Mocne spadki akcji Dino Polska. Polska spółka rozczarowała inwestorów po raz pierwszy od IPO
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
12 lis 2019, 10:02

Wycena Dino Polska od szczytu spadła o 2 mld zł. Oto trzy pozytywne i negatywne informacje z wyników finansowych spółki

Kurs akcji Dino Polska od piątkowej sesji znajduje się pod silną presją. Wyceniana na niemal 16 mld zł polska spółka z branży FMCG po raz pierwszy w swojej giełdowej historii rozczarowała inwestorów wynikami. Widać pierwsze sygnały, które mogą zapowiadać spowolnienie jej rozwoju. Sam zarząd jednoznacznie jednak stwierdził, że w 2020 roku planuje otworzyć nie mniej nowych sklepów niż otworzy w 2019 roku.

Aktualna sytuacja Dino Polska przypomina nieco sytuację wzorowego ucznia, który dostaje z klasówki czwórkę.

Kurs akcji Dino Polska góra vs wskaźnik cena do zysku dół

DNP

Kurs akcji Dino Polska od debiutu na GPW nieustannie rośnie. Wysokie oczekiwania inwestorów względem spółki najlepiej widać na wskaźniku cena do zysku (dół wykresu). Najwyższą wartość tego wskaźnika spółka osiągnęła na początku 2018 roku, kiedy przekroczyła wartość 50. Przez półtora roku wyniki spółki znacząco się poprawiło, a mimo to oczekiwania względem spółki znowu zaczęły rosnąć. Na jesieni 2019 roku wskaźnik cena do zysku dla akcji Dino Polska osiągnął wartość 45. W takiej sytuacji o rozczarowanie inwestorów bardzo łatwo. Oto trzy informacje na plus i na minus z ostatnich wyników finansowych spółki.

Zobacz także: Dino vs Biedronka na liczbach. Oto w czym tkwi fenomen spółki z Krotoszyna

Na plus - Wysoka dynamika wzrostu przychodów i zysków

Dino Polska rozwija się nadal w bardzo dużym tempie. W ciągu 9 miesięcy 2019 r. sieć powiększyła się o 138 nowych marketów, co był o 18 lokali lepszym wynikiem niż rok wcześniej. Na koniec września br. sieć liczyła już 1113 marketów. Powierzchnia handlowa wzrosła przez trzy kwartały tego roku o 25,4% i na ostatni dzień bilansowy wyniosła 431 tys. m2. Na tym tle bardzo dobrze prezentuje się wykazany wzrost przychodów ze sprzedaży, który w samym III kw. 2019 r. wyniósł 31%, a więc był wyraźnie wyższy od tempa wzrostu powierzchni handlowej. Każda kategoria zysków zarówno w III kw. 2019 r. czy też w okresie od stycznia do września br. również zwiększyła swoją wartość o ponad 30%. Zysk netto w III kw. 2019 r. wyniósł 109,4 mln zł wobec 82,3 mln zł rok wcześniej, a po trzech kwartałach 2019 r. wynosi on już 281,9 mln zł, co jest wynikiem wyższym o 35,1% w ujęciu rok do roku.

zyski

Źródło: Dino Polska S.A.

Zobacz także: Dino Polska goni Biedronkę - polska firma inwestuje w rozwój więcej niż portugalska

Na plus - Utrzymana dyscyplina kosztowa

Koszty operacyjne rosły w podobnym tempie jak dynamika przychodów. Dzięki temu zyskowność spółki mogła dalej rosnąć. W samym trzecim kwartale koszty operacyjne wzrosły o 31,3%, a w ciągu 9 miesięcy br. ich dynamika wzrostu była nieznacznie niższa i wyniosła 30,5%. Spółka podała, że wzrost kosztu własnego sprzedaży był pochodną głównie wzrostem skali działalności grupy oraz rosnącą sprzedażą w istniejących sieciach sklepów. Poziom kosztów sprzedaży i marketingu był również powiązany ze wzrostem skali działalności, co wiązało się z koniecznością ponoszenia większych kosztów związanych z utrzymaniem sklepów oraz przechowywaniem towarów i marketingiem. Warto jednak zwrócić uwagę na pozycję kosztów świadczeń pracowniczych (jest ona drugą największa kategorią kosztową po koszcie zakupu towarów i materiałów). W 2019 r. rośnie ona w tempie około 30%, a więc podobnie jak tempo przychodów. W przyszłym roku będzie obowiązywać wynagrodzenie minimalne wyższe o 15,5% rdr, a w 2019 r. tempo wzrostu wyniosło 7,1%. Oznacza to niemałe wyzwanie dla zarządu spółki, który jednak do tej pory bardzo dobrze wykonuje swoje zadania.

koszty

Źródło: Dino Polska S.A.

Na plus - Wysoki poziom marż

Mimo bardzo wysokiego tempa rozwoju sieci marketów Dino oraz dużych dynamik przychodów i zysków, spółka nadal potrafi zwiększać poziom marży EBITDA. Jest to jeden z ważniejszych wskaźników marżowości, na który dużą uwagę zwracają inwestorzy. Porównując każdy kwartał tego roku, widać jego poprawę. W I kw. 2019 r. marża EBITDA wyniosła 8,5 (+0,3 p.p.), w II kw. 2019 r. wzrosła do 9,3% (+0,5 p.p.), a w III kw. 2019 r. była ponownie wyższa i wyniosła 9,5% (+0,3 p.p.). Na ostatni kwartał tego roku oczekiwania rynku również są wysokie. Celem strategicznym spółki jest poprawa marży EBITDA zarówno w 2019 r. jak i w 2020 roku. Podczas telekonferencji, zarząd Dino Polska zakomunikował:

- W czwartym kwartale 2018 roku marża EBITDA (bez MSSF 16) wynosiła 10,6 proc. To wyjątkowo wysoki poziom, trudny do powtórzenia w tym roku. Naszym celem strategicznym jest poprawa marży EBITDA na 2019 rok i 2020 rok, ale to jest duże wyzwanie, biorąc pod uwagę wysoką bazę. Stąd zakomunikowaliśmy, że poprawa marży będzie trudna do osiągnięcia" - powiedział prezes podczas telekonferencji.”

marza

Źródło: Dino Polska S.A.

Na minus - Spadek dynamiki sprzedaży LFL po korekcie inflacyjnej

Do tej pory Dino Polska wyróżniała się na tle konkurencji bardzo wysokim poziomem wskaźnika LFL, czyli wzrostu sprzedaży realizowanej w sklepach funkcjonujących ponad rok. Szczególnie korzystnie pod tym kątem Dino wypadało w porównaniu do Biedronki. Odczyt wskaźnika LFL dla Dino za III kw. 2019 r. wyniósł 12%, jednak przy rekordowym w ostatnim czasie poziomie inflacji cen żywności, która wyniosła aż 6,7%. Tym samym wskaźnik LFL po korekcie o inflację cen żywności w III kw. br. wyniósł 5,3%, i był na niższych poziomach wobec wcześniejszych kwartałów. Przypomnijmy jeszcze, że wskaźnik LFL w I i II kw. 2019 r. został zaburzony poprzez przeniesienie efektu Świąt Wielkanocnych. W praktyce oznaczało to, że LFL w I kw. br. bez tego efektu byłby wyższy o ok. 4%-5% i o taki poziom niższy w II kw. br.

LFL

Źródło: Dino Polska S.A.

Zobacz także: Dino zakłada dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL w 2020 roku - prezes

Na minus - Wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA

Dług netto Grupy Dino na koniec września 2019 r. wyniósł 1004,1 mln zł. Oznaczało to wzrost o 145,7 mln zł wobec czerwca tego roku oraz wzrost o 338,5 mln zł w stosunku do stanu sprzed roku. Co prawda w ciągu samego III kw. 2019 r. poziom zobowiązań kredytowych nie zmienił się znacząco, ale wyraźnemu spadkowi uległ stan środków pieniężnych. Na koniec II kw. 2019 r. wynosiły one 348,2 mln zł, a trzy miesiące później 161,7 mln zł. W skutek głównie wzrostu długu netto, podwyższeniu uległ wskaźnik długu netto do EBITDA do poziomu 1,48 na ostatni dzień bilansowy wobec 1,34 rok wcześniej. Na tym samym poziomie co rok wcześniej, pozostał wskaźnik pokrycia odsetek wynoszący 9,5.

dlug

Źródło: Dino Polska S.A.

Na minus - Spadek przepływów z działalności operacyjnej i gotówki

Mimo rosnącej w ujęciu rok do roku zyskowności Dino Polski, w III kw. 2019 r. spadł poziom generowanej gotówki z działalności operacyjnej. Rachunek przepływów pieniężnych wskazał wartość 62,1 mln zł co jest jednym z najniższych odczytów kwartalnych od 2018 roku. Niższe poziomy były wykazane tylko w pierwszych kwartałach 2018 i 2019 r. jednak, jest to dość charakterystyczne dla tej części roku. Najlepszym kwartałem dla tego odczytu jest za to ostatni, czwarty kwartał, w którym spółka może „nadrobić zaległości”. Po strukturze przepływów widać, że głównym winowajcą niskich przepływów operacyjnych w III kw. 2019 r. był spadek stanu zobowiązań handlowych, czyli ich częściowa spłata. Dodajmy jednak, że również w III kw. br. przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne o wartości 194,8 mln zł (realizowane inwestycje przede wszystkim związane z otwieraniem nowych marketów), a ujemna wartość przepływów z działalności finansowej wyniosła 53,8 mln zł (głównie spłata kredytów i odsetek). Skutkowało to wspomnianym wcześniej spadkiem stanu środków pieniężnych na koniec września br. do 161,7 mln zł.
 

cashflow

Źródło: Dino Polska S.A.

Zobacz także: Dino Polska jest już warte 15 mld zł. Inflacja i 500 + napędza wycenę największej polskiej sieci handlowej

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.