Analiza DB Energy: oferta publiczna i przejście na GPW - co warto wiedzieć o spółce
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
18 mar 2023, 13:38

Analiza DB Energy: oferta publiczna i przejście na GPW - co warto wiedzieć o spółce

DB Energy, spółka świadcząca usługi poprawy efektywności energetycznej dla przemysłu, zamierza przejść z NewConnect na główny rynek GPW. Prowadzi też emisję akcji w celu pozyskania środków na przyspieszenie rozwoju, w tym rozszerzenie działań, zyskującą na popularności, metodą ESCO. Co warto wiedzieć o spółce i ofercie?

Spółka DB Energy skupia się na oferowaniu usług prowadzących do zmniejszenia zużycia energii dla przemysłu. Inaczej ujmując: specjalizuje się w pomocy firmom przemysłowym w poprawie efektywności energetycznej.

Spółka oferuje kompleksową obsługę od identyfikacji przedsięwzięć, doradztwa i audytu, przez projektowanie i wykonanie inwestycji w modelu ESCO lub w modelu Generalnego Wykonawstwa (GW). Ponadto, na gotowym już projekcie, świadczy usługi zarządzania efektywnością energetyczną, a w tym usługi bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i dalszej poprawy efektywności energetycznej.

Klientami są przedsiębiorstwa przemysłowe z różnych działów przemysłu: od wydobywczego, przez spożywczy, chemiczny, metalurgiczny do chemicznego i metalurgicznego oraz innych.

Obecnie zatrudnionych w spółce jest 40 osób, w tym zespół poprawiających efektywność energetyczną liczy 30 inżynierów i stale się powiększa. DB Energy działa od 2009 r. a od trzech lat akcje spółki są notowane na alternatywnym rynku papierów wartościowych, NewConnect.

Zobacz także: Oferta Publiczna Akcji DB Energy oraz dalsze perspektywy - czat z przedstawicielami zarządu spółki

Model biznesowy: proces poprawy efektywności energetycznej

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię części lub całości zakładów przemysłowych wymaga przeprowadzenia wielu działań, które realizuje kompleksowo DB Energy.

Pierwszą usługą świadczoną przez DB Energy jest zidentyfikowanie możliwych do uzyskania oszczędności na energii poprzez przeprowadzenie audytu. Następnie przedstawiane są klientowi propozycje rozwiązań w postaci projektów, ich realizacji i finansowania.

W kolejnym kroku DB Energy oferuje wykonanie inwestycji w modelu Generalnego Wykonawstwa lub proponuje wykonanie wraz z finansowaniem w modelu ESCO. O modelu ESCO, jako dającemu spółce największe potencjalne stałe przychody, piszemy więcej poniżej.

Ostatnim elementem modelu biznesowego DB Energy są diagnostyka i monitoring. Po wdrożeniu inwestycji u klienta prowadzony jest przez kolejne lata nadzór, by dana inwestycja przynosiła wciąż maksymalne efekty. Badane są też sposoby dalszego poprawiania efektywności systemu.

Obsługa procesu poprawy efektywności
DB Energy proces poprawy efektywności

Źródło: DB Energy
 

Zwykle projekty realizowane przez DB Energy dotyczą określonych działów lub fragmentów przedsiębiorstwa klienta, a ich celem jest uzyskanie redukcji zużycia energii elektrycznej. Lecz nie tylko elektrycznej, ale również redukcji energii z ciepła, chłodu, sprężonego powietrza oraz innych nośników energii, gdyż DB Energy pracuje z wszystkimi rodzajami nośników energii.

Dzięki takim projektom klient uzyskuje redukcję zużycia energii często rzędu dwudziestu kilku procent w porównaniu z wcześniejszymi poziomami. Ponadto, takie projekty mają pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ zmniejszają emisję dwutlenku węgla przez klienta oraz zwiększają bezpieczeństwo i niezawodność instalacji, co redukuje też liczbę przestojów w pracy.

Model ESCO

Co to jest model ESCO? Energy saving contract (ESCO) jest formą finansowania i realizowania inwestycji. Ta metoda zyskuje coraz większą popularność na Zachodzie. ESCO jest dosyć nowym modelem na rynku polskim, więc spółka stara się go mocno rozpropagować.

W tym modelu klient nie ponosi nakładów finansowych na realizowaną u niego inwestycję (nie obciąża jego struktury inwestowania). Nie ponosi też większości ryzyka technicznego, które leży po stronie DB Energy.

Jak już inwestycja zostanie zakończona, to klient i DB Energy dzielą się zyskami z oszczędności na energii. Sposób podziału zależy od indywidualnych umów, ale zwykle znaczną część otrzymuje wykonawca. Taki podział zysków jest realizowany przez następne 5-10 lat. Po czym cała inwestycja przechodzi na własność klienta.

Taki model, od identyfikacji przez zaprojektowanie, zbudowanie koncepcji, zrealizowanie i nadzór nad działająca instalacją, prowadzi do sytuacji, w której zarówno klient jak i DB Energy jednocześnie maksymalizują swoje zyski. W zasadzie każda ilość zaoszczędzonej w ten sposób energii jest już zyskiem dla klienta, bez potrzeby szukania finansowania i realizacji wykonawstwa.

Model ESCO

Model ESCO DB Energy

Źródło: DB Energy

Finansowanie działalności w modelu ESCO

DB Energy, by móc świadczyć obsługę dużych projektów w modelu ESCO, musi posiadać dostęp do gotówki na realizację inwestycji u klienta. Mniejsze mogą być realizowane z wewnętrznych zasobów gotówki, ale większe wymagają wsparcia instytucji finansujących.

W tym celu DB Energy współpracuje z SUSI Partners. Jest to europejska, wiodąca instytucja finansowa w obszarze finansowania projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej. DB Energy podpisało w październiku 2020 r. umowę współpracy ze spółką, której właścicielem jest fundusz należący do SUSI. Umowa ta obejmuje budżet 20 mln EUR na finansowanie projektów ESCO. W ramach umowy SUSI Partners wykupuje wierzytelności, czyli nabywa prawo od DB Energy do część przyszłych przepływów pieniężnych, które są związane z planowanymi projektami ESCO – innymi słowy: udostępnia finansowanie w zamian za partycypowanie w zyskach po zakończeniu inwestycji.

W ten sposób został sfinansowany największy do tej pory projekt w tym modelu ze spółką Soufflet Polska o wartości 29 mln zł. Zarząd liczy na dalszą współpracę i zwiększenie skali finansowania w porozumieniu z SUSI Partners.

Niestety ten sposób zapewnienia pokrycia finansowego inwestycji nie tyczy się małych projektów w modelu ESCO. Chodzi tu przede wszystkim o inwestycje rzędu kilkuset tysięcy złotych. DB Energy chce zwiększać swoje zaangażowanie także w tej niszy. W tym celu emituje akcje z zamiarem pozyskania do 11 mln zł netto właśnie na ten segment działalności.

Zobacz także: Kryzys energetyczny najmocniej uderzy w średni i duży przemysł, niektóre firmy może czekać nawet bankructwo – Krzysztof Piontek, Łukasz Feldman DB Energy Podcast 21% rocznie

Wpływ cen energii na przychody w modelu ESCO

To jak oblicza się zmniejszenie zużycia energii oraz jak szacuje się wpływ przyszłych zmian energii na przychody z projektu dla spółki, zależy od konstrukcji umowy.

W pierwszym przypadku wyznaczana jest cena referencyjna, którą klient aktualnie płaci, od tego jest liczona oszczędność. Zafiksowanie ceny energii przenosi ryzyko jej zmiany w stu procentach na klienta. W innym przypadku DB Energy może przyjąć, że będzie się rozliczać z klientem względem aktualnych cen, które klient będzie płacił i w tym przypadku ceny energii będą wpływać na wycenę projektów. Istotnym faktem jest, że w takim przypadku nie chodzi o cenę energii na giełdzie, ale o cenę, którą faktycznie płaci klient na podstawie jego długoterminowych umów z dostawcą. Przesuwa to w czasie wpływ cen energii na zysk.

Aktualne projekty w modelu ESCO

DB Energy realizuje i rozlicza już 5 projektów w modelu ESCO, których nakłady inwestycyjne na realizację (już poniesione i przyszłe) wynoszą łącznie 35 mln zł. Z czego lwią część, bo aż 29 mln zł pochłania umowa ze Słodownią Soufflet Polska. Realizacja tej inwestycji została zakończona w czerwcu 2022 r. i od tej pory generuje przychody dla DB Energy.

Innym przykładem z tej puli jest projekt o wartości 2,7 mln zł z Simoldes Plasticos.

DB Energy uruchomiło także spółkę córkę Willbee Energy w Niemczech. Ma ona w niedalekiej przyszłości rozpocząć oferowanie usług na rynkach europejskich (Niemcy, Włochy, Austria, Czechy, Irladnia, Chorwacja)

Model Generalnego Wykonawstwa

DB Energy realizuje inwestycje samemu, jako Generalny Wykonawca, nie tylko w modelu ESCO ale też bez tego typu umowy z klientem.

Duża grupa przedsiębiorstw przemysłowych wciąż woli tradycyjny model współpracy z dostawcą rozwiązań oszczędzających energię. W takim przypadku DB Energy oferuje taki sam proces prowadzenia inwestycji, od zaprojektowania, realizacji do uruchomienia i zarządzania całym procesem inwestycyjnym z tą różnicą, że klient sam pozyskuje finansowanie.

W takim modelu DB Energy otrzymuje ustalone wynagrodzenie za realizację i zarządzanie.

Model Generalnego Wykonawstwa

Model Genralnego Wykonawstwa DB Energy

Źródło: DB Energy

Całość ryzyka finansowego i większość ryzyk technicznych znajduje się po stronie klienta. Portfel projektów Generalnego Wykonawstwa obejmuje umowy o łącznej wartości 132 mln zł. W tym projekty dla Żabka Polska, Ciech Soda Polska, dla Termo Fischer Scientific i największego projektu o wartości 43,6 mln zł – dla Schumacher Packaging.

Zobacz także: DB Energy zbuduje za 13,54 mln zł kotłownię gazową

Strategia rozwoju i cele strategiczne DB Energy

W początkowej fazie swojego rozwoju spółka DB Energy skupiała się głównie na audytach energetycznych, ale z biegiem czasu jej działalność rozszerzyła się na inwestycje oraz utrzymanie już istniejących inwestycji. Obecnie spółka specjalizuje się w oszczędzaniu energii, a jej kompetencje obejmują wiele różnych nośników energii, takich jak energia elektryczna, ciepło, chłód i sprężone powietrze.

DB Energy skupia się na ulepszaniu swoich procesów i na rozwijaniu skali biznesu. Spółka stawia przed sobą cele strategiczne, które są zgodne z jej misją poprawy efektywności energetycznej w przemyśle.

Pierwszym z celów jest dalsze utrzymywanie pozycji lidera w segmencie audytów energetycznych, poprzez zwiększenie wolumenu realizowanych projektów i rozszerzaniu współpracy z pośrednikami, takimi jak audytorzy i konsultanci.

Kolejnym zadaniem na przyszłość jest zwiększenie wartości portfela inwestycyjnego w modelach ESCO i Generalnego Wykonawstwa, z naciskiem na ESCO. Spółka stawia także na ekspansję na rynki zagraniczne m.in. poprzez spółkę zależną Willbee Energy GmbH.

Celem jest też położenie nacisku na badania i rozwój, które wzmocnią oferowane usługi oraz pozwolą opracować nowe narzędzia i technologie. DB Energy rozwija projekt DiagSys, który docelowo ma być rozbudowany o zdalną kontrolę sprawności pracy maszyn. Ma też wesprzeć automatyzację procesu audytów. Dzięki temu DB Energy będzie w stanie jeszcze lepiej monitorować efektywność energetyczną i wprowadzać ulepszenia tam, gdzie będzie to potrzebne. Ponadto spółka w ten sposób zbuduje długoterminowy stabilny cash-flow oferując abonament na tego typu systemy.

Zobacz także: DB Energy nawiązuje współpracę z amerykańską spółką Last Energy z rynku modułowych elektrowni jądrowych

Czynniki ryzyka i szanse na rozwój

W Polsce dominuje wybór projektów w modelu Generalnego Wykonawstwa nad modelem ESCO. DB Energy ma przed sobą niełatwe zadanie, by przekonać klientów do drugiego z modeli, który jest korzystniejszy dla spółki i też samego klienta.

Celem jakim jest budowa portfela na podstawie ESCO wymaga więc zmiany przyzwyczajeń i zmniejszania niezrozumienia ESCO wśród klientów. Sam proces jest też bardziej złożony i przez to trudniejszy do przeprowadzenia, co także zniechęca potencjalnych klientów.

Proces negocjacyjny prowadzący od audytu do umowy ESCO jest znacznie bardziej skomplikowany niż w przypadku tradycyjnej umowy wykonawczej. W umowie ESCO konieczne jest uwzględnienie zapisów i klauzul z kilku różnych umów związanych z robotami budowlanymi, finansowaniem oraz serwisem i utrzymaniem działania urządzeń. W związku z tym skomplikowaniem procesu, wielu klientów wybiera łatwiejszy i bardziej przewidywalny model Generalnego Wykonawstwa.

Samo podjęcie negocjacji ws. umowy w modelu ESCO jest też często utrudnione zwłaszcza w przypadku mniejszych podmiotów. Oszczędności na energii nie są priorytetem firm, które wolą skupić się na usprawnianiu procesów produkcji i sprzedaży, niż na redukcji kosztów.

Ponadto model ESCO nakłada dodatkowe czynniki ryzyka na DB Energy:

„Emitent realizując inwestycję typu ESCO ponosi ryzyko związane z pokryciem nakładów inwestycyjnych na modernizację infrastruktury, jak również ryzyko dotyczące poziomu generowanych oszczędności. Z jednej strony ryzyko to objawia się w postaci możliwości niedoszacowania nakładów inwestycyjnych, a z drugiej poziom generowanych oszczędności może okazać się niewystarczający do pokrycia płatności finansowania w pewnych punktach cyklu projektowego” – podano w prospekcie emisyjnym.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że obecnie DB Energy realizuje kontrakty w modelu ESCO o wyjątkowo wysokiej łącznej wartości w porównaniu z historycznymi wynikami finansowymi spółki. Dlatego też, każde opóźnienie, zmiana w harmonogramie realizacji projektów, ale też także opóźnienia spływu należności za faktury za już zrealizowane zadania, mogą zauważalnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe firmy.

Istnieje też ryzyko związane z finansowaniem nowych projektów. Spółka może nie zgromadzić wystarczających środków wymaganych w szczególności przy większych projektach.

„W ramach strategii rozwoju Spółka przewiduje finansowanie inwestycji ESCO środkami własnymi, w tym emisjami akcji oraz kapitałem obcym, obejmującym emisje obligacji oraz środki pozyskane od wyspecjalizowanych instytucji finansowych. Istnieje ryzyko, że Spółka nie pozyska kwot niezbędnych do sfinansowania inwestycji lub pozyska je po koszcie, który będzie wyższy w stosunku do pierwotnie zakładanego. Emitent ocenia istotność czynnika ryzyka jako wysoką, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako średnie.” - podaje DB Energy w prospekcie.

Ryzyko obniżenia kosztów energii także ma wpływ na wyniki DB Energy w części działalności w modelu ESCO (umowy bez ustalonej stałej ceny odniesienia).

„Obniżenie kosztów zużycia energii przez klienta z przyczyn takich jak spadek cen energii elektrycznej, czy paliw naturalnych (jak np. węgiel, ropa, gaz ziemny) i sztucznych (jak np. olej napędowy, benzyna) przekłada się na obniżenie wartości generowanych oszczędności przez zainstalowaną infrastrukturę w ramach inwestycji typu ESCO. To zaś z kolei obniża stopę zwrotu z inwestycji, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę” – objaśniono w prospekcie.

Zarząd jednak uważa, że szansa na zmaterializowanie się takiego czynnika ryzyka jest, jak to określono w prospekcie: „niewielka ze względu na powiązanie cen energii z rozwojem koniunktury gospodarczej, wzrastającym popytem napędzającym wzrost cen energii oraz szeregiem regulacji prawnych służących zaostrzaniu polityki klimatycznej, a także ze względu na konieczne inwestycje infrastrukturalne”.

Ponadto zarząd stara się szacować koszty i zwrot z inwestycji z dużym zapasem, według najniższych dostępnych cen energii.

Z drugiej strony rynek efektywności energetycznej wchodzi w etap dynamicznego wzrostu. Wzrost ten jest stymulowany przez wiele czynników, takich jak chociażby rosnąca globalna konkurencja w przemyśle, przy jednocześnie niskiej efektywności polskiego przemysłu. Wymusza to na spółkach wdrażanie rozwiązań oszczędzania energii. Przedsiębiorstwa zmagające się z ograniczonymi budżetami inwestycyjnymi chętniej korzystają z finansowania inwestycji w modelu ESCO, a także przekazują chętniej odpowiedzialność za utrzymanie ruchu infrastruktury i jej modernizację.

Ponadto, presja na ograniczanie emisyjności i zużycia energii wynikająca ze zmian klimatycznych, skłaniają przedsiębiorców do działań na rzecz efektywności energetycznej. Wielkość zużycia energii w Polsce ma strategiczne znaczenie dla niezależności dostaw, co będzie dalej napędzać presję na zwiększanie efektywności energetycznej. Z kolei zmiany geopolityczne wpływające na znaczny wzrost cen energii, zmuszają przedsiębiorców do szybszego wprowadzania działań z zakresu efektywności energetycznej.

„Z uwagi na mało efektywne działania w przeszłości, bieżące, korzystne zmiany otoczenia prawnego oraz nowy budżet unijny oczekuje się, że tempo tej poprawy zacznie istotnie wzrastać w najbliższym okresie. Państwa członkowskie są zobowiązane do osiągnięcia łącznych oszczędności końcowego zużycia energii dla całego okresu objętego obowiązkiem obejmującego lata 2021–2030, równoważnego rocznym nowym oszczędnościom wynoszącym co najmniej 0,8% zużycia energii końcowej” – podkreślono w prospekcie.

Te i inne działania na rzecz ogólnoświatowego i lokalnego ograniczania zużycia energii mają odzwierciedlenie w długoterminowych filarach wzrostu DB Energy.

Długoterminowe filary wzrostu DB Energy

Długoterminowe filary wzrostu
Źródło: DB Energy.

Dane finansowe

Spółka odnotowała w roku obrotowym zakończonym 31 czerwca 2022 r. znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży z 30 do 79 mln zł. Wzrosła też EBITDA do 12 mln zł i zysk netto do 8 mln zł. W pierwszym półroczu (od lipca do końca grudnia 2022 r.) DB Energy wykazała także wzrost EBITDA i zysku netto.
 

Wyniki finansowe DB Energy

Wyniki finansowe DBE


Znaczny wzrost wyników finansowych był spowodowany w dużej mierze zakończeniem realizacji i przekazaniem do eksploatacji inwestycji w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet. Ponadto DB Energy otrzymało wyższe niż pierwotnie oczekiwano przychody z generowanych oszczędności przez uruchomioną instalację.

Niestety sam fakt projektowego charakteru działalności prowadzi do niestabilności w przychodach i zyskach. Wyniki w znacznym stopniu są warunkowane postępem realizacji poszczególnych prac projektowych. Z tego powodu występuje i będzie występować nieregularność w zakresie raportowanych wyników finansowych pomiędzy poszczególnymi kwartałami. Utrudnia to znacznie porównanie wyników między sobą i analizę finansową DB Energy. Jednocześnie spółka nie ułatwia tego, gdyż nie przekazuje prognoz ani szacunków zysków.

„Zarząd Spółki stara się optymalizować procesy inwestycyjne i tak dobierać harmonogramy realizacji projektów by możliwe było wygładzenie znaczących wahań raportowanych wyników finansowych” – napisano w prospekcie.

Polityka dywidendowa

DB Energy intensywnie się rozwija i potrzebuje gotówki na zwiększenie skali działalności. Dlatego też nie możemy liczyć na wypłatę zysku w postaci dywidendy. Zarząd zamierza w ciągu najbliższych co najmniej 3 lat reinwestować zyski.

W dalszej przyszłości inwestorzy mogą liczyć na dywidendę w wysokości do 50% zysku. W prospekcie emisyjnym napisano:

„W przyszłości intencją Zarządu będzie, w zależności od bieżącej sytuacji finansowej i zapotrzebowania na gotówkę, rekomendowanie wypłaty części wypracowanego przez Spółkę zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W przyszłości Emitent zamierza przeznaczać do 50% zysku na dywidendę”.

Zobacz także: DB Energy ustaliło jaka będzie cena maksymalna w ofercie akcji

Cele emisji akcji

DB Energy zamierza pozyskać do 12 mln zł netto z oferty akcji. Pozyskane środki pomogą rozwinąć działalność.

Zdecydowana większość zebranego kapitału posłużyć ma rozwojowi działalności w modelu inwestycyjnym, w tym realizacji projektów w modelu ESCO. Chodzi tu o projekty o stosunkowo niskiej wartości rzędu kilkuset tysięcy złotych, które nie mogą być finansowane np. przez współpracę DB Energy z SUSI Partners. Takie projekty mają relatywnie niski poziom ryzyka i powodują dywersyfikację źródeł przychodów. Pozyskane środki mają być wykorzystane w okresie 18 miesięcy.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na intensyfikację działań związanych wyjściem na europejskie rynki poprzez spółkę zależną Willbee Energy GmbH oraz na działalność badawczo-rozwojową.

„Profil działalności Willbee Energy jest tożsamy z profilem DB Energy i skupia się na świadczeniu szerokiego wachlarza usług z zakresu efektywności energetycznej, w tym w modelu ESCO, w którym Willbee nie tylko będzie doradzać, ale również projektować, finansować i realizować inwestycje energooszczędne w przemyśle” – wyjaśniono w prospekcie.

Oferta akcji DB Energy oraz harmonogram zapisów

Spółka oferuje do 415 tys nowych akcji serii D, które stanowić będą do 11,94% wszystkich akcji i do 8,77% głosów na walnym zgromadzeniu. Jeśli emisja dojdzie w pełni do skutku, to zwiększy się liczba akcji w obiegu o ok. 78%.

Akcje już istniejące nie będą oferowane. Członkowie zarządu DB Energy, Krzysztof Piontek, Piotr Danielski oraz Dominik Brach będący jednocześnie trzema głównymi akcjonariuszami (łącznie posiadający ok 87% głosów na walnym zgromadzeniu), podpisali umowy lock-up ograniczające możliwość sprzedaży posiadanych akcji przez 18 miesięcy od debiutu na rynku podstawowym.
 

Struktura akcjonariatu na datę prospektu oraz przy założeniu objęcia wszystkich akcji oferowanych

Akcjonariat DB Energy

Źródło: prospekt emisyjny DB Energy

Spółka także zobowiązała się nie emitować nowych akcji przez rok od debiutu na GPW, pod warunkiem pozyskania co najmniej połowy kwoty z właśnie prowadzonej emisji akcji.

Cena maksymalna została ustalona w wysokości 29 zł na akcję.

Intencją zarządu jest przydzielenie między 20% a 30% akcji oferowanych dla transzy inwestorów indywidualnych.

Harmonogram oferty publicznej akcji DB Energy

TerminCzynność
17 marca 2023 r.Publikacja ceny maksymalnej
20 - 29 marca 2023 r. (29 marca 2023 r. zapisy do godz. 17.00)Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów detalicznych
20 - 30 marca 2023 r. (30 marca 2023 r. do godz. 15.30)Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
30 marca 2023 r.Ustalenie i opublikowanie ceny emisyjnej akcji oferowanych
6 kwietnia 2023 r.Przydział akcji oferowanych
około 21 kwietnia 2023 r.Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
około 21 kwietnia 2023 r.Ostatni dzień notowań akcji na Newconnect i dopuszczenie akcji do obrotu na GPW
około 24 kwietnia 2023 r.Zakładany pierwszy dzień notowań akcji oraz PDA, na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW)

Zobacz także: Debiuty w 2022 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących 

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.