Grupa PlayWay ma więcej gotówki niż 11 bit studios. Szykuje się rekordowa dywidenda ze spółki Krzysztofa Kostowskiego
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
02 paź 2019, 09:42

Grupa PlayWay ma już prawie 100 mln zł gotówki. Szykuje się rekordowa dywidenda ze spółki Krzysztofa Kostowskiego za 2019 rok

Przychody zrealizowane przez grupę PlayWay w I półroczu 2019 roku wyniosły 55,4 mln zł, co oznaczało wzrost o 45% wobec porównywalnego okresu rok wcześniej. Z tej kwoty 47,7 mln zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów i usług, a 7,5 mln zł odnotowano z tytułu zmiany stanu produktów (nakłady na powstające gry). Do najlepiej sprzedających się tytułów w I półroczu 2019 r. należy zaliczyć m.in. sztandarową produkcję Car Mechanic Simulator, Uboat, House Flipper & Garden Flipper, Thief Simulator, Ultimate Fishing czy Cooking Simulator.

Wyniki finansowe grupy PlayWay

(mln zł)I półrocze 2019I półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży55,438,2
Zysk operacyjny35,723,9
Zysk netto33,234,6

Źródło: PlayWay S.A.

PlayWay wciąż zaskakuje bardzo dużym poziomem rentowności - na każdym poziome. Regularna powtarzalność czyni tę spółkę wręcz unikatową pod tym względem. Jest to pochodna bardzo skrupulatnej kontroli kosztów począwszy od niskich kosztów produkcji gier, przez niski poziom kosztów sprzedaży i zarządu. PlayWay sam jest wydawcą swoich produkcji, co pozwala zwiększać mu marżę na grach. Jedynym „większym” kosztem operacyjnym dla grupy są prowizje dla developerów, mających udziały w zyskach. Wartość usług obcych (głównie wspomniane prowizje) w I półroczu 2019 roku wyniosły 12,2 mln zł (+33% rdr), a wartość wynagrodzeń 5,9 mln zł (+42%). Zysk operacyjny wzrósł do 35,7 mln zł wobec 23,9 mln zł rok wcześniej. Zysk netto był jednak niższy niż rok wcześniej i wyniósł 33,2 mln zł wobec 34,6 mln zł. Powodem tego było rozpoznanie w I półroczu 2018 roku „księgowego” zysku jednorazowego w kwocie 14,3 mln zł z tytułu utraty kontroli nad spółką zależną CreativeForge Games S.A. Bez wpływu wskazanego one off-u, poziomu zysku netto z I półrocza tego roku jest wyższy o ponad 60%.

Notowania grupy PlayWay

PlayWay wykres

Zobacz także: Car Mechanic Simulator napędza wyniki PlayWaya. Czas na nową wersję mobilną gry

Blisko 100 mln zł gotówki na kontach grupy kapitałowej

W bilansie na koniec czerwca 2019 roku przykuwa uwagę stan środków pieniężnych wynoszących 94,2 mln zł (14,3 zł na akcję). Jest to o 24,6 mln zł więcej niż 6 miesięcy wcześniej. Na wzrost gotówki oprócz generowanych zysków, wpłynęło też pozyskanie kapitału przez spółki zależne w drodze emisji udziałów. Tym samym śmiało można stwierdzić (przy braku długu kredytowego), że grupa ma aż w nadmiarze zapewnione środki do realizacji, bądź co bądź, mało kosztownych produkcji. Równolegle spółkę „stać” na wypłatę dużej dywidendy, choć nie całość środków pieniężnych posiadanych przez grupę, może być wykorzystane na ten cel.

Zobacz także: Krzysztof Kostowski z PlayWay tłumaczy jak robić gry, aby na nich zarabiać i w czym tkwi klucz do sukcesu spółki [WIDEO]

Dywidenda za 2019 będzie rekordowa?

PlayWay za 2017 i 2018 rok wypłacał na dywidendę dla akcjonariuszy 100% zysku netto jednostki dominującej. Było to odpowiednio 15,7 mln zł (2,38 zł/akcja) oraz 16,4 mln zł (2,49 zł/akcja). Po pierwszych 6 miesiącach 2019 roku, zysk netto jednostkowy jest rekordowy i wynosi już 31,6 mln zł. Blisko połowa z tej kwoty (15,2 mln zł) to dywidenda od spółki zależnej Frozen District, która odpowiada za produkcję House Flippera. W grupie PlayWay stosowana jest zasada, że spółki zależne wypłacają dywidendy (m.in. do dominującego akcjonariusza – PlayWay) pewien czas po realizacji zysków ze sprzedaży swoich najważniejszych produkcji, które wcześniej widoczne są w wyniku netto grupy kapitałowej.

W praktyce to oznacza, że gotówka z zysków realizowanych przez spółki zależne może spływać do spółki matki w kolejnym roku sprawozdawczym. Zakładając, że jednostkowy zysk netto za 2019 rok zostanie ponownie w całości przeznaczony na dywidendę, to już po I półroczu br. wartość ta wynosi 4,79 zł na akcję, a w drugim półroczu może jeszcze ulec zwiększeniu. Z kolei rekordowy poziom zysku netto grupy kapitałowej po I półroczu 2019 roku, może oznaczać ponowny wzrost dywidendy w roku 2020. W następnym roku można spodziewać się wysokich dywidend od spółek córek m.in. ponownie od Frozen District (dodatki do House Flippera) czy Big Cheese Studio (Cooking Simulator).

Plany PlayWay na II półrocze 2019 r. i 2020 rok

Kolejne kwartały zapowiadają się ponownie bardzo obiecująco. Plan premier znajdujący się na stronie internetowej spółki, pokazuje obecnie 118 pozycji (https://www.playway.com/premiery). Większość z nich nie posiada jeszcze ustalonej konkretnej daty premiery. W ostatnim czasie można zauważyć, że PlayWay odchodzi od podawania dat premier z dużym wyprzedzeniem. Moment premiery uzależnia przede wszystkim od zakończenia pełnego procesu produkcji gry wraz z dokładnym procesem beta testów. Wskazana na stronie ilość 118 planowanych premier to tylko najważniejsze produkcje.

Łączna ilość powstających gier w całej grupie jest jeszcze większy, gdyż tylko sam Ultimate Games ma ponad 150 gier we własnej produkcji (https://ultimate-games.com/plan-premier). Do najważniejszych gier wśród całego, powstającego portfolio grupy PlayWay należy zaliczyć: Bum Simulator, Prison Simulator, Mr. Prepper, I am Your President oraz wydania na konsole gier takich jak House Flipper, Thief Simulator, Gold Rush czy Cooking Simulator. PlayWay nie zamierza zaniedbać też najszybciej rosnącego segmentu gier, czyli segmentu mobilnego. Najważniejsze tytuły grupy będą również wydane w wersjach mobilnych i obecnie trwa ich produkcja realizowana przez dedykowane zespoły w spółkach zależnych.

Zobacz także: Na giełdę wejdzie jedna z ciekawszych spółek gamingowych: Games Operators z grupy PlayWay

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.