Trwa pierwsza publiczna oferta akcji 4Mobility. Czy warto kupić akcje spółki? | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
22 wrz 2017, 07:48

Trwa pierwsza publiczna oferta akcji 4Mobility. Czy warto kupić akcje spółki?

Do 28 września można składać zapisy na akcje spółki z New Connect 4Moblity, która rozwija sieć samoobsługowych wypożyczalni samochodów typu car-sharing. Co prawda to nie jest pierwsza oferta akcji, gdyż spółka jest już notowana od roku na NewConnect. Jednak poprzednie oferty akcji były skierowane do ograniczonego grona odbiorców, w postaci emisji prywatnych i w związku z tym płynność akcji na rynku jest niska.

Obecnie możemy wziąć udział w pierwszej ofercie publicznej akcji 4mobility. Jest to więc pierwsza okazja do zapisu na akcje spółki. Czy warto wziąć w niej udział? Czym zajmuje się spółka? Jakie są jej plany na przyszłość?

Co to jest car-sharing?

4Mobility jest młodą spółką. Powstała pod koniec 2015 r. Rok później rozpoczęła oferowanie usług car-sharingu dla biznesu i osób indywidualnych. Obecnie współpracuje z Grupą BMW i Hyundai Motor Poland. Oferuje flotę ponad 50 samochodów klasy Premium (BMW i Mini).

Ilustracja 1. Historia spółki 4Mobility

Historia 4Mobility

W misji spółki jest zawarta idea dostarczania usług poprawiających mobilność. Spółka realizuje to poprzez dostarczenie prostego w użyciu systemu do współdzielenia samochodów. Jest to usługa polegająca na wynajmie samochodu w ramach tzw. współdzielenia z innymi użytkownikami systemu na krótki czas. Użytkownicy mogą zarezerwować, wynająć i oddać pojazd korzystając jedynie z telefonu.

Car-sharing wpisuje się w coraz popularniejszą ideę współdzielenia własności i jest alternatywą dla potrzeby posiadania na własność danego przedmiotu. Dobrym przykładem wykorzystania założeń tej idei jest rozpowszechniony w wielu miastach system wynajmu rowerów. Według wyliczeń 4Mobility, krótkoterminowy wynajem samochodów jest opłacalny jeśli pokonujemy pojazdem mniej niż 10 tys. km rocznie.

Zobacz także: Czy 4Mobility spółka z NewConnect, oferująca carsharing ma szansę powtórzyć sukces NextBike?

Plany dynamicznego rozwoju sieci samochodów 4Mobility

Spółka zamierza dynamicznie rozwinąć swoją infrastrukturę usługową. W latach 2017-2021 planuje rozpocząć świadczenie usługi w kolejnych miastach w Polsce. Zamierza też rozpocząć świadczenie usług w kategorii Standard poza obecnie świadczoną kategorią Premium, a w miarę rozwoju rynku również w innych kategoriach takich jak skutery, pojazdy specjalistyczne. 4Mobility zakłada zwiększenie sieci usług i floty pojazdów do co najmniej 1500 aut w 2021 r.

Wykres 1. Szacowana liczba pojazdów 4Mobity. Źródło: materiały promocyjne spółki.

Wykres 1. Szacowana liczba pojazdów 4Mobity. Źródło: materiały promocyjne spółki.

Kolejnym krokiem w strategii spółki jest stworzenie innowacyjnej platformy, która zapewni integrację usług firm zewnętrznych zapewniających nowoczesne usługi mobilności osobistej i biznesowej. Umożliwi wzajemne oferowanie usług komplementarnych do usług 4Mobility wszystkim zainteresowanym partnerom. Prace nad platformą mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Naszym celem jest aktywne uczestniczenie w budowie ekosystemu firm zapewniających nisko emisyjny transport osobisty.

Czytamy w strategii spółki 4Moblity

Spółka przewiduje, że sektor transportu osobistego będzie podlegał dynamicznym zmianom:

W dzisiejszej Polsce króluje własny samochód, ale w najbardziej rozwiniętych krajach dla mieszkańców największych aglomeracji stał się on już bardziej przeszkodą. W naszej opinii dla 4Mobility jest to szansa umożliwiająca pozyskanie szerokiej grupy nowych klientów.

Czytamy dalej w strategii spółki.

4Mobility stawia sobie za cel pozyskanie do końca 2021 roku co najmniej 50 tys. klientów.

Potrzeba usług car-sharing w Polsce konsekwentnie potwierdza się - co miesiąc skokowo rośnie liczba zarejestrowanych w 4Mobility użytkowników. Planujemy wdrażanie nowych innowacyjnych usług, nowe partnerstwa biznesowe, a także rozbudowę floty o samochody elektryczne.

Mówi prezes Paweł Błaszczak.

Cele emisji akcji

4Mobility wyemituje do 400 tys. akcji, czyli około 18,8% w kapitale zakładowym. Spółka zakłada, że pozyska z oferty publicznej po odliczeniu kosztów do około 9,4 mln zł netto. Celem emisji jest pozyskanie środków przede wszystkim na powiększenie floty pojazdów (80% pozyskanych środków), ale też rozwinięcie systemów informatycznych i finansowanie rozwoju sieci dystrybucji w Warszawie i kolejnych miastach.

Ilustracja 2. Cele emisji akcji spółki 4Mobility.

Ilustracja 2. Cele emisji akcji spółki 4Mobility.

Emisja akcji pozwoli nam przyspieszyć rozwój w Warszawie i w kolejnych miastach w Polsce. W ciągu kilku miesięcy znacząco zwiększyliśmy liczbę baz w Warszawie oraz poziom utylizacji samochodów.

Mówi prezes Paweł Błaszczak.

Polityka dywidendowa 4Mobility i jej sytuacja finansowa

Do tej pory spółka nie wypłacała dywidend. Nie określiła też polityki dywidendowej. W memorandum informacyjnym możemy jedynie przeczytać, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spółki, oczywiście uwzględniając także potrzeby inwestycyjne.

W latach 2014-2015 spółka i jej poprzednik prawny (spółka E-Solution Software) wygenerowała niewielkie zyski, które w całości przeznaczyła na pokrycie straty z lat ubiegłych. Rok 2016 4Mobility zakończył ze stratą 0,5 mln zł i przychodami na poziomie 1,3 mln zł. Według danych na koniec półrocza 2017 r. 4Mobility dysponuje gotówką na poziomie 2,7 mln zł. Sama spółka jest wyceniana na NewConnect na 41,7 mln zł, czyli blisko granicy minimalnej wyceny wymaganej do przejścia na parkiet główny GPW.

Czynniki ryzyka i szanse rozwoju 4Mobility

Najważniejszym ryzykiem, na które warto zwrócić uwagę jest koniunktura w branży. Spółka jest jednym z pionierów car-sharing w Polsce. W związku z tym jest narażona na ryzyko, że taki model świadczenia usług może się nie przyjąć.

Należy jednak wskazać, iż globalnie na innych rynkach usługi car-sharing rozwijają się bardzo dynamicznie. Globalny trend wskazuje również, że znaczny odsetek przedstawicieli pokolenia Y woli płacić za korzystanie z dóbr niż je kupować.

Czytamy w memorandum informacyjnym

Drugie istotne ryzyko wiąże się z właśnie z powodzeniem przyjęcia modelu biznesowego przez rynek i tym samym wzrost zainteresowania świadczenia usług w Polsce przez konkurencyjne spółki zagraniczne.

Jak dotąd żaden z liderów rynku globalnego nie zdecydował się na uruchomienie usług car-sharing w Polsce. Ich wejście na polski rynek nie jest ograniczone żadnymi przeszkodami prawnymi ani administracyjnymi i jeżeli nastąpi, może spowodować wzrost konkurencji na rynku usług podobnych do usług świadczonych przez Spółkę.

Czytamy dalej w Memorandum

4Mobility oferuje usługi, których odbiór przez klientów nie był długo weryfikowany na rynku polskim, ale badania i dane płynące z zagranicy świadczyć mogą o pozytywnych trendach w tej dziedzinie usług. Usługi car-sharing notują w ostatnich latach nieprzerwany wzrost. Do 2021 r. z tego typu usług skorzysta 35 mln osób, co pozwala oszacować roczną wartość globalnego rynku na 4,7 mld Euro (raport Boston Consulting Group)

Wykres 2. Car-sharing na świecie do 2015 r. oraz prognozy na lata 2016-2021. Źródło: memorandum informacyjne 4Mobility.

Wykres 2. Car-sharing na świecie do 2015 r. oraz prognozy na lata 2016-2021. Źródło: memorandum informacyjne 4Mobility.

Oferta publiczna akcji 4Mobility

Jest to pierwsza oferta publiczna akcji 4Mobility. Spółka planuje pozyskać około 9 mln zł na rozwój sieci samochodów i ekspansję geograficzną. Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje do 28 września.

Zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych zaplanowano w dniach 2-4 października, a cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 29 września. Przydział akcji i zakończenie oferty publicznej akcji nastąpi w dniu 5 października 2017 r.

Harmonogram oferty i przydatne odnośniki

Tabela 1. Harmonogram oferty publicznej spółki 4Moblity.

Tabela 1. Harmonogram oferty publicznej spółki 4Moblity.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.