z tymi zmianami stały się przede wszystkim rozwój elektromobilności oraz inwestycji w odnawialne źródła energii. Jednak to co łączy oba te obszary to nie tylko zielona transformacja, ale także wydobycie metali ziem rzadkich (REE), które tak zielone już nie jest.

Vestas znalazł rozwiązanie na recykling łopat turbin wiatrowych. Koniec ,,cmentarzysk'' wiatraków?

Zależność Unii Europejskiej od metali ziem rzadkich rośnie

Zgodnie z ambitnymi planami Brukseli, do 2030 roku, odnawialne źródła energii mają zająć w unijnym miksie energetycznym 42,5%. Do tego dochodzi jeszcze rozwój elektromobilności, w związku z zakazem sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Wszystko to, przy obecnie dostępnych technologiach wiąże się z koniecznością importu surowców o dużym koszcie środowiskowym.

Metale ziem rzadkich odgrywają kluczową rolę w produkcji turbin wiatrowych i baterii do samochodów elektrycznych. Ponadto, magnesy oparte na REE znajdują szerokie zastosowanie w elektronice i zielonej technologii, a zapotrzebowanie to, według prognoz, będzie gwałtownie rosło.

Jak podał PIE, aby Unia Europejska mogła osiągnąć zamierzony przez siebie cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, zużycie litu na terenie wspólnoty musiałoby wzrosnąć aż 60-krotnie.

Prognoza światowego popytu na metale ziem rzadkich (2022=100)

Prognoza światowego popytu na metale ziem rzadkich

Szkodliwość wydobycia REE

Wydobycie metali ziem rzadkich to złożony i energochłonny proces, który generuje emisję gazów cieplarnianych. Dodatkowo, metale ziem rzadkich są znane ze swojej toksyczności, a niektóre złoża mogą zawierać substancje promieniotwórcze, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Obecnie stosowane metody taniego wydobycia REE opierają się często na rozpuszczaniu pierwiastków w glebie przy użyciu chemikaliów w celu ich ekstrakcji. Taka praktyka prowadzi do powstania znacznych ilości toksycznych odpadów, gdzie na każdą tonę wydobytego metalu przypada ich średnio 2000 ton. Substancje często przedostają się do wód gruntowych i atmosfery, co powoduje dalsze skażenie środowiska.

Co z tego wynika?

Istotne jest, aby dążąc do zrównoważonego rozwoju, równocześnie podejmować działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków eksploatacji surowców i przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego. W celu zrównoważonego rozwoju, Unia Europejska musi kontynuować inwestycje w badania i rozwój, aby znaleźć bardziej ekologiczne alternatywy dla surowców wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii i technologii elektromobilności.

Naukowcy stworzyli nową baterię z soli morskiej. Akumulator ma być tańszy i bardziej pojemny od litowego

udostępnij:
0