Dobre wyniki i perspektywy na rynku mieszkaniowym. Wnioski po raportach Echo Investment i Lokum Deweloper
Obrazek użytkownika Wioletta Hass
29 mar 2023, 15:01

Dobre wyniki i perspektywy na rynku mieszkaniowym. Wnioski po raportach Echo Investment i Lokum Deweloper

Kolejni deweloperzy podsumowali 2022 r. na rynku mieszkań. Lokum Deweloper zakończył miniony rok z przychodami wyższymi o 18,4%, które wyniosły 366,7 mln zł. Z kolei Echo Investment, deweloper działający zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i komercyjnym osiągnął mniejsze przychody niż przed rokiem – 1 394,31 mln zł, wobec 1 532,67 mln zł w 2021 r.

W ostatnim czasie pisaliśmy już o wynikach za 2022 r. grupy Atal oraz Dom Developement, obie spółki pomimo wymagającego okresu poradziły sobie bardzo dobrze i zakończyły rok z wyższymi wynikami. Dziś prezentujemy kolejne raporty polskich firm z branży mieszkaniowej, Lokum Deweloper oraz Echo Investment, które działa na rynku mieszkaniowym oraz komercyjnym, budując przestrzenie biurowe i centra handlowe.

Zobacz także: Budownictwo mieszkaniowe mocno hamuje. Liczba pozwoleń i zgłoszeń budowy o 34% niższa niż przed rokiem

Podsumowanie roku w Lokum Deweloper

Lokum Deweloper, firma działająca na rynku mieszkaniowym głównie w województwie dolnośląskim i małopolskim podała wyniki za 2022 r.

W 2022 r. Lokum odnotował 18% wzrost przychodów, które wyniosły 366,7 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom uplasował się na poziomie 57,3 mln zł. Spółka tłumaczy symboliczny wzrost zysku netto większymi kosztami realizacji oraz finansowania, przy wolno rosnących cenach mieszkań. Głównie za przychody grupy w 2022 r. odpowiadają inwestycje Lokum Porto i Verde i krakowskie osiedla Lokum Vista i Salsa.

skonsolidowane wyniki LD

Źródło: Lokum Deweloper

W analizowanym okresie Lokum przekazało klientom 727 mieszkań, odnotowując marżę na poziomie 15,6%.

„Musimy się powoli przyzwyczajać do tego, że nasz cel marżowy w wysokości 20 proc. będzie w najbliższych latach bardzo trudny do realizacji, myślę nawet, że niemożliwy” – powiedział Tomasz Dotkuś, wiceprezes zarządu ds. finansowych w Lokum Deweloper.

Zakontraktowano 435 lokali, aż o 42% mniej niż w 2021 r. Na koniec grudnia 2022 r. w ofercie dewelopera pozostawało 772 dostępnych mieszkań oraz 696 w trakcie budowy.

„[…] Sprzedaż w ubiegłym roku oparta była głównie na obsłudze klientów dysponujących gotówką lub o bardzo wysokich dochodach. Rosnące ceny materiałów i transportu, odpływ pracowników na Ukrainę, presja płacowa wywołana wysoką inflacją, jak też wysokie koszty finansowania działalności przełożyły się na ogólny wzrost kosztów realizacji mieszkań. Doświadczając jednocześnie spadku sprzedaży zmuszeni byliśmy podjąć trudną decyzję o ograniczeniu produkcji. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę blisko 1000 lokali, przekazaliśmy klientom 727 mieszkań, podczas gdy uruchomiliśmy budowę zaledwie 133.” – skomentował Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Pod koniec minionego roku spółka rozpoczęła proces redukcji zadłużenia, skupując przedterminowo obligacje serii F i G, których wartość wyniosła 100 mln zł. Proces ten został sfinalizowany na początku marca br. Na rynku giełdowym dostępne są jeszcze obligacje serii H i I o łącznej wartości 150 mln zł, a ich termin zapadalności przypada na lata 2024 i 2025.

W minionym roku Lokum Deweloper wypłacił dywidendę o łącznej wartości 29,7 mln zł, co dało 1,65 zł za akcję.

struktura zapadalności długu LD

Źródło: Lokum Deweloper

Deweloper podał, że 2023 r. wszedł z atrakcyjną ofertą mieszkań, gdzie wiele z nich jest już gotowe, albo zostaną ukończone na przestrzeni kolejnych miesięcy. Zauważył również, że złagodzenie rekomendacji S przez KNF dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem, pozytywnie wpłynęło na obserwowany popyt i spółka przewiduje, że trend będzie trwały. Lokum przewiduje, że w tym roku sprzeda 700 mieszkań.

„Mamy przekonanie, że odrodzenie popytu będzie trwałe, zważywszy na duży deficyt mieszkań we Wrocławiu i Krakowie, gdzie działamy. Jesteśmy na to dobrze przygotowani, dysponując dużym bankiem ziemi i projektami gotowymi do uruchomienia – gdy tylko sytuacja finansowa klientów będzie wystarczająco dobra, by zrealizować swoje plany mieszkaniowe” – powiedział prezes Lokum Deweloper.

Zobacz także: Lokum Deweloper podsumowuje rok 2022

Silna pozycja Echo-Archicom

Echo-Archicom zakończyła 2022 r. z przychodami ze sprzedaży na poziomie 1 394,31 mln zł, względem 1 532,67 mln zł rok wcześniej. Zysk netto spółki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 127,15 mln zł, wobec 188,92 mln zł w 2021 r. Wartość aktywów na koniec 2022 r. wyniosła 6,1 mld zł, a stan gotówki grupy uplasował się na poziomie 942 mln zł.

wyniki echo

Źródło: Echo Investment

W 2022 r. Echo-Archicom sprzedała 1 515 mieszkań i dokonała 2 168 przekazań lokali. W analizowanym roku rozpoczęto budowę 1 613 mieszkań.

echo sprzedane mieszkania

Źródło: Echo Investment

W minionym roku grupa wyemitowała obligacje o wartości 495 mln zł oraz wykupiła obligacje o łącznej wartości 590 mln zł.

Deweloper zakłada, że w 2023 r. sprzeda od 3 do 4 tys. mieszkań. Bank ziemi w rękach spółki pozwala na wybudowanie 12 tys. mieszkań.

„Chcemy sprzedawać ok. 4 tys. mieszkań rocznie. W zeszłym roku brakowało nam nowych działek, co było związane z pozyskiwaniem pozwoleń. Teraz ten proces zachodzi szybciej i mam nadzieję, że w tym roku rozpoczniemy wiele nowych projektów” – powiedział Niclas Lindberg, prezes Echo Investement.

Spółka podała, że w marcu br. przyjęła strategię ESG do 2030 r. Założenia strategii koncentrują się na ograniczeniu śladu węglowego, ale również poprawie efektywności energetycznej budynków oraz minimalizowaniu wpływu projektów na środowisko naturalne.

Zobacz także: Echo Investment miało w IV kw. 2,3 mln zł zysku netto j.d. i 4,2 mln zł straty operacyjnej

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.