Debiut producenta i wydawcy gier Klabater: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
10 paź 2019, 07:05

Debiut producenta i wydawcy gier Klabater: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Na początku października GPW zezwoliła na wprowadzenie na NewConnect akcji spółki Klabater. Polska spółka ma ambicje zajęcia wiodącej pozycji na rynku wydawniczym w Europie Środkowej. Ponadto Klabater zamierza produkować gatunkowe, ambitne i bogate narracyjnie gry, oparte o własne pomysły. Pierwsza, w pełni autorska gra, Crossroads Inn, będzie miała premierę jeszcze w tym miesiącu.

Debiut Klabater na rynku NewConnect jest spodziewany w przyszłym tygodniu, bez emisji akcji. Sprawdziliśmy co kryje się w dokumencie informacyjnym spółki. Jakie producent gier ma plany na przyszłość oraz czym już teraz może się pochwalić.

Zobacz także: Debiut spółki Klabater już w październiku. Premiera Crossroads Inn również 

Od wydawcy do producenta gier

Obecnie Klabater jest przede wszystkim wydawcą gier komputerowych. Działalność wydawnicza generuje od lat przeważającą część przychodów spółki. Produkcję własnych gier Klabater rozpoczął stosunkowo niedawno. Nowy segment działalności ma jednak duży potencjał wzrostowy i pozwala na osiąganie znacznie większych marż. Ponadto, począwszy od I kwartału 2019 r spółka rozwija też usługi portingu gier na konsole. Porting już wygenerował pierwsze przychody, a pierwsze wpływy z segmentu produkcji mają się pojawić już w 4 kwartale 2019 roku po premierze gry Crossroads Inn.

Klabater do tej pory wydał na różne platformy 9 tytułów zewnętrznych studiów deweloperskich wraz z licznymi dodatkami i rozwinięciami. Spółka przyjęła i wdrożyła z sukcesem model biznesowy polegający na poszukiwaniu, ocenie wartości oraz pozyskaniu gier wideo od studiów deweloperskich, a następnie wprowadzaniu ich do sprzedaży na światowym rynku. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie małych studiów deweloperskich, które dopiero wchodzą na rynek i nie posiadają wystarczających umiejętności i środków potrzebnych do rozwinięcia projektu i sfinansowana kampanii marketingowej.

target

„Segment gier niezależnych charakteryzuje się tym, że produkcje tworzone są zazwyczaj przez pojedynczych twórców lub niewielką grupę osób pracujących w niezależnych studiach. (…) Przed podjęciem współpracy z danym twórcą, Emitent dokonuje szczegółowej ewaluacji zarówno zespołu, jak i projektu pod kątem jakości docelowej produkcji, a także jej potencjału biznesowego. Ponad 14-letnie doświadczenie założycieli i członków Zarządu Emitenta pozwala skutecznie weryfikować potencjał współpracy z danym twórcą” - czytamy w dokumencie informacyjnym Klabatera.

Do tej pory Klabater wydał takie tytuły jak: We. The Revolution, Regalia , Skyhill, Roarr!, Heliborne, Apocalipsis, ‘90s Football Stars, From Shadows oraz Alice VR. Na 2020 i 2021 r spółka planuje wydać kolejne odsłony gier i kilka nowych tytułów, w tym cztery własne produkcje.

Zobacz także: Klabater ogłasza datę premiery Big Pharma na konsole. Symulator koncernu farmaceutycznego trafi do sprzedaży w grudniu br. 

Przyjęty model wydawniczy stabilizuje zatem źródło przychodów Klabatera, co pozwala spółce w bezpieczny, od strony finansowej, sposób rozwijać drugi segment działalności, czyli produkcję własnych tytułów.

Klabater rozwija własny zespół deweloperski zajmujący się produkcją autorskich gier pod marką Kraken Unleashed. Do tej pory spółka nie uzyskiwała z tej gałęzi działalności przychodów, ale wkrótce się to zmieni. Jeszcze w październiku tego roku nastąpi premiera gry Crossroads Inn – połączenia gatunków: symulatora, gry RPG i gry przygodowej. Spółce udało się zbudować zainteresowanie wśród graczy tą produkcją o czym świadczą zapisy na listę oczekującą na platformie Steam oraz udana kampania przeprowadzona w serwisie Kickstarter. Po premierze gra będzie dalej rozwijana poprzez produkcję dodatkowych treści płatnych oraz bezpłatnych (DLC).

Crossroads

To nie koniec, Klabater ma w planach trzy kolejne projekty własnych gier. Już rozpoczął prace nad dwoma tytułami opartymi o IP (Intellectual Property) o globalnym potencjale pozyskanym od Discovery Inc. Są to gry Moonshiners oparte o licencję programu telewizyjnego Discovery (w Polsce znany pod tytułem Bimbrownicy) oraz Animal Planet, których premiera zaplanowana jest na 2020 r. Ponadto spółka ma w planach stworzenie i wydanie w 2021 r. gry na bazie własnego pomysłu, roboczo nazwanej „Circus”.

Zobacz także: Klabater stworzy grę Moonshiners na licencji Discovery 

Trzecim, wciąż w fazie początkowej, segmentem działalności są usługi portingowe. Stanowią one uzupełnienie oferty wydawniczej Klabatera o przenoszenie już sprzedających się gier na nowe platformy sprzętowe.

Klabater oparł na początku swój model biznesowy przede wszystkim na usługach wydawnictwa i portingu gier. Zapewniło mu to zdywersyfikowane źródło przychodów. Dzięki temu jest w stanie rozszerzyć działalność o budowę własnego portfolio gier, co pozwoli na uzyskiwanie wyższych marż i uniezależnieni spółkę od zewnętrznych dostawców treści. Pierwsze efekty nowej gałęzi biznesowej zobaczymy niedługo wraz z oczekiwaną premierą gry Crossroads Inn.

Debiut na NewConnect bez emisji akcji

Klabater nie będzie emitował akcji przed debiutem na NewConnect. Nie ma takiej potrzeby, gdyż w przeprowadzonej rok temu emisji prywatnej spółka pozyskała ok. 4 mln zł. Według ostatniego raportu za I półrocze 2019 r. w kasie spółki wciąż pozostają środki w wysokości 2,9 mln zł.

Spółka zebrane środki z emisji przeznaczyła na pozyskanie IP o globalnym potencjale, na rozwój własnego działu deweloperskiego i dokończenie produkcji pierwszej własnej gry oraz na rozbudowę działu portingu.

Po emisji prywatnej, wciąż największymi akcjonariuszami pozostali jej założyciele. Robert Wesołowski i Michał Gembicki posiadają po 40,90% akcji i taki sam udział głosach na WZA. W rękach pozostałych akcjonariuszy znajduje się 18,20% akcji spółki.

Emisja akcji serii C odbyła się rok temu po cenie 3,20 zł za akcję, co przekłada się na wycenę Klabatera na poziomie ok. 22 mln zł

Polityka dywidendowa Klabatera

Zarząd zadeklarował, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w najbliższych latach.

„Zarząd zamierza zaproponować akcjonariuszom, aby zysk osiągnięty w najbliższych latach obrotowych pozostał w Spółce. Umożliwi to Emitentowi dalszy dynamiczny rozwój działalności. Ponadto, w obecnej chwili Spółka znajduje się na etapie rozwoju, w którym celowe wydaje się zatrzymanie większości generowanych zysków” - czytamy w dokumencie ofertowym.

Spółka nie określiła też kiedy będziemy mogli spodziewać się ustalenia polityki dywidendowej. Zarząd uzależnia to od bieżącej sytuacji finansowej spółki.

Czynniki ryzyka oraz szanse na rozwój

Zawsze warto zajrzeć do działu czynniki ryzyka w dokumencie ofertowym. Poznajemy w ten sposób specyfikę branży, w której działa spółka oraz nią samą. Tak też jest w przypadku Klabatera.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że Klabater działa na rynku o wysokim poziomie konkurencji. Tyczy się to zarówno segmentu wydawniczego jak i produkcji własnych gier. W tym pierwszym, konkurencją są podmioty lokalne, ale też duże firmy zagraniczne, z którymi Klabater konkuruje o pozyskanie licencji na wydanie atrakcyjnych tytułów.

W przypadku segmentu produkcji własnych gier, spółka napotyka szeroką, światową konkurencję. Graczom oferowane są liczne nowe produkty często zbliżone tematyką do tytułów tworzonych przez Klabatera. Ponadto konkurencja może dysponować większym budżetem i środkami na promocję własnych produktów, co może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie grami spółki. Jest to więc bardzo wymagający segment rynku gier charakteryzujący wysokim ryzykiem niepowodzenia praktycznie na każdym etapie - od projektu do premiery.

Warto też zaznaczyć, że Klabater ponosi znaczącą część kosztów prowadzenia działalności w złotówkach, natomiast ok. 98% przychodów ze sprzedaży jest realizowana głównie w euro i dolarze amerykańskim. Kurs tych walut wpływa więc bezpośrednio na wyniki spółki. Klabater nie stosuje narzędzi hedgingowych, ale w ramach prowadzonej działalności wydawniczej uiszcza opłaty licencyjne w walutach obcych. Zmniejsza tym samym ekspozycję na ryzyko walutowe tak zwanym hedgingiem naturalnym.

Branża wydawnictwa i produkcji gier wciąż jest młoda. Jej szybki rozwój i zmiany wymagają ciągłego monitorowania pojawiających się tendencji i szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Podnosi to koszty działania spółek z branży i zwiększa ryzyko niepowodzenia wprowadzania nowych produktów.

Z drugiej strony szybkie tempo wzrostu segmentu gier wideo sprzyja pozytywnym wynikom spółek gamingowych. Obecnie gry wideo są drugim największym, po telewizji, segmentem rynku rozrywki.

„Biorąc pod uwagę łączną liczbę godzin grania w gry oraz oglądania streamingu gier, gry to najpopularniejsza na świecie forma spędzania wolnego czasu. Na tle innych istotnych segmentów globalnego rynku rozrywki, rynek gier wideo jest również segmentem o najwyższym potencjale wzrostu w kolejnych latach” – czytamy w dokumencie informacyjnym.

rynek rozrywki

Według raportu Newzoo „2018 Global Games Market” z października 2018 r., wartość światowego rynku gier wideo wyniosła 121,7 mld dolarów w 2017 r. i będzie rosła o 10,3% co roku do 2020 r.

Oprócz wzrostu samego rynku, Klabater stara się rozszerzać sprzedaż na nowe rynki. Mowa tu przede wszystkim o trudno dostępnym rynku chińskim. W czerwcu spółka poinformowała o zawarciu umowy dystrybucyjnej z platformą Sonkwo na sprzedaż gier na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej

- Umowa podpisana z chińskim partnerem to dla nas możliwość zaistnienia na bardzo ważnym rynku gier, który ma do zaoferowania olbrzymie możliwości rozwoju. Jako jedna z niewielu polskich spółek gamingowych, wprowadzimy do Chin wybrane tytuły: Heliborne, Apocalipsis, Roarr! The Adventures of Rampage Rex, Alice VR oraz Regalia: Of Men and Monarchs. Gry z naszego portfolio będą dostępne na platformie SONKWO oferującej chińskim graczom legalne kopie popularnych zagranicznych gier – poinformował Łukasz Mach, dyrektor marketingu w spółce Klabater SA.

Zobacz także: Klabater podpisał umowę z wiodącym chińskim wydawcą gier wideo 

Chiny są największym rynkiem gier wideo na świecie. Według danych z raportu 2018 Global Games Market jego wartość wynosi obecnie 34,4 mld dolarów i będzie rosła średnio o 9,5% rocznie w latach latach 2018-2021. Dla porównania, drugi największy rynek – amerykański – rośnie w tempie 8,4% rocznie.

- Warto zwrócić uwagę na potencjał rynku chińskiego do dalszego wzrostu. W Chinach społeczeństwo cyfrowe stanowi ok. 60% ogółu populacji, przy 81% w Stanach Zjednoczonych Ameryki i 90-95% w krajach Europy Zachodniej. Także w ujęciu jednostkowym różnice są znaczące. Przeciętny mieszkaniec Chin mający dostęp do Internetu wydaje na gry wideo ok. 40 USD rocznie, dla porównania w Europie Zachodniej analogiczna wartości oscyluje na poziomie 60-70 USD a w Stanach Zjednoczonych nawet 120 USD – czytamy w dokumencie informacyjnym

Dane finansowe Klabater

Klabater jest marką powstałą po wyodrębnieniu części działalności gospodarczej spółki CDP Sp. z o.o.

„Pomysłodawcami nowej formy działalności byli wieloletni managerowie i członkowie zarządu CDP – jednego z najbardziej utytułowanych polskich dystrybutorów gier wideo – Robert Wesołowski i Michał Gembicki. (…) W listopadzie 2017 r., wobec faktu szybkiego rozwoju marki Klabater, jej założyciele podjęli decyzję o założeniu nowej spółki – Klabater S.A. oraz o wydzieleniu ze spółki CDP Sp. z o.o. dotychczas prowadzonej działalności wydawniczej i połączeniu jej z nowo utworzoną spółką akcyjną. ” - czytamy w dokumencie informacyjnym.

Proces połączenia ostatecznie zakończył się we wrześniu 2018 r. Operacja ta mocno zaburza interpretację wyników za poprzednie lata. By przedstawić zbliżony do rzeczywistości obraz wyników w latach 2017 i 2018 spółka zsumowała wyniki spółki Klabater za okres 23.11.2017 r. – 31.12.2018 r. oraz segmentu „Klabater” ze sprawozdania finansowego spółki CDP Sp. z o.o. za okres 01.01.2018-31.12.2018 r. Po czym porównała je do segmentu „Klabater” ze sprawozdania finansowego spółki CDP Sp. z o.o. za 2017 r. W pierwszych dwóch kwartałach 2019 r. dane pochodzą już tylko z nowo powstałej spółki Klabater SA. (tabela poniżej).

Wybrane dane finansowe spółki Klabater SA (z uwzględnieniem segmentu segmentu „Klabater” ze sprawozdania finansowego spółki CDP Sp. z o.o. za lata 2017-2018

 01.01.2017 - 31.12.2017*23.11.2017 - 31.12.2018**01.01.2019 – 30.06.2019
Przychody ze sprzedaży1 810 122,36 zł2 107 606,21 zł2 196 109,04 zł
Koszty sprzedanych produktów1 190 594,54 zł1 029 259,78 zł1 174 083,91 zł
Zysk (strata) brutto na sprzedaży619 527,82 zł1 078 346,43 zł1 022 025,13 zł
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-401 477,72 zł-242 031,56 zł162 433,91 zł
Zysk (strata) netto-401 761,32 zł-241 115,72 zł156 933,39 zł
Aktywa razem  5 913 129,08 zł
Aktywa obrotowe  5 828 248,00 zł
...w tym gotówka  2 880 022,74 zł
Zobowiązania  1 370 059,45 zł
Zobowiązania krótkoterminowe  1 346 519,02 zł

Źródło: Emitent
*rachunek zysków i strat dla segmentu Klabater ze sprawozdania finansowego spółki CDP Sp. z o.o. za 2017 r., tj. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
**suma matematyczna wyników Klabater S.A. za okres 23.11.2017 r. – 31.12.2018 r. oraz segmentu Klabater ze sprawozdania finansowego spółki CDP Sp. z o.o. za okres 01.01.2018-31.12.2018 r.;

Klabater zwiększa przychody i od I kwartału 2019 r wykazuje też zyski. Stan gotówki na koncie na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 2,8 mln zł.

Warto zwrócić też uwagę na źródła przychodów. Do końca 2018 r. wszystkie przychody pochodziły tylko z segmentu wydawniczego. W pierwszym półroczu tego roku pojawiły się pierwsze przychody z usług portingu, ale wciąż ich udział był symboliczny – na poziomie 1% ogólnej wartości przychodów. Spółka zakłada, że w następnych kwartałach udział przychodów z działalności portingowej będzie rósł, a następnie pojawią się przychody także z segmentu produkcji gier. Te ostatnie zostaną rozpoznane w wynikach dopiero po premierze pierwszej autorskiej gry Croassroads Inn.

Podsumowując, Klabater zadebiutuje na rynku NewConnect prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Spółka ma ambicje zajęcia wiodącej pozycji na rynku wydawniczym w Europie Środkowej oraz zamierza produkować gatunkowe, ambitne i bogate narracyjnie gry, oparte o własne pomysły. Pierwsza, w pełni autorska gra, Crossroads Inn, także zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. W kolejce zaś czekają już kolejne własne produkcje.

- Przez ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy realizując plan rozwoju spółki. Zrealizowaliśmy do tej pory większość krótkookresowych celów i zgodnie z decyzją podjętą w marcu tego roku jesteśmy gotowi, aby dołączyć do grona spółek notowanych na giełdzie. Chcemy zadebiutować jeszcze w bieżącym miesiącu, najszybciej jak to możliwe – podsumowuje Robert Wesołowski, członek zarządu Klabater SA.

Zobacz także: 7 spółek, które planują debiut na NewConnect w najbliższym czasie 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.