Debiut SimFabric z grupy PlayWay: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
03 kwi 2020, 09:11

Debiut SimFabric z grupy PlayWay: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Już niedługo na NewConnect zadebiutuje SimFabric, spółka gamingowa specjalizująca się w portowaniu gier, ale też produkująca własne tytuły.

SimFabric, którego największym akcjonariuszem jest PlayWay, produkuje, wydaje oraz portuje gry na konsole Nintendo Switch, PS4 i komputery stacjonarne. Prowadzi też studio badawcze. Strategia SimFabric polega na skupieniu się na wielu niskobudżetowych grach realizowanych przez rozproszone studia deweloperskie. Pozwala to spółce minimalizować ryzyko biznesowe. Obecnie w SimFabric pracuje łącznie 50 osób podzielonych na 12 zespołów deweloperskich oraz 8-osobowy zespół badań i rozwoju.

Od początku działalności w 2016 r. spółka wydała łącznie 9 gier na konsole Nintendo Switch, 2 gry na PC/Steam, 3 gry na PS4 i 1 grę w wersji mobilnej. Najbardziej rozpoznawalną produkcją jest autorski tytuł Farm Expert.

W planach wydawniczych SimFabric na ten rok jest 5 własnych symulatorów: Farm&Fix 2020, EletriX, Moon Village, Flipper Mechanic, a także hit sprzedażowy Farm Expert 2020 w nowej wersji na Nintendo Switch. Gra Farm&Fix 2020 jest obecnie największym projektem własnym, realizowanym przez studio. W ciągu pierwszego miesiąca film promujący grę obejrzało na świecie ponad 1 mln osób.

Oprócz produkcji gier własnych i portowania na zlecenie, spółka podpisała kontrakt w ramach grantu z MEN na przygotowanie innowacyjnych rozwiązań e-learningowych dla szkół.

Gry SimFabric

Zobacz także: 15 spółek, które mogą zadebiutować na GPW w 2020 roku

Akcje SimFabric wprowadzane na NewConnect

Do obrotu na rynku NewConnect zostaną dopuszczone akcje serii A, czyli 5,4 mln sztuk. Ze względu na roczny lock-up nałożony na większość akcji należących do głównych akcjonariuszy, w obiegu znajdzie się ok. 1 mln akcji. Spółka, przy okazji debiutu, nie będzie emitować akcji.

Struktura akcjonariatu

Zobacz także: Debiut Games Operators z grupy PlayWay: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?

Polityka dywidendowa SimFabric

Spółka dopiero od roku wykazuje zyski. Zostały one przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych. Ponadto zarząd zapowiada, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat:

„Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe”. - czytamy w dokumencie informacyjnym

Czynniki ryzyka i szanse na rozwój

SimFabric, podobnie jak inni producenci i wydawcy gier, działa na rynku globalnym, czyli o wyjątkowo wysokiej konkurencji. Spółki dotyczą też czynniki ryzyka typowe dla branży, czyli ryzyko opóźnień w produkcji, ograniczonej przewidywalności zainteresowania produktem, szybkich zmian trendów i technologii oraz wiele innych powiązanych z szeroko rozumianym gamingiem.

Spółka stara się zmniejszać ekspozycję na powyższe czynniki ryzyka stosując dywersyfikację produkcji i skupiając się na mniejszych projektach. Pomaga jej też dostęp do zasobów grupy kapitałowej PlayWay, w której się znajduje. Krzysztof Kostowski, prezes grupy PlayWay, która posiada 46% akcji spółki, zwraca uwagę na model biznesowy SimFabric:

„SimFabric to spółka która idzie podobnym modelem do PlayWay. Jest dywersyfikacja gier. Mamy nadzieję, że będzie to ważny podmiot w naszej grupie” - powiedział na czacie inwestorskim Krzysztof Kostowski

Do czynników ryzyka w przypadku SimFabric należy też dodać kwestie związane z rozwijaną gałęzią działalności badawczo-rozwojowej. Spółka tworzy centrum B+R w województwie lubelskim, które będzie pracować nad rozwojem gier komputerowych, a także nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wspomaganej uczeniem maszynowym, do tworzenia gier i automatyzacji procesu portowania gier na konsole.

„Należy mieć na uwadze, iż działalność w obszarze B+R obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia i nie ma pewności czy zakładane działania w obszarze B+R zakończone zostaną pozytywnym wynikiem dla Emitenta. Z drugiej jednak strony pomyśle ukończenie ww. działań powinno pozwolić Spółce na wypracowanie istotnych przewag konkurencyjnych, co może mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową Spółki w przyszłości” - czytamy w dokumencie informacyjnym.

„Na ten cel Spółka planuje pozyskać dofinansowanie w kwocie ok 10 mln zł. Emitent w czerwcu 2019 r. otworzył oddział w Łodzi, którego celem jest rozwijanie działalności B+R w obszarze produkcji gier oraz usług IT” - czytamy dalej.

Z drugiej strony, SimFabric działa na rynku szybko rosnącym nawet w obliczu obecnej sytuacji na świecie spowodowanej pandemią koronawirusa. Według analityków firmy Newzoo przychody branży gier w 2019 r. wyniosły 152,1 mld USD, czyli były o 9,6% wyższe niż rok wcześniej. Na koniec 2022 r. analitycy przewidują wzrost przychodów do 196,0 mld USD. Przekłada się to na średni roczny wzrost w wysokości ok. 9%.

Prognoza rynku gier

Wzrasta także liczba aktywnych graczy gier wideo. Według firmy Newzoo, w 2018 r. było na świecie 2,3 mld graczy. Zbliżone szacunki przedstawili też analitycy portalu statista.com. Szacują oni wzrost liczby graczy do 2,67 mld w 2021 r. Oznacza to średni roczny wzrost o 7,3%.

Prognoza liczby graczy

Zobacz także: Rynek IPO zamarł, ale inwestycje funduszy venture capital w 2019 roku biją rekordy. Jesteśmy najszybciej rosnącym rynkiem VC w regionie

Dane finansowe SimFabric

W 2019 r. SimFabric osiągnęła przychody netto w wysokości 2,65 mln zł, ale należy pamiętać, że za ok 40% z nich odpowiadała dodatnia zmiana stanu produktów. Jest to typowe dla spółek gamingowych, w których trwa proces produkcyjny gier, a ich sprzedaż jest na początkowym etapie.

Jeśli rozdzielimy źródła przychodów, okaże się, że z portowania gier spółka uzyskała w 2019 r. 400 tys. zł, z produkcji własnych: 163 tys. zł, a pozostałe gry przyniosły kolejne 412 tys. zł przychodu. Natomiast działalność badawczo-rozwojowa wygenerowała przychód w wysokości 650 tys zł.

Od 2018 r. SimFabric wykazała zysk netto w wysokości 13 tys. zł, zaś w 2019 r. zysk wzrósł do 449 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi ok. 1 mln zł.

Debiut na NewConnect

Zarząd GPW podjął uchwałę o wprowadzeniu akcji SimFabric do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Nieznana jest jeszcze data debiutu, ale prawdopodobnie pierwszego notowania akcji możemy spodziewać się jeszcze w pierwsze połowie kwietnia.

Kurs odniesienia proponowany na pierwszy dzień notowań wynosi 3,20 zł za akcję. Przekłada się to na wycenę spółki w wysokości 20 mln zł.

Zobacz także: Debiuty w 2020 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.