Napływy do funduszy inwestycyjnych - marzec 2018. Fundusze akcji kolejny miesiąc na minusie | StrefaInwestorow.pl

Napływy do funduszy inwestycyjnych - marzec 2018. Fundusze akcji kolejny miesiąc na minusie

W marcu 2018 saldo funduszy inwestycyjnych oferowanych klientom indywidualnym wyniosło 1474 mln zł. Aktywa krajowych funduszy wzrosły względem poprzedniego miesiąca o +1,8%, do 288,1 mld zł – wynika z danych portalu Analizy.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA).

Marzec to już 15-ty miesiąc z rzędu, w którym saldo wpłat i wypłat w przypadku polskich funduszy inwestycyjnych okazało się dodatnie. To w głównej mierze jednak efekt Tym razem taki wynik pomógł osiągnąć napływ do funduszy niedetalicznych, który był ponad czterokrotnie wyższy niż w przypadku produktów oferowanych szerokiemu gronu klientów. Marzec okazuje się więc rekordowy – ostatni tak wysoki napływ środków do funduszy detalicznych i niedetalicznych zanotowano w grudniu 2015 r. Dobra passa trwa.)

Napływy i odpływy środków na rynku funduszy - marzec 2018

Oto główne fakty o napływach i odpływach środków do polskich funduszy inwestycyjnych w marcu 2018:

  • saldo wpłat i wypłat dla wszystkich funduszy wyniosło w ubiegłym miesiącu +7,6 mld zł;
  • saldo wpłat i wypłat dla funduszy detalicznych wyniosło w ubiegłym miesiącu +1,5 mld zł;
  • saldo dla funduszy akcji wyniosło -322 mln zł;
  • saldo dla funduszy gotówkowych i pieniężnych sięgnęło +2 mld zł;
  • saldo dla funduszy dłużnych sięgnęło +222 mln zł.

Tab. 1. Aktywa funduszy inwestycyjnych - marzec 2018 z mln zł

absolutnej stopy zwrotu-201
akcyjne-322
aktywów niepublicznych-221
dłużne222
gotówkowe i pieniężne2057
mieszane-116
nieruchomości27
sekurytyzacyjne35
surowcowe-6
razem1474

Źródło: Analizy.pl

Oto główne fakty o napływach i odpływach środków do polskich funduszy inwestycyjnych w marcu 2018:

  • aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły względem poprzedniego miesiąca o +1,8%, do 288,1 mld zł ;
  • aktywa funduszy akcji poszły w dół o -5,2%, o -1,7 mld zł mniej;
  • aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych urosły o +4,8%, o +2,1 mld zł.

Tab. 2. Aktywa netto funduszy (mld zł) i udział w rynku (%) marzec 2018 w mld zł

 aktywazmiana m/mudział
absolutnej stopy zwrotu14,8-1,9%5,1%
akcyjne30,6-5,2%10,6%
aktywów niepublicznych105,94,7%36,7%
dłużne48,80,6%16,9%
gotówkowe i pieniężne47,14,8%16,3%
mieszane32,0-1,4%11,1%
nieruchomości2,52,2%0,9%
sekurytyzacyjne5,51,9%1,9%
surowcowe0,9-0,4%0,3%
razem288,21,8%100%

Źródło: Analizy.pl

Jak widać inwestorzy wciąż poszukują bezpiecznych inwestycji. Dlatego w marcu już 9 raz z rzędu największym zainteresowaniem wśród klientów cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne. Saldo wpłat i wypłat w tej kategorii, podobnie jak w lutym, wyniosło ponad +2 mld zł. Dużo mniej popularne w tym miesiącu były fundusze dłużne – spadek z +470 mln zł do +222. Jednak bilans sprzedaży pozostaje cały czas dodatni (14 miesiąc z rzędu).

Zwraca uwagę również fakt, że w marcu kolejny raz ujemny bilans sprzedaży zanotowały fundusze akcyjne oferowane klientom detalicznym. To powód trwających wciąż na giełdzie spadków i wzrostu zmienności na rynkach. Jednak tym razem saldo wpłat i wypłat wyniosło -322 mln zł, a nie -720 jak w poprzednim miesiącu. Nastroje inwestorów nieco się uspokoiły.

To nie był również dobry miesiąc dla funduszy absolutnej stopy zwrotu. Marzec był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym wypłaty przeważały nad wpłatami. Do tego w marcu aktywa tych funduszy spadły, głównie z uwagi na złą koniunkturę na giełdzie, w tym głównie w segmencie małych i średnich spółek.

Zobacz także: Fundusze inwestycyjne agresywne są łagodne jak kotki. W ostatnich 12 miesiącach nie dały rady indeksowi WIG

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.