Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zielony briefing 23 stycznia [codziennie o 7.00 rano]. Orlen uspokaja: zmiana trasy katarskich gazowców nie zagraża Polsce, Ministerstwo Przemysłu podkradnie kompetencje resortu klimatu, USA biorą na cel rosyjskie paliwo jądrowe

Informacja dnia

Wczoraj informowaliśmy, że „w niedzielę rano z katarskiego Ras Laffan wypłynął gazowiec Al Sheehaniya, który powinien dotrzeć do terminalu LNG w Świnoujściu około 24 lutego. Długi czas rejsu wskazuje, że prawdopodobnie opłynie Afrykę i nie skorzysta ze standardowej trasy przez Morze Czerwone i Kanał Sueski”. 

Postanowiliśmy zapytać PGNiG (spółkę zależną Orlenu) odpowiadającą za zakupy LNG do Polski o związane z tym ryzyko dostaw gazu dla odbiorców w naszym kraju.

„Kontrakt pomiędzy Orlenem i QatarEnergy na dostawy LNG funkcjonuje w formule DES, co oznacza, że to dostawca jest odpowiedzialny za dostarczenie ładunku do terminalu w Świnoujściu w uzgodnionym terminie. Orlen na bieżąco monitoruje sytuację na Morzu Czerwonym i pozostaje w stałym kontakcie z kontrahentem, aby w razie wystąpienia czynników mogących mieć wpływ na realizację dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu niezwłocznie podjąć odpowiednie działania operacyjne, jak choćby dostosowanie harmonogramu dostaw. Zmiana trasy gazowców, może być takim czynnikiem, niemniej jednak nie stanowi to zagrożenia dla dostaw paliwa do gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla przemysłu i energetyki” – poinformowało nas PGNiG.  

Nagłówki warte uwagi

Plany Stanów Zjednoczonych dotyczące sektora jądrowego są popierane przez Francję, Kanadę, Japonię i Wielką Brytanię.  Te państwa zadeklarowały nakłady rzędu 4,2 mld USD na zwiększenie zdolności do wzbogacania i konwersji paliwa jądrowego. Głównym celem jest uniezależnienie się od Rosji w tym obszarze. 

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy zostały wniesione do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przez: 5 osób fizycznych (ze względu na ochronę prywatności dane nie zostały podane) oraz Stowarzyszenie Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich Bałtyckie SOS, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz reprezentowane przez jedną osobę: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, Stowarzyszenie Zielony Białystok, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok, Stowarzyszenie Innowacyjna Polska, Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Urząd Miasta w Białymstoku, Stowarzyszenie www.i.warszawa.pl, Fundacja Instytut Białowieski oraz Fundacja Towarzystwo Ulepszania Świata.

X files 

Według dyskutowanej propozycji kancelarii premiera, którą relacjonują rozmówcy DGP, nie tylko władza nad górnictwem i paliwami, lecz także większość kompetencji związanych z elektroenergetyką może ostatecznie trafić do nowo tworzonego Ministerstwa Przemysłu pod kierownictwem Marzeny Czarneckiej - kosztem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na czele którego stoi Paulina Hennig-Kloska.

 

 

udostępnij: