PPK to nie OFE – zapewnia premier Morawiecki. Ruszają Pracownicze Plany Kapitałowe
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
08 sty 2019, 11:23

PPK to nie OFE bis – zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe

Dziś oficjalnie ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – czyli pierwszy polski system oszczędzania długoterminowego, w którym odkładane pieniądze mają być w pełni prywatne. Premier Mateusz Morawiecki żartował na konferencji, że nie można ich porównywać do OFE, bo to tak jakby porównywać Pawła Borysa (prezesa PFR) do Borysa Szyca (znanego aktora).

1 stycznia weszła w życie ustawa o PPK, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Rząd dziś oficjalnie otworzył nowy rozdział w polskim systemie emerytalnym.

Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że program Pracowniczych Planów Kapitałowych przyniesie korzyść dla pracowników, pracodawców, dla państwa i dla społeczeństwa.

- PPK zbuduje siłę gospodarczą i zbuduje siłę społeczną, da lepsze perspektywy dla przyszłych emerytów. Jest to program kluczowy dla budowania długoterminowych oszczędności. Długoterminowe oszczędności są absolutnie fundamentalne dla rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie – podkreślał Morawiecki.

Co ważne, według premiera, program PPK nie ma żadnych gwiazdek, żadnych pułapek. To dlatego nie można go porównywać do OFE – pieniądze odkładane w PPK są całkowicie prywatne (przynajmniej w założeniu).

Co to jest PPK?

PPK to program prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. Mogą w nim brać udział osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Mogą na konto PPK wpłacać 2-4% wynagrodzenia, pracodawca może dokładać kolejne 1,5-4%.

W programie PPK istnieją zachęty państwowe. Państwo każdemu uczestnikowi PPK wypłaci „opłatę powitalną” w wysokości 200 zł, a co roku dopłaci do konta 240 zł.

Ustawa o PPK będzie wchodziła w życie niejako na raty. Od 1 lipca do programu będą mogły przystępować największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające 50-250 osób i tak dalej co pół roku.

Pracownik może wystąpić z PPK w każdym momencie. Wtedy odzyska to, co wpłacił ze swojego wynagrodzenia, wraz z zyskami pomniejszonymi o podatek od zysków kapitałowych. Jeśli wytrzyma w PPK do 60 roku życia, to będzie mógł wypłacić jednorazowo do 25% kapitału, bez konieczności uiszczania podatku Belki, a pozostałe 75% otrzyma w ratach (również bez podatku Belki) lub jednorazowo (ale po potrąceniu podatku).

Zobacz także:  Pierwszy polski ETF – zalety i wady funduszu Beta ETF WIG20TR

Pracownicze Plany Kapitałowe mają mieć pozytywny wpływ na rynek kapitałowy

Oszczędności generowane przez system PPK mają płynąć, za pośrednictwem firm finansowych – takich jak TFI - na polski rynek kapitałowy. Dzięki temu kapitał emerytalny ma też pracować na bieżąco, wspierając rozwijające się polskie firmy, wchodzące na giełdę po kapitał.

Z szacunków rządowych wynika, że po 2020 r. na polski rynek kapitałowy w ramach PPK ma trafiać minimum 15 mld zł w skali roku. Dzięki podniesieniu stopy oszczędności krajowych tempo wzrostu PKB – według szacunków rządowych - przyspieszy o ok. 0,4 pkt. proc. rocznie.

Zarządzający firm inwestycyjnych opiekujących się kontami PPK będą ograniczeni w swojej polityce inwestycyjnej. Konta PPK będą działać w formie funduszy cyklu życia (zdefiniowanej daty), które są automatycznie zmieniane z biegiem czasu na zasadzie: im bliżej wieku emerytalnego jest posiadacz konta, tym mniej ma w portfelu akcji, a więcej obligacji czy też bonów skarbowych. Poza granicami Polski PPK będą mogły inwestować tylko do 30% środków.

Co ważne, opłaty w PPK są niskie. Nie mogą przekraczać 0,6% średniorocznej wartości aktywów. To oznacza, że program PPK jest najtańszą opcją oszczędzania długoterminowego na rynku.

Warto podkreślić, że z biegiem czasu funkcjonowanie programu PPK może mieć pozytywny wpływ na notowania spółek z GPW. Zarządzający funduszami PPK z pewnością będą chcieli mieć zdywersyfikowane portfele, więc nie wszystkie środki będą płynąć w kierunku dużych i płynnych spółek z WIG20. Jeśli założymy, że chociaż 20-30% środków zostanie przeznaczonych na zakup walorów małych i średnich spółek, należy spodziewać się całkiem niezłej koniunktury w tym segmencie w nadchodzących latach. PPK może być dla sWIG80 i mWIG40 tym, czym OFE były przez lata dla WIG20 – motorem napędowym.

Zobacz także: Pracownicze plany kapitałowe, oto jak będą inwestować twoje pieniądze na emeryturę fundusze prowadzące PPK

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.