Debiut spółki Selvita na GPW. Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
16 paź 2019, 06:57

Selvita debiutuje po raz drugi na GPW. Co warto wiedzieć o spółce w nowej odsłonie?

Na GPW debiutuje spółka, która... już była na giełdzie notowana. Formalnie swój debiut ma wydzielona część dobrze znanej inwestorom Selvity. Na początku października nastąpił podział biotechnologicznej spółki Selvita na część innowacyjną, która przyjęła nazwę Ryvu Therapeutics oraz części usługową, która utrzymuje nazwę Selvita. Selvita w nowej odsłonie zadebiutuje na rynku akcji po raz drugi, a nawet trzeci jeżeli policzymy debiut na NewConnect. Podział miał za zadanie sprawić, że inwestorzy będą mogli łatwiej wycenić i nabywać akcje przedsiębiorstwa o już ugruntowanej, silnej pozycji rynkowej świadczącego kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe bez analizy wyceny jej części innowacyjnej.

Debiut usługowej spółki Selvita SA

Podział Selvity przede wszystkim miał za zadanie rozdzielenie dwóch niezależnych części przedsiębiorstwa. Segment usługowy Selvity, który dziś debiutuje na GPW skupia się na wspieraniu projektów zewnętrznych firm biotechnologicznych i farmaceutycznych poprzez oferowanie swoich wyspecjalizowanych usług.

Świadczone usługi obejmują każdy etap prowadzonych projektów. Selvita oferuje pełny przekrój usług badań przedklinicznych, począwszy od modelowania cząsteczek, do testowania gotowych leków w laboratoriach.

W Selvicie zatrudnionych jest ok. 300 naukowców, a spółka wciąż rozbudowuje zespół i poszerza ofertę o nowe zakresy badań i tzw. „projekty zintegrowane”. Sama firma rośnie w tempie ok. 30% rocznie i sprzyja jej szybko rosnący rynek CRO. Coraz więcej firm farmaceutycznych outsorcuje badania.

- Sprzyja nam np. BREXIT bo wiele firm farmaceutycznych, które zlecały usługi do Wielkiej Brytanii, w związku z planowanym wyjściem kraju z UE poszukują alternatywy. Selvita idealnie wpisuje się w ten trend, gdyż mamy wszystkie certyfikaty obowiązujące w całej Wspólnocie. Z kolei napięcia na linii Stany Zjednoczone-Chiny ułatwiają nam pracę z amerykańskimi klientami – powiedział prezes Selvita, Bogusław Sieczkowski.

Zobacz także: "Nie ma innej drogi, żeby efektywnie gonić światową czołówkę niż przejęcia" - Bogusław Sieczkowski prezes Selvita CRO

Wzrostowi wyników spółki sprzyja rozwijający się rynek outsourcingu opracowywania leków. Według raportu Visiongain "Drug Discovery Outsourcing Market Forecast 2016-2026" światowy rynek outsourcingu usług badawczych osiągnie wartość bliską 43,7 mld dolarów do 2026 roku. Średni roczny wzrost oszacowany został na poziomie bliskim 13%.
 

Rynek CRO

źródło: Prospekt emisyjny spółki

Podział otwiera nowe możliwości

Jednym z podstawowych celów wydzielenia części usługowej jest uzyskanie dostępu do finansowania zewnętrznego. Spółka o jasnym modelu biznesowym, nie obciążona niepewnościami związanymi z innowacyjnymi badaniami, ze stabilnymi i rosnącymi przepływami pieniężnymi jest w stanie znacznie łatwiej otrzymać finansowanie od banków i instytucji finansowych.

Utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu na poziomie 30% rocznie jedynie w oparciu o rozwój wewnętrzny będzie coraz trudniejsze ze względu na efekt rosnącej bazy. Spółka stawia więc na rozwój przez akwizycje podmiotów o podobnym profilu działalności. Łatwiejszy dostęp do finansowania dłużnego to umożliwi.

- Po splicie planujemy rozwijać się również poprzez akwizycje, co daje szansę na wzmocnienie trendu wzrostowego. (…) Systemowo przygotowujemy się do tego. Do zarządu Selvity wszedł szef naszego działu prawnego, mecenas Dawid Radziszewski, jego głównym zadaniem będzie nadzór nad procesami akwizycyjnymi – dodaje Sieczkowski.

Zobacz także: Selvita podzieliła się na Ryvu Therapeutics i Selvita. Oto jak będzie przebiegał proces dopuszczenia akcji nowej spółki do obrotu

Ardigen czyli segment bioinformatyczny w działalności Selvita S.A.

Warto jednak podkreślić. że "nowa" Selvita to nie tylko usługi badań przedklinicznych i drug discovery, ale też Ardigen.

Ardigen jest spółką bioinformatyczną, która wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem branżę life science oraz opiekę zdrowotną w realizowaniu idei medycyny precyzyjnej i spersonalizowanej. Spółka za pomocą algorytmów i sztucznej inteligencji przyspiesza proces badań i proces wynajdowania oraz testowania nowych leków i terapii.

Po podziale to właśnie Selvita posiada 49% akcji oraz 56% głosów na WZA Ardigen SA. Wyniki finansowe spółki bioinformatycznej będą konsolidowane w grupie Selvita SA.

Od powstania w 2015 r, zespół Ardigen zrealizował ponad 120 projektów bioinformatycznych w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie.

"Zespoły naukowe w firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych zaczęły doceniać potencjał zawarty w technologiach bioinformatycznych i sztucznej inteligencji. Doświadczenia te utwierdzają Zarząd Ardigen w przekonaniu, że połączenie bioinformatyki i sztucznej inteligencji pozwala na dokonywanie przełomowych odkryć w procesie rozwoju innowacyjnych leków w szczególności terapii spersonalizowanych" – czytamy w prospekcie emisyjnym Selvity.

"Spółka dysponuje odpowiednimi kompetencjami na światowym poziomie w momencie, w którym w jednym czasie zbiega się powszechny dostęp do dużych mocy obliczeniowych, niski koszt sekwencjonowania genomu (dostęp do danych) oraz rosnące wydatki na leczenie. Analitycy rynku, zauważając nadchodzącą rewolucję, wprowadzili nowe pojęcie Biotechnologia 2.0. W tym kontekście Ardigen staje się cennym partnerem dającym możliwość wejścia w nowy wymiar biotechnologii" – czytamy dalej w prospekcie.

Zobacz także: Jak krok po kroku budować w Polsce spółkę z globalnymi aspiracjami – Paweł Przewięźlikowski, Ryvu Therapeutics

Dane finansowe wydzielonej części usługowej

Po podziale zwiększyła się przejrzystość raportów okresowych Selvity. Jej część usługowa, która debiutuje na giełdzie po raz drugi miała w 2017 przychody w wysokości 54,5 mln zł,. KW 2018 roku przychody wzrosły o 29,5% do 70,7 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł natomiast o 66% do 11,1 mln zł w 2018 r. Podobnej wysokości był zysk netto na koniec poprzedniego roku.
 

Wybrane dane finansowe i wskaźniki wydzielonej części usługowej (nowej Selvity)

 I kw. 2019 r.I kw. 2018 r.2018 r.2017 r.
Przychody ze sprzedaży20 14816 07870 67954 574
Zysk operacyjny (EBIT)2 6002 34111 1326 701
EBITDA5 3973 40816 2508 414
Zysk netto2 5372 27011 4954 251
Aktywa razem92 352 72 58447 940
Aktywa obrotowe51 763 50 51239 319
Zobowiązania długoterminowe19 671 6 0951 421
Zobowiązania razem40 804 23 39410 598
Rentowność EBITDA24,50%19,80%21,10%14,90%
ROE4,90%4,60%23,40%11,40%


Jednocześnie rentowność na poziomie EBITDA wyniosła na koniec 2018 r. 21%, zaś ROE 23%. Stanowi to znaczną poprawę w odniesieniu do poprzedniego roku, kiedy te wskaźniki miały odpowiednio wartości: 15% i 11%. Spółka nie posiada zadłużenia w postaci kredytów. Dodatnie przepływy finansowe spółki pozwolą nowej Selvicie po wspieranie się tego rodzaju finansowaniem w przypadku rozwoju jeżeli nadarzą się odpowiednie okazje inwestycyjne.

Zobacz także: Akcje spółki Selvita zmieniły się w Ryvu Therapeutics. Nowa spółka biotechnologiczna zadebiutowała na GPW

Wprowadzenie akcji Selvita do obrotu

Selvita zadebiutuje na GPW bez emisji akcji. Za każdą "starą" akcję spółki, akcjonariusze otrzymali dwie nowe. Jedną Ryvu Therapeutics oraz drugą nowej Selvity (części usługowej).

W pierwszym dniu notowania kurs otwarcia akcji spółki usługowej Selvita będzie równy 17,30 zł. Stanowi on 28,13% ceny zamknięcia z sesji na dwa dni przed dniem referencyjnym – 8 października 2019 r.

Przy kursie otwarcia, wartość spółki wyniesie ok. 278 mln zł. Kurs akcji Ryvu Therapeutics po podziale zyskał na wartości. Zarząd obydwu spółek zapewnia, że obydwie firmy Ryvu Therapeutics jak i Selvita są już na tyle dojrzałe, że powinny się rozwijać dalej niezależnie.

Zobacz także: Lista spółek, które zadebiutowały na GPW w 2019 roku

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.