Captor Therapeutics ma listę potencjalnych nowych cząsteczek nad którymi może rozpocząć badania, po komercjalizacji najbardziej zaawansowanych projektów – WIDEO z wizyty w laboratoriach spółki

Captor Therapeutics ma listę nowych cząsteczek nad którymi może rozpocząć badania, po komercjalizacji zaawansowanych projektów – WIDEO z wizyty w laboratoriach spółki

Captor Therapeutics prowadzi obecnie badania nad trzema projektami, które znajdują się w fazie przedklinicznej oraz dwoma projektami w fazie discovery. Polsko-szwajcarska Spółka biofarmaceutyczna dysponuje ponadto listą kilkunastu zwalidowanych celów molekularnych, nad którymi może w każdej chwili rozpocząć badania, po tym gdy nastąpi komercjalizacja któregoś z bardziej zaawansowanych projektów. O tym jak wygląda proces badawczy w Captor Therapeutics przekonaliśmy się odwiedzając laboratoria Spółki.

Pierwsza połowa 2022 roku w Captor Therapeutics była okresem intensywnych prac badawczo-rozwojowych skoncentrowanych przede wszystkim wokół dwóch najbardziej zaawansowanych projektów w pipeline spółki, czyli CT-01 oraz CT-03. Ponadto w lutym bieżącego roku Captor ogłosił również kolejne postępy w projekcie CT-03, rozwijanemu jako lek ukierunkowany na terapię kilku rodzajów nowotworów poprzez degradację białka MCL-1. To właśnie te dwa projekty znajdują się obecnie w fazie rozwoju przedklinicznego, a spółka oczekuje, że w latach 2023/2024 będzie mogła złożyć wniosek IND (wniosek o zezwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego nowego leku) i rozpocząć fazę kliniczną badań. To powinno również otworzyć okienko partneringowe, które zwiększy prawdopodobieństwo podpisania umowy ze znaczącym podmiotem farmaceutycznym, co mogłoby się wiązać z istotnym wzrostem przychodów w spółce.

Wyniki badań in vivo w projektach CT-01 i CT-03 w mysich modelach onkologicznych pokazują, że technologia celowanej degradacji białek oferuje dużo więcej niż klasyczne hamowanie aktywności białek. W konsekwencji koncentrujemy nasze wysiłki na rozwoju platformy OptigradeTM tak, aby budować strategiczną przewagę konkurencyjną – komentuje dr Michał Walczak, CSO Captor Therapeutics.

Zobacz także: Captor Therapeutics rok po IPO. Europejski lider w obszarze celowanej degradacji białek przygotowuje się do komercjalizacji swojej technologii [WIDEO]

Możliwe rozpoczęcie badań nad kolejnymi cząsteczkami

Jedną z kluczowych wartości Captor Therapeutics, obok atrakcyjnych projektów z obszaru celowanej degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) nakierowanych zarówno na obszar terapii nowotworów jak i chorób autoimmunologicznych, jest konsekwentnie rozwijana przez spółkę platforma technologiczna OptigradeTM. Daje ona możliwość poszukiwania kolejnych kandydatów na leki opartych na technologii TPD.

„Spółka dysponuje listą kilkunastu zwalidowanych celów molekularnych, które potencjalnie mogą dostarczyć atrakcyjnych kandydatów na leki z zakresu autoimmunologii lub onkologii, które, w ocenie Spółki, będą interesujące dla firm farmaceutycznych, mających silne zapotrzebowanie na nowe i skuteczne produkty. W efekcie, jeśli obecne projekty znajdą się na etapie komercjalizacji, Spółka może wprowadzać do swojego pipeline kolejne projekty, oparte o te wytypowane i już zwalidowane cele molekularne. Dodatkowo, Spółka realizuje również projekt dalszego rozwojowi platformy TPD (w ramach projektu P3 opisanego poniżej).” czytamy w raporcie spółki

Mieliśmy okazję porozmawiać z naukowcami Captor Therapeutics na temat tego nad czym pracują i w jaki sposób prowadzą badania.

Zobacz także: Branża biotechnologiczna kryje wiele okazji inwestycyjnych, ze względu na przełomowe odkrycia - wskazują analitycy Janus Henderson

Finansowanie na dalsze badania w Captor Therapeutics zabezpieczone

Na koniec 1 kwartału 2022 roku Captor Therapeutics dysponował 110 mln zł gotówki oraz ponad 90 mln zł zabezpieczonego finansowania z NCBR. Spółka biofarmaceutyczna czuje się pewnie pod względem finansowym i dzięki temu może w pełni skoncentrować się na dalszym rozwoju projektów, zachowując odpowiednią pozycję negocjacyjną w przypadku rozmów z potencjalnymi partnerami już na etapie komercjalizacji. Radosław Krawczyk, CFO Captor Therapeutics, jasno deklaruje, że Spółka ma pewne zabezpieczenie pod względem finansowania i nie planuje w najbliższym czasie żadnych emisji akcji.

Zobacz także: Captor Therapeutics może wprowadzić nawet dwa projekty do fazy klinicznej w 2023

Materiał partnerski przygotowany we współpracy z Captor Therapeutics.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.