Spółka Pure Biologics zakończyła formowanie portfela projektów biotechnologicznych i pozyskała na niego 104,5 mln zł

Pure Biologics pozyskało 104,5 mln zł grantów na sześć innowacyjnych projektów i zakończyło formowanie portfela projektów terapeutycznych

Pure Biologics rozwija obecnie 6 innowacyjnych projektów biotechnologicznych. Trzy z nich to oparte na przeciwciałach potencjalne leki biologiczne w gorącym obszarze immunoonkologii. Kolejne trzy projekty oparte są na aptamerach, które stają się coraz atrakcyjniejszym obszarem badań w zakresie wykorzystania ich w terapiach pozaustrojowych. Prezes Pure Biologics deklaruje, że spółka w najbliższych latach nie będzie rozpoczynać już kolejnych dużych projektów do czasu, aż nie doprowadzi do możliwości skomercjalizowania jednego z już rozwijanych. Równocześnie, wedle wcześniej podawanych informacji, już na przełomie roku w projekcie aptamerowym PB002 AptaPheresis powinien zostać osiągnięty etap proof-of-concept, czyli eksperymentalnego potwierdzenia słuszności koncepcji naukowej, stojącej za pomysłem na projekt.

Kompletne portfolio innowacyjnych projektów biotechnologicznych

Spółka Pure Biologics zadebiutowała na NewConnect dokładnie rok temu, tj. w grudniu 2018 roku. W tamtym momencie wrocławska spółka biotechnologiczna dysponowała trzema projektami innowacyjnymi, przy czym dla Multibody i AptaPheresis, dysponowała w sumie nieco ponad 50 mln zł dofinansowania grantowego.

W zaledwie rok od debiutu spółce udało się podwoić portfolio innowacyjnych projektów oraz przyznanych na nie grantów. Pure Biologics z sukcesem przeprowadziło emisję akcji oraz skompletowało zespół naukowców do ich realizacji.

- Na przestrzeni ostatnich 2-3 lat udało nam się zbudować portfolio łącznie sześciu innowacyjnych projektów. Trzy z nich to potencjalne ultrainnowacyjne leki biologiczne z zastosowaniem w leczeniu chorób onkologicznych, trzy kolejne są oparte o technologie aptamerowe, w tym dwa to wyroby medyczne, które mają znaleźć zastosowanie w terapii neurologicznych chorób rzadkich. Projekty te rozwijane są w najbardziej gorących obszarach, mają ogromny potencjał komercyjny - mówi prezes Pure Biologics dr Filip Jeleń.

W tej chwili Pure Biologics deklaruje zamknięcie portfela projektów i nie zamierza rozpoczynać kolejnych do czasu, aż nie nastąpi komercjalizacja jednego z już rozpoczętych.

- Zdecydowaliśmy, że nie będziemy rozpoczynać kolejnych dużych projektów wdrożeniowych, prawdopodobnie co najmniej do momentu, w którym uda nam się zwalidować rynkowo jeden z projektów, a więc do czasu pierwszej komercjalizacji - oświadcza prezes Pure Biologics.

Zarządowi spółki udało się skompletować portfolio projektów, które pozwala w pełni wykorzystać zasoby, którymi dysponuje spółka. Oprócz podstawowej działalności, jaką jest rozwój innowacyjnych projektów, Pure Biologics równolegle oferuje również usługi selekcji przeciwciał w oparciu o platformę PureSelect2 oraz usług w zakresie aptamerów w oparciu o platformę PureApta.

Zobacz także: Akcje spółki Selvita zmieniły się w Ryvu Therapeutics. Nowa spółka biotechnologiczna zadebiutowała na GPW

Kluczowe projekty innowacyjne

To projekty innowacyjne stanowią jednak największą wartość i potencjał do wzrostu Pure Biologics. W tym momencie kluczowe znaczenia mają zwłaszcza trzy projekty lekowe w kategorii first-in-class. Jednym z nich jest oparty na przeciwciałach bispecyficznych projekt Multibody (PB001).

- Wśród immunoonkologicznych leków biologicznych najbardziej zaawansowany jest projekt Multibody. To dwuspecyficzne przeciwciało, które może znaleźć zastosowanie w leczeniu raka jelita grubego i odbytu, a potencjalnie również innych nowotworów. Chcielibyśmy w 2020 r. mieć już pierwsze wyniki badań na zwierzętach. To pierwszy moment, w którym można realnie myśleć o transakcji partneringowej. Statystycznie są na to duże szanse – w przypadku leków biologicznych w obszarze immunoonkologii do ok. 70 proc. transakcji dochodzi na etapie przedklinicznym. W przypadku sukcesu istnieje duża szansa, że kolejne projekty będziemy mogli rozwijać dłużej, do pierwszej fazy badań klinicznych i komercjalizować na jeszcze lepszych warunkach – opierając się już wyłącznie na środkach własnych, uzyskanych z pierwszej transakcji - mówi dr Filip Jeleń.

Oprócz przeciwciał ważnym obszarem działalności badawczej Pure Biologics są aptamery. W tym obszarze najbardziej zaawansowanym projektem innowacyjnym spółki jest filtr biomolekularny do terapii pozaustrojowej w neurodegeneracyjnych chorobach neurologicznych.

- Jeśli chodzi o projekty aptamerowe, to najbardziej zaawansowany jest AptaPheresis (PB002). Pracujemy w nim nad opracowaniem specjalnego filtra biomolekularnego, który w wyniku procesu aferezy (przepompowania przez filtr krwi pacjenta) wychwytywałby czynnik chorobotwórczy w sierocej chorobie neurologicznej zwanej Zespołem Devica (Neuromyelitis Optica, NMO). Liczymy na zakończenie fazy proof-of-concept na przełomie roku. Projekt będziemy dalej rozwijali samodzielnie, w oparciu o granty i środki własne. Produkt ma być gotowy do wdrożenia w 2023 r., ale do komercjalizacji może dojść wcześniej. Aptamery stają się bardzo atrakcyjnym obszarem w branży biotech - dodaje prezes Pure Biologics.

Zobacz także: Polpharma Biologics mogłaby być najwyżej wycenianą spółką biotechnologiczną na giełdzie, gdyby była notowana na GPW

104 mln zł w grantach i 13 mln zł kapitału pozyskanego od inwestorów

W tej chwili notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna z Wrocławia jest wyceniana na około 55 mln zł. W latach 2018-2019 Pure Biologics pozyskała od inwestorów 13 mln zł na rozwój prowadzonych przez siebie innowacyjnych projektów, a spółka dodatkowo generuje przychody z oferowanych usług.

- W III kw br. podpisaliśmy umowy z NCBR o dofinasowanie dwóch kolejnych projektów: lekowy - PureBike (PB004) i terapeutyczny AptaMG (PB005). Ich łączna wartość to to 55,1 mln zł, z czego 40,6 mln zł zostanie pokrytych z dotacji. Projekty dynamicznie się rozwijają i tym samym zgodnie z przyjętą przez spółkę zasadą proporcjonalnego rozliczania pozyskanych z emisji środków na wkład własny do ich realizacji, korekcie uległy również plany efektywnego wykorzystania posiadanych środków finansowych. Posiadane środki powinny nam pozwolić na operacyjną realizację wszystkich projektów również w II kw. 2020 r. - mówi prezes Pure Biologics.

Spółka potrzebuje kapitału obrotowego na rozliczanie grantów, które uzyskuje od NCBR dopiero po rozliczeniu danej transzy kosztów. To oznacza, że Pure Biologics zgodnie z przyjętą strategią kaskadowego finansowania projektów będzie potrzebować uzupełnienia kapitału aby ostatecznie zagwarantować dalszy postęp prac nad wszystkimi prowadzonymi projektami.

- Wyzwaniem dla nas jest konieczność posiadania wysokiego kapitału obrotowego – środki z grantów wypłacane nam są w formie refundacji poniesionych kosztów. Często potrzebujemy więc kilka milionów złotych na pokrycie kosztów badań, które dopiero później do nas wracają w formie refundacji z NCBR. Naturalnym źródłem pozyskania dalszego finansowania jest dla nas polski rynek kapitałowy - dodaje dr Filip Jeleń.

W połowie października założyciele Pure Biologics informowali o utworzeniu właścicielskiego programu motywacyjnego dla pracowników oraz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych spółki. W ramach programu przydzielonych zostanie 241 tys. akcji należących do założycieli spółki – program nie zakłada emisji nowych akcji.

Zobacz także: Pure Biologics pod presją - inwestorzy realizują spektakularne zyski z dopuszczonych akcji nowej emisji

Szerokie portfolio projektów innowacyjnych, dotacje i zespół naukowców

Przez rok obecności na rynku kapitałowym spółka biotechnologiczna z Wrocławia bardzo dojrzała. Pure Biologics obecnie dysponuje zdywersyfikowanym portfelem projektów innowacyjnych, na realizację których spółce udało się pozyskać ponad 104 mln zł w grantach. Oprócz tego spółka posiada zdeterminowany zarząd, dobrze zmotywowanych pracowników oraz grono inwestorów, które zaufało spółce i zdecydowało się zainwestować w realizowane przez nią projekty. Najbliższy rok to intensywna praca zespołów naukowych nad zakończeniem prowadzonych aktualnie w projektach faz discovery i przeniesienie badań nad uzyskanymi cząsteczkami aktywnymi leków do następnej fazy badań przedklinicznych.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.