Rusza oferta akcji biotechnologicznej spółki Urteste. Co warto wiedzieć?
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
24 cze 2021, 08:58

Rusza oferta akcji biotechnologicznej spółki Urteste. Co warto wiedzieć?

Urteste, spółka biotechnologiczna, rozpoczęła zapisy na akcje. Zamierza pozyskać do 9,1 mln zł z przeznaczeniem na prace badawczo-rozwojowe i następnie ubiegać się o debiut na rynku NewConnect jeszcze w III kw. 2021 r.

Spółka tworzy innowacyjną technologię do wykrywania chorób nowotworowych z próbek moczu na wczesnych etapach rozwoju. Ma ona wspierać diagnostykę chorób, które, wcześniej wykryte, są znacznie łatwiejsze i tańsze do wyleczenia.

Zobacz także: Spółka biotechnologiczna Urteste zamierza rozpocząć publiczną ofertę akcji i zadebiutować na NewConnect 

15 projektów badawczych

Technologia Urteste polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Spółka rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów.

„Rozwijana przez nas technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem rozpada się na dwie części i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu u pacjenta. W centrum zainteresowanie spółki znajduje się 15 testów onkologicznych, które znajdują się na różnych etapach opracowania i dotyczą ponad 90 proc. przypadków wszystkich chorób nowotworowych” – wyjaśnia prof. Adam Lesner, Przewodniczący Rady Naukowej Urteste.

Najbardziej zaawansowane prace są w dziedzinie projektowania testów do diagnostyki raka trzustki i prostaty, które są na etapie prowadzenia eksperymentów medycznych na ocenę czułości i swoistości, w których uczestniczy kilkaset ochotników. Kolejne pięć, dotyczących diagnostyki raka nerek, jelita grubego, płuc, dróg żółciowych i wątroby, jest na etapie rozwoju. Zaś pozostałe są na etapach założeń i prototypowania.

Zaawansowanie projektów Urteste

Epidemia chorób nowotworowych

Urteste wybrało dziedzinę badań ze względu na duże społeczne zapotrzebowanie. Choroby nowotworowe odpowiadają obecnie za 1/6 zgonów na świecie. W 2010 r. odpowiadały za śmierć 10 mln osób, a prognozy na 2040 wskazują na 16,3 przypadków śmiertelnych.

Nowotwory na świecie

Skupienie się przede wszystkim na rozwijaniu testów na raka trzustki nie było przypadkowe. Stosunek liczby zgonów do nowych przypadków wykrycia raka wynosi aż 94% i jest największym spośród innych częstych chorób nowotworowych. Obecnie nie ma żadnego testu na raka trzustki, którego można by używać jako test przesiewowy (wykrywanie raka na wczesnym etapie). Test Urteste może być więc jednym z pierwszych tego typu.

Stosunek liczby zgonów na raka do nowych przypadków

„Rynek testów w obszarze chorób onkologicznych, na którym jesteśmy obecni jest bardzo atrakcyjny. Według analityków wartość globalnego rynku biomarkerów nowotworowych w najbliższych latach będzie rosła średniorocznie o kilkanaście procent. Potwierdzają to również liczone w miliardach dolarów transakcje przejęć podobnych do naszej technologii, które wydarzyły się w 2020 r. i w latach ubiegłych. Naszym celem jest opracowanie taniej, nieinwazyjnej oraz prostej w interpretacji technologii o wysokich parametrach czułości i swoistości. Dotychczasowe badania wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze do opracowania technologii spełniającej te kryteria” – mówi Grzegorz Stefański, Prezes Zarządu Urteste.

Rynek testów

Urteste wychodzi z założenia, że udostępnienie skutecznego testu, który wykryje postaci raka na wczesnym etapie, zmniejszy koszty leczenia. Nowotwory wykryte na wczesnym etapie wielokrotnie częściej mogą być całkowicie wyleczone. Zmniejsza to więc śmiertelność w populacji. Ponadto samo leczenie jest tańsze, niż te prowadzone w bardziej zaawansowanych stadiach choroby.

Spółka zwraca też uwagę na koszty związane z samym testowaniem. Test Urteste ma być relatywnie tańszy i charakteryzować się potencjalnie wysoką czułością i swoistością. Wynik ma być dostępny już po 2 godzinach, a sam test nie będzie inwazyjny, gdyż bazuje na próbce moczu. To też sprawia, że nie będzie wymagać od laboratoriów medycznych zakupu nowego sprzętu, by go zacząć stosować.

Atrakcyjność testów przesiewowych jest uzasadniona nie tylko względami humanitarnymi (zapobieganie ciężkim stadiom choroby), ale też względami ekonomicznymi. Według badań American Cancer Society, wydatki w obszarze onkologii w USA wzrosną z 200 do 245,6 mld dolarów (+22,8%) na przestrzeni tej dekady.

Ponadto spółce sprzyja wzrost rynku testów i badań. Jest on już rozwinięty, ale wciąż dynamicznie rosnący. Największy potencjał wzrostu ma rynek testów onkologicznych, a w szczególności jego dział testów przesiewowych (screeningowych). Według aproksymacji firmy Illumina, średnioroczny wzrost rynku testów onkologicznych ma wynieść 27% do roku 2035.

Rynek testów onkologicznych

Rada naukowa i zespół

W radzie naukowej zasiada prof. Adam Lesner, który jest pomysłodawcą projektu. Jest światowym autorytetem w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów. Zajmuje się przede wszystkim badaniami i tworzeniem testów diagnostycznych umożliwiających wczesne wykrywanie chorób. Posiada 25-letnie doświadczenie w naukach chemicznych i jest autorem ponad 150 prac naukowych.

Członkiem rady naukowej jest też dr. Natalia Gruba, chemik z 10-letnim doświadczeniem. Jest współtwórczynią projektu. Opracowuje metody diagnostyczne wykorzystujące aktywności proteaz. Jest autorką trzech patentów, w tym jednego zagranicznego oraz dwóch zgłoszeń patentowych.

Prezesem zarządu jest Grzegorz Stefański, lekarz medycyny i menedżer. Posiada 25-letnie doświadczeniu w zarządzaniu spółkami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Był współzałożycielem i członkiem rady nadzorczej w giełdowej spółce Mabion.

Tomasz Kostuch jest członkiem zarządu z 25-letnim doświadczeniem. Wcześniej uczestniczył w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz wdrożeń nowoczesnych technologii. Zajmuje się od 10 lat doradztwem strategicznym oraz kreowaniem polityki finansowej w spółkach prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

Model biznesowy i strategia rozwoju

Urteste zakłada rozwijanie testów diagnostycznych do pewnego etapu, a potem wejście we współpracę z większym podmiotem. Celem spółki jest sprzedaż pełnych praw, albo licencji na technologię na etapie przed badaniem klinicznym lub po jego zakończeniu.

Jest to typowe podejście charakterystyczne dla mniejszych spółek biotechnologicznych, które rozwijają badania w wąskiej dziedzinie. Komercjalizacja polegać ma na sprzedaży licencji dla dużych firm, które są w stanie wesprzeć od strony finansowej i technicznej dalsze badania. Spółka zaś otrzymuje wpływy z licencji i płatności za osiągnięcie kamieni milowych.

Głównym założeniem strategii Urteste na najbliższe lata jest więc komercjalizacja produktów spółki, jak już znajdą się na zaawansowanych etapach rozwoju. Oczywiście w tym samym okresie spółka ma zamiar rozwijać nowe innowacyjne produkty.

Cele emisji akcji

Spółka planuje pozyskać do 9,1 mln zł. Środki zostaną przede wszystkim spożytkowane na dalsze prace badawczo-rozwojowe (4,8 mln zł). Spółka zamierza zmaksymalizować atrakcyjność projektów dla potencjalnych, przyszłych partnerów biznesowych. Kolejne 2,1 mln zł pochłoną koszty ochrony patentowej.

Cele emisyjne Urteste

Pozyskane środki w założeniu mają wystarczyć na 2 lata rozwijania projektów.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych już się zaczęły i potrwają do 2 lipca.

Jeśli założymy objęcie przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych po ustalonej cenie emisyjnej 100 zł, to wycena spółki wyniesie 112 mln zł.

W transzy inwestorów indywidualnych zaoferowane zostanie 21% akcji oferowanych.

Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji na NewConnect. Spółka zakłada, że debiut nastąpi jeszcze w III kwartale tego roku.

W następnym etapie, spółka nie wyklucza ubiegania się o wejście na główny rynek GPW wraz z emisją akcji.

Harmonogram oferty akcji Urteste

TerminCzynność
10 czerwca 2021 r.Publikacja Memorandum (rozpoczęcie Oferty Publicznej)
11 – 22 czerwca 2021 r.Road Show
22 czerwca 2021 r.Ustalenie Ceny Maksymalnej lub Przedziału Cenowego
23 czerwca 2021 r.Budowa Księgi Popytu (do godz. 15.00)
23 czerwca 2021 r.
(do końca dnia)
Publikacja Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
24 czerwca – 2 lipca 2021 r.Zapisy na Akcje Oferowane (zarówno w TDI i TMI) – w dniu 2 lipca 2021 roku zapisy do godz. 23.59)
7 lipca 2021 r.Przydział Akcji Oferowanych

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.